Přihlášení

K odpovědi starostky – o Jihu

30. 11. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

DODATEK Pro ten poslední odstavec článku příspěvek aktualizuji: dnes 15.1.2019 aktualizováno na popud příspěvku pana Veselého k diskuzi vedené na téma parkování na sídlišti Jih. Tento příspěvek vznikl 30.11.2017, byl k dispozici do 4.1.2019 ke čtení a už tehdy bylo jasné, že v Truhlářské ulici ubydou parkovací místa, čerpala jsem pouze z webu města Písek a dostupných informací. Trapná, budu s tím nekonečným parkovištěm trapná. Tak začínala moje další úvaha, protože o parkovišti u školky si tu píšeme už jen my, město se odmlčelo, naproti jeho mediální propagaci před započetím stavby. Dnešní odpověď starostky k této otázce to mění, úvaha počká, tohle je lepší.

PTÁ SE: Martin Š. 29. 11. 2017 OTÁZKA: Vážená paní starostko, chtěl bych Vás požádat o termín, kdy bude dokončeno nově budované parkoviště na sídlišti Jih v lokalitě u 13. MŠ? Původní termín byl 31.10.17, zastupitelstvo jej prodloužilo do 10.11.17. Dnes je 29.11.17 a zdaleka to nevypadá, že by se práce na parkovišti blížily ke konci. Navíc na staveništi se ani příliš intenzivně nepracuje, i přes to, že je firma již v měsíčním skluzu. Možná by občas nebylo od věci podívat se jakým tempem se pracuje na městských zakázkách. Děkuji

ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 30. 11. 2017 ODPOVĚĎ: Vážený pane Martine, na místě budoucího parkoviště u 13. MŠ jsem se byla v posledních 3 týdnech dvakrát podívat. Máte pravdu, že se tam intenzivně nepracovalo, nikoho jsem tam v té době nezastihla. Našemu odboru rozvoje a investic jsem zadala proto úkol, zjistit skutečný stav a důvod pracovní nečinnosti. Výsledek jednání je následující. "Jednání týkající se dokončení nově budovaného parkoviště u školky na sídlišti JIH proběhlo na odboru investic a rozvoje naposledy 29.11.2017. Na tomto jednání dodavatel – s Prodloužení termínu zdůvodnila složitostí zakázky, a to zejména ve vztahu k přeložkám inženýrských sítí, konkrétně součinnosti se společností Teplárna a.s. a také na existenci starého funkčního vodovodního řadu, který nebyl zakreslen nejen v projektové dokumentaci, ale ani zanesen v technickým mapách infrastruktury města Písku." O prodloužení termínu bude jednat rada města na svém zasedání dne 14.12.2017, ale protože nemohu souhlasit se všemi argumenty společnosti, a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že se na stavbě asi 14 dní opravdu nepracovalo, musí rada města rozhodnout, jak se bude řešit nesplnění termínu stavební zakázky, neboť ani prodloužený termín pro zhotovení nebyl dodržen. Pevně věřím, že akce bude 8.12.2017 už dokončena . Eva Vanžurová

  Věta, která mě rozesmála: „Máte pravdu, že se tam intenzivně nepracovalo, nikoho jsem tam v té době nezastihla.“ Když tam nikdo nebyl, asi se nepracovalo vůbec. To bude asi tím, že dnů, kdy tu někdo pracoval, od začátku stavby, je málo. Dosmát se, pokračujeme: „ …Prodloužení termínu zdůvodnila složitostí zakázky,… také na existenci starého funkčního vodovodního řadu, který nebyl zakreslen nejen v projektové dokumentaci…“ Hele, odsud posud, že Teplárna ještě nemá hotovo, bylo jasné na začátku, takže se to zohlednilo již v prvním dodatku ke smlouvě. Kryt (poklop) s označením voda, byl na chodníku i v době, kdy si stavbu přebírali, snad si nemysleli, že je to atrapa, a bagr ho urazil hned zkraje, téměř vzápětí se měnilo potrubí, doteď jsou kryty označeny od sprejů, takže to také spadá do prvního dodatku. Týden, celý týden, se podle zákazové značky nemělo parkovat u zahrádek, celý týden se kromě kolíků v trávě na stavbě nestalo nic, stejně tak po mnoho jiných dní. Svědků by se k mému tvrzení našlo přehršel, navíc máme snad na stavbě také dozor!

  Tohle se snažím pochopit: „ … společnost Robstav navrhla nový termín dokončení, kterým je 8.12.2017… „O prodloužení termínu bude jednat rada města na svém zasedání dne 14.12.2017… “, ale nejde mi to. Termín prodloužení se bude schvalovat 6 dní po dokončení? Nene, to je překlep, že? Odpověď starostky…!

   Nikdy jsem nestavěla, omluvte mé chyby, ale pokud si stavebník žádá o změnu stavby před dokončením, což prodloužení termínu dokončení stavby bezpochyby je, pak žádá 5 dní před určeným termínem. Robstav měl o jiný termín žádat nejpozději 5. 11., pak má smolíka. Termín, formou dodatku ke smlouvě, musí odsouhlasit RM, to by bývala mohla 9. 11., tak to neklaplo. Momentálně jde v podstatě o černou stavbu, kterou by mělo město resp. stavební odbor penalizovat pokutou, k tomu nabíhá od 10. 11. smluvní penále 5+2 tisíce Kč denně. Tady jde navíc o soutěženou veřejnou zakázku, pokud by se například od začátku soutěžilo s termínem od léta do vánoc, mohla se zúčastnit i jiná firma, to nikoho nezajímá?

