Přihlášení

Koalice, opozice, revokace…

11. 3. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Každým okamžikem se něco někde děje. Dnešní doba nám umožňuje sledovat dění doslova z celého světa, prostřednictvím médií například. Některé informace vyvolávají otázky, a jejich zodpovězení nebývá snadné. Naproti tomu jsou otázky, které máme komu položit, ale není nám na ně odpovězeno. Ještě horší je, pokud odpovězeno je, ale odpovědí je lež.

   Naprosto bez souvislostí uvedu několik otázek (a k nim můj náhled), které souvisí, více či méně, s děním v našem městě.

   Opozice je napadána, proč požádala o mimořádné zasedání zastupitelstva s bodem o revokaci usnesení ZM týkajícího se nutnosti najmout PR agenturu za účelem zprostředkování komunikace mezi radnicí a občany města. Proč chce revokovat demokratické rozhodnutí 15 hlasů zastupitelů a nerespektuje jejich usnesení.

   Proč ne? Koalice jen v posledním roce revokovala víc jak deset usnesení rady i zastupitelstva města, a to s jasným cílem, zvrátit demokratické rozhodnutí usnesení! A uvedu jeden příklad – prodej pozemků v průmyslové zóně, jasná vůle zastupitelů byla o tyto pozemky změnou v územním plánu průmyslovou zónu nerozšiřovat, a přesto se to koalici nelíbilo, revokovala usnesení ZM (s ujištěním, že se nic prodávat nebude) a pozemky se vzápětí prodaly s využitím na galvanovnu! Ovšem pokud podá takový návrh opozice, je to najednou napadání demokratického hlasování. Takže na vysvětlenou, na zasedání ZM se po projednání bodu o něm hlasuje, bývá přijato usnesení ZM a to lze kdykoliv v budoucnosti revokovat (znovu projednat), dokonce s tím, že na svolaném zasedání bude toto projednávání jediným bodem, jsou to opět zastupitelé, kteří rozhodnou o projednávaném bodě usnesením. Nic neobvyklého ani mimořádného.

 

   V souvislosti s opozicí – z několika míst zaznělo, že návrh zastupitele Martina Brože na odvolání třetího místostarosty byl „partyzánským“ pokusem, který neměl naději na úspěch, protože nebyl s nikým předem diskutován, a protože se má napřed upozorňovat na možná pochybení odvolávaného a teprve potom přijít s návrhem na odvolání. Zjednodušeně, pokud se domnívám, že některý místostarosta záměrně neuvádí pravdivé informace, nebo jeho rozhodnutí obchází zákony a mohou tím vznikat škody, měla bych to napřed někde s někým probrat, dlouhodobě na to planě upozorňovat a teprve po kdovíjak dlouhé době podat návrh na jeho odvolání.

   Proč by to měl zastupitel M. Brož dělat? Jeho návrh neodporuje žádnému zákonu, předpisu, prostě ničemu, byl podán tak, jak jej podat lze. A proč by měl napřed dlouze s někým hovořit o důvodech k odvolání místostarosty ještě před podáním návrhu? Proč by to měl dopředu oznamovat tomu, koho navrhuje odvolat? Jednak si myslím, že tyto důvody by beztak zazněly po přijetí navrženého bodu k projednání, ale nemyslím si, že by v ten moment ovlivnily víc zastupitelů (8 se zdrželo), než oněch 7 pro přijetí bodu hlasujících. Všichni v tu chvíli jen vyjádřili svůj momentální pohled na věc, 7 zastupitelů chtělo zařadit bod na projednání- to přece nic neznamená, není to nic proti ničemu, jen se nebrání projednání toho bodu. Dalších 9 zastupitelů bylo proti zařazení bodu úplně, co na to říct, jen oni vědí proč, ještě jsem si nevšimla, že by některý ze zastupitelů chtěl při schvalování programu zasedání některý bod vyloučit (pokud bod nestáhl sám předkladatel), co dostanou na stůl, to projednají, a že tady to bylo jinak….. Konečně 8 zastupitelů se zdrželo, ti v tu chvíli asi nevěděli, jestli mají odvahu takový bod zařadit do programu, jejich hlasy by se staly při projednávání důležitými, a pokud neměli názor už v tuhle chvíli, pochybuji, že by je ovlivnilo politikaření před návrhem Martina Brože. Na něco stačí sledovat dění ve městě a není třeba politikaření k tomu, abych si udělala jasno v tom, kdo by měl či neměl ve své funkci zůstat a také proč.

