Přihlášení

Klášterské rybníky-další kolo

12. 11. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Navzdory hlasům, které kritizovaly hospodaření ČRS na rybnících U Vodáka, které tvrdily, že právě to hospodaření spojené s chovem ryb bylo důvodem, proč je tam tak špatná kvalita vody a stav rybníků, proto dostal svaz výpověď z pronájmu rybníků, se k chovu ryb stejnému svazu pronajmou rybníky revitalizované stejně, jako ty U Vodáka. Účelem revitalizace Klášterských rybníků nebyl chov ryb, přesto se tam chovají, asi chovat budou. Dotační programy nabídly někdy kolem roku 2008 dotace na revitalizace rybníků, nádrží, pro obnovu soustavy rybníků, jejich odbahnění, opravy a přizpůsobení zpět k protipovodňové funkci.

Materiály na příští jednání RM:

<< Důvodová zpráva:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Písek má s městem uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem rybníků.

Z důvodu vytvoření rekreační zóny v lokalitě na Americe, souhlasil svaz s ukončením nájmu rybníků Beran, Tichávek, Bašta a Trubka dohodou ke dni 31.12.2018 s tím, že jim bylo městem přislíbeno poskytnutí jiných rybníků.

Po jednáních se společností Blatenská ryba, s. r. o., byl vznesen požadavek na pronájem rybníků Velký klášterský parc.č. 995 a Prostřední klášterský parc.č. 1000 vše k.ú. Smrkovice. Rybníky byly vybrány i s ohledem na to, že svaz již hospodaří na horních Klášterských rybnících, které jsou vhodné pro reofilní druhy ryb. O rybníky mají zájem z hlediska pokračování tradičního odchovu reofilních a chráněných druhů ryb (mník jednovousý, podoustev říční, parma obecná, ostroretka stěhovavá), které jsou běžně nedostupné a nejsou součástí odchovu u komerčních firem, ale slouží k posilování divokých populací a biodiversity v řece Otavě i Blanici.>>

A připojím kousek historie:

<< Z tisku: Rybníky na Americe i Klášterské jsou klasické přírodní nádrže a účelem revitalizace je jejich vrácení původnímu účelu,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miroslav Šatra. Obnoví se jejich funkce jako biocenter, dělají se úpravy v zeleni, odbahní se dno, obnoví se výpustě a bezpečnostní přelivy. …

…..Ze stejného programu Unie přispěje částkou 11,9 mil. korun na revitalizaci Klášterských rybníků – Velkého, Prostředního, Nového a Nohavice. Celkové náklady budou 13,7 milionu korun. Zdroj: https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pi_20080731rybnik.html>>

 

Město získalo dotace na soustavu rybníků U Vodáka a Klášterských rybníků, revitalizace byla ukončena v roce 2010.   Z médií:

<

Projekt řeší obnovu soustavy rybníků: Velký, Prostřední, Nový a Nohavice. Poslední rybník Sádka nebude projektem realizován, zůstane v původní stavu jako přirozený mokřad, který je vhodným stanovištěm vodních živočichů a rostlin vázaných na tyto podmínky. Tento požadavek byl uplatněn (a následně plněn) při obhlídce investora, projektanta a zástupců Agentury ochrany krajiny a přírody u Klášterských rybníků…….

 

……Město Písek se uchází o dotace z Evropské unie na obnovu Klášterských rybníků. Obnovy, která bude stát téměř 14 miliónů korun, by se měly dočkat 4 rybníky nedaleko Písku v povodí Mehelnického potoka: Velký, Prostřední, Nový a Nohavice.

Rybník Sádka, který je v soustavě pátý, zůstane v původním stavu a bude dál přirozeným mokřadem a zároveň stanovištěm pro vodní rostliny a živočichy vázaných na tyto podmínky.

Podle vedoucího oddělení investic Městského úřadu v Písku Karla Kůrky by měla obnova Klášterských rybníků trvat dva roky: "Půjde o revitalizační opatření jako jsou odbahnění, oprava hrází, vpustí a výpustí. Rybník Nohavice má protipovodňovou funkci jako záchytná hráz pro povodňovou vlnu."

