Přihlášení

Jeden hot a druhý čehý

29. 5. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (11) | Vaše názory

Rozumět tomu, jak funguje samospráva mi připadalo těžké. Jedna kamarádka mi to kdysi přiblížila na principu rodiny s jediným rozdílem – do rodiny se rodíme, samosprávu si volíme. Zbytek pojetí je stejný. Je tu majetek, je tu pozemek, jsou tu členové rodiny. Na stejném principu by mělo fungovat město. Do vedení si členové zvolí zástupce a ti se zodpovídají za to, jestli je rodina spokojená, jestli strádá, i jaké v ní panují vztahy. Celé je to o porozumění a spolupráci. Obě jsme zapomněly na věc zvanou politika. Ta to celé mění, kazí.

Naše město momentálně hodnotím jako rozhádanou, vzpurnou a nepřístupnou rodinku. A to jak ze strany rodičovské – radniční, tak té členské – obyvatel. Radní mají jasně dané úkoly, jak spravovat a udržovat chod města, obyvatelé jim v tom mají pomáhat, protože si radní kvůli tomu zvolili. Tady to začne kazit politika. Jakmile se ze člena obyvatele stane radní, změní se, už není obyvatel města, ale reprezentant strany. Spolupráce s obyvateli v rozhodování o zásadních věcech zmizí, vize dlouhodobého významu jakbysmet. Výjimku tu tvoří ojediněle prosazované projekty, jejichž důležitost je diskutabilní. Čerpání všemožných dotací na cokoliv, bez rozvahy. Ztrácí se potom schopnost vnímat to důležité. Třeba, proč dostala rekonstrukce Bakalářů (celá část, i ta nová fontána) přednost před opravou sídliště u Kapličky? Proč nové projekty musí vznikat tak rychle? Proč se o záměrech nediskutuje s občany? Jak jinak si vysvětlit ty banální neshody, absurdní nápady a realizaci podivných projektů. Uvedu několik příkladů. Územní plán města: jeho obnova byla nařízena, s termínem vypracování do roku 2020. Město jej realizovalo tak rychle a překotně, až se o tom psalo i mimo region, jasně že negativně. A už půl roku po jeho schválení přišlo město s vyvoláním provádění změn. A další změny v něm následují!  Potom se musím ptát, proč se na jeho schválení tak spěchalo? Rozsah Územního plánu, schváleného v roce 2015 musí překvapit i proto, že je v plánu zástavba obrovského území. Nejedná se o městské sady, parky, hřiště, ale o bytovou zástavbu. Vedení města má přitom ze všech nejvíc ve městě povědomost o tom, že obyvatel města už 10 let pouze ubývá. V roce 1990 zde žilo 29 921 obyvatel, v roce 2010 to bylo 29 949 obyvatel, v roce 2016 to bylo 29 169 obyvatel. Nárůstu počtu obyvatel nepomohla ani nově vybudovaná průmyslová zóna, její zaměstnanci se tu trvale tedy neusadili, naopak, dojde na hlasy, které tvrdily, že je nad možnosti Písecka naddimenzovaná, že se budou dělníci muset dovážet. Pro koho se tedy počítá s masivní bytovou výstavbou? Je v tom strategie vylidnit centrum a zabydlet pole a zeleň a periférie, dát někomu vydělat, nebo pomoci obyvatelům? Copak se město dusí? Kolik nových bytů nebo domů bude ve vlastnictví města, pro jeho potřeby? Vypadá to, že některé části z Územního plánu ani nemusí být zrealizovány, a na některých určitých částech je velký zájem, někoho.

