Přihlášení

Kde se bude parkovat na sídlišti Portyč

8. 9. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Ještě jsem zdaleka nestihla rozborem plusů a mínusů vyčerpat Plán udržitelné zeleně – PUZ, a jeho odklon od opravdových potřeb města k potřebám některých jednotlivců, a hned na posledním zasedání ZM se tvrdě odrazil zájem bůhví čí proti strategii města, určené i dokumentem Plán udržitelné mobility – PUM. Dokumenty PUZ a PUM jsou zpracovány na žádost města, jejich cena celkem byla 390.452,50 Kč vč. DPH, a přijaty jsou jako strategické dokumenty města.

   Jak nám na srpnovém jednání ZM prozradila místostarostka Trambová, cituji ze zápisu:

J. Soumar –Dotazuje se na parkovací dům na sídlišti Portyč?

Ing. Trambová – podařilo se s VDI domluvit dlouhodobý pronájem pozemku na 30 let za dobrou cenu pro cca 130 aut. Z tohoto důvodu jsme upustili od záměru vybudování parkovacího domu. Po schválení pronájmu proběhne rekonstrukce plochy.

   Není tu zapsáno, že napřed odpověděla starostka Vanžurová, cituji:

Na parkovišti nebo na parkování automobilů na sídlišti Portyč se pracuje, docela aktivně, a řekla bych, že jsem měli úspěch, a prosím teda paní místostarostku ….“

Místostarostka Trambová – „Už to tady bylo řečeno …. byť jsme to ještě neschvalovali v radě … jedná se o nájem na třicet let, za velmi slušnou cenu, tuším, že je to 75 tisíc ročně …. a jednání vedla hlavně paní Hladíková …“

 

   Zasedání zastupitelstva bylo tak záživné, že tahle zmínka se vztahem k PUM málem zapadla. Napřed ale, jak to souvisí s PUM. Tento plán se v analytické části zabýval i dopravou města v klidu, tedy parkováním ve městě. V návrhové části se to překlopilo do oddálení smysluplného způsobu řešení parkování především na sídlištích, s výhledem řešení situace za 20 a dokonce za 50 let!!! Na mysli mám především jednoduché stavby parkovacích domů, které jsou na sídlištích víc než třeba a měla tu už dávno být.

   Parkovací dům. Nepředstavujte si, prosím, stavbu, jakou znáte z velkých měst nebo podlažní parkování v obchodních domech. Máme internet, najděte si na něm nově postavené vícepodlažní parkoviště, třeba jen v Čechách, na sídlištích, třeba najdete zprávy z Tábora, kde plánují víceúrovňové parkoviště, kde je 250 míst za přibližně 80 milionů korun a pozor, samotná výstavba není příliš náročná a montování zabere přibližně tři měsíce! Nebo najdete varianty parkovacího systému CAR TOWER, který bude příští týden prezentován na festivalu s tematikou Smart city,

   Parkovací dům se může jmenovat i parkovací etáž, kdy horní patro doplněním o prvky zeleně na parkovací etáži přinese jako budova i významný ekologický prvek do městské struktury.

 

   Na sídlišti Portyč (Dukla) však parkovací dům město stavět nebude. Někdo o tom někdy rozhodl. Navzdory tomu, že podle přijatého strategického dokumentu tam asi za dvacet let stát má. Místo odlehčení sídlišti od aut, a vytvoření příznivějších podmínek pro obyvatele sídliště se někdo někdy rozhodl vybudovat parkoviště za sídlištěm. A pozor, parkovací dům je plánován v protilehlé části sídliště, než na zastupitelstvu zmiňované parkoviště za sídlištěm. Nevidím tu odlehčení situace v Jablonského ulici tím, že na druhé straně za sídlištěm bude parkoviště.

