Přihlášení

Komu a kam dává město peníze

2. 3. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Peníze. Neznám historii jejich vzniku, vývoj jejich uplatnění. Pamatuji si, kdy mi poprvé významem zasáhly do života, ale tím nebudu odvádět pozornost od tématu, kterému se chci věnovat. Kolem peněz se točí nejeden z bodů na jednání ZM. Jak je použít, kolik jich vydat nebo přijmout. Nuže, vydávání peněz z pokladny města, prvním rozpočtovým opatřením, na prvním letošním jednání ZM, neskončilo přijetím usnesení ZM.

   S radostí jsem uvítala zprávu, že zastupitelé, kteří s tímto výdajem nesouhlasili od počátku, chtějí tento bod projednat znovu. Chápu jejich rozhodnutí. I když se na zasedání ZM snažili zjistit všechny potřebné informace od vedení města, které by vysvětlily potřebu navýšit rozpočet města výdajem na platbu pro najatou PR agenturu, dostalo se jim vysvětlení, které bylo pravdivé sotva pár hodin. Zase se opakuji, nedostatečnosti v důvodové zprávě, chybně uvedené skutečnosti – tentokráte v podání místostarosty přímo na jednání, jen aby se bod prohlasoval.

   A to se stalo, zastupiteli (15) byla usnesením ZM poskytnuta radě města částka ke krytí smlouvy na služby pro PR agenturu, a úplné odpovědi na dotazy zastupitelů se dostaly na svět až po dotazech novináře(novinářů), a jejich zveřejnění v tisku, s tím rozdílem, že se v mnohém lišily od těch, co zazněly na ZM. Až tam je vedení města ochotno zajít.

   Ovšem, kdyby šlo o ojedinělý případ – jak v podávání informací k projednávaným bodům, tak k mrhání penězi města – stala by se událost načas hitem života ve městě a mohli bychom si říct, že poté už bude zase všechno v pořádku.

Třeba já si myslím, že tenhle případ není ojedinělý, tedy utrácení peněz zbytečně.

 

   Dám nekonkrétní příklad. Město chce vybudovat někde něco – pro nás všechny – ale potřebuje k tomu přístupovou cestu. A ta by vedla přes cizí pozemky. O pronájmu těch pozemků se ani nepřemýšlí, rovnou je navržen výkup. Majitel pozemků ví, že město o koupi stojí, tak našponuje jejich cenu výš, než jaká je ve skutečnosti. Pokud se zastupitel na ZM zeptá, jestli je ta cena adekvátní, bývá mu odpovědí to, že na výkup pozemků nemá město pravidla a vykupuje podle nabídky prodávajícího. Pokud to tazateli nestačí, a chtěl by k pozemkům znalecký posudek na jejich cenu, tak mu zase odpoví, že na výkup pozemků se odhad ceny nedělá. Proč? Ne proč mu to říkají, ale proč se to nedělá?

   Pokračuji v nekonkrétní věci – jak já zjistím, že město trasu nevytyčilo s úmyslem vykoupit pozemky od někoho blízkého, známého či jinak směrem k městu angažovaného občana?

   Nijak. Nařízení GDPR dovoluje utajit jména aktérů. Já se domnívám, že ten, kdo chce uzavřít jakoukoliv smlouvu s městem-samosprávou, měl by to dělat veřejně, tedy jeho jméno by mělo být uvedeno v materiálech k jednání.

   Naši zastupitelé (až na opravdové výjimky) přestali u projednávaných bodů nahlašovat podjatost, a dokonce i takový bod, ze kterého jim a jejich příbuzným plyne jednoznačně prospěch, sami navrhují. Oni se prostě s nahlašováním podjatosti a třeba nehlasováním u bodu vůbec neobtěžují.

   Takže já nevím, jestli pozemek v hodnotě pár desítek korun vykoupený za pár set korun nepatřil strejdovi zastupitele, je mu k ničemu, tak se ho chce šikovně zbavit. Nebo jestli pozemky nepatří spekulantovi s půdou, který těží z benevolentnosti města při výkupech pozemků. Nebo jestli nejde o domluvenou akci mezi majitelem pozemku a někým z města, že teď si vyjdou vstříc v tomto, příště v něčem jiném, beze jmen se pak těžko hledají souvislosti.

   Všechny tyto a spousta dalších otázek, které jsem neuvedla, by nebylo třeba zmiňovat, kdyby se prostě u výkupů stanovila cenová pravidla, nebo se nechaly vyhotovit znalecké posudky. Přesně, tohle já za vyhozené peníze nepovažuji, to je prevence před daleko větší škodou, která vznikne tím, že se vykoupilo bez posudku.