Letos by měla v Písku s finanční pomocí z Evropské unie začít rovněž obnova retenčních nádrží Na Americe. Jsou to dva rybníky, Bašta a Tichávek, které pomohly zadržet velké množství vody při ničivé povodni v roce 2002.

Jak Karel Kůrka Českému rozhlasu potvrdil, plánovaná opatření by měla také zkvalitnit vodu v letních měsících: "Cílem projektu je zvýšení krajinné a druhové biodiverzity území. Dojde ke zpomalení nežádoucího rychlého odtoku povrchové vody z krajiny. Hlavními pracemi budou opravy hráze, odbahnění a vytvoření nových tůněk. Akce je naplánována na letošní a příští rok v celkové hodnotě téměř 9 miliónů korun."…… >>

 

A přibližně od roku 2011 město hledalo dotační program na propojení obcí Smrkovice a Semice cyklostezkou kolem Klášterských rybníků, kde měla vzniknout i rekreační oblast. Cyklostezka nevyšla zbyla jen stezka, jako vhodné řešení ke stávajícímu biocentru, o jehož existenci se vědělo dávno před nápadem na cyklostezku, tak se od původního záměru upustilo a byla zbudována nedávno otevřená stezka:

<< Ke Klášterským rybníkům vede nová stezka

Za účasti vedení města byla dnes slavnostně otevřena nově vybudovaná stezka ke Klášterským rybníkům. Dosud do této lokality žádná oficiální cesta nevedla.

Stavba za zhruba 2,5 milionu korun bez DPH trvala od konce června do konce září. „Cesta se napojuje na účelovou komunikaci vedoucí ze Semic. Má přírodě blízký mlatový povrch a je dlouhá 900 metrů. Zatím končí novou lávkou přes Mehelnický potok u Velkého klášterského rybníka. Lávka byla rovněž součástí stavby,“ informuje Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje.

Vybudování cesty předcházel výkup pozemků. „Jednání trvala dlouho a nebyla vůbec jednoduchá. Jsme rádi, že se to nakonec povedlo. Pěší turisté všeho věku teď mají usnadněnou možnost navštívit a poznávat další pozoruhodné místo v okolí našeho města. Máme v plánu stezku časem prodloužit až do Smrkovic,“ dodává starostka Eva Vanžurová.

Stavbu provedla firma SWIETELSKY stavební, s. r. o. Podél stezky bude ještě vysazena nová zeleň, 27 ovocných stromů a 18 keřů. Irena Malotová, tisková mluvčí >>

 

Cena stezky "zhruba 2,5 milionu korun bez DPH", cena za pozemky 561.250,- Kč, nyní jako bonus chovné rybníky. Prozatím.

0
0

Diskuze k článku +

13. 11. 2019 (08:46)  –  Petr Mašek

0
0

Dobré ráno. Kde je tedy zakopaný pes? Či zanořená ryba?

Odpovědět

13. 11. 2019 (11:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

Například:
-Veřejnosti byla předložena verze, že U Vodáka ČRS chovem ryb zapříčinil špatný stav vody na rybnících. Proto prý svaz dostal od města téměř okamžitou výpověď, ani slovo o dohodě, že za to dostane k chovu ryb jiné rybníky.
Přesto, že se U Vodáka svaz jako pečovatel o kvalitu vody v rybnících neosvědčil, se nyní to samé umožní na Klášterských rybnících.

-Pozemky na cestu-stezku se vykoupily o 250 000,- Kč dráž, než byla původně určená cena, bez znaleckého posudku, který by některé pozemky ještě zlevnil, protože šlo o nejlevnější třídu půdy.
Veřejnosti se říkalo, že se postaví cyklostezka, i když bylo jasné, že v tomto území se zpevněné cesty stavět nesmí, tvrdošíjně se trvalo 9 let na této trase, nebyla zvolena jiná trasa s odbočkou k návštěvě rybníkům.

