Přihlášení

Kemp, kemp, radní chtějí kemp!

11. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (21) | Vaše názory

Ačkoliv je po volbách, spousta věcí se pro nás nezměnila, včetně podávání informací občanům. Nepřestávám být fascinována tím, jak se informace dovedou zaobalit s takovou pečlivostí, aby je čtenář přijal bez řečí a nějakého podezření o zveřejněné aktualitě. Zas a znovu se dozvídáme, jak město vysoutěžilo nějakou zakázku pod určenou cenou, zase se opraví cosi zanedbaného, zpustlého a odpudivého, zase se máme radovat z nějakého nejapného projektu, který nám vlastně nesmírně pomůže oživit město, protože zrovinka tohle nám tu chybí.

   Po zasedání RM je zveřejněna tisková zpráva týkající se akce KEMP u vodárny. Všimněte si některých prvků, které je třeba občanovi napsat, aby se nezabýval myšlením, zprávu jen spolknul a víc nedumal nad tím, co se právě děje. Napřed ta zpráva:

 

Město chce přebudovat bývalou vodárnu na moderní kemp

Písek chce už letos začít s přeměnou bývalé vodárny u řeky Otavy na kemp. V první etapě bude zrekonstruována hlavní budova, vybudováno zázemí pro kemp, revitalizovány venkovní prostory areálu a upraveny zelené plochy tak, aby na nich bylo možné umisťovat stany. „V projektu se počítá také s vybudováním cest či parkovacích míst, která budou upravena pro stání obytných vozů a karavanů. Vybudována bude i recepce, kuchyňka a sociální zařízení pro ubytované nebo multifunkční sál,“ řekla místostarostka Petra Trambová.

Rada města na svém posledním jednání schválila vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Předpokládané náklady na tuto akci by měly dosáhnout zhruba 53,1 milionu korun, městu se na ni podařilo získat dotaci ve výši 30 milionů. „Předpokládáme, že práce na konverzi vodárny budou zahájeny v červenci nebo srpnu a dokončeny by měly být za 20 měsíců,“ poznamenala Petra Trambová.

Město má zpracovánu studii na využití všech objektů vodárny, v první etapě se přebuduje jen hlavní budova pro potřeby kempu a dojde i na nezbytné venkovní úpravy. Další objekty by se mohly v budoucnu využít jako tělocvičny, jedna z budov by mohla sloužit jako trampolínové centrum. Studie navrhuje také zpřístupnění části historických prostor, ve kterých by mohla vzniknout například expozice vodárenství.

Písku v současné době kemp chybí. Vodáci, kteří splouvají Otavu, nemají důvod v našem městě zůstávat. Věříme, že se díky naší investici tato situace změní. Kemp bude navíc nabízet i místa pro obytné vozy a karavany, které turisté v posledních letech ve velké míře využívají,“ doplnila místostarostka.

Areál bývalé vodárny se nachází na okraji města Písek pod Hradišťským kopcem, prázdný je od roku 2019, kdy byla vybudována nová úpravna vody. Budovy, které se na pozemku nacházejí, jsou z let 1948 a 1969, dokonce tzv. objekt anglického filtru je cennou stavebně historickou památkou z r. 1899.           Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

   Copak jsme se dočetli a copak nám zůstalo utajeno?

* Jistě, město chce začít s rekonstrukcí letos – protože jiné vedení města by mohlo mít jiné priority, je třeba si pospíšit. Sice město konečně nezačne s revitalizací parku na Husově náměstí, kde mohou lidem doslova padat stromy na hlavu, sice nezačne se stavbou jakéhokoliv malého víceúrovňového parkoviště na kterémkoliv místě ve městě, ale začne se s vodárnou, která se nerozpadá, je prázdná teprve tři roky, a je na místě, kde provozu města ani trochu nebrání. Kemp městu není nijak prospěšný, v žádném současném problému městu neuleví, nevyřeší žádnou situaci, naopak.

* Město má zpracovánu studii na využití všech objektů vodárny a bohužel pouze s jedinou variantou. Neexistuje jiná varianta využití vodárny. Tím pádem nemůže nikdo ani zkusit odhadnout ekonomický přínos městu. No, ani u této varianty nevíme, jaká bude návratnost této akce kemp.

