Přihlášení

Jak odpovídá vedení města na dotazy

13. 2. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Dneska jsem vážně na pochybách, co je to za směr, který si radnice vybrala pro komunikaci s veřejností. Je týden po jednání ZM a podívejte se, jakou můžete dostat odpověď na webu města v rubrice Dotazy občanů. I já se chtěla zeptat, na zveřejňování a ukládání – archivace videozáznamů ze ZM, jenže.

   Ještě dříve, než jsem dotaz začala psát, jsem si rubriku pročetla. Rozhodla jsem se svůj dotaz nepokládat, já nestojím o opožděnou a kdovíjakou odpověď, podívejte se, jak se veřejnosti konkrétně odpovídá po jednání ZM, kdy byla usnesením schválena spolupráce s PR agenturou, vzápětí po jednání ZM proběhlo i mimořádné jednání RM ke smlouvě s PR agenturou, která:

Usnesení č. 35/20

Rada města schvaluje bez připomínek uzavření smlouvy o poskytování PR služeb a marketingových služeb se společností GBA, s.r.o., se sídlem Jestřebice 9, 398 43 Bernartice, IČO: 06352880.

Hlasování: pro: 9

   No tak fajn, rychlost opravdu na naše poměry nebývalá, jestli je smlouva již podepsána nevím, ale v souvislosti s tím, že na můj dotaz na jednání ZM, zda veřejnost bude tedy komunikovat s agenturou, nebo s politiky, mi místostarosta Veselý odpověděl, že nadále s politiky, se nestačím divit, že oslovení politici mlčí!

Ejhle, dotaz položený před jednáním ZM 4.2. 2020, odpověď po jednání ZM 12.2. 2020, neodpovídá vůbec nikdo z oslovených politiků, odpovídá tisková mluvčí úřadu!

   Tak to je posun kupředu, pojďme se kolektivně radovat, letos nás čeká rok plný odpovědí na naše dotazy, odpovědi prý získáme od politiků, PR agentury a jak je vidět, i tiskové mluvčí, jupí.

 

Z webu města – Dotazy občanů:

Eva Hulcová (Neregistrovaný) 4.2.2020 09:54:52 Dotazy občanů > kočky v Písku (č. 2211194)

Dobrý den,

Citace: postup domluvený na společném jednání měst Písek, Strakonice a Milevsko je zcela v souladu s právními předpisy ČR a je pro životní cyklus koček nejvhodnější. Respektujeme, že někteří občané mají na věc jiný názor, to ovšem nic nemění. Pokud jde o péči o koťata, připravujeme výběrové řízení, jehož cílem je najít provozovatele depozita pro koťata a zajisit co nejrychlejší adopce.JUDr. Ondřej Veselý, místostarosta

 

Dobrý den pane místostarosto Veselý, (ČSSD)

Dotaz č.1. Můžete mi prosím odpovědět, na základě čeho jste nyní změnil názor ohledně životního cyklu koček? V médiích tvrdíte, že by bylo neštěstí kočky zavírat do klece, že kočka potřebuje svobodu.

 

Od roku 2006 jste zastupitelem města, 2010-2014 starostou města, nyní místostarostou města a spadá pod Vás Městská policie. V průběhu těchto let se odchytané kočky, krotké i plaché, navážely Městskou policií do Záhoří paní Gašparíkové, kde se hromadily. Taktéž Městská policie zcela běžně informovala a doporučovala občanům, aby kočky a koťata naváželi tamtéž, že je to útulek. Byl jste se někdy podívat v Záhoří, kam je vedení města (to rozhoduje) celá dlouhá léta posílalo ? Předpokládám, že nebyl. V Záhoří zůstaly kočky ve voliérách různých velikostí, celý život. Za mříží a za plotem, v drtivé většině bez možnosti dostat se do nového domova. Kočky se neinzerovaly, výjimečně se dostalo do adopce malé kotě. Paní Gašparíková nikdy nebyla (nyní musí být pro počet psů registrovaná) a nechtěla být útulkem, říká to i v televizi v roce 2005, aby si město Písek zbudovalo vlastní kočičí útulek. Protože neměla statut útulku, podpora ze strany města byla mizivá. 20 tisíc korun ročně.. Je to hodná dáma, nedokázala zvířata odmítat. Kdo dal pokyn Městské policii, aby informovala občany, aby jeli s nalezenými kočkami v obci Písek do Záhoří ? V Záhoří se kastrovali pouze kocouři, ne kočky samice, neočkovalo se a předpokládám, že na karanténu v takovém množství vůbec nebyl prostor. V roce 2010 bylo v Záhoří hodně nad 100 koček a to je pro kočky, navíc neočkované, časovaná bomba. Už na ploše bytu 3+1 může mít 10 koček problémy mezi sebou a nebudou šťastné, což se projevuje šikanou, značkováním, rvačkami. Jsem si naprosto jistá, že takovéhle ohromné množství koček ve voliérách rozhodně šťastné a spokojené nebylo. Plašanky musely skutečně trpět. Navíc poznejte ve voliéře, kde žije 10-60 koček, která z nich má třeba krvavý průjem.

