Přihlášení

Kolik zastupitelů schválí smlouvu s developerem?

22. 9. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Zastupitelé města, ve čtvrtek ještě ti současní, budou ve rozhodovat také o spolupráci s developerem u výstavby ve Smrkovicích, kde má vzniknout obytná čtvrť. Záměr developera zahrnuje i pozemky města, proto vyzval město ke spolupráci a prozatím se město finančně podílí na různých procesech předcházajících samotné výstavbě. Jenže město Písek nemá žádnou pevnou strategii pro případnou spolupráci s developerem a nejen pamětníci mohou vzpomenout na spolupráci města s developerem U Václava, která nedopadla pro město dobře.

   I po této nepříjemné zkušenosti při spolupráci s Lesostavby Třeboň se současní zastupitelé nechali přesvědčit ke spolupráci s jiným developerem. A když píšu spolupráce, myslím hlavně finanční spolupráci. Prozatím zastupitelé schválili financovat několik požadavků ze strany developera, kdy se město podílí na nákladech 25% a zbývajících 75% hradí developer.

   Nyní přichází finále, zastupitelé mají schválit jednak smlouvu o výkupu části stavby vodního díla „Od Boubína (O2) Hradiště II/1“ v délce 185 m z vlastnictví Povodí Vltavy za kupní cenu 283.560 Kč. K ceně budou připočteny náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 5.550 Kč + DPH, a potom samotnou smlouvu o spolupráci.

   Jenže ta první Smlouva o náhradě za rušenou část vodního díla neobsahuje dohodu úhrady nákladů dle podílu ploch v dané lokalitě, tj. 25% podíl města Písek, 75% podíl společnosti RESIDENCE SMRKOVICE s.r.o., v předložené smlouvě toto není řešeno, je zde uvedeno, že cenu uhradí investor, což je město. Přeúčtování nákladů za tento výkup společnosti Residence Smrkovice s.r.o. potom bude ošetřeno ve Smlouvě o společné investici, která je také předkládána zastupitelstvu města ke schválení. Velice zvláštní, takže vlastníkem se podle této smlouvy stane pouze město.

 

   O mnoha smlouvách uzavřených městem si myslím svoje, na tuhle smlouvu mám stejný pohled jako mnou oslovený odborník, který jednoznačně tuto Smlouvu o náhradě za rušenou část vodního díla považuje za nevýhodnou pro město, vzhledem k chybějícímu vyjádření spolupodílnictví úhrady kupní ceny města a společnosti. Podmíněné spolupodílnictví na této investici obsažené až ve Smlouvě o společné investici se běžně neužívá, protože s sebou taková ustanovení nesou vážná rizika. Rovnou připojím i velice zjednodušené vyjádření odborníka, že Smlouva o společné investici postrádá běžně užívaná ustanovení (podobných smluv) a je částečně pro město nevýhodná. Na základě této smlouvy se má město na výstavbě vybudování sítě dopravní a technické infrastruktury pro parcelaci pozemků investora a města podílet maximální částkou 15.850.000 Kč včetně DPH. A tedy potom ještě za 1000 Kč celou infrastrukturu od společnosti vykoupí hotovou.

   O obou smlouvách mají rozhodnout současní zastupitelé. Pokud bude Smlouva o společné investici schválena, noví zastupitelé ponesou její důsledky v příštích letech. Znovu upozorňuji, že město už má zkušenost s podobně uzavřenou smlouvou mezi městem a developerem, a není to zkušenost dobrá. Navíc, město nemá žádný manuál (zásady) na spolupráci s developery, jako například město Jihlava nebo Praha, kde zásady nastavují jasná pravidla či požadavky města u nových staveb developerů (např. modrozelená infrastruktura města). (https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/jihlava-fba-pro-leden-2021.pdf )

 

   Někdy si říkám, jak je možné, že se zastupitelé pouští do tak zásadních rozhodnutí většinou s lehkostí a neobvyklými argumenty, a nejspíš to bude proto, že se po nich zodpovědnost za jejich rozhodnutí dosud nijak nevyžadovala.

   Na rozhodnutí zastupitelů v tomto bodě jsem velice zvědavá, u zodpovědnosti za tohle rozhodnutí se někteří zastupitelé mohou domnívat, že se jich to už netýká … Já si myslím, že odpovědnost se u některých věcí nechá vymáhat i zpětně.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46916


 

 

0
0

Diskuze k článku +

22. 9. 2022 (21:57)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pro obě smlouvy hlasovali téměř všichni zastupitelé. Přidám jmenný seznam po zveřejnění zápisu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.