Pokud by radní měli opravdu hájit veřejný zájem, vypíší referendum, navrhnou pravidelnou veřejnou diskuzi, například k zastávce vlaku v Preslově ulici, nebo úpravě parku na Husově náměstí, nebo parkovišti U Svaté trojice, ostatních parkovišť jakbysmet. Měla by se pravidelně zapojovat veřejnost, diskutovat s občany záměry města, protože tady všichni žijeme. Oni nemají zájem? Ale mají, jen si odvykli, že se jich někdo ptá, že by měli mít svůj názor. Navíc, anonymita, kterou život ve městě poskytuje, se projevila zpohodlněním lidí. V klidu mi řeknou, že se o věci, jako je místo pro nové parkoviště, nebo cyklostezku, nestarají, protože od toho jsou na radnici naši radní. Já nic, já muzikant. Potom tu vzniká situace, že si lidé jen tak naříkají a řeč uzavírají slovy“ no co já v tom zmůžu“. Naopak radní jsou zase soustavně napadáni, i pro každou hloupost. Podívejte se na dotazy občanů na stránkách města. Lidé se leckdy ptají sprostě a odpovědi si v aroganci nezadají. Možná je to záměr, aby se o dění na radnici plebs nestaral. Přeháním, nebo možná ne. Přidává se tu mezi radními politická řevnivost a načechrávání peří, tohle jsem nechal postavit já, tohle jsem prosadila já… V tom nastalém režimu se ztrácí podstata toho, kdo a proč tu vlastně je. Radní nás mají reprezentovat ve správě našeho města. Je stejně jejich, jako naše. Jestli se radní chlubí rekonstrukcí části města Bakaláře, podívejte, co slovo rekonstrukce znamená: Rekonstrukce je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění takového stavu (kresebná rekonstrukce zaniklé podoby hradu). Základem slova je konstrukce (stavba, forma, skladba), s předponou re (znovu-postavení, znovu-sestrojení).

No, výsledek mluví sám za sebe, čím se to vlastně chlubí. Tohle je čerstvý příklad rozháranosti naší rodinky. Opravit Bakaláře nevadilo skoro nikomu z obyvatel, vytvořit nové Bakaláře, to vadilo. Přesto se to zrealizovalo do nové podoby. Cituji z Píseckého deníku: Petice, kterou iniciovala Věra Doležalová z Písku, považuje akci za zbytečné plýtvání peněz a požaduje projednání nového návrhu. „Petici jsme vzali na vědomí, nicméně budeme pokračovat v započatých pracích. Je to jako se vším – co člověk, to názor," podotkl místostarosta Jiří Hořánek po radě města, která se tím zabývala. Tolik citace.
Jde tu jen o to, aby se autor, který projekt prosadil, měl čím chlubit? Nešlo tu o hru na exponovaném místě? Opuštěná místa se vynechávají, zviditelňujeme se tam, kde je to vidět denně. Na úkor čeho? Města.

Nedávno se JUDr. Veselý pozastavoval v jednom článku nad tím, jak budou své kompetence zastávat radní poté, co víceméně odejde místostarosta Knot do Českých Budějovic, kde má novou funkci. JUDr. Knot mu zase v jiném článku odpovídá, že to půjde a připojil výčet toho, co se dosud radním, podařilo vykonat. Při vší úctě k náročnosti výkonu Vašich funkcí, pánové (ostatní radní), Vy jste chtěli tuto práci vykonávat, hlásili jste se o ni, a to že máte výsledky, by mělo být logické. K některým ze jmenovaných výsledků – úspěchů, se vrátíme jindy… Stalo se nám tu, že se zastupitelé budou vychloubat tím, že pracují? Nechci hodnotit jak, to je vidět a poznat na životě ve městě. Dovolím si přirovnání k práci lékaře, který by v pondělí pacienta uspal, ve středu odoperoval a v pátek se pochlubil, že ho teda dneska i zašil.

 Dostali jsme se na úroveň nefunkční rodiny, kde se máma hádá s tátou o tom, kdo pro rodinu víc udělal? Božínku, vždyť jste se zamilovali, rodinu založili a je samozřejmé, že se o ni, a také o potomky, musíte starat. Pokud se o rodinu nechcete řádně starat a jen tak si tu dobu prožít, rozveďte se a jděte jinam, rodinu poškozujete. Zůstanou tu po Vás jinak děti, které budou opakovat Vaše chyby, to k ničemu nevede. Jestli Vám na rodině záleží, pracujte na 100 %, výsledky budou hovořit za Vás, nebudete se muset obhajovat. Jestli jste součástí rodiny, máte o ní strach a upozorňujete na to, že přestává fungovat, vyčítejte, ale pomozte. Vyčítat můžete, až se rozvedete a založíte novou rodinu, která bude dokonalá. Buďte tak hodní, snažte se nenapáchat nevratné škody, nerozdělujte se na opozice, a tlačte nás, občany, do aktivní spolupráce. Žít tady je náš společný zájem, aspoň já si to myslím.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