 

Dotaz č. 2 Víte pane místostarosto Veselý, že o kočky nemůže pečovat a předávat je dále do adopce osoba bez registrace ze Státní veterinární správy a bez osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata?

 

Dotaz č.3 Proč říkáte pane doktore Veselý v médiích: "kočky, které odchytíme, tak veterinárně ošetříme, odčervíme, odblešíme, necháme je kastrovat, aby se dále nemnožily a pak je vracíme do té původní lokality…" ???

 

Tuhle práci město nedělá. Město finančně přispívá a spolek na obecní kočky další finance doplácí.Veškerou tuto práci dělá spolek Písecké kočky. Spolek jsme založili právě proto, aby kočky nebyly odmítány Městskou policií Písek nebo posílány do Záhoří, ale aby odcházely do nových domovů v rámci adopce. Tak funguje správné depozitum, útulek – krotká kočka se odchytí, odkaranténuje se. Ano,často v kleci, na tom nic zlého není, to je nutnost pro přenos infekčních chorob a je to dočasné. Některé kočky přichází zraněné, zablešené, s rýmou, atd. Není možné takové kočky vypustit mezi ostatní. Můžete se dotázat na Státní veterinární správě. Poté se kočka vykastruje, naočkuje. Po vypuštění z karantény se kočka v útulku pohybuje volně, je v bezpečí, má žrádlo a čeká na nové majitele. Když kočka odejde do adopce, přijímáme další kočku a cyklus se opakuje. Plaché kočky v Písku, které mají krmiče, vypouštíme po kastraci zpátky na místo.

Celá tato kauza ohledně koček v Písku začala proto, že schází prostor pro depozitování koček. Schází především městu, které pak nemá kočky kam umístit a spoléhá na dobrovolníky. My městu rádi pomůžeme, ale vedení města musí spolupracovat. Tento problém se v Písku táhne dobře 20 letDěkuji za zodpovězení mých otázek.

Eva Hulcová, předsedkyně spolku Písecké kočky

 

Odpověď

Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 12.2.2020 15:48:30≈ (Včerejší) kočky v Písku (č. 2211389)

Vážená paní Hulcová,

 

vedení města Písku si stojí za svým rozhodnutím, s nímž se můžete seznámit blíže zde: http://www.mesto-pisek.cz/zastupci-tri-mest-resili-spolecne-peci-o-toulave-kocky. Město má v oblasti péče o toulavé kočky zavedený kastrační program a v současnosti připravuje výběrové řízení na depozita pro kočky. Návrh změny příkazní smlouvy se spolkem Písecké kočky, z. s., bude projednávat Rada města Písku na svém nejbližším zasedání.

Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí

______________________________________________________________________________

Eva Hulcová (Neregistrovaný) 4.2.2020 13:46:39 Dotazy občanů > kočky v Písku (č. 2211205)

Dobrý den,

mám dotaz na vedení města – na paní starostku Vanžurovou a místostarosty Ing. Hladíka, JUDr. Veselého, Ing.arch. Trambovou., kteří rozhodli o tom, že město Písek nepotřebuje útulek pro kočky, že dospělé kočky, odchycené a nalezené ve městě Písku, se po kastraci budou vypouštět zpět na místo odchytu a koťata budou depozitovat občané na základě výběrového řízení?

 

Prosím odpověď od rozhodovacího orgánu, tj. vedení města, ne od Odboru životního prostředí.

Dotaz č. 1.Proč nebyli na schůzku tří měst- Písek, Strakonice, Milevsko, ohledně problému toulavých a opuštěných koček na území těchto měst, přizváni odborníci. To znamená zástupce Státní veterinární správy; veteriny, kam se kočky vozí a spolku Písecké kočky, který o kočky v Písku pečuje. Event. jiného odborníka z útulku nebo odchytové služby, který zná potřeby koček a celý problém z praxe. Na základě jakých informací jste se prosím takt

Dotaz číslo 2.. Jestli tomu rozumím správně, plánujete tedy vypouštět všechny dospělé kočky, krotké i plaché?