 

 

   Na mimořádném zasedání ZM 4.4. 2019 se jednalo o dvou bodech, započetí stavby bazénu pod Lesnickou školou (používám ten termín jen proto, že je tak oficiálně uváděn, patřilo by se, přinejmenším, použít termín Naproti Lesnické škole) a o vybrání projektu na Žižkova kasárna, obě věci započalo zastupitelstvo předchozí současnému.

   Bazén se v uvedeném místě z vůle zastupitelů jejich usnesením stavět nebude, rozhodli rovnou i tom, že bude postaven společně se sportovní halou v jižní části kasáren.

   Když se po přestávce pokračovalo výběrem projektu na kasárna, právem se zastupitel Josef Soumar zeptal, zda lze pokračovat v projednávání bodu, když předchozím usnesením se bazén přesouvá do kasáren, když předložené návrhy počítají jen se sportovní halou bez bazénu. Byl ujištěn, že o to, co v kasárnách bude či nebude stát vlastně nejde, protože se bude vybírat projekt s nejlepším dopravním řešením.

   A na další připomínky zastupitelů Vratislava Němečka, Rudolfa Tylla k tomu, že projekty se dopravou zabývali z pouhých 10%, jestli je proto vhodné z nich vybírat, zazněla obdobná odpověď, tedy že je to tak v pořádku. Takže byl vybrán projekt na dopravní napojení – nabídku č. 5 jako nejlépe vhodnou k dalšímu projekčnímu řešení lokality. Já se domnívám, že tento bod měl být pouze projednán, bez přijetí jakéhokoliv usnesení. Jednoduše proto, že vybraná studie se rozvinula v to, co bylo v lednu veřejnosti předloženo a je taková Chytrá horákyně, která je dodatečně nazývána ideovou studií. Pokud se ptáte na dopravní řešení, které mělo být prioritou zpracování studie, částečně vychází z původního návrhu, ze kterého zmizela původně umístěná sportovní hala a byla přesunuta mimo původně řešenou lokalitu. Bazén je umístěn až na Výstaviště. Naopak je celá lokalita kasáren řešena jako obytná a průjezdná jako hlavní tah městem.

   A tahle podivnost vznikla jen proto, že se navzdory vyřčeným pochybnostem zastupitelů pokračovalo v započatém úmyslu předchozích zastupitelů, kteří byli znovuzvolení a chtěli si nápad dotáhnout do konce.

   Dneska máme kolem Žižkových kasáren ještě víc otázek než před rokem, ještě víc rozdělenou společnost v názorech na to, co tam vlastně vystavět, a přitom nenaplněné usnesení zastupitelů z mimořádného zasedání ZM, které jasně určuje, kde má být umístěna sportovní hala a bazén. Myslím, že jsme ztratili rok čekáním na studii, která je vypracována v rozporu s usnesením zastupitelů, a zbytečně se teď bude muset řešit její existence. Odborná veřejnost, ať je to kdo chce, se pomocí revokace usnesení  bude pokoušet přestěhovat bazén zase přes silnici, potom přijde někdo další s návrhem postavit bazén pod hradbami, a nebo přijde úplně jiný nápad a je zaděláno na pořádný chaos.

   Pomalu to vypadá jako neřešitelné věci, jak naložit s bazénem, jak naložit s kasárnami. Což o to, bazén má už dvě projektové dokumentace, ale ideová studie, o které se jedním dechem tvrdí, že to, co bylo veřejnosti promítnuto ve 3D, se může měnit, že kasárna nemusí mít tuhle podobu a na druhou stranu se plně počítá a argumentuje s rozložením a typem všech staveb, ta studie je tvrdý oříšek. Je také kolem ní pořádně zamlženo. Doufám, že i to se stihne včas objasnit, než se přijme zase nějaké cca 14 hlasy odsouhlasené usnesení, které bude třeba revokovat.

   Při tom všem dumání, vymýšlení, připomínkování a vyhodnocování se zapomíná na to, kdo nás do téhle svízelné, nepřehledné a řešení nenabízející situace vlastně dostal. Nebo taky proč. Jestlipak už nepřišla ta správná chvíle i na řešení těchto otázek – kdo to způsobil a jak to odčiní?

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.