Přihlášení

Jarní úklid

20. 4. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Úplně náhodou jsem potkala známou, která mi mezi řečí sdělila, že se letos jarní úklid města provádí kvůli neukázněným majitelům aut, kteří auta nechají na uklízených plochách, jiným způsobem, takzvaně na mokro. Tento způsob prý používal její manžel na vojně, kdy na chodbu vylil kbelík vody, kterou potom koštětem jen z chodby vymetl a byly "rajóny" hotovy.

   Tak jsem se na webu města podívala, kdy se bude uklízet u nás, že se na ten mokrý způsob podívám, raději většinu podnětů a zaručených informací o dění ve městě prověřuji. Jenže chybka. Na části Jihu mělo čištění komunikací probíhat ve čtvrtek, ale uklízelo se ve středu, takže jsem provedení úklidu "mokrou metodou" neviděla. Ve čtvrtek jsem mokrou metodu úklidu zahlédla na Fügnerově náměstí.

   Známá měla nejspíš téměř stoprocentní pravdu. Na Třídě Přátelství před vchodem 1949 tohle tlakem vody provedené čištění například neunesl kanál, na kterém se vytvořila vysoká vrstva z listí a jehličí a bůhví čeho, takže se smetí s vodou vyvalilo na chodník. To se stát může, potom přijede zametací vůz a smetí, které naplavila voda do rohů, nebo k obrubníkům chodníků, zamete. Jenže takový vůz nepřijel. Nepřijel ani ve čtvrtek, kdy byl podle rozpisu na webu města v těchto místech naplánován úklid. Kanál (a nejen tady), rohy parkovišť, prostor u obrubníků, leckde i chodník, a samozřejmě místa, kde parkovala auta navzdory upozornění, že zde proběhne úklid komunikace, jsou plná spláchnutého smetí z komunikace.

   Já vůbec netuším, jaký je plán Městských služeb, které čištění komunikací provádí, je možné, že oranžové zametací auto přijede někdy jindy, nechci spekulovat o praktičnosti provedení, důvodech nebo zvolené technice, jen se podivuji nad tímto způsobem úklidu, výsledek je vidět všude, kde už čištění proběhlo. Chytrá horákyně svůj problém řešila obdobně při rozhodování o úboru, tady máme město uklizeně neuklizené, nebo naopak?

   Městské služby na své webové stránce uvádí, že od začátku provádění úklidu komunikací řidiči nerespektují avizo v podobě označení úseků, sama jsem viděla v místech úklidu zaparkovaná auta, ale nebyla označena výstrahou od Městské policie (ani obuta "botičkou"). Pokud se po třech týdnech nedaří úklid řádně provést, jsou to napůl promrhané peníze, proč nejsou opatření směrem k neukázněným řidičům tvrdší?

   Chápu, že Městská policie má práce nad hlavu, ale Městské služby také, pochybuji, že se na uklizené komunikace budou vracet, a řidiči si bez potrestání nebudou ze zákazových značek ani příště dělat těžkou hlavu. Takže by někdo ze zúčastněných měl sebrat odvahu a začít jednat rázněji, zatím vítězí ignoranti pravidel.

   Jen tak pro zajímavost by bylo prima, kdybychom se dozvěděli, kolik z těch občanů, kteří nechali svá auta i přes zákaz stát v místech úklidu, anonymně na dění ve městě nadávají, kdo z nich si stěžuje na nepořádek a podobné nešvary.

 

   Svůj příspěvek doplním informací z webu Městských služeb v Písku:

Dne 25.3.2019 začalo jarní blokové čištění komunikací

Dne 25.3.2019 začalo jarní blokové čistění komunikací ve městě Písku. Úklid v ulicích je včas avizován osazením dopravního značení, kde je uveden termín úklidu. Za pomoci Městské policie zajišťujeme v dané lokalitě informovanost obyvatel mobilním rozhlasem. Snažíme se úklid provádět co nejrychleji, aby parkování bylo omezeno v co nejkratším čase. Komunikace dotčené rekonstrukcí budou vyčištěny za pomocí zametacího stroje, kompletně vyčištěny budou po dokončení rekonstrukce. Tímto děkujeme občanům za vstřícnost a spolupráci při úklidu městských komunikací.

Termíny blokového čištění komunikací se mohou měnit v závislosti na klimatických podmínkách. Termíny budou vždy aktualizovány na webu Městských služeb www.ms-pisek.cz, města Písku www.mestopisek.cz a objeví se též v denním tisku.

!!! BOHUŽEL SE JIŽ NA ZAČÁTKU BLOK.ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ SETKÁVÁME S NERESPEKTOVÁNÍM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH ZE STRANY ŘIDIČŮ, ČÍMŽ SE NĚKTERÉ ÚSEKY ULIC STÁVAJÍ NEPRŮJEZDNÉ PRO ÚKLIDOVOU A ČISTÍCÍ KOMUNÁLNÍ TECHNIKU A TÍM JE PŘÍMO OVLIVNĚNA KVALITA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.

TÍMTO BYCHOM CHTĚLI ZNOVU APELOVAT NA ŘIDIČE, VLASTNÍKY ČI PROVOZOVATELE MOTOROVÝCH VOZIDEL O BEZVÝHRADNÉ RESPEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ, A TO V TERMÍNECH UVEDENÝCH NA DOPRAVNÍM ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ KOMUNIKACÍ.

0
0

Diskuze k článku +

25. 4. 2019 (00:49)  –  Luděk Blaha

0
0

Doopravdy jsem si myslel, že nerespektování dopravního značení, byť dočasného, je dopravním přestupkem.
A setrvával jsem v naději, že se při příležitosti úklidu obnoví vymezení parkovacích míst. Dřív, než se úplně ztratí. Ale je klidně možné, že se to vyznačení bílými čárami neosvědčilo.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.