* Další objekty by se mohly v budoucnu využít jako tělocvičny, jedna z budov by mohla sloužit jako trampolínové centrum. Tak jistě, minulá i současné vedení města zcela zadupalo do země projekt všesportovní haly a namísto toho se snaží do tělocvičen u škol a vodárny nacpat hřiště pro různé sporty. Město se tím vystavuje enormní zátěží různých částí města dopravou (sportovci jezdí na tréninky a třeba na sídlišti tím zabírají místa pro lidi, kteří se na sídliště vrací z práce, ve středu města blokují místa jak návštěvníkům, tak „domácím“, co teprve, až se budou v tělocvičnách různé zápasy a soutěže pro přespolní, přibyde doprava autobusů s hostujícími oddíly). Tím pádem zůstane celé město v neustálé zátěži pendlujících sportovců, kterou by na sebe soustředila všesportovní hala na tyto situace vybavená. Zatímco jiná města omezují dopravu aut po městě, naše město ji nápady vedení města rozšiřuje do míst, kam dnes ani MHD nejezdí!

* Písku v současné době kemp chybí. Jako vážně? Opravdu je tu absence kempu postavena na úroveň chybějících parkovacích domů, opravených ulic, obnovy parku na Husovo náměstí, založení parku u Sv. Václava, chybějících archivů města, výkupu domu na Pražské ulici, chybějícímu dopravnímu hřišti pro děti, opravdu ze všeho nejvíc chybí městu KEMP?

* Kemp bude navíc nabízet i místa pro obytné vozy a karavany, které turisté v posledních letech ve velké míře využívají … Jako vážně? Z radnice se neustále ozývá, že turisté přináší peníze našim ubytovacím zařízením, tak proto zřídí kemp, aby peníze za ubytování nezůstaly místním podnikatelům? Kam se dostanou turisté z kempu pěšky nejblíže, která pamětihodnost je čeká v okolí vodárny? Pravda, možná se pro ně zavede extra linka MHD jako na Živec, ne?

* Budovy, které se na pozemku nacházejí, jsou z let 1948 a 1969, dokonce tzv. objekt anglického filtru je cennou stavebně historickou památkou z r. 1899. A proto je třeba co nejrychleji přebudovat, aby náhodou někoho nenapadlo celý komplex nechat prohlásit za kulturní památku, protože město nechce další kulturní památku, na té se totiž nedají využívat služby, na kterých by někdo mohl vydělávat. Nebo případně od města později koupit.

 

* Vynechala jsem tu část týkající se peněz. Chybí tu totiž ta nejpodstatnější informace. Město na ten kemp letos nemá peníze. I kdyby město získalo dotaci, pořád bude muset ze své pokladny investovat přes 20 milionů korun. Město tyhle peníze nemá, letos hospodaří se schodkem v rozpočtu, kde peníze na kemp byly schváleny ve výši 400 tisíc korun.

   A přesto, že peníze v rozpočtu města nejsou, rada města schvaluje vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterou nemá finančně zajištěnu podle schváleného rozpočtu města!

Přesto byla městem podána žádost na dotaci už v letošním roce, přesto se má začít se stavbou kempu, na který nejsou peníze.

* Rada města na svém posledním jednání schválila vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních pracípozn. materiálů na RM – Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč vč. DPH jsou součástí rozpočtu města (kap. 740, orj.2266), předpokládané finanční náklady akce, dle rozpočtu projektanta, činí 64,35 mil. Kč vč.DPH. Zadávací řízení bude zahájeno v případě schválení rozpočtové změny zastupitelstvem města (předpoklad na jednání ZM 23. 3. 2023, navýšení položky o 19,6 mil. Kč vč. DPH na rok 2023)

   Co to pro město znamená? Možností je několik, město si peníze někde půjčí, budou zrušeny některé akce letošního roku a peníze se přesunou na kemp, kdoví. A proto jsme si tyhle radní volili?

   Ale o financích se v takových zprávách nepíše, to se zamlčí, aby se město nevystavilo nějaké kritice. Zpráva musí vypadat skrz naskrz pozitivně, město maká, město obnovuje, město podporuje, město peníze získá dotací, nikdo nepřijde zkrátka, jupí a sláva!

    Bohužel, tohle není jediná účelově upravená zpráva pro veřejnost. Svědčí to především o tom, jak moc jsou k nám naši zvolení upřímní, jak moc jim na nás, veřejnosti, vlastně záleží. A taky jak moc jim záleží na městě samotném.

 

   Napíšu to tedy já, město se pouští do sezónní akce, která není momentálně nezbytná, která nebude všeobecně sloužit občanům města a na kterou nemá peníze v pokladně města.

   A na tuhle akci se bude muset najít vůle zastupitelů, aby někde peníze na KEMP sehnali, a pokud si mám tipnout, odsouhlasí tuto akci pouze koaliční zastupitelé, ti co doteď na zastupitelstvu ani nepromluvili především, protože se k souhlasům předem zavázali. Nedozvíme se od těch mlčících, jaký mají názor na KEMP v Písku, stejně jako se doteď nevyjádřili k ničemu, pro co hlasovali. Výjimku netvoří ani ti, co už na zasedání promluvili, i tak Koaliční smlouva řídí rozhodnutí zvolených, kteří si to čas od času na zasedání ZM odsedí, co mají určeno odhlasují a tím to pro ně končí, však to oni vládnou městu.

    V případě akce KEMP je jasně vidět, že se na radnici po volbách nic nezměnilo. Potřeby obyvatel města nejsou důležité, prosazuje a hlavně financuje se z městské pokladny opět jen do projektů vyvolených nebo jimi preferovaných jedinců či skupin a dopomůže jim k tomu několik zasmluvněných hlasů spolustraníků bez vlastní vůle a projevu vlastního názoru. Ať to stojí co to stojí. BRAVO!

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=33243


 

 

0
0

Diskuze k článku +

11. 3. 2023 (18:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

Fakta z loňska po jednom zasedání RM:

- Ing. Trambová – chceme dům udržet v provozu, za 3 roky jsme nenašli žádné využití, pokud by se v budoucnu podařilo vybudovat v areálu kemp, mohla by ubytovna sloužit jako zázemí. MMR požaduje 5 let udržitelnost pro uprchlíky, dnes provozujeme 2 ubytovny, které jsou plné.
------------------------------------------------------------------------------------------>
- .Ačkoliv se RM v tomto bodě nikterak neusnesla, přesto ihned druhý den zadává bez poptávky vedoucí odboru investic a rozvoje Ing. Václav Filip objednávku:

Objednáváme si u Vás stavební projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy pobytové části objektu administrativní budovy – areál staré úpravny vody“.
celková cena prací: 70 000,-Kč (bez DPH)
Celková cena max.: 84 700,-Kč (vč. DPH)
termín: 31.05.2022 Poptávka provedena: NE

Odpovědět

11. 3. 2023 (23:34)  –  Luděk Blaha

0
0

Původně jsem si říkal, že by se ve staré vodárně mohl zřídit umělý surfařský proud, když už se rezignovalo na nový plavecký bazén. Pak měl ale napadlo, že ve svahu nad vodárnou by vedle lyžařského svahu mohla být také bobová dráha.
Ostatně, v Písku pro kvalitní sportovní vyžití vyloženě chybí i sportovní ovály pro dráhové cyklisty a pro rychlobruslaře. A samořejmě i hřiště pro americký fotbal a baseball.
A pro úplnost uvádím alespoň dva z mých nápadů z minulosti… hopsárium v bývalem kulturním centru Družba a podzemní parkoviště pod nábřežím mezi mosty na pravém břehu Otavy.

Odpovědět

12. 3. 2023 (01:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Naprosto souhlasím, to našemu městu fakt chybí.

Já se podržím toho svého, věřím, že vybudování jízdárny, jezdecké haly, stájí – v majetku města, s podporou města olympijského sportu bude to nej. A pro místní fajnšmekry hřiště na pólo.
A tak za mě:
Písku v současné době jezdecké středisko chybí. Jezdci, kteří z lávky okouknou Otavu, nemají důvod v našem městě zůstávat. Věříme, že se díky naší investici tato situace změní. Jezdecké středisko bude navíc nabízet i místa pro obytné vozy a karavany, které turisté v posledních letech ve velké míře využívají, včetně přívěsů pro koně.

Odpovědět

23. 3. 2023 (15:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vážení, při delším projednávání rozpočtové změny týkající se navýšení položky na stavbu kempu dnes na zasedání ZM zaznělo – mimo jiné – od místostarosty Soumara, že nemá cenu na zastupitelstvu o kempu dlouze hovořit, protože koalice o stavbě kempu rozhodla!
Chtěla jsem napsat, že pomalu se nám tu projevuje podstata povolebních jednání vrcholící koaliční smlouvou, ale ono se nám to tu projevilo hodně rychle. Vládnout bude koalice, zbytek zastupitelů je potřeba jen do počtu, na jejich připomínky se nedbá.

