Přihlášení

Drobnosti projednané radou města

18. 10. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Pohled z okna nabízí město zahalené velmi hustou mlhou, než se nám vrhnou do funkce noví zastupitelé a zabaví nás koaličním pohledem na město, ohlédnu se ještě za několika body ze zasedání rady města v říjnu v dosluhujícím složení radních.

  Průchod pod městem zakoupenými domy na náměstí. Cituji ze zápisu:

b17) prohlášení o zřízení služebnosti stezky – město Písek pro město Písek – průchod z Velkého náměstí do Palackého sadů

Uvedla Ing. Trambová.

Usnesení č. 590/22

Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti stezky ke služebným pozemkům parc. č. st. 128/1 a 128/2 vše k. ú. Písek spočívající v právu užívání služebných pozemků jako veřejného statku, tedy strpět jeho obecné užívání, a to tak, že po služebných pozemcích lze chodit nebo se po něm dopravovat lidskou silou, a to nepřetržitě, bez jakéhokoliv omezení, dvacet čtyři hodin denně každý den v roce veřejností ve prospěch panujících pozemků parc. č. 2090/21 a 1 vše k. ú. Písek na dobu neurčitou. Rada města pověřuje starostku podpisem prohlášení o zřízení služebnosti dle přílohy.

 

   Dobrá, žádná diskuze, konečně se tedy podařilo zřídit věcné břemeno na průchod, jestli je tedy tento prostor jako průchod zkolaudován. Až se nechce věřit, jak snadno se vyřešila potencionální hrozba, že by kupec nemovitostí mohl průchod uzavřít, přičemž netušíme, kolika procenty by se třeba dala tato hrozba vyjádřit. Naproti tomu reálná hrozba u propojení města do kasáren skrze obytné domy je čím dál jasnějších obrysů, přesto je přístup města v této věci odlišný. Takže noví zastupitelé mohou do rozpočtu města zařadit položku na opravu průchodu.

 

     Restaurace u radnice stále bez nájemce

6) Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114, Velké náměstí v Písku), která je součástí pozemku st. parc. č. 151/2 k. ú. Písek

Uvedla Ing. Trambová – jedná se již o třetí výběrové řízení, přišla pouze 1 žádost. Protože nechceme lokalitu zatěžovat nočním provozem, navrhuje neschválit, prostor můžeme výhledově využít pro potřeby úřadu.

Starostka – objekt je v centru města v těsné blízkosti muzea a Sladovny, prostor se na noc uzavírá, obává se problémů, souhlasí s návrhem Ing. Trambové.

Usnesení č. 604/22

Rada města neschvaluje jako nájemce na pronájem sloužícího podnikání v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114, Velké náměstí v Písku), která je součástí pozemku st. Parc. č. 151/2 k. ú. Písek, žadatele – La Noche s. r. o., sídlo Jungmannova 186, Vnitřní město, 397 01 Písek, IČO 26068991.

 

   Aha, tak ta benevolence u požadavků na nájemce u vypsaného výběrového řízení se přeci jen malinko nevyplatila. Ponechat naprostou volnost u pronájmu, bez omezení, co tam by vlastně mohlo být provozováno, to si říká o všemožné nebo nepřijatelné nabídky. Závěr je ten, že zájem o tyto prostory zrovna velký tedy není.

   Rada města ani nenechala vypsat výběrové řízení nové. Neznám úplně celý prostor restaurace, nebo jak je obsazené patro nad ní, ale když už tam nemůže být Infocentrum města, líbila by se mi tam stanice Městské policie daleko víc, než v bývalé knihovně. V jiném bodě na zasedání je zmíněno, že v budově č.1 na náměstí budou i nadále archivy. Na tak lukrativní adrese mi přijde jako zahazování peněz tvořit archiv, takové místo chce přinejmenším pronajmout. Naproti tomu bývalá knihovna by určitě byla pro archiv daleko vhodnější, snad bych se i vsadila, že přestavba na archiv by město nevyšla tak draho, jako přestavba pro Městskou policii, úředníci by měli archiv stejně daleko z radnice i z „okresu“ … Protože jestli má být archiv vedle muzea, pak nechápu, proč tedy není hned vedle v bývalé Obchodní škole. A najednou tu bude volných nemovitostí … no něco se přestaví, něco prodá a za pár se bude litovat, že městu chybí. Uvidíme.

Nicméně, rozhodovat o tom budou noví zastupitelé.

 

     Nová pravidla pro přidělování městských bytů

Cituji diskuzi k bodu v zápisu: K bodu 17) Přidělení bytů do nájmu občanů na základě bodového hodnocení

Uvedla starostka – na základě dotazů některých neuspokojených žadatelů o byt navrhuje zamyslet se nad bodovým systémem hodnocení žádostí, např. senioři a bezdětní na byt nedosáhnou.

Ing. Hladík – domnívá se, že senioři by neměli být zvýhodněni v žádostech o městský byt, mohou si žádat o byt v DPS. Při rozhodování má bytová komise možnost přidělením bodů hodnocení změnit. Spolupracujeme úzce se sociálním odborem, můžeme po čase přehodnotit pravidla.

Ing. Trambová – další možnost je získat byt formou výběrového řízení, o malé byty není tak velký zájem a jsou cenově dostupné. …

   Ale ale, to jsou mi věci! Nová pravidla platí jak dlouho, druhým rokem? Takže z debaty vyplývá, že kritici nových pravidel měli vlastně pravdu v tom, že polovina lidí na byty tímhle systémem prostě nedosáhne. Polovinou žadatelů totiž jsou bezdětní a senioři, bezpochyby.

   A pozor, ačkoliv nedávno zaznělo, že o malé byty je ve městě velký zájem, kolik se na jeden byt hlásí zájemců, tady se dozvídáme, že o malé byty zájem není! To jsou mi věci! Jak to vlastně s těmi byty města je? Tak hlavně aby se v tom noví zastupitelé orientovali a změnám byli otevření.

 


 

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

18. 10. 2022 (11:27)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vida, je tu první oříšek pro radu města. Dnes byl vyvěšen záměr města: Odbor správy majetku ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr města na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově čp. 134, Fr. Šrámka v Písku, o výměře 47,17 m2 (+ nádvoří výměře 49,21 m2), která je součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 350 k. ú. Písek. Prostory budou volné od 01.11.2022.
Je to vlastně Putimská brána. A pro zájemce je rovnou uveden i druhový ceník pronájmu, což v záměrech města nebývá obvyklé, jako třeba nahoře zmíněný pronájem restaurace u radnice.
Minimální výše nájemného dle účelu využití:
1.000 Kč/m2 a rok služby
600 Kč/m2 a rok administrativa výroba
400 Kč/m2 a rok výroba
200 Kč/m2 a rok sklad
300 Kč/m2 a rok sociální, zdravotní a kulturní služby
Pokud budou dodrženy termíny zasedání RM a najde se zájemce, už v 12.12. může být pronájem na programu!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.