Přihlášení

Jaká péče čeká živé ploty a keře ve městě?

25. 12. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

Zeleň města, to nejsou jen stromy, trávníky a záhony květin. Zeleň samozřejmě tvoří také živé ploty a keře rozličných druhů s rozličnou významností v říši flory a fauny, i té žijící ve městech. Živé ploty se v posledních letech z města vytrácí, jejich torza najdeme tam, kde bylo město vystavěno řekněme do devadesátých let. S keři ve městě je to obdobně. Chápu, že stromy jsou ve městě třeba a za poslední dobu se jich do prostoru města nebo mimo ně, vysadilo požehnaně, jsem ráda za současnou péči o trávníky, ale schází mi nové pojetí také v péči o keře a živé ploty.

   Jen pro jistotu malá exkurze, proč se zabývat živým plotem, tvarovaným nebo volně rostoucím. Ačkoliv už z názvu víme, že se jedná o jakousi hradbu z různých dřevin, nemusí být vždy jen plotem s ostře řezanými rysy, ale zároveň i zelenou dekorací kdekoliv ve městě. Kromě toho se totiž jedná o větrolam, lapač prachu, poskytovatele kyslíku, domov ptactva a hmyzí špajz. A právě pro všechny tyto možnosti má mít v prostoru města své pevné místo.

   Jako místní příklad uvedu park Na sadech, který má nižší frekvenci užívání lidskými zájemci o chvíle strávené v zeleni. Zbytky živého plotu chránící park před provozem v Nádražní ulici jsou obzvlášť nyní, v zimním období, vidět tak, jak by asi ploty vypadat neměly. Ani zbytek plotu, pokračující do ulice Sadová, na tom není o mnoho lépe a ačkoliv se zdá, že nejvíc zachovalý je v ulici Švantlova, bez listí je vidět, jak na tom opravdu je. Mám na mysli stav dřevin jako takový. Čtvrtou stranu parku tvoří železniční násep a před několika lety provedené kácení dřevin podél náspu tratě tuto stranu parku zmrzačilo a dodnes není tato část nijak „zaléčena“, byť na téhle straně nejde jen o živé ploty. Upřesním, že kácení prováděly České dráhy, a stejně jako kácení prováděné letos podél trati, odbor ŽP provedení kácení nekontroluje.

   Jaká by asi byla kulisa uvnitř parku Na Sadech, kdyby jej objímal udržovaný vyšší živý plot, kolik prachu by se podařilo zredukovat, kolik hluku by plot utlumil z jeho tří stran. Je tu ještě ta přidaná hodnota medonosných keřů pro hmyz a spleť větví pro úkryt ptactva. Doplnění vnitřního prostoru některými druhy keřů by park vylepšilo ve všech směrech, a nepředstavujte si jen ty rododendrony, co se snaží zkrášlit i Palackého sady. Nechci jmenovat druhy dřevin, které si myslím, že do parků a jejich živých plotů patří, Městské služby disponují v tomto směru opravdovými zahradníky, kteří by si s takovým zadáním složení dřevin v parku hravě poradili, oni dovedou víc, než jen vysázet předem určené druhy dřevin na předem určená místa.

   Vzhledem k tomu, že se v posledních letech výrazně změnila péče o travnaté plochy ve městě, i oko laika vidí, že to je změna veskrze prospěšná, velice se přimlouvám i za změnu v péči o živé ploty a keře ve městě. Pod tou změnou si představuji dosadbu živých plotů v místech, kde došlo k jejich porušení třeba kvůli výkopům nebo podobným zásahům člověka a kde plní svou funkci určení. Nepomůže jen jejich zmlazení, ale i dosadba nebo nová výsadba by napomohla nejen k ozelenění města, ale v době květu nebo zrání plodů i k oživení prostoru barevností. Já si dovedu představit posezení v parku Na Sadech, kde ucítím vůni z květů a špatně uslyším provoz z ulice. To samé se týká i dosadby keřů v prostorech města, kam se nevejdou stromy a keře je tak mohou nebo snad i mají zastoupit. Nejde jen o tu podívanou na keře v době květu, ale také vůni šeříku, či jasmínu po dešti, nebo zimolezu po večerní procházce i na sídlišti, to snad ještě nikdo nekritizoval.

   Pro příští roky bych si velice přála, aby se město zaměřilo tentokrát na změnu péče o keře a živé ploty, na jejich obnovu a novou výsadbu. Zahradníci to umí dobře, podívejte se obnovený živý plot podél vilové čtvrti Amerika v ulici Zborovská, to je myslím dostačující vizitka. Netvrdím, že se musí hned všude začít sázet, zmlazovat a upravovat, ale po etapách vylepšit zeleň města o tuto její zelenou součást by se mělo začít na jaře. Travnaté plochy a záhony ve městě nám dokázaly, že město může vypadat dobře, proč by nemohlo vypadat ještě líp?

 

Fotografie jsou z Galerie MS, před kácením podél trati.


 

0
0

Diskuze k článku +

30. 12. 2021 (19:25)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

V ulici Na Pahorku býval živý plot celé roky. Umně skrýval pohled na odložené popelnice místních obyvatel, leč letos musel pryč:
"… z důvodu porušování zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Keře a živé ploty na tomto místě nesplňují minimální vzdálenost od krajnice či obruby komunikace (minimálně 70cm ) a to ani po provedení pravidelných zahradnických úprav.
Jsou tak považovány za překážku v komunikaci, kterou jako správci komunikací ve městě Písku musíme odstranit."

Živý plot zmizel, popelnice a telefonní sloupy zůstaly. Ještě bůhvíproč zůstal jeden neudržovaný jalovec. U něj asi nevadí, že o metr přesahuje jak do ulice, tak nad náš pozemek.

Odpovědět

30. 12. 2021 (23:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Aha, tam já vůbec nepřijdu, vůbec o tomto zásahu nevím.

Ale určitě se poptám, co tomu předcházelo, mohl by to být příklad za všechny ostatní ve městě.
Uliční partie projednával odbor dopravy minimálně od roku 2001 a v r. 2013 byl schválen Plán ozelenění města a odbor dopravy k této ulici (tedy ani plotu) neměl výhrady a zeleň měla být ponechána ve stávajícím stavu. Zvláštní, že?

Odpovědět

1. 1. 2022 (13:39)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jsem si myslel, že třeba dojde k výkopovým pracím, při kterých se stávající telefonní vedení přesune ze vzduchu do země, a proto jsem položil dotaz, na který jsem dostal citovanou odpověď. Inu místo živého plotu je teď asi půlmetrový pás trávníku.

Odpovědět

1. 1. 2022 (15:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Teoreticky v těch místech proběhlo vloni:
- konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 904/10, 904/15, 906/5 a 907/12 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši 42.548 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy.

Je v tom souvislost?

Odpovědět

1. 1. 2022 (15:37)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

To se týkalo možná několika keřů na začátku ulice, tam skutečně nějaký výkop probíhal. K plošnému kácení došlo o dost později.

Odpovědět

1. 1. 2022 (22:35)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak ani teoreticky, nezbývá než se poptat, jak se věci mají.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.