Dotaz č.3. Jak budou žít krotké koček po kastraci na místech ochytu? Má v plánu Město zřizovat krmná místa a instalovat nějaké kočičí boudy ? Většina nalezených krotkých koček byla zvyklá žít v domácnostech lidí.

Kočky jsou dle legislativy domestikovaná zvířata, zvířata ze zájmového chovu. Domníváte se prosím, že dospělé krotké kočce bude dobře a bezpečně u pumpy, na parkovišti u obchodního domu, aj. kde byla odchycena? Z čeho tam bude živa? Kočka je sice teritoriální zvíře, ale do jisté míry. Proto kočky nežijí v lese, jelikož by se tam neuživily. Krotká kočka miluje lidskou společnost a je na ní závislá. Aby kočka byla zdravá, potřebuje od člověka minimálně přikrmovat a potřebuje teplé zázemí. Kde ho má najít ve městě, kde nejsou stodoly, stáje ? Domníváte se, že je vhodné, aby kočky zalézaly na parkovištích do motorů aut, když se nemají kde jinde ukrýt? Jak to město bude provádět s pravidelným odčervováním ? Kočka venkovní se doporučuje odčervovat 4x do roka. Bude město zajišťovat několikrát do roka plošné odčervení koček ?

Dotaz č.4 Je vedení města Písek připravené na možné problémy, které mohou nastat v případě, že nalezená krotká kočka bude někomu patřit, město ji odchytí a zase vypustí? Takže dojde k tzv.“ dvojitému opuštění zvířete“ ?

Podle zákona se obec MUSÍ postarat o toulavé zvíře (stejně o psa jako o kočku), zajistit ho, než se přihlásí majitel a na tu dobu ho někam umístit. Po dvou měsících v obecním útulku a po 4 měsících v soukromém útulku se kočka může stát majetkem nového majitele. Dobře všichni víme, že město NEMÁ povinnost budovat útulek, ale musí se postarat o toulavé zvíře ze zájmového chovu, nebo převzít nalezené zvíře od občana a hradit náklady odchytu a péči a nález zvířete vyhlásit. Domníváte se prosím, že ponecháním zvířete venku, jedním odčervením a kastrací je tato povinnost splněna? Pokud se majitel objeví, jak mu vysvětlíte, že jste jeho zvíře vyhodili na ulici ? Tento případ se již stal v Milevsku. V paneláku se objevila opuštěná kočka, dokonce očipovaná. Na zavolání občana přijela Městská policie a kočku vypustila před dům. Nekontrolovali čip, nezajistili ji, nehledali majitele, nevyhlásili nález. Majitelka přišla díky tomu o majetek, pátrala dny a noci venku, kočku už nikdy nenašla. Samozřejmě majitel je povinen si zvíře zajistit, to se předpokládá. Avšak postup Městské policie byl naprosto chybný, paní však na soudní spor neměla nervy ani peníze. Nález zvířete se řeší podobně jako nález věci, (jen už zvíře není považováno za věc). Takže musí se zajistit nalezené kolo, peněženka, pes, kráva, kočka stejně. A protože se nedá určit, která kočka je opuštěná, která toulavá, je to komplikovanější a není v pořádku kočky, které se najednou někde nově objeví, tam po kastraci opět vypustit.

 

V minulosti jsme v Písku zachytili i případ, kdy kočka/kotě předaná nálezci byla Městskou policií převezena na jiné místo v Písku a tam zanechána svému osudu.

 

• opuštění zvířete s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat. 246/1992 Sb.

 

U dotazu 3. a 4. by mohlo jít o týrání zvířete podle Zákona na ochranu zvířat proti týrání.

 

U dotazu 4. možné porušení Občanského zákoníku, oddíl Nález.

 

Dotaz č. 5 – Jak poznáte, zda je kočka toulavá nebo opuštěná ? Kdo ponese zodpovědnost za tohle určení?

 

I krotká kočka je venku ve stresu a není kontaktní. Ztracená kočka může za měsíc pobytu venku vypadat zuboženě.

 

Dotaz č.6.Jaké dopady bude mít vypouštění krotkých koček bez majitele na občany města Písek ?