30. 5. 2017 (15:12)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Pár technických poznámek:
Počet obyvatel Písku dle dat ČÚZK
1980 – 28104/1990 – 29550/2001 – 29796/2011 – 29681/2014 – 29720/2016 – 29838/2017 – 29966 – čili počet obyvatel stoupá, ne zásadně ale rozhodně neklesá :)

Průměrná návštěvnost z řad veřejnosti na projednávání projektů cca 30 (sing trek, bakaláře), 39 Husovo náměstí. Návštěva zastupitelstva ?
Petice Bazén – architekti – 1563 lidí
Petice Bazén referendum – 4250 lidí
Petice zastávka – 728 lidí
Petice parkování – 587 lidí
Petice II. etapa Bakalářů – 183 lidí
Lze z toho odhadnout jak se lidé zapojují do dění ve městě :)

Úprava Bakalářů – od 2005, první etapa dokončena 2009 – druhá 2017 (celkem 12 let!)
Územní plán města – odhlasováno napříč politickým spektrem – nevídím v tom něčí developerské zájmy

Odpovědět

30. 5. 2017 (23:00)  –  MICHAELA ŠŤASTNÁ

0
0

Začnu od konce, je mi líto, že je občanský zájem tak nízký, sama na to upozorňuji. Na druhou stranu, je u zastávky 728 podepsaných lidí málo, když se dotýká obyvatel dvou nedlouhých ulic? Je 183 lidí pod peticí Bakaláře málo, když si ani netroufám odhadnout, kolik jich v té části bydlí. Pod petici se totiž musí občan podepsat :-(. Přesto, musím souhlasit, jsme pohodlní, já to ve článku píši – měla by se pravidelně zapojovat veřejnost – pak by se podepsali i ti, co tam přímo nebydlí a město je zajímá. Nevidím to černě, pokud se zlepší komunikace mezi oběma "tábory", máme šanci.
Bakaláře: pokud si vzpomínám, protestovalo se proti novému pojetí už v r. 2005, u Kapličky se nezačalo ani tehdy, ani teď, a lidi tam pořád bydlí.
Územní plán má 1 hlas zdržel se ( :-) ) a já netvrdím , že o něm hlasovali developeři, upozorňuji na chvat postavit parkoviště na LOUCE na Jihu. Z hlasování napříč pol. spektrem se nedá a priori vyloučit vliv kohokoliv, si myslím.

Data jsem čerpala ze stránek Zdroj: mvcr.cz https://www.mistopisy.cz/
HISTORIE POČTU OBYVATEL OBCE PÍSEK.
Datum Muži (do 15.let) Muži (nad 15.let) Ženy (do 15.let) Ženy (nad 15.let) Změna Celkem

1.1.2017 2 221 11 667 2 086 13 195 -43 29 169

1.1.2016 2 216 11 709 2 078 13 209 -85 29 212
1.1.2015 2 181 11 806 2 032 13 278 -11 29 297
1.1.2014 2 141 11 856 2 014 13 297 -113 29 308
1.1.2013 2 117 11 926 2 025 13 353 29 421

Odpovědět

31. 5. 2017 (15:01)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Preferuji data od státních úřadů pokud jsou, ne z reklamních webů

Na Bakalářích se se protestovalo hlavně kvůli kácení stromů – ty se vysadili znovu a teď už jsou zase vzrostlé jako dřív. Protestovalo se proti stavbě Nového mostu a proti všem možným věcem, ale pokud protestuje nepatrný zlomek obyvatel, tak chápu postoj radnice (to jak současné tak minulých). A docela rád si počkám na vyhodnocení soutěže stavba roku, kam se celý komplex parkány + bakaláře hlásí, kde jsou stavby hodnoceny trochu z většího nadhledu :) K Bakalářům bych na závěr připojil úsměvný dotaz z webu města – je na něm vidět, že ne vždy co se libí je praktické :).