Až bude k dispozici videozáznam, přidám odkaz na místo, kde nám zástupce vedení města sdělil, že ve městě rozhoduje koalice a zbytek zastupitelů má mlčet.

Nejsem na zastupitelstvu přítomna, jinak bych se zeptala, jestli těch 14 koaličních zastupitelů má stejný názor na i na připomínky obyvatel města. Jo vlastně, s obyvateli to nikdo neprobíral a zřejmě probírat ani nebude.
Kemp podpořilo 18 zastupitelů.

Odpovědět

23. 3. 2023 (22:17)  –  Josef Soumar

0
0

To je zavádějící tvrzení, paní Šťastná. Vaši zastupitelé, za které jste kandidovala, tedy Písek srdcem a rozumem, si mohli k tématu diskutovat, jak potřebovali. Diskuse ukončena nebyla, ani ji nikdo nevyjadřoval. Tak, jak se mohou někteří politici vyjadřovat k ne/smyslnosti této akce, vyjádřil jsem se k ne/smyslnosti jejich tvrzení a pokračující diskuse.

Ano, někdy je potřeba říci, že jsme se pro danou akci rozhodli. Ne z důvodu, že zbytek zastupitelů má mlčet, ale jako prostý fakt.

Občané se mohli vyjádřit, někteří nám psali či telefonovali, mohli přijít na dnešní jednání zastupitelstva, s několika občany jsem na místě byl a projekt diskutoval. Záměr byl prezentován před pár týdny v knihovně, kde jsme vedení města investiční záměry představovali a kde jste byla přítomna. O této akci jste také dostatečně na tomto médiu informovala, za to Vám patří dík a uznání.

S obyvateli jsme tedy tento záměr probírali.

Odpovědět

23. 3. 2023 (23:02)  –  Michaela Šťastná

0
0

Chtěla jsem dát jen odkaz na to co jste dnes řekl, budu snad muset přepsat doslovně.

Občané byli seznámeni s hotovou věcí nazvanou Kemp pro vodáky, nikoliv se záměrem, který na popud komise pro urbanismus schválila RM.
Seznámit občany s něčím, co je dávno schváleno usneseními RM, co je zahrnuto do rozpočtu a jako hotová akce se stavebním povolením prezentováno na besedě, to je to probrání s občany?
Haha – to se směju.

To je jako tvrdit, že jsem občanům představila slepičí vejce a nějaké obilí tím, že jim předložím hotové nudle. Možná by chtěli z vajec kuřata a z obilí slad do piva, ale já to bez ptaní rovnou upravila podle sebe a teprve hotové jako nudle lidem představila, a teď jim nezbývá než se vypořádat s faktem. A i když to se mnou budou dlouze probírat a vezmu je i na místo výroby – do kuchyně, pořád budou muset hovořit než o nudlích, protože hovořit o vejcích a obilí jsem jim prostě neumožnila.

Neprobrali jste s občany záměr (varianty řešení u vodárny, varianty řešení kempu, proč zrovna investovat do něčeho, co je ze železobetonu a hned tak nezchátrá …) , ale hotovou naprojektovanou zbytnou věc a to je rozdíl.

Odpovědět

24. 3. 2023 (08:58)  –  Josef Soumar

0
0

Já těm Vašim stížnostem nerozumím. Vytvořena studie, na základě studie rozdělení do 3 etap, na první etapu zpracovaná projektová dokumentace, prezentováno od roku 2021, nyní udělena dotace, začlenění do rozpočtu, realizace.

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/vodarna-otava-pisek-kemp-vodaci-karavany-telocvicny-radnice.A210409_100251_budejovice-zpravy_khr

Pravděpodobně vliv období koronaviru, ale mediálně bylo vše prezentováno, lhůty a možnosti pro občany připomínkovat projekt umožněny a dodrženy.

Já Vaše kuřata, vejce, obilí, slad do piva a nudle nerozporuji, také rád vařím.

Odpovědět

24. 3. 2023 (11:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Stížnostem, nerozumíte jen mým stížnostem?

