Přihlášení

Dotace pro lyžařský svah

1. 6. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Minulý týden proběhlo zasedání rady města. Město již mnoho let zveřejňuje materiály na zasedání rady týden dopředu, každý občan má tedy možnost zjistit, o čem se bude rozhodovat. Ze všech bodů k projednání mi připadal jen jeden natolik významný, aby byl avizován předem. Později jsem význam bodu přehodnotila a žádné připomenutí zasedání rady města ani čtenářům nenabídla. Nakonec nejzajímavější body na zasedání byly ty dopředu nezveřejněné. Bod Úpravy jízdních řádů MHD a zavedení linky na Živec a bod Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury na akci „Lyžařský svah, Písek“ byly předloženy radním až na zasedání.

   Materiály obou dodatečných bodů na zasedání RM jsou doplněny až po projednání radou města, teprve nyní si je můžeme nastudovat, i když to nejdůležitější v nich je neveřejné. Na každý pád oba dodatečné body byly schváleny, ocituji alespoň to, co nám nabízí zápis ze zasedání:

K bodu 25) Úpravy jízdních řádů MHD

Uvedl J. Soumar – došlo k optimalizaci linek a zavedení nové linky, celkově dojde k úspoře finančních prostředků.

Ing. Chalupa – zavedení nové linky podpoří, ale má připomínku ke zrušení spoje v 17:00 h, který využívají pracující. Navrhuje zvážit zvýšení nájezdu a jednat s dopravcem. Spoj č. 16 linky 5 požaduje zachovat.

Ing. Hořánek – optimalizace spojů je složitá, ceny dopravce můžeme ověřit výběrovým řízením.

J. Soumar – linka č. 16 je navržena ke zrušení z důvodu malé obsazenosti. Všechny úpravy byly konzultovány s Ing. Horažďovským a vychází i z připomínek a požadavků občanů.

Ing. Chalupa – trvá na zachování spoje č. 16, U Václava dojde k výstavbě a tím k možnému navýšení přepravovaných osob J. Soumar – požadavky a připomínky občanů jsou velmi rozdílné, snažíme se o jejich vyhodnocení, spoj č. 16 lze zachovat – navrhuje schválit s připomínkou.

Usnesení č. 364/23 Rada města:

I. bere na vědomí informaci o změnách jízdních řádů na linkách MHD Písek č. 365001- 365006 dle návrhu, s připomínkou zachování spoje č. 16 linky 5.

II. schvaluje návrh na zavedení nové linky MHD Písek č. 365007 po trase Vlakové nádraží – Velké náměstí – Živec a jízdní řád této linky dle návrhu v příloze.

Hlasování č. 7 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1 (Martin Brož)

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50904

 

K bodu 26) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury na akci „Lyžařský svah, Písek“

Uvedla Ing. Trambová – získali jsme dotaci ve výši 2,7 mil. Kč, příspěvek města ve stejné výši bude nárokován v rámci rozpočtové změny v zastupitelstvu. Rozpočet na celý svah je 11 mil. Kč, nyní bychom realizovali pouze část, zbytek prostředků se pokusíme získat z jiných dotací a postupně akci dokončit. Položení nové hmoty umožní otevření svahu i pro veřejnost.

Ing. Chalupa – svah neslouží pro veřejnost, tak vysoké náklady těžko obhájíme.

Ing. Hořánek – už jsme do svahu část prostředků vložili, dotaci bychom měli využít.

R. Mikušiak – pokud svah zprovozníme, bude možné využít i pro širší veřejnost a podpořit rozvoj cestovního ruchu?

Ing. Trambová – obměna hmoty souvisí s bezpečností uživatelů, nová hmota by provoz pro veřejnost umožnila, lyžařský oddíl plánuje kurzy pro děti.

MUDr. Přibáň – k městu lyžařský svah historicky patří, nechat jej zarůst je nesmysl.

JUDr. Průša – u veřejné investice je třeba zkoumat, jak to slouží lidem, pokud neslouží veřejnosti – zavřít, nebo upravit a zprovoznit.

Ing. Trambová – stará hmota je ve špatném stavu na konci životnosti, nová hmota může být používány celoročně.

R. Mikušiak – navrhuje svah zatraktivnit, rozšířit možnosti např. pro skoky.

Usnesení č. 365/23

Rada města schvaluje smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1422/2023 na realizaci projektu „Lyžařský svah, Písek“.

Hlasování č. 8 pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1 (Ing. Aleš Chalupa) – Nehlasovalo: JUDr. Luboš Průša

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50906

 

Tak o lince na Živec jsme se v médiích již od vedení města dozvěděli, ale že nám ještě nikdo stejně nebásní o lyžařském svahu, to se dost divím!

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.