"…Byla jsem svědkem toho, že na zastávku přijely 2 autobusy. Jaden se vešel do zálivu, druhý musel stát za ním a zabíral vozovku tak, že auta nemohla jet do Budovcovi ulice ze žádného směru, takže na křižovatce zmatek…"
"…v původním návrhu na rekonstrukci Bakalářů bylo u fontány počítáno se zastávkou pro dva autobusy, kvůli požadavku veřejnosti na zachování stromů ale bylo rozhodnuto zastávku zkrátit pouze na jeden autobus…"

Když se tak detailně zajímáte o sídliště Jih a jeho rozvoj, určitě Vám neunikla tato informace s urbanistickou studií, kde jistě sama zjistíte nevznikají žádná gigantická parkoviště na zelené louce :) http://www.mesto-pisek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12075&id=15783

A pokud se podíváte do všech měst, tak parkování je nejpalčivější problém a město to musí řešit relativně rychle, nebo budou lidé nadávat, že město nestaví parkoviště :) – prostě se nikdy nikomu nezavděčíte

Odpovědět

31. 5. 2017 (19:58)  –  MICHAELA ŠŤASTNÁ

0
0

Jak já tohle nemám ráda, ustrnout na maličkostech a zakrýt tím zbytek. Chtěla jsem rozproudit debatu, dobře mi tak. Tak co tu máme, copak Vás tak rozkatilo…
Pokud vezmu v potaz Vámi uváděná data o počtu obyvatel, zjišťuji, že od roku 1990 do roku 2017 vzrostl počet obyvatel o 416, tj. 15,4 obyvatele na rok. Územní plán počítá v zástavbě od Smrkovické silnice k Obchodní zóně – to je to pole, louka a zahrádky – s bytovou výstavbou pro 942 obyvatel. Tempem nárůstu podle Vašich dat to potrvá asi 61 let, než město dosáhne tohoto počtu. Pozor, nemám spočítanou bytovou zástavbu na severu města, na Hradišti, na Vysoké Putimské… ta je ve stejném Územním plánu.
Protestuje se proti všem možným věcem. Tak to mi připadá správné, i když se mi to nemusí líbit. Protesty mohou být vedeny proti mně, i když to naštve, je to známka přece známka toho, že tu někdo čte, myslí, vyjadřuje se. Protest na Bakalářích, o kaštanech – kácení letitých stromů kvůli inovaci, místo zakomponování LETITÝCH stromů do inovace, tak to vnímám já. V kanálech RSS to asi nebude, ale v archivu našich periodik jistě najdete, co všechno se protestujícím nelíbilo, kaštany měli jen hlavní roli. Stromy jsou teď vzrostlé jako dřív? To je žert, že ano? Soutěž stavba roku, a je to tu! Tím nám všem dokážete, že se nám to musí líbit, že s tím musíme souhlasit, a basta. Kohopak za tu stavbu budou opěvovat? Výsledky soutěže PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD jste už viděl?
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu V hlavní kategorii, která oceňuje tři nejlepší městské úřady za celou republiku, se na 1. místě umístil Žďár nad Sázavou, na 2. místě Liberec a na 3. místě Valašské Klobouky, jejichž znaky přívětivosti a otevřenosti vůči občanům byly komplexně na nejvyšší úrovni. Písek nic? Ani v jednom z typů?
Úsměvný dotaz z webu, vy se tomu smějete? Původní místo autobusové zastávky pojalo 2 autobusy, nyní je posunutá a nevejdou se. Kdyby tu byla vyšší frekvence MHD, stojí u Gymnázia. A výmluva na to, že lidé chtěli stromy, město jim vyhovělo – tomu sám nevěříte, a co předpisy? No tak.
Vám připadá plocha pro 250 aut malá? Prostor od školky až ke Smrkovické silnici přes šířku louky Vám připadá malý? Na papíře asi ano. Právě proto, že jsem to na tom papíře viděla, proto mi vadí to provedení! Svět jde kupředu, auta se dávají do parkovacích domů, štosují se nad sebe, jako lidi v panelácích. Zaplácnout louku dlažbou nebo asfaltem už nefrčí. Připomenu ještě něco. Žádný zákon obci nenařizuje zřizování parkovacích míst na svých pozemcích. To je počin pro dobro obyvatel. To neznamená, že to musí být drahé, pod školkou, na louce. Píšete, že město to musí řešit rychle, jinak budou lidi nadávat. Vy jste je posledních 20 let neposlouchal? Nadávají, kudy chodí! Sám nevěříte tomu, že do roku 2015 se na sídlištích parkovat dalo! Že je to problém posledních dvou let! V kanálech RSS si najděte, co se s tím po ta léta dělalo. Parkovací domy jsou nejmodernější řešení tohoto problému měst. Nezavděčíte se všem, to je fakt, proto se mají kroky, co něco nevratně zničí, pečlivě uvážit.
Schází mi tu reakce na Kapličku, tam lidé nemají už ani zastávku MHD, to by taky šlo dát do nějaké soutěže, pro hodnocení z trochu většího nadhledu…Nějaký nápad?