Líbí se mi, že komentujete u jen článků, kde se upozorňuje na vyhazování peněz z pokladny města na zbytné a zbytečné akce, nebo jak nacházíte stále nové argumenty, kterými se snažíte ty nápady radnice napasovat do legálních nebo lidem přijatelných forem, jak nacházíte stále nějaké podpůrné "argumenty" pro význam toho kterého nápadu radnice a jak v tom všem balastu slov stále vyniká fakt, že kemp pro vodáky – motoristy, turisty – bude za peníze města postaven pro nájemce, protože jej nebude provozovat město a že je kemp veřejností vnímán jako nesmyslná akce.
Líbí se mi ta úpornost, s jakou tak činíte a ráda ji budu nadále podněcovat i za cenu toho, že budu dokola psát o nehospodárné konverzi vodárny opakováním stejné "jednoduché" argumentace, které asi neporozumíte. :-) :-)


"Pravděpodobně vliv období koronaviru, ale mediálně bylo vše prezentováno, lhůty a možnosti pro občany připomínkovat projekt umožněny a dodrženy."
Doplníte termín od kdy a na základě čeho počaly běžet ony možnosti a lhůty připomínkování, prosím?

Odpovědět

25. 3. 2023 (13:14)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar město i podle Vás nemá na chodníky a parkovací plochy ve městě, nemá peníze na úklid sněhu, který napadne jednou za rok, tak my řekněte proč budete dělat kemp, který občanům vůbec nic nepřinese, a který s největší pravděpodobností dopadne jako sjezdovka bez sněhu a bude to jen kemp bez vodáků?
Kolik občanů chtělo po vás politicích kemp z bývalé vodárny? Stížnosti paní Šťastné nerozumíte, protože nechcete. Její stížnosti jsou o tom, že to co lidé chtějí udělat vy neděláte, různě se vymlouváte jak vám to odbory nepovolí, jak na to nemáte peníze a pak děláte úplné nesmysly a ejhle když chcete tak na to peníze najednou jsou a odbory vám i nesmysly povolí bez problémů.

My si vás platíme za to, abyste se o nás starali a dělali věci, které chceme my. Tak proč tyto věci neděláte, jen se vymlouváte jak to nejde a proč děláte jen to co chcete vy politici? Vymýšlíte samé hlouposti, sjezdovku bez sněhu, chatu na Živci bez hostů, kemp bez vodáků, spalovnu odpadů, která zamoří město, a která zkrachuje protože nebude pro ní dost odpadů a teplo z ní bude předražené.

Odpovědět

25. 3. 2023 (20:02)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jo jo, ani nemá cenu to komentovat. Snad jen, že jít vyšlapanou cestou je někomu pohodlnější, než vyšlápnout vlastní stopu, a to i za cenu toho, že ta vyšlápnutá cesta je špatná.

Odpovědět

25. 3. 2023 (19:34)  –  Luděk Blaha

0
0

Prý se prodává areál, tuším že automotoklubu na Zátavském nábřeží u václavsko hradišťské Pleskotovy Lávky Dagmar Šimkové, kde už mnoho let chátrá dopravní hřiště pro předškolní i školní děti asi tak úspěšně, jako chátrá venkovní areál plaveckého stadionu.
Je jen málo smutnějších objektů, kromě bazénu bez vody, než je hřiště pro děti bez dětí.
Kolik je na píseckém okrese mateřských škol a prvních a druhých tříd škol základních? Připouštím ale, že s lyžařským svahem s možným dojezdem až do řeky v míře atraktivity běžné dopravní hřiště soupeřit nemůže.

Odpovědět

25. 3. 2023 (19:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ačkoliv to ve všech směrech vypadá jako záležitost města, hřiště nemá město ve správě …

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49571
k2) výkup areálu dopravního hřiště včetně budovy č. p. 305, která je součástí pozemku
st. parc. č. 543/1 k. ú. Písek – lokalita Zátavské nábřeží

Odpovědět

25. 3. 2023 (20:23)  –  Luděk Blaha

0
0

"hřiště nemá město ve správě"

Ale kdyby na to přišlo, míti by mohlo.
Dětí je na okrese jistě dost a silniční provoz čile houstne…

Odpovědět

25. 3. 2023 (21:38)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hřiště jde do dražby, patří Automoto klubu v Praze, a kvůli likvidaci nebyl převod majetku možný, stejně tak prodej přímo městu. A z principu by se město nemělo dražeb účastnit, pokud se město zúčastní, může být cena uměle navýšena až ke stropu, který si město pro dražbu určí.
Ale to se vědělo už od podzimu z vyjádření likvidátora, že se hřiště bude dražit.
Od podzimu se tak mohlo město s tou informací vyrovnat a hledat jiný pozemek na stavbu dopravního hřiště.
Jenže to tu radši vybudují kemp pro turisty.

