Přihlášení

Hlasování o rozšíření silnice na Živec

22. 9. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

Dnešní hlasování zastupitelů nebylo to nejzajímavější na tomto bodě, zajímavější byla diskuze k rozšíření komunikace na Živec o výhybny. Pan Hořánek mi prý česky vysvětlil, že dnes se jedná o schválení peněz na výhybny, protože výhybny jsou potřeba kvůli bezpečnosti automobilové dopravy, jedno jaké. Pan Hladík se mi snažil vysvětlovat totéž s tím, že výhybny jsou potřeba kvůli zvýšení bezpečnosti provozu aut, kdy se nákladní vozy musí vyhýbat chodcům, cyklistům a jiným autům, že je bez výhyben provoz na silnici nebezpečný a město chce předejít dopravním nehodám, zraněním s tím, že nezastírá, že výhybny jsou podmínkou pro zavedení MHD na Živec.

Z debaty vyplynulo:

- že je prý pro všechny bezpečnější, když pojede na Živec 3x denně autobus, než aby lidé šli po silnici pěšky za provozu aut

(vjezd do lesa je omezen povolením k vjezdu, pro ostatní platí Zákaz vjezdu, jak správně v debatě zaznělo, tady vlastně silný provoz aut nelze očekávat, tak proč zde tvořit výhybny, argument považuji za výmluvu města)

 

- výhybny jsou prý potřeba pro nákladní vozy se dřevem, ty se nemohou vyhýbat autům na silnici a chodcům, lesy jsou hospodářské a auta se dřevem tu jezdit musí

(lesy Píseckých hor jsou hospodářské po desítky let a ani zvýšená těžba během kůrovcové kalamity si nevyžádala vybudování výhyben v tomto úseku ze strany města z hlediska bezpečnosti provozu, takže po celá léta nikomu nevadilo, že se nákladním vozům pletou osobní auta a lidé po silnici, kdežto dnes je to prioritou města. Výhybny budou postaveny pouze na úseku od Vodáka k Živci, nákladní vozy se dřevem potkáte na cestách i za tímto úsekem, ale tam město bezpečnost provozu neřeší, argument považuji za výmluvu města)

 

- město prý chce předcházet hrozícím dopravním nehodám

(předcházet dopravním nehodám za 4,8 nebo 8 milionů- nebylo na zasedání upřesněno – za značkou Zákaz vjezdu je z mého pohledu rozhazování peněz, které jsou třeba jinde, do Purkratic nevede chodník pro občany města a nikoho bezpečnost chodců desetiletí nezajímá, argument považuji za výmluvu města)

 

- byly prý zaznamenány dopravní nehody se zraněními na této komunikaci

(a ani tehdy situaci nikdo nijak neřešil, informace jen vyplynula v debatě)

 

- město nepodalo žádost na rozšíření komunikace – pomocí výhyben – kvůli nákladní nebo osobní dopravě, ale kvůli získání povolení vjezdu na účelovou komunikaci pro vjezd MHD

(vyplynulo v debatě)

 

- pro výhybny jsou prý vybrána místa, kde stromy nerostou anebo jich tam roste málo, tak nedojde k velkému kácení kvůli výhybnám

(kácelo se u rozšíření stezky od obory, kácet se bude kvůli výhybnám, kácejí se stromy, které nejsou v hospodářském plánu kácení, ale jen pro rozmar města)

 

   Debata ze strany zastánců výstavby výhyben se opírala o bezpečnost obousměrné dopravy na úzké silnici na Živec, o prevenci před nehodami, o bezpečnost chodců a cyklistů, o snížení dopravy aut náhradou za MHD.

   Všichni debatující zastánci výhyben nechtěli přijmout argumentaci Pirátů, pana Anděla a mou, že se jedná o vjezd do lesa, po přírodního parku! Obhajovali dopravní provoz za značkou Zákaz vjezdu, jako by šlo o průtah městem. A pokračovali v tom i přesto, že zaznělo, že jediným důvodem pro výstavbu výhyben je žádost na povolení vjezdu MHD k Živci. Ani návrh na řešení situace zjednosměrněním silnice nebyl komentován, přitom je to nejlevnější, nejrychlejší a nejrozumnější řešení městem zdůvodněné situace.

   Celá debata se vedla o jiných důvodech pro rozšíření silnice na Živec, než o tom jediném pravém, o MHD, i když prý město nezastírá, že chce zavést linku MHD na Živec, ale náklady na rozšíření komunikace, aby tam MHD vůbec mohla jezdit, se město snaží zamaskovat především obavou o bezpečnost dopravy na této komunikaci!

Piráti navrhli vyjmout tento bod z hlasování návrhu změny rozpočtu, jejich návrh nebyl ostatními zastupiteli přijat.