Odpovědět

31. 5. 2017 (23:53)  –  Luděk Blaha

0
0

"…na zastávku přijely 2 autobusy. Jeden se vešel do zálivu, druhý musel stát za ním a zabíral vozovku…"

Pokud oba autobusy byly 'emhádé', pak bych z toho dovodil, že ta zastávka je společná pro neméně dvě trasy. Nevím. V Písku jsem jel autobusem snad jen dvakrát a to před více než dvaceti lety. V každém případě, budou-li se oživovat ty chytré zastávky, mohli by řidiči autobusů dotyčných linek dostat v zastávkách před tou vytíženou zastávkou informaci, že zastávka je právě obsazena, a ať chvilku posečkají. Nebo tak nějak.

Odpovědět

1. 6. 2017 (13:38)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Vážená paní šťastná nerýpu se v maličkostech – jen jsem reagoval na text, kde je plno různých bodů trochu nelogicky uspořádaných, tak jsem si k nim dovolil připojit faktické poznámky. Já se prostě raději držím faktů a nechci se tady pouštět do polemik.
ÚP se dělá proto, aby byla jasná koncepce, kudy se město bude rozvíjet (geograficky …). Odvíjí se od něj velké množství důležitých věcí – jenom pár bodů:
-pořizuje se a vydává pro celé správní území obce
-je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí!
-vydává se formou opatření obecné povahy
Neznamená to, že se hned, okamžitě všechny plochy do dvou let zastaví. Když pořád zmiňujete zákony a paragrafy mrkněte na Zákon č. 183/2006 Sb. Podle tohoto zákona je nutné územní plány sídelních útvarů schválené před 1. 1. 2007 upravit nebo přistoupit k pořízení nové územně plánovací dokumentace, jinak pozbývají platnosti ke dni 31. 12. 2015. Poslední územní plán města nabyl účinnosti 27.6.1996! O ÚP se začalo jednat od roku 2011. Nemít územní plán to by bylo asi nejhorší myslitelné co by se mohlo stát.

K tomu parkovišti, nevím, jak jste přišla na 250 míst na parkování a navíc u školky? Parkoviště, které je v urbanistické studii sídliště Jih (o které je předpokládám řeč) bude u nového kruhového objezdu naproti současným stavebninám a bude mít kapacitu 70 míst (0,22 ha). Ano bylo by lepší z Družby udělat parkovací dům pro celé sídliště, ale tento objekt nepatří městu. Když už řešíte finanční stránku věci – já taky výstavbu parkovišť nevítám – finanční náklady na parkoviště a parkovací dům jsou ale diametrálně odlišné. Nezlobte se, že možná rýpu, ale nějak jsem totiž nepochopil, čeho se má článek týkat. Zastupitelstvo i rada v Písku fungují vcelku dobře již několik let napříč politickým spektrem ( pokud porovnám Budějovice, Strakonice či Vimperk apod…) a různé nesváry budou vždy a všude.

Mějte krásný den a buďte Šťastná :)