 

   Ale taková prevence by neměla být jen u nevýhodných výkupů, platí to i pro nevýhodné prodeje, zůstanu-li u pozemků. Jak to, že všechny pozemky v průmyslové zóně nejsou prodávány za stejnou cenu? A když je tu výjimka, jak to že není řádně zdůvodněna v materiálech k jednání podle pravidel města anebo dokonce zákona o obcích? Že k tomu v našem městě ještě nedošlo? Ale došlo.

   A to nemluvím o posledním prodeji pozemků do průmyslové zóny, kdy vedení města obchází oklikou všechna nařízení, vlastní usnesení, rozhodnutí a poskytuje kupci návod, co má dělat, aby stihl nakoupit dřív, než to nebude možné. Protože vedení města ví, že tenhle prodej s největší pravděpodobností nebude možný- kvůli změně v územním plánu, kterou samo město vyvolalo!!! A tak samo město dává návod, jak se nechat obelstít- a doufám, že to dělá opravdu v mezích zákona. Co mi tu vadí je, že běží nějaký proces, schválený usnesením města bez jediné připomínky a po čase si vedení města vzpomene, že to chce změnit a hlasitě všechny ujistí, že to nemění kvůli prodeji pozemků. A za několik málo týdnů je tu kupec, s návodem od města, jak ty pozemky koupit. A najde se pár potřebných zastupitelů, kteří změní názor a hlasují opačně než poprvé. A ještě to neopustím, prodej pozemků byl odsouhlasen fyzické osobě, s povrchně popsaným provozem jeho firmy, smlouva na koupi pozemku už byla přímo na firmu s jejím plným názvem Galvanovna.

   Pochybnosti o skutečných finančních hodnotách u výkupů, prodejů, vyrovnání cen u směnečných záležitostí, jsou i v našem městě na místě. Vyvolání mimořádného zasedání ZM ke smlouvě pro PR agenturu, resp. k čerpání peněz navázaných na smlouvu s onou agenturou z pokladny města, rozvíjí hospodaření s penězi dalším směrem.

 

Zadávání a hlavně zaplacení různých zakázek, pro různé městské odbory, z rozhodnutí různých lidí, které leckdy nejde ani vypátrat. Narážím na Zadání zakázky – projektová dokumentace lávka Svatý Václav, zadání výběru bez výběrového řízení, kde se šetřením zjistilo, že pokyn k zadání zpracování projektu lávky a jejího zpracovatele nikdo nedal, a přesto odbor investic věděl koho a jak oslovit! Ze zápisu protokolu kontrolního výboru:

…Kontrolní skupině se z dokumentace VZ ani dotazem na Bc. Filipa nepodařilo zjistit, kdo rozhodl o tom, že bude vyzván jen jediný zájemce a že jím bude arch. Pleskot. V dokumentaci VZ o tom žádný doklad není….

   Místo, kam nikdo nevidí a když se pokusí nahlídnout, tak info nikdo nepustí. Zázrakem se tak ve městě dějí věci. Ani tam, kde se o zadavateli něco dozvíme, moc nám to nepomůže. Já si myslím, že tudy utíká z pokladny dost peněz (vloni skoro sto tisíc na studii U Vodáka, předtím na podchod pod dálnicí od fotbalového hřiště na Výstaviště, několik studií na parky, na rekonstrukce ulic, domů, a kdoví čeho). Většina PD a studií končí v šupleti a důvody se mi nechce zjišťovat. Netvrdím, že se zadávat nemají všechny, jasně že některé ano, ale ne potají, jako že bez uveřejnění.

   A forma nicneříkajících objednávek v řádech statisíců, taky ráj pro pletichy a čerpání z pokladny města., ne že ne. (např. text u: Tímto u vás objednáváme projektovou dokumentaci na akci ,,Rekonstrukce SCZT Čapkova".)

   Co jsem tím chtěla říct je především to, že jsem ráda za prověření první rozpočtové změny z únorového ZM, že věřím, že se i na tok financí z pokladny města podívá zblízka nějaká kontrola a že se nastaví pravidla, městu, aby byl tok peněz z kasy i do kasy co nejčistší. Budu ráda, když se k výkupům pozemků nastaví pravidla(třeba výkup podle znaleckého posudku), domnívám se, že i tohle přispívá ke komunikaci mezi radnicí a veřejností. Čím míň neprůhledných událostí, tím víc důvěry pro vedení města od občanů. O to jde snad nám všem.

 

P.S.    Prozatím zastupitel, který se stále dožaduje kontroly nad vydáváním financí z pokladny města, nