Přihlášení

Druhé zasedání rady města

19. 2. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

V pondělí bude rada města projednávat bod Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky: „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory – interiéry“ v části 2 a v části 3 a návrh zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ a veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory – interiéry

   Už jsem napsala, co si o celé přestavbě myslím, jen dodám, že momentálně dospěla situace až tak daleko, že z přítomných 24 zastupitelů s přestavbou za 215.000.000 Kč souhlasilo 23 zastupitelů. Pro mě nepochopitelné.

 

   Dalším bodem, který RM projedná je Návrh zadání veřejné zakázky: „Hájenka s hospodářskou budovou – Semice u Písku, stavební úpravy“. Nevím jistě a z materiálů nevyčtu, která je to hájenka, ale z hájenky zbyde než stodola a zbytek se postaví nově, prozatím za cenu 10 000 000,- Kč bez DPH. Úplně nevím, co si o tom myslet, doteď jsem nečetla, proč ke stavbě vlastně dochází, podle popisu v zadání se z ní stane moderní stavení.

 

   Na plovárně se také bude stavět, RM bude schvalovat Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky: „Víceúčelové hřiště na plovárně u Sv. Václava, Písek“. Jo, jo, sice není v době provozu plovárny usnadněn vstup do řeky pro osoby s pohybovým omezením, v podobě zábradlí u schodiště např., ale víceúčelové hřiště, to tam bude. V materiálech není uvedeno, jestli bude hřiště s celoročním provozem, nebo bude k dispozici jen při otevření plovárny – „ … Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace víceúčelového hřiště s umělým povrchem v místě stávajícího antukového hřiště na plovárně u Sv. Václava v Písku dle zpracované projektové dokumentace.“

 

   Dalším bodem bude schválení účastníka ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek, IČO 26099837 za celkovou cenu 22 124 142,77 Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle dílčího hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky „Stavební úpravy Letního kina Písek“.  Inu, přesto není jisto, zda se podaří cenu díla dodržet.

 

   Nakonec si nechávám jeden z dalších bodů ke komentáři. Bod Souhlas s kácením dřevin na pozemku města Písek parc. č. 2660/15 k. ú. Písek a uzavření dohody o provedení náhradní výsadby totiž patří mezi ty, které nečtu ráda. Důvodová zpráva:

Společnost Povodí Vltavy, s. p. požádala město Písek o souhlas s kácením dřevin na pozemku města parc. č. 2660/15 k. ú. Písek. Jedná se o dřeviny, které se nacházejí mezi výrobní halou společnosti KUNSTSTOFF-FRÖHLICH Czech Plast s.r.o. a provozní budovou společnosti v katastru je společnost Cromwell EREIT Czech Properties s.r.o. Kácení je navrženo z důvodu realizace akce zkapacitnění toku potoka Jiher. Zatrubněná část vodoteče je v úseku dlouhém cca 200 m zneprůchodněna, což je způsobeno prorůstáním kořenů a zanesením potrubí sedimenty. Povrchové výrony vody nad zanesenou částí negativně ovlivňují přilehlé pozemky.

Odbor životního prostředí rozhodl, že za ekologickou újmu při pokácení těchto dřevin na ploše 510 m2 – ve složení vrba bílá a vrba ušatá bude stanovena náhradní výsadba a to 7 ks jasanu ztepilého kultivaru „Westhof´s Glorie (Fraxinus excelsior ´Westhof´s Glorie´) – školkařské výpěstky s balem, o minimální pěstební velikosti 14 – 16 cm (obvod kmene měřený v 1 m nad zemí). Výsadba bude provedena na pozemku parc. č. 2251/15 k. ú. Písek a naváže na stávající stromořadí podél cyklostezky. Veškeré náklady a 5-ti letá péče o vysazené dřeviny jde k tíži společnosti Povodí Vltavy, s. p. V případě nesplnění této náhradní výsadby je zde uložena pokuta ve výši 100.000,-Kč.

 

   Nechám stranou důvody, proč se zatrubněný tok stane opět zatrubněným, dnes, kdy jsou známa i řešení bez zatrubnění toků. Vadí mi náhrada druhu stromů. To, čím je užitečná v lokalitě vrba na 510 m2, která odtud zmizí, těžko dorovná v jiné části města kultivar jasanu v počtu 7 kusů (jakože na rozloze 510 m2 zmizí potrava a zázemí fauně na vrby navázané, i kdyby jasany vysadili namísto vrb, už doba kvetení je o měsíc později … ).

   A co mi vadí daleko víc, je okamžité vyčíslení pokuty za neprovedenou náhradní výsadbu odborem ŽP. Pokuty jsou totiž dávno stanoveny zákonem ( Neprovedení uložené náhradní výsadby je přestupkem dle § 87 odst. 1písm. g) ZOPK popř. podle § 88 odst. 1 písm. h) ZOPK. Za tyto přestupky lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 10.000,- Kč a fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě pokutu až do výše 1,000.000,- Kč.)

   Výše případné pokuty za nedodržení provedení resp. její zahrnutí do povolení kácení dřevin a nařízení náhradní výsadby, vyvolává dojem, že je tímto ustanovením výše pokuty obcházeno zákonem dané nařízení náhradní výsadby.

 

Tolik stručný výběr z bodů k projednání na pondělním zasedání RM.

https://www.mesto-pisek.cz/materialy-pro-jednani-rady-mesta-21-02-2022/d-43524/p1=30046

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.