Přihlášení

Kde končí a kde začíná odvaha zastupitelů

13. 6. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Ve stejný den, kdy se zastupitelé neodvážili převzít na sebe odpovědnost u návrhu týkajícího se schvalování zadávací dokumentace k bazénu, s naprostým přehledem odsouhlasili změnu č.2 územního plánu, i s tím, že se opakovala situace jako při schvalování změny č.1 a vyčlenili jeden z bodů změny. Mimochodem, o vyčleněném návrhu změny č.1a se dodneška nerozhodlo! Jak to bude s vyčleněným návrhem změny č. 2a se teprve uvidí. Oba vyčleňovací procesy svědčí o tom, že byly do procesu změn zahrnuty návrhy, které tam důvodně neměly co dělat, ale zastupitelé je v procesu změn ponechali.

   Opakuji poněkolikáté, tvorba územního plánu je důležitou součástí budoucnosti obcí a měst. Územní plán rozvíjí, upravuje a zaručuje, jaký bude život obyvatel v dané lokalitě, kam se město hodlá posunout, co hodlá preferovat, je to prostě veledůležitý dokument, který si zaslouží mimořádnou pozornost všech. Sleduji politickou scénu města zblízka téměř deset let a nemyslím si, že krom několika vyjímek, je našimi zvolenými územní plán města takto chápán. Netvrdím, že před deseti lety to bylo lepší, ale poslední roky a zásahy do územního plánu zastupiteli přímo, tedy zkráceným postupem u změn, jsou doslova změny „na zakázku“, pro známé či kamarády a jsou bezohledné k celkovému územnímu plánu města.

   I u tohoto bodu jsem čekala diskuzi, protože materiály obsahují konečná vyjádření v textu k návrhům a je zde poslední možnost nechat si promítnout mapu města, se zakreslenými všemi těmi změnami a posoudit, zda jsou navržené změny opravdu v souladu s rozvojem města. No, tak to se nestalo. Jakou práci by si měl zastupitel dát s nastudováním předloženého materiálu překvapivě shrnul v diskuzi zastupitel Michal Čapek:

JUDr. Čapek – územní plán je složitý proces, schválili jsme řadu změn, měníme tvář města. Bylo by vhodné seznámit blíže s touto problematikou zastupitele. V materiálu chybí podrobnější nákresy, jako máme u majetkových bodů.

http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20220526/index.html

   Vida a přesto všechno se do diskuze přímo související přímo s návrhy změny nepřihlásil nikdo, ani jediný zastupitel! Zatímco se u předchozího bodu lamentovalo, jak nebozí zastupitelé mají pojmout nastudování dokumentace k bazénu, tady bylo ticho. Takové ticho ovšem neznamená, že by zastupitelé všemu v tomto bodě rozuměli, nebo že by o všech návrzích změn měli nastudovány všechny informace, troufám si to tvrdit po debatě s některými z nich. Výjimkou určitě je pověřený zastupitel Karel Vodička, už druhým (?) volebním obdobím na změnách spolupracuje s příslušným odborem úřadu, nově možná zastupitel Michal Čapek, který nechal promítnout návod o postupech u změn z metodiky pro zastupitele, zřejmě proto, že si materiál nastudoval. A nikdo z volených se nechytil ani po jeho druhém příspěvku, kde, podle mého i oprávněně, vytýkal předloženým materiálům jistou nepřehlednost či záludnost, vyplývající z toho, že zastupitelé nemají vzdělání v územním plánování.

 

   Vedle této změny již zastupitelé umožnily přímým postupem několik změn jiných, není třeba jednotlivé návrhy popisovat, ale například změna navržená do Semic byla zastupiteli schválena doslova pro kamaráda, podle vyjádření zastupitelů; Remarovna byla předjednána s předchozím vedením města, jak vyplynulo z prohlášení žadatele o změnu a ti současní se bůhví proč přizpůsobili, vrcholem je dílo poslední – neplánované rozšíření průmyslové zóny prodejem orné půdy.

   Průmyslová zóna je odrazem toho, že zastupitelé posuzují vždy jen ten kus pole z mapky, nevidí mapu města celou a jako nad celkem neuvažují. Severní část města je tak zastavěna betonem a asfaltem, prošpikována ploty a bývalé území s rekreačním potenciálem rybníků je nenávratně ničeno volenými. Biokoridory vedou mezi ploty fabrik, fauna a flora tak mizí, zátopové oblasti hraničí s ploty, místo je extrémně zatíženo nákladní dopravou, která postává na pozemcích města, protože nemusí parkovat na pozemcích fabrik, a kromě několika vyjímek je to našim voleným jedno. Ještě horší je, že volení nemění územní plán jen u pozemků soukromých, ale prodávají pozemky města a na nich potom změnou povolí stavby výroby. Zamyslel se někdo nad cenou pozemku před a po změně v územním plánu? Zamyslel se někdo nad dlouhodobým pronájmem namísto prodeje pozemků? Zamyslel se někdo nad tím, jestli město naší velikosti zvládne mít tak velkého souseda, jakým průmyslová zóna už je? A nakonec, územní plán obsahuje i navrženou bytovou zástavbu v Purkraticích, rozšířením zóny posouvá fabriky lidem za humna. Voleným asi nevadí, jak se zde bude lidem bydlet vedle fabrik, pokud se tam vůbec někdo rozhodne stavět.

 

   Jakkoliv jsem byla pobavena diskuzí u bodu s dokumentací k bazénu, naprostý nezájem zastupitelů vůbec hovořit o konečné podobě návrhu změny č, 2 územní plánu mi spíš přivodil pocit marnosti z toho, co všechno „prošlo“ a ještě „projde“ jen proto, že v zastupitelstvu sedí tito zvolení. O mnohých z nich jsem právě u územního plánování přesvědčena, že pro složitost materiálu a jeho delší práci při nastudování hlasují pro i bez povědomí o tom, pro jaké všechny změny hlasují. Pevně věřím, že zodpovědnost za jejich usnesení si je jednou vyhledá.

   Prozatím je to tak, že těchto 22 zastupitelů odsouhlasilo změnu územního plánu a jistě si za svým rozhodnutím budou hrdě a odvážně stát i v případě, že nastanou potíže, např. jako u změny č. 1a.

V jednom odpoledni se nenašlo ani 14 zastupitelů ochotných převzít odpovědnost za to, o čem by mohli hlasovat u bazénu, naproti tomu zde se překvapivě našlo 22 zastupitelů, kteří bez debat převzali odpovědnost (u mnohem zásadnějšího bodu) za budoucí podobu města. Územní plán není veřejností tolik sledován jako bazén, proto ta odvaha, já jiné vysvětlení nemám.

 

Pro:

Mgr. Jan Adámek JUDr. ;Ing. Michal Čapek; Ing. Petr Hladík; Ing. Michal Horák ; Mgr. Ing. Jiří Hořánek ; MUDr. Karel Chytrý; Mgr. Miroslav Janovský; Josef Keclík; MUDr. Helena Kozlíková; RSDr. Jiří Lejčar; Lukáš Nebes; MUDr. Vratislav Němeček; Ing. Tomáš Posekaný; MUDr. Michal Přibáň; JUDr. Jan Taraba Ing.; Arch. Petra Trambová; MUDr. Michal Turek; MUDr. Rudolf Tyll; MUDr. Tomáš Váně; Mgr. Eva Vanžurová; JUDr. Ondřej Veselý; Karel Vodička

Zdrželo se:    Marek Anděl; Martin Brož; Petr Soušek

Nehlasovalo:    Josef Soumar

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.