Přihlášení

Dotace pro spalovnu ZEVO

16. 5. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Se zpožděním několika dnů je v Písku oznámena oficiálně zpráva, která minulý týden prolétla médii po zasedání zastupitelstva ve Strakonicích. Týká se stavby spalovny odpadu ZEVO. Třetí místostarosta mi v komentářích pod články napsal, že podávám „účelně zabarvená tvrzení s cílem vzbudit u čtenáře senzaci“. Nu, já bych zase takto označila tuto informaci, zveřejněnou v Aktualitách na webu města.

https://www.mesto-pisek.cz/pisek%2Dziskal%2Ddotaci%2Dna%2Dprojekt%2Dzevo/d-50653/p1=29518

Písek získal dotaci na projekt ZEVO

Finanční dotaci na projekt ZEVO Písek ve výši 1,3 miliardy korun schválila v květnu Rada SFŽP ČR. Z programu HEAT Modernizačního fondu tak společný projekt měst Písek a Strakonice může získat 61 % z plánovaných celkových investičních nákladů. Projekt prošel náročným nadnárodním schvalovacím procesem, kdy jej prověřuje Státní fond životního prostředí ČR, následně Evropská investiční banka a poté schvaluje mezinárodní Investiční výbor Modernizačního fondu a Rada SFŽP ČR.

 

Podmínky pro úspěšné získání dotace byly především:

- snížení emisí CO2 min. o 20%,

- snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů min. o 10%,

- splnění minimální energetické účinnosti zařízení dle směrnice EP a Rady (ES) a dodržení principu tzv. hierarchie nakládání s odpady,

- ekonomická životaschopnost záměru.

 

Plánovaný záměr energetického využívání směsného komunálního odpadu v Písku je vyústěním dlouholeté spolupráce města Písek a města Strakonice v oblasti nakládání s komunálními odpady a byl vybrán s ohledem na řadu aspektů. I když se zvyšuje míra recyklace odpadů, i nadále vzniká velké množství odpadů, které není možné recyklovat a v roce 2030 ho nebude možné ukládat na skládku odpadů. Z těchto důvodů se jeví energetické využívání odpadů jedinou možnou variantou, jak nakládat s odpady. Rovněž z energetického hlediska dává projekt ZEVO Písek smysl, neboť umožní náhradu pevných fosilních paliv na Teplárně Písek, jejichž spalování nese významnou uhlíkovou stopu a bude pravděpodobně v budoucnu také zakázané. ZEVO Písek je plánováno jako komunální projekt, který má udržet náklady měst Písek a Strakonice (a jejich občanů) na odpadové hospodářství na přijatelné úrovni. Tak je i nastavena budoucí cena za likvidaci odpadů a cena za dodávané teplo.

To, že byl projekt ZEVO Písek schválen nezávislými evropskými institucemi, ukazuje, že dává společenský, ekologický a ekonomický smysl.

Jakub Šimoník, jednatel ZEVO PÍSEK s. r. o

 

 

Podmínky pro získání dotace jsou popsány zde:

https://www.dotace.eu/wp-content/uploads/2022/06/22_06_-30_HEAT-c.1_2022.pdf

 

   Tvrzení- „ To, že byl projekt ZEVO Písek schválen nezávislými evropskými institucemi, ukazuje, že dává společenský, ekologický a ekonomický smysl.“ já považuji nejen za účelové, ale i za nepravdivé.

   Město pro společnost ZEVO Písek již udělalo mnoho, přesto si myslím, že společnost nedisponuje majetkem, který by pokryl zbytek investice do stavby spalovny z uváděných dvou miliard korun. Domnívám se, že stavba spalovny bude tedy dofinancována z pokladny města.

   Nejen dofinancování výstavby spalovny by se tak mělo stát důvodem pro vypsání referenda, ve kterém by konečně i občané města a okolních obcí mohli vyjádřit svůj názor na stavbu (potřebu vůbec) spalovny, aby se zvolení zastupitelé ujistili, že jedno z nejzávažnějších rozhodnutí v historii činí v souladu s vůlí svých voličů.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.