Odpovědět

1. 6. 2017 (22:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Velké Š se píše ve jméně Šťastná, ale psal jste asi rozzlobený, je mi to skoro jedno. Můj text je v rubrice Vaše názory, proč v něm očekáváte logiku? Protože zpochybňuji Vaše fakta?
Na Vámi zmiňovaný zákon jsem se mrkla předtím, než jsem napsala článek, píšou tam: Územní plán obce či regulační plán schválený před 1. lednem 2007 lze upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat až do 31. prosince 2020 (před novelou byla tato možnost pouze do roku 2015) (viz § 188 odst. 1
Nebo: Další významnou změnou je prodloužení platnosti územních plánů vydaných před rokem 2007, tj. za účinnosti starého stavebního zákona, až do roku 2020. Doposud platilo, že mají pozbýt platnosti na konci roku 2015 a do té doby musely obce pořídit nové územní plány nebo alespoň staré územní plány upravit do podoby kompatibilní s novým stavebním zákonem. Tato změna na jedné straně znamená, že obce se mohou vyhnout časové tísni při schvalování nových územních plánů na konci přechodného období, na druhou stranu to též znamená, že rezidua minulých a předminulých právních úprav budou v územně plánovací dokumentaci přetrvávat ještě poměrně dlouhou dobu.
To zpochybňuje ta Vaše fakta, koukám, že máme ještě 3 roky čas. Tak dál.
Město se chystá situaci řešit. „Záměrem je rozšířit stávající a postavit nové parkovací plochy. Vyžádá si to změnu územního plánu a tomu musí předcházet územní studie této lokality. Její zadání schválili ve čtvrtek zastupitelé," uvedl místostarosta za ANO Jiří Hořánek. K financování studie by měla přispět dotace, o kterou bude město žádat.
Zdroj: http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pisek-pripravuje-dalsi-parkoviste-na-jihu-20170124.html
Jak jsem na to s tím parkovištěm přišla?
Tisková zpráva č. 39 ze dne 15.04.2016
„V dalších etapách chce město pokračovat úpravou ploch u mateřské školky, kde bude 20 nových míst a úpravou jižní lokality, kde by postupně mělo vzniknout cca 250 nových parkovacích míst,“ dodává místostarosta. Příloha: – Úprava parkovacích ploch na asfaltové ploše mezi sídlištěm Jih a obchodní zónou – Studie rozšíření parkovacích ploch v jižní části sídliště
Sídliště Jih – plánované parkoviště (pole) web města
Tady je jich 193, těch míst, není to celý plán.
Takhle jsem se o počtu parkovacích míst dozvěděla.
Nezlobte se, že možná rýpu, ale nějak jsem totiž nepochopil, čeho se má článek týkat – Tak tady to nejsem já, kdo se tu zlobí. Nevadí, že ten článek nechápete, je to jen můj názor na „papíře“. Klidně jste úplně poprvé mohl napsat, že nerozumíte tomu, co píšu, a hotovo. Ani číst jste to nemusel.
A když už jsme se dostali až sem, copak ta ironie s tím přáníčkem nakonec? Copak Vám to stojí za to?

Odpovědět

2. 6. 2017 (07:46)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Děkuji za zdroj, je to pro mě nová informace :)
A prosím promiňte tu nevinnou hříčku s Vaším krásným příjmením : )

Odpovědět

2. 6. 2017 (11:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hmm, Vy jste členem strany Jihočeši 2012 ? Pokud ano, Vaši omluvu nepřijímám. To všechno, co jste v diskuzních příspěvcích napsal, potom není jen obyčejné faux pas, ale velký průšvih.

Náš program

Jihočeši 2012 jsou iniciativou, ve které se soustřeďují především lidé, kteří se již úspěšně angažovali a angažují ve správě veřejných záležitostí, podnikatelé, osobnosti kulturního, sportovního i jiného veřejného života. Jednoduše ti, kterým není osud našeho kraje lhostejný a kteří jej chtějí modernizovat a dále rozvíjet. V krajských volbách, které se konaly v roce 2012, Jihočeši jako zcela nový politický subjekt získali 9 z celkového počtu 55 míst v krajském zastupitelstvu. Úspěch v podobě řady mandátů tomuto hnutí přinesly i komunální volby v roce 2014.

Odpovědět

2. 6. 2017 (12:38)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Nevím za co bych se měl omlouvat :)
smyslem té slovní hříčky bylo ať jste šťastná paní Šťastná a ne pořád rozzlobená, jak je vidět z vašich ostatních článků. :)
Bylo mi líto, že je nikdo nekomentuje a tak jsem chtěl spíš udělat radost – nebojte už to dělat nebudu :)

Odpovědět

2. 6. 2017 (14:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

V 7:46 hod jste napsal – A prosím promiňte – vzpomínáte si? To není omluva? Tak co to bylo? Vaše příspěvky s doporučením pro mé vzdělání se ( mrkněte se, faktické poznámky, držím se faktů, pár technických poznámek ), to byl projev lítosti? Spíš konfrontace to byla…
"Bylo mi líto, že je nikdo nekomentuje a tak jsem chtěl spíš udělat radost – nebojte už to dělat nebudu :)"
Psal jste z lítosti ke mě, i když jste o tom nic moc nevěděl? Udělat všem radost tím, že o tom víte žalostně málo, ale máte potřebu mě poučit? Uvítám, když už to dělat nebude.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.