 

V minulosti i v současnosti si mnozí občané města stěžovali na potulné kočky. Někteří lidé je litují, že jim je zima a mají hlad. Jiným lidem kočky vadí, protože nechtějí, aby jim kálely na zahradě, bojí se nemocí a nebo je jen nemají rádi. Na Kollárově ulici docházelo i k zabíjení, tj. týrání koček, protože je tam lidé nechtěli. Paní, která je krmila (bez příkrmu kočka nemůže ve městě žít), dostala od bytové správy výhružný dopis s vystěhováním. Pokud se budou vypouštět na ulici zpátky nejen plaché, ale i krotké kočky, bude se jejich počet ve městě zřetelně navyšovat. Již letos náš spolek odchytával na žádost města (na stížnosti občanů) krotké kočky na dvou místech.

 

Jak bude vedení města reagovat na stížnosti občanů ?

 

Znáte názor Hygienické stanice a Státní veterinární správy na tento postup?

 

Dotaz č.7. Pane Ing. Hledíku ( KDU.ČSL), jste ředitelem areálu Domovinka-domova pro seniory v Písku. Tam v minulosti, cca do roku 2016 (naposledy před dvěma roky poslední dvě kočky), žilo velké množství plachých koček. Tyto kočky, kterým tam bylo zjevně dobře, byly odchytány a navezeny Městskou policií do zajetí do Záhoří. Z jakého důvodu prosím byly odchytány ? Rozumím tomu správně, že nyní tam mohou kočky zůstávat, tedy jsou tam vítané ? Někdy k nám do depozita přijdou plašší kočky, které se špatně umísťují, mohla bych se s Vámi domluvit ?

 

Dotaz č. 8. Z jakého důvodu nesouhlasíte s tím, aby byla krotká toulavá/opuštěná kočka umístěna do útulku (ať soukromého nebo obecního), kde bude v bezpečí do doby než se jí najde nový domov ? Můj názor je, že lepší řešení, než odchyt-karanténa-kastrace-očkování-adopce, neexistuje.

 

Dotaz č.9- Na facebookových stránkách Města Písek je u příspěvku o tiskové zprávě vedení města 307 příspěvků a spousta dotazů občanů a žádná reakce ze strany Města. Vedení města se rozhodlo občanům neodpovídat ?

 

20 let existuje v Písku problém ohledně koček. V předchozím dotazu místostarostovi Dr.Veselému popisuji, jak se léta navážely kočky do Záhoří. Nyní zajišťuje péči o kočky v Písku náš spolek, ale i my se potýkáme s problémy, kde kočky depozitovat. Jsem přesvědčena o tom, že za ta léta mohlo vedení města a odbor investic nějaké vhodné prostory pro kočky najít. Náš spolek i zastupitel Martin Brož o ně prosil několikrát, marně. Město Písek se finančně podílí na nákladech na kočky, ale stejnou část na obecní kočky vynakládá spolek, který finance musí shánět u občanů a navíc vynakládáme naši každodenní práci o zvířata. Všichni víme, že tento problém pramení z nezodpovědnosti majitelů zvířat. Avšak povinnost postarat se o zatoulané zvíře má dle zákona obec. Obec nemůže očekávat, že to za ni budou navždy řešit dobrovolníci u sebe doma, tak jak se to děje dlouhá léta a jak to vedení města nyní opět plánuje. Tak jako občané neočekávají, že jim obec promine poplatky třeba za odpad, za nájem, atd. Proto by mělo být v zájmu vedení města, než vymyslí nějaké lepší řešení, se spolkem Písecké kočky férově komunikovat. Nemusela by být mediální ostuda pro Město Písek po celé republice.

Děkuji za Váš čas a za zodpovězení dotazů

 

Ing. Eva Hulcová, předsedkyně spolku Písecké kočky

 

|Odpověď

Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 12.2.2020 15:51:12≈ (Včerejší) kočky v Písku (č. 2211390)

Vážená paní Hulcová,

 

stejně jako u předchozích Vašich dotazů odpovídám, že vedení města Písku si stojí za svým rozhodnutím (odkaz je v odpovědi níže). Město má v oblasti péče o toulavé kočky zavedený kastrační program a v současnosti připravuje výběrové řízení na depozita pro kočky. Návrh změny příkazní smlouvy se spolkem Písecké kočky, z. s., bude projednávat Rada města Písku na svém nejbližším zasedání.

