Přihlášení

Již desátý dodatek navyšující cenu zařízení pro seniory Sovova

5. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Opět bude dodatkem navýšena cena zařízení pro seniory, tentokrát o 1 844 619,92 Kč bez DPH. Celkem se tedy cena za dílo vyšplhala na 197 089 895,95 Kč bez DPH. Úplně jasně si vybavuji debatu, která vznikla při předložení návrhu na vybudování tohoto zařízení na zasedání zastupitelstva a tehdy výrazně obhajovanou odhadní cenu navrhovatele, tedy určitě jen 80 milionů. A je jasné, že tento dodatek ke smlouvě o dílo není poslední a cena za dílo rozhodně není konečná a schválením posunu termínu dokončení stavby se nedodrží jiná ujednání!

Cituji:

Dodatek řeší návrh změny rozsahu díla včetně prodloužení termínu dokončení díla o 12 dní a navýšení ceny díla o 1 844 619,92 Kč bez DPH (2 121 312,91 Kč vč. 15 % DPH). Podkladem pro tento dodatek jsou změnové listy č. 72 a 74 až 82

 

. Změnovým listem č. 76 se oceňují práce vzešlé z revize projektové dokumentace č. 7, která upravuje dílčí části jednotlivých kapitol v návaznosti na změnu dispozice provozu GASTRO.

Zároveň tento změnový list zohledňuje doplnění nových přizdívek v části 1. PP z důvodu zjištěných nadlimitních nerovností stávajících stěn a konstrukcí, které je nutné vyrovnat pro nové konstrukce a povrchy. Hodnota těchto prací je vyčíslena na 677 907,57 Kč bez DPH

 

Změnovým listem č. 79 se doplňují uzávěry jednotlivých rozvodů studené a teplé vody ve stoupacích potrubích v jednotlivých nadzemních podlažích (požadavek odboru IR). Tato změna je vyčíslena na 114 621,70 Kč bez DPH

 

Stanovisko odboru investic a rozvoje:

Předložení tohoto materiálu do RM předcházela složitá jednání se společností Strabag a.s., kdy prioritou odboru je zdárné dokončení akce za minimalizace dalších vícenákladů. Z tohoto důvodu odbor v rámci kontrolních dnů navrhoval další úspory:

- změnu maleb v interiéru objektu, resp. náhradu „válečkování“ za barevné odlišení jednotlivých provozů. Tato změna byla vyčíslena na cca 180 tisíc Kč.

- změnu obkladů a dlažeb na základě vzoru předloženého zhotovitelem v úspoře cca 330 tisíc Kč.

Změnový list na Malby není prozatím RM předkládán z důvodu nesouhlasu projekční kanceláře Racek (AD) a také změna obkladů a dlažeb, kdy projektant předložil vlastní vzorky a tudíž tato úspora nemohla být realizována (AD se vešel do nabídkových cen zhotovitele a tudíž tato úspora již předložena nebude).

Co se týče nouzového osvětlení (vady ve výkazu výměr, resp. zcela nepřesné specifikace typu kus/komplet/sada apod. tak probíhala se zhotovitelem jak ústní jednání, tak písemná „právní“ stanoviska obou stran, jejímž výsledkem je skutečnost, že zhotovitel odstoupil od svých požadavků a předložil akceptovatelné řešení. Tuto dodávku obsahuje změnový list č. 82.

 

    Je to boj!

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52202

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.