Přihlášení

Kanál v zeleni nejen Na Převorce

6. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

U dalšího bodu k projednání radou města jsem se i trochu pobavila. Opět se jedná o dodatek ke smlouvě o dílo, konečná cena díla se jím snižuje, na první pohled se zdá být nezajímavý. Jenže, jedná se o dílo nedávno dokončené, v ulici Otakara Ševčíka. V této ulici se zadařilo všem podílejícím se na rekonstrukci ulice zakomponovat kanál do zeleně, tedy odborně to bude uliční vpusť, na každý pád je umístěna v trávníku.

   Zábavná mi přišla položka změnového listu za 2 „kanály“ v ulici navyšující cenu díla a ihned mi naskočilo, jestli jedním z kanálů nebude ten umístění do trávníku! Jako chápu, kanál v zeleni, to nemůže být za půldarma.

   A druhou zábavnou položkou je snížení ceny za zeleň v ulici. Naslibované stromky nebudou ve slíbeném počtu, nebudou to ani naslibované druhy stromů. Zrovinka na tomhle je fakt vhodné šetřit!

Cituji ze znění dodatku:

2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla ,,Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Otakara Ševčíka“. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací – blíže oboustranně odsouhlasené, oceněné výkazem výměr změnového listu č. 3 – viz. příloha č.1 tohoto dodatku.

 

   A musím se pozastavit nad samotným projektem díla, protože tahle ulice navazuje na park na Husovo náměstí, a máme spoustu popsaných dokumentů o stromech (zeleni) ve městě, o jejich druhovém složení, o zápoji stromů a kdybych tomu všemu v dokumentech napsanému chtěla věřit, tak si řeknu, že projektanti v této ulici podle těchto dokumentů doplnili novou zeleň.

A pak přijde na samotnou stavbu a najednou jsou to jiné druhy stromů a je jich i míň a navrch je to vše odsouhlasené. Takže dokument nedokument, prostě dokumenty zůstávají teorií na papíře, abychom plnili ty smart zásady a v praxi se potom vysadí co koho napadne, třeba v rámci úspor?

   Nebo jak chápat tento ústupek ohledně nově vysazené zeleně v této ulici?

 

P.S. K zamyšlení je umístění uličních vpustí v ulici Zeyerova, jsou součástí fotogalerie. Fakt tohle prošlo kolaudací, fakt tohle nikomu nevadí, fakt se tohle na stavbách města děje?

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.