Přihlášení

Kácení stromů na ostrově pod minimální pokutou

9. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Dnešní rada města mimo již zmiňované body projedná pokácení až sedmdesáti kusů dřevin, tedy vzrostlých stromů a keřů na ostrově, o které požádalo Povodí Vltavy s.p. kvůli akci „Rekonstrukce opevnění ostrova“. Neviděla jsem projekt akce, nezajímala jsem se o to, zda je právě tento způsob zpevnění břehů ostrova nejlepší či dokonce vhodný, jen se mi zdá zajímavé usnesení ohledně zákonem nařízené náhradní výsadby. Ono totiž to usnesení zase trošku porušuje jiné ustanovení zákona.

   A nejedná se ve městě o ojedinělý případ, kdy je usnesením porušena možnost města vymáhat adekvátní náhradu za nesplnění podmínky plnění náhradní výsadby za pokácené dřeviny. A mimochodem, odbor ŽP zřejmě ani nemusí takovou nařízenou výsadbu po určenou dobu kontrolovat.

   Pokud se podíváme do materiálů na zasedání RM, neliší se příliš od jiných materiálů. Tabulkově vyjádřený rozsah kácení stromů a dřevin uvádí pouze údaj o druhu dřeviny -vrba, počtu kusů –1, a obvod kmene ve výšce 1,3 m – 2,6 metru například. V tabulkách v jiných materiálech bývá pouze výjimečně vyjádřena cena dřevin, tato tabulka se seznamem dřevin určených ke kácení obsahuje 54 položek a ani jedna položka není oceněna, tedy nejsou zde uvedeny ceny stromů. Nikdo se tedy nedozví, jakou hodnotu mají dřeviny určené ke kácení.

  Přesto odbor ŽP rovnou určuje náhradní výsadbu cituji: … ve formě 20 ks listnatých alejových dřevin s balem, o minimální pěstební velikosti 14-16 cm (obvod kmene měřený v 1 m nad zemí). Konkrétní druhy dřevin budou před výsadbou dohodnuty s pracovníky odboru životního prostředí Městského úřadu Písek. …

  Odbor ŽP nevyčíslil hodnotu pokácených stromů a stejně tak nevyčíslil hodnotu nově vysazených stromů, protože ani ve smlouvě o náhradní výsadbě není určen druh náhradně vysazeného stromu, tedy nelze dovodit jeho cenu.

   Jasně, že nejde jen o cenu těch stromů, jejich hodnota je někde jinde, ale jde o princip momentálně nastavený zákonem. Tak proč je tento princip v pojetí tohoto materiálu takhle vyjádřen? Jak adekvátně nahradí 20 kusů neurčených stromů na 50 pokácených vzrostlých stromů, a 57,5 m2 šeříků, pámelníků, šípků a dalších.

   Navíc je do smlouvy rovnou určena pokuta za neprovedenou náhradní výsadbu. Tohle snad dává do smluv jedině město Písek a podle právního názoru je to možné za předpokladu, že město tímto rovnou uděluje výjimku žadatelům a zvýhodňuje tyto žadatele před ostatními. Pomalu by se dalo říct, že je takové ustanovení ve smlouvě, na základě přijatého usnesení, vlastně lidově řečeno protekce.

   Zákon jasně hovoří o tom, že pokud nebude provedena náhradní výsadba, vede se k tomu správní řízení (leckdy může být dokonce podána žaloba k soudu) a ve správním řízení lze viníkovi uložit pokutu daleko, daleko vyšší. V případě našich zvýhodněných žadatelů je ovšem možnost vymáhat vysokou pokutu zmařena odborem životního prostředí tím, že navrhne výši pokuty už při povolovacím procesu kácení a nařízení náhradní výsadby pro žadatele a tento návrh odsouhlasí minimálně 5 radních. Žadatel je tak zvýhodněn proti jiným a zároveň je mu jasné, že žádnou náhradní výsadbu nemusí provádět, protože třeba v tomto případě žadatele Povodí Vltavy s.p. je rovnou dáno, že :

Sankce za nedodržení podmínek dohody

Nesplněním podmínek uvedených v čl. 3 a čl. 4 je účastník dohody 2 oprávněn požadovat na účastníkovi dohody 1 peněžitou náhradu za ekologickou újmu vzniklou pokácením stromů na pozemcích parc. č. 289 a st. parc.č. 848 v k.ú. Písek ve výši 100.000,-Kč včetně DPH

 

  Odbor ŽP sice nikde nevyčíslil hodnotu pokácených stromů, nevyčíslil hodnotu náhradní výsadby, ale s jistotou vyčíslil výši případné pokuty! Na základě čeho?

   Pro žadatele to znamená, že vykácí stromy a keře na ostrově pro vlastní potřebu budování opevnění břehů. A potom se může rozhodnout, jestli provede náhradní výsadbu nebo městu za dva roky vyplatí 100 tisíc pokuty a odpadne mu sázení a následná péče o dřeviny!

 

   Jak jsem uvedla, tenhle postup není ojedinělý, odbor ŽP už takhle zvýhodnil některé žadatele (za pomoci našich zvolených) a tím vlastně připravil město nejen o zeleň, ale i možnost uložit vyšší, respektive adekvátní pokutu za pokácené stromy resp. neplnění náhradní výsadby. A tak jsem se na tento postup raději přeptala u právně vzdělaných a ti mi potvrdili, že dochází k poškození města tímto zvýhodňováním žadatelů. A měla by se tato situace řešit, aby k poškozování města nedocházelo.

   Nikomu z našich zvolených nevadí, že město takhle přichází o zeleň, a rovnou také o peníze kvůli nízkým pokutám? Nikomu ze zvolených nevadí, že se někteří žadatelé zvýhodňují proti jiným a dá se tak hovořit o protekci? Našim zvoleným nevadí, že leckoho z voličů pak napadá, že ruku v ruce s protekcí lze očekávat korupci?

Našim zvoleným nic z toho nevadí a dál budou takové smlouvy u řešení náhradních výsadeb podporovat. Pak věřím, že jsou připraveni nést za svá rozhodnutí plnou zodpovědnost (a nejen u těchto rozhodnutí samozřejmě).


 

 

0
0

Diskuze k článku +

11. 3. 2023 (23:26)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nezbývá než doufat, že tam místo stávajících kamenů nenacpou larseny, jak mají při podobných případech ve zvyku, když už kvůli tomu musejí tolik kácet.

Odpovědět

12. 3. 2023 (00:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak ty jsou už na Dukle, to by mohlo stačit …. nevím, asi jsem četla něco o kamenech a schodech do vody …

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.