 

PRO rozšíření komunikace na Živec hlasovali:

 

Ing. Tomáš Franců

Ing. Petr Hladík

Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Mgr. Miroslav Janovský

Josef Keclík

MUDr. Helena Kozlíková

RSDr. Jiří Lejčar

MUDr. Vratislav Němeček

MUDr. Michal Přibáň

JUDr. Jan Taraba

Mgr. Jan Adámek

Ing. Arch. Petra Trambová

MUDr. Rudolf Tyll

Mgr. Eva Vanžurová

JUDr. Ondřej Veselý

MUDr. Michal Turek

MUDr. Tomáš Váně

JUDr. Michal Čapek

Karel Vodička

 

Přírodní park Písecké hory hlasováním hájili:

PIRÁTI

PÍSEK SOBĚ

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

23. 9. 2022 (01:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

K několika dohadům směrem na moje články k Živci:
- ne, nechci aby na silnici někoho přejeli, já totiž nechci, aby se tam vůbec zvyšoval provoz všech aut, všech včetně MHD a současný provoz byl omezen na minimum

- ne, nelibuji si v omezování řidičů, kteří nejsou schopni se v přírodě pohybovat pěšky, ale v tomhle případě se jedná o vjezd do přírodního parku. Přírodnímu parku náleží zvýšená ochrana v podobě omezení dopravy, uvědomte si to konečně. Přírodní park je vyšší kategorie lesů, má chránit přírodní hodnoty zde obsažené

- ne, nesnažím se, aby penzion na Živci krachoval, já městu nedoporučila, aby provedlo nesmyslnou přestavbu chaty na penzion, který leží v místě se zvýšenou ochranou přírody a krajiny

- ano, příroda je mi nadřazenější než rozmary osob chovajících se barbarsky

- ano, dokud bude město vlastnit lesy v přírodním parku, bude muset respektovat platnou vyhlášku

Ano, souhlasím s tím, že všichni kteří na ZM hlasovali pro výhybny na Živec si nezaslouží pokračovat ve funkci zastupitele a ačkoliv jsem je nevolila, nyní by můj hlas rozhodně nedostali. A na každém hlasu u voleb záleží, ne že ne.

Odpovědět

23. 9. 2022 (11:17)  –  Luděk Blaha

0
0

"než aby lidé šli po silnici pěšky za provozu aut"

Dnes už značného provozu aut, chtělo by se říci. Valí to tam devadesátkou nahoru, dolů, hlava, nehlava…
Tak jen, že souběžně se silnicí vede vyasfaltovaná turistiká pěšina 'červená' E10. Viz
https://bit.ly/3BHfxwn

Odpovědět

23. 9. 2022 (11:29)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Myslíte tu kdysi hezkou přírodní lesní stezku, která byla náhle vyasfaltovaná nějakým sajrajtem, který úspěšně ucpává odtokové vodní žlábky? Ta mě tedy taky dojala.

Odpovědět

23. 9. 2022 (11:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jo jo, přibyl v lese kus asfaltu (či recyklátu) jen proto, aby to mohli po "staré" auta valit hlava nehlava. Potíž je v tom, že se jezdí po účelové komunikaci. Dokonce účelové komunikaci na pozemcích lesa.
Účelové komunikace podléhají mnoha omezením, jedno z nich je vyjádřeno značkou Zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
Nedivím se chodcům, že se po silnici za značkou procházejí, však provoz by tu měl být jen od aut s povolením, tedy minimální.
Účelová komunikace je třeba na Jihu, pod školkou směrem k zahrádkám a ke vchodům domu 1998 … a taky se zde lidé běžně pohybují … tím chci říct, že chodci mohou tuto účelovou komunikaci k Živci využívat stejně, jako auta s povolením vjezdu.

Odpovědět

23. 9. 2022 (13:53)  –  Luděk Blaha

0
0

Také se chodcům nedivím. Já jen, že ten pěší turisty opečovávací argument poněkud kulhá.

Odpovědět

23. 9. 2022 (15:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Včera to vypadalo, jako by se obhajoval provoz před některou základní školou ve městě, tak moc byla urputně zdůrazňována bezpečnost dopravy na silnici, kde provoz být z podstaty nemá.

Přemýšlela jsem nad návrhem p. Brože, aby se tedy silnice zjednosměrnila. (Za mě, jednoduché, levné, okamžité řešení)
Tak si říkám, jestli kdy vlastně tahle silnice měla parametry obousměrné komunikace. Nejspíš ne, protože je to účelová komunikace, zjednodušeně vylepšená lesní cesta.
V okamžiku, kdy leckterá strana koketuje s myšlenkou zjednosměrnění ulic v půlce města, jen proto, aby se ulice víc využily jako parkoviště, a netrápí je, že po městě bude kroužit víc a víc aut z bodu A do bodu B, proč nezvolit stejný postup i zde.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.