Odpovědět

29. 3. 2023 (14:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jak jsem po zasedání ZM napsala, místostarosta Soumar promluvil k opozici v tom smyslu, že koalice si peníze na kemp rozhodla a opozici by se ke kempu mohla asi tak 10 –15 minut vyjádřit, co se komu ke kempu nelíbí. Pardon, ale jasně zaznělo, že i kdyby se zbytek zastupitelů vyhovořil z podoby o nesmyslnosti stavby kempu a tím i čerpání rozpočtu města na první etapu kempu v předpokládané výši přes 60 milionů, je to marný, protože koalice si to už rozhodla. Nepotvrzuje to můj původní výrok, který místostarosta Soumar zkoušel komentářem vyvrátit?

Cituji ze zasedání jeho slova:
.. je zcela legitimní, aby tady zaznělo, že se někomu kemp nelíbí a roztrahli jsme si tady občanky. Ale abysme TŘIČTVRTĚ HODINU tady řešili stavební úpravy, jestli nám nějaký baráky spadnou nebo nespadnou. Jestli si myslíte, že na městě pracujou takoví pitomci, že by nechali spadnout budovy vedle zrekonstruovanýho kempu tak promiňte, ale to nepatří rozhodně na zastupitelstvo a mohli jsme si to vyříkat před zastupitelstvem a nemuseli jsme si kazit den i ostatním.Jsme u rozpočtových změn, bavíme se o kempu, dáváme tam 19,6 milionu navyšujeme tuhle částku, abysme kemp mohli soutěžit, V KOALICI JSME SE TAKHLE ROZHODLI může samozřejmě ZAZNÍT BĚHEM 10-15 MINUT že se tam někomu něco nelíbí, zaznělo tady, že tam dokonce nesvítí sluníčko, nelítaj tam mouchy, nejezdí tam auta, nebudou tam lidi, možná že tam spadne atomová bomba, JSOU TO LEGITIMNÍ VĚCI, POVÍDEJTE SI CO POTŘEBUJETE, ALE PROSÍM VÁS, POJĎME SE POSUNOUT V TĚCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH DÁL …
… ano je to podpora cestovního ruchu, to znamená, že chceme ekonomicky podpořit místní podnikatele …

Odpovědět

30. 3. 2023 (12:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

Jestli kemp nebude využíván a nebude mít rozumnou návratnost, měli by ty miliony ze svého zaplatit zastupitelé koalice, kteří ho chtěli a největší podíl by měl zaplatit pan Soumar, když kemp takto nesmyslně obhajuje. Měli by nést odpovědnost za své špatné rozhodnutí.

Odpovědět

30. 3. 2023 (18:17)  –  Michaela Šťastná

0
0

Protože není shoda mezi místostarosty, jeden tvrdí něco o turistech, druhá o obyvatelích města, pro koho to vlastně bude není až tak jasné – tak by se měli asi podělit rovným dílem, když už.

Odpovědět

30. 3. 2023 (19:30)  –  Luděk Blaha

0
0

"pro koho to vlastně bude"

Jakože vodácký kemp v Písku pro obyvatele Písku?
To by mohly písecké cestovní kanceláře pro písečáky pořádat do Písku několikadenní pobytové zájezdy…

Odpovědět

30. 3. 2023 (20:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pro Písek bude ten největší BENEFIT projektu- postavení tělocvičny, která nebude mít kýžené standardní rozměr hřiště, které městu chybí, ale místní sportovci se o ně poperou! Tvrdí místostarostka.
Podle ní bude vodárna fungovat tři měsíce v roce jako kemp, a potom jako multifunkční zařízení pro nás, resp. pro sportovce.

Nejen cestovky v Písku, ale určitě i další spolky nebo společnosti by se mohly zapojit, protože bazén se bude řešit do konce volebního období natuty, všesportovní hala se nezačne ani projektovat, parkdomy jakbysmet, takže bude fajn si od toho všedního života ve městě oddychnout u vodárny, no ne?

Odpovědět

31. 3. 2023 (14:08)  –  Pavel Šebelle

0
0

Vodárna je podle mne nevhodné místo pro tělocvičnu, je to daleko od města a v odlehlém zastrčeném místě, kam děti a ženy po tmě určitě rádi chodit nebudou.

Odpovědět

31. 3. 2023 (14:56)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nebojte se, budou se tam vozit autem. A kdyby náhodou ne, nějaký miliónek na posílení veřejného osvětlení a instalaci kamer se najde.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.