  Jak to bude řešit RM, stavební odbor, stavebník, na to jsem zvědavá. A protože se letos podobných záležitostí nahromadilo víc, shromáždila jsem k nim podklady a rozhodla se, nechat prověřit hospodaření města příslušným ministerstvem. Takové podání může učinit každý obyvatel města, takže záleží jen na vás.

  Z původní úvahy, kterou jsem začala, doplním jeden podstatný bod: < Žádný zákon městu nenařizuje stavbu parkovišť pro auta… Další etapa revitalizace bude co nevidět zahájena, a schválně, kolik parkovacích míst navíc nám přinese? Mínus čtyři! No ano, rozšíří se silnice, ubere se trávníku, pokácí se stromy, vytrhají keře, a přesto v tomto prostoru ubydou čtyři parkovací místa! Namísto vyšlapaných pěšin budou chodníky, namísto trávníku se posunou auta blíž pod okna domů, a ke hřišti se vybuduje obratiště, které po rozšíření silnice asi ztrácí význam, a to vše sežere čtyři místa pro auta. > Tak asi tak.

0
0

Diskuze k článku +

5. 12. 2017 (20:17)  –  Michaela Šťastná

0
0

Byl by to hezký Týden stříhání pásek: úterý – nová cyklostezka, středa – chytré parkoviště Výstaviště, pátek – zapeklité parkoviště Jih.
Možná, že když je ten advent, čas očekávání, možná to dopadne. Dnem Štědrým nastává čas oslav, těch vánočních, a konec roku přinese čas rekapitulace, účtování. Doufám, že už budeme mít novou vládu a příslušné ministry, kteří podle hesla "Nové koště dobře mete" splní mé očekávání(ten jeden) a zčerstva se koukne na ty podivnosti, co se v našem malém městě udály.

Odpovědět

5. 12. 2017 (21:47)  –  Ing. Milan Sedlák

0
0

Což o to – pro ministry pro ty to možná platí. Však co naši radní? U těch je vše v pořádku, v prostředí nepořádku. A nějaká ta jejich chybka? V moři pouhá rybka!

Ta se – jak se mi zdá se – ta se až do konce volebního období vytratí. NEJSOU PŘECE SVATÍ, RADNÍ NAŠI ZLATÍ!

Odpovědět

7. 12. 2017 (20:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnešní reportáž na ČT o stavbě silnic u Týna a hlavně v Blovicích naznačila, že firma ve stejném období, určeném i pro stavbu parkoviště, nedostavěla v termínech určených ani JEDNU z nich, u všech zmiňuje zdržení kvůli zadavatelům.
Týn už má dnes dodělávanou silnici, na kterou si nechává vypracovat posudek na kvalitu materiálu a provedení, protože má vady, v Blovicích mají místo silnice štěrk, starosta hodlá odstoupit od smlouvy s firmou.
To u nás jsou všichni v klidu, vždyť se o tom bude jednat až 14. 12. a mohlo by se stát, že to firma nějak dokončí, pak by to vlastně ani radní řešit nemuseli…

Odpovědět

7. 12. 2017 (22:28)  –  Luděk Blaha

0
0

"…u všech zmiňuje zdržení kvůli zadavatelům."

Je až s podivem, kolik dnes po světě běhá nedbalých zadavatelů.
Skoro to vypadá, že to soutěžení na nejnižší cenu by mohlo vycházet pěkně draho. Naštěstí se míra obtěžování občanů tou dlouho trvající rozestavěností nedá finančně dost dobře vyčíslit. Tak jen aby to občané těm zadavatelům časem sami nespočítali…

Odpovědět

7. 12. 2017 (22:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Poslední věta je pěkná, já bych tam dala na konec !.
Wiki praví:Od 1. 10. 2016 se veřejné zakázky řídí novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek[1], který byl přijat zejména za účelem implementace důležitých směrnic EU[2]. Nový zákon umožňuje ve větší míře posuzovat ekonomickou výhodnost zakázky, a ne jen cenu. Také umožňuje zadavateli vyloučit z výběrového řízení účastníka, s nímž má z minulosti špatnou zkušenost, zrušit zadávací řízení a také možnost volby, v jakém sledu provede jednotlivé kroky pro výběr vítězné nabídky. Na rozdíl od minulé právní úpravy se proto zadavatel nemusí zabývat všemi nabídkami, které obdržel, může například vyřadit ty, které neplní podmínky účasti, což by mělo řízení zjednodušit."
"Také umožňuje zadavateli vyloučit z výběrového řízení účastníka, s nímž má z minulosti špatnou zkušenost" – tady se odhlédlo od termínu dokončení Bakalářů stejnou firmou, a prodloužení víc jak půl roku se zamluvilo úsporou na projektu. Hezké.

Odpovědět

9. 12. 2017 (00:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vím, že nikoho nepřekvapím sdělením, že ani neoficiální prosincový termín dokončení stavby nebyl dodržen, přesto jsem se šla osobně přesvědčit, zda se od odpoledne něco nezměnilo. Ptala jsem se, jak je to s povolením uzavírky v ulici, které už taky vypršelo. Firma si prý požádala a žádost je v řízení. Tak to se ještě stavět bude, nač by se to jinak vyřizovalo.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.