 

   Naprosto zářný příklad toho, jak to v Písku funguje, jak se z dokumentů stávají papíry do šuplete, jak se tu rozhoduje o budoucí podobě města a potřebách obyvatel. Nemáme žádnou informaci o zahájení jednání, která jsou o pozemku na parkoviště vedena, budiž, ale my nemáme hlavně informaci o tom, že NĚKDO zamítl stavbu parkovacího domu v Jablonského ulici s tím, že se uzavře smlouva o PRONÁJMU plochy, na které vznikne parkoviště za sídlištěm. Kdo, kdy a hlavně proč o tak zásadní věci rozhodl, to se nedozvíme a kdyby se zastupitel J. Soumar na situaci na parkovišti v Jablonského ulici nezeptal, ani se to nedozvíme. Jediné, co mě k tomu na první dobrou napadá je, proč dělat věci jednoduše, když se dají dělat složitě, a zároveň mě napadá, že pravé důvody, proč se to děje, jsme ještě neslyšeli. A hodně se bavím tím, že se městský pozemek nevyužije ke stavbě parkovacího domu, ale pronajme se cizí pozemek, který město zhodnotí stavbou parkoviště a ještě z toho bude platit nájem. Za třicet let to může dva a čtvrt milionu, stavba parkoviště vyjde asi na kolik, u divadla to bylo asi 2 500 000,- Kč za 23 míst, dejme tomu, že pro 130 míst to bude cca 14 130 434,- Kč, výkup pozemku za 537.600,- Kč, k tomu příjezdové komunikace, nové osvětlení

   A když jsme u těch cen za parkovací domy, už jste si prohlídli informace o nich na internetu, tak víte, že montované nebo jen etážové víceúrovňové parkoviště vyjde levněji, než se nám snaží leckterý politik namluvit. A nakonec, jak se vlastně určuje cena za zlepšení životního prostředí k bydlení obyvatel města (a parkovací domy nám to zlepšení jistě zaručují)?

 

   Já osobně se vlastně dneska nechci zaobírat tím, jak se zachází s dokumenty města, s penězi města, kdo a proč vyvolává jednání, která se tváří, že jsou ku prospěchu obyvatel města, chci se zaměřit na priority města nebo spíš obyvatel.

 

   Dlouhodobý problém s parkováním aut, na sídlištích konkrétně, a řešení této situace já považuji za prioritu. Na parkování aut ve městě mám vlastní názor, a jeho součástí je omezení plošných parkovišť ve městě. Víceúrovňové parkoviště, jednoduché parkovací domy a jejich stavby v nejbližší době, to je podle jedna z věcí, která se dotýká všech obyvatel města, mě také, i když auto nemám. Naše ulice jsou aut plné, místo pro ně zabírá místo jiným stavbám, nebo zeleni, nebo hřištím, nebo … A každý den, kdy se řešení parkování odsouvá, každý nový návrh a realizace plošných parkovacích míst na úkor čehokoliv, vidím jako couvání před problémem. Před rokem jsem se ptala všech radních na jejich názor na víceúrovňová parkoviště. Ti, co odpověděli, byli pro stavbu víceúrovňových parkovišť, především na sídlištích. A najednou se oklikou dozvíme, že stavba parkovacího domu na jednom ze sídlišť byla někým vyřazena z plánů města.

 

   Jestli jsem nemohla pochopit, proč jsou v dokumentu PUM parkovací domy na sídlištích uvedeny s výhledem výstavby za třicet nebo padesát let, když už dnes jsou jediným možným řešením problému parkování aut ve městě, a místo toho se mají silnice na sídlištích a ve městě zjednosměrnit, aby bylo kde parkovat, pak už vůbec nechápu, proč se v Portyči nemá parkovací dům stavět vůbec!

   Peníze přece nejsou problém, na minulém zasedání zastupitelstva nám zastupitel M. Čapek vysvětlil, jak na tom město s penězi je, a že jich má tolik, že dva roční rozpočty stačí na stavbu bazénu za 380 milionů, takže když stavbu bazénu rozdělíme na tři roční rozpočty, zbude krásně i na parkovací domy!

No nic, to jsem odbočila do roviny žertů, i když na ZM výpočet k rozpočtu byl míněn vážně.

 

   I když na sídlišti Portyč nebydlím, v okamžiku, kdy se jeho obyvatelé rozhodnou pro PETICI, ve které budou požadovat plánovanou výstavbu víceúrovňového parkoviště (jednoduchého, montovaného, etážového, jakéhokoliv) na sídlišti, ochotně připojím i svůj podpis.