 

Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí

 

0
0

Diskuze k článku +

17. 2. 2020 (19:39)  –  Michaela Šťastná

0
0

Novinka v informování občanů – některé informace budou jen na FB města. Nevím proč, ale účet si kvůli tomu nezaložím, prozatím se ke mě info dostává i tak, oklikou.

Nechci rovnou mluvit o diskriminaci nebo rozdělování typu veřejnosti v podávání infa, nechci spekulovat o tom, proč některé info nemůže na web, ale na FB ano, ale vnímání rozdílu FB ve správě pro město- samosprávu – a soukromým účtem by tu měl být zřetelný.
Stejně jako správce, který spravuje FB města si uvědomuji, že FB je sledován i jiným obecenstvem a doufám, že se touhle poťouchlou cestou město nevydává úmyslně, i pro podávání infa v samosprávě existují totiž pravidla!

Zatímco na webu města ani čárka, na FB:
<< Finanční, resp. personální, požadavky předložené spolkem Písecké kočky, který pro město v současnosti provozuje kočičí depozit a zajišťuje kastrační program, radní vyhodnotili jako neakceptovatelné. „Některé sazby jsou například těžko kontrolovatelné, jiné z našeho pohledu nadsazené,“ okomentoval usnesení komise ŽP místostarosta Ondřej Veselý. Na základě výsledku jednání rady bude město dále jednat ve věci provozování depozita a zajištění zákonných podmínek v péči o opuštěné či toulavé kočky.>>

Obsah výroku nemá cenu komentovat, návrh dodatku smlouvy jsem četla. Hlavně, aby všechny ostatní smlouvy a dodatky k nim, které město uzavírá, byly snadno kontrolovatelné a nenadsazené!

A tak jo, jsem zvědavá, jak se s tím město popasuje a hodně mě baví to sousloví <<zákonných podmínek v péči o opuštěné či toulavé kočky.>>, protože dosud si i právně vzdělaný radní vykládá tyto podmínky vykládá poněkud svérázně.

Odpovědět

18. 2. 2020 (05:11)  –  Petr Vaněk

0
0

Paní Šťastná, v tomto případě nerozumím Vaší kritice.
Facebookové stránky města Písku jsou dostupné, včetně funkčních odkazů a možnosti číst komentáře jiných přispěvatelů (například pana Brože, který je zde velmi aktivní)., i bez nutnosti se přihlašovat.
Pouze jako nepřihlášená nemáte možnost sama vkládat příspěvky a občas Vám vyskočí okno s výzvou k přihlášení, které jde zavírat (stejně je tomu i u FB Píseckého světa).

Odpovědět

18. 2. 2020 (10:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Vaňku, máte pravdu, nerozvedla jsem ten začátek, který tu popisujete a skočila k rovnou tomu, že si účet nezaložím, abych mohla být preferovaná také. Máte pravdu, vždy vyskočí okno k přihlášení, u veřejných účtů tomu tak je.

Nevím, jestli to dobře popíšu, zůstanu na webu města – – ten, kdo nemá FB vždy musí zvolit možnost, že si navíc ještě prohlédne i FB, když už je na stránkách města.

Ale protože je tu předpoklad, že na FB je totéž, co na webu (viz jiné veřejné účty např. JcTEĎ, až na výjimky Písecký svět, ale ten dává na web odkazy, že je něco na jeho FB- video, fotky…. ) s tím, že pro majitele účtu FB jsou všechny jím zvolené sledované informace soustředěny do jednoho info kanálu a nezdržuje se tak odchodem z FB a prohlížením webů, pohodlně si prohlédne jen svůj FB.

A opačně, když si na webu prohlédnu úřední desku, tiskové zprávy a zápis z jednání rady města, nechci si ještě extra prohlížet FB. Když si nebudu denně klikat na FB, určitě mi potvrdíte, že pak prohledat třeba jen pár dní staré info je zdržování, když jsou totožné s těmi, co jsem už četla na webu a zkoušet najít, jestli se sem tam mezi tím objeví něco důležitého navíc, jako v tomto případě.

Mám dojem, že uživatel FB nekontroluje web, a čtenář webů (bez účtu FB) nekontroluje FB, tedy většinou, třeba z časových důvodů. V tom vidím ten rozdíl podání infa pro nějakou cílovou skupinu, zde tedy ty, kdo používají primárně FB, a určitě se to dotýká i dělení podle věku uživatelů apod.

To je podstata mé výtky, jestli jsem teď ten pohled uživatele popsala líp.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.