-Investice do odbahnění a vyčištění rybníků je stará teprve 9 resp. 10 let, a rybníky město, jako řádný hospodář, pronajímá k intenzivnímu- modernímu chovu ryb, ke kterému tyto rybniční soustavy nebyly vystavěny.
Já rozumím tomu, že v rybnících ryby být mají, ukázalo se to právě U Vodáka, kde si nechaly Lesy zpracovat odbornou studii, které ryby tam umístit, aby rybníkům prospívaly (trávy, bahno, hmyz, aby bylo všeho tak akorát).

-Současný chov ryb je postaven na kvantitě- vysoké výtěžnosti z rybníka, které se dosáhne tím, že je v rybníce ryb víc, než by uživil za běžných okolností, a jejich přežití se řeší dokrmováním ryb různými druhy směsí. Z ryb je potom logicky víc odpadu, nechovají se společně s přirozeným predátorem, rybník se dříve zanese bahnem, odpadem z ryb, zaroste …..

Odpovědět

15. 11. 2019 (14:58)  –  Pavel Šebelle

0
0

A nestaví se rybníky na Mlakách, aby měli ti rybáři kam dát ryby a politici dostávali kapříky na vánoce?

Se zanesením rybníků při intenzivním chovu ryb máte pravdu.

Nechápu proč si Lesy nechávají zpracovat nějakou studii na chov ryb, když jim tohle řekne zdarma každá firma, která staví jezírka a rybníčky nebo ryby prodává. Nic složitého na tom není. Kolik taková studie stála?

Odpovědět

15. 11. 2019 (21:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ta myšlenka se nabízí od samého začátku, od první zmínky T. Franců kdysi na ZM(RM), o špatném stavu rybníků a hospodaření na nich(U Vodáka). On myslím nebyl sám, kdo chtěl rybníky zase na koupání, určitě jej někdo další podpořil.
A kdyby se sestavila časová osa, asi by to zapadalo jedno po druhém, kritika stavu rybníků, příprava dokumentace, převzetí Čtyř rybníků, výstavba nových na Mlakách…..a hlavně podle PD lze usuzovat na chovné rybníky, a ta vznikala právě v době jednání o výpovědi ze Čtyř rybníků…
To, že se město dohodlo na náhradních rybnících s ČRS a teprve letos se to domlouvá na Klášterské, resp. že dohoda nebyla vyjednána zároveň s výpovědí pro nájemce Klášterských rybníků, té myšlence nahrává také.

Lesy podle mého potřebovaly studii k rybníkům oprávněně, nejsou to rybníkáři, a studie byla myslím jen jako doporučení ke druhové skladbě ryb, aby rybníky fungovaly správně. A takovou studii potřebuje každý, kdo dostane do správy rybníky jako "přidruženou výrobu", vyvaruje se tak chyb, jako je zarůstání trávami, přemnožení larev apod. Její cena snad zazněla na některé z besed o lokalitě U Vodáka, nemyslím si, že byla drahá, podle mě jí dělali na škole ve Vodňanech, jestli si to dobře pamatuji.

Odpovědět

22. 11. 2019 (12:57)  –  Michaela Šťastná

0
0

Usnesení č. 665/19
Rada města Písku po projednání schvaluje
1.ukončení pronájmu pozemku parc.č.995 o výměře 23520 m2 a pozemku parc.č. 1000 o výměře 12405 m2 vše k.ú. Smrkovice dohodou ke dni 31.12.2019 pro společnost Blatenská ryba, s. r. o., IČO 49023837, se sídlem Blatná, Na Příkopech 747 za podmínky převodu na nového nájemce.
Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 12 ke smlouvě o nájmu pozemku.

2.pronájem pozemku parc.č.995 o výměře 23520 m2 a pozemku parc.č. 1000 o výměře 12405 m2 vše k.ú. Smrkovice (Klášterské rybníky) na dobu určitou 1 rok s tím, že pokud bude hospodaření na rybnících probíhat bez problémů, bude smlouva prodloužena, za úhradu 5.550 Kč/ha/rok pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Písek, IČO 12895539, se sídlem Písek, Zátavské nábřeží 33.
Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku.

Moje poznámka, ráda si přečtu ve smlouvě na pronájem rybníků specifikaci pojmu "bez problémů".

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.