   Pokud vedení města odsouvá řešení opravdového problému parkování aut ve městě do roviny několika desetiletí, na úkor realizace projektů, kterými se chtějí zviditelnit, nemyslím si, že je to v pořádku. Pokud na úkor zaparkovaných aut budeme jednosměrně objíždět skoro celé město sem a tam, pokud v sídlištích najedeme denodenně stovky metrů navíc jen z důvodu jednosměrného vjezdu nebo výjezdu, chápu, že se zavedení Nízkoemisní zóny na základě již zpracované studie nedočkáme nikdy, a ještě víc si město začoudíme.

 

   Já považuji pronájem plochy (na 30 let) na zřízení plošného parkoviště za sídlištěm Portyč za alibistický, nehospodárný, nekoncepční krok ze strany vedení města a mrhání penězi města (v řádu desítek milionů) na nedostatečné řešení dopravy v klidu (parkování) na sídlišti Portyč v rozporu s přijatými strategickými dokumenty, včetně dokumentu PUM.

 

Pár příkladů z dokumentu PUM.

*S21 Výstavba parkovacího domu v lokalitě ul. Jablonského Výhledový horizont: 2050

 

*Výhledový horizont: 2040

Zjednosměrnění ulice Otavská

Reorganizace dopravy v ulici Rokycanova, Roháčova, Rašínova, Holečkova, B. Němcové, Legionářská

Zjednosměrnění propojky mezi ulicemi Dr. M. Horákové a 17. listopadu

Zjednosměrnění ul. Dr. M. Horákové

Zjednosměrnění ul. 17. listopadu

Zjednosměrnění ul. Sadová

Zjednosměrnění ulic v lokalitě Budějovické Předměstí

 

*S20 Výstavba parkovacího domu v lokalitě třída Přátelství a Smrkovická Výhledový horizont: 2070

 

*Rozdělení města na zóny a zpoplatnění parkování cca deset zón.

V době zveřejnění článku již nějaké informace mohou občané získat z tisku.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

11. 9. 2020 (11:37)  –  Radek Otava

0
0

Můžeme být hrdí na současné vedení radnice, protože jsou to velcí vizionáři. Vidí až do roku 2070, ví jaká bude za 50 let doprava, čím budeme jezdit, kolik budeme mít aut a kolik parkovacích míst budeme potřebovat. Písek má opravdu štěstí, že ho vedou tak "skvělý" lidé. Má to jen jednu chybu, oni nevidí, že už dnes není kde zaparkovat a díky jejich vizi nebudeme mít kde zaparkovat dalších 20,30 až 50 let.

Ano dle zastupitelů, kteří schválili předražený nový bazén má Písek peněz dost, to vidíme všichni, stále je zastupitelé vyhazují z okna za různé nesmyslné projekty a záležitosti. A tak ani krize se se současným vedením bát nemusíme. Vřelé "díky" těmto skvělým lidem.

Odpovědět

11. 9. 2020 (12:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Město má zřízeno několik komisí – * Komise Rady města Písku jsou jejími stálými poradními a iniciativními orgány.*

O práci komisí se zmiňovat úplně nechci, jen bych ráda znala stanovisko Dopravní komise k PUM, potažmo k rozhodnutí RM nestavět na Dukle víceúrovňové parkoviště, když už tu komisi máme zřízenu.
Její stanovisko by se po podpisu nájemní smlouvy zdálo být nadbytečné, nicméně RM tak ukrutně se svým nápadem chvátala, že komise její nápad ani neprojednávala (ale projednávala to např. komise majetkoprávní, komise pro urbanismus a architekturu nebo komise pro životní prostředí?) a tak evidentně radu města její názor nezajímá. Mě zajímá.

Smlouva č. 13739528: Smlouva o nájmu pozemků a smlouva o zřízení předkupního práva byla podepsána dne 31.08.2020 starostkou, 9.9. 2020 předsedou družstva VDI, zveřejněna 9.9. tedy den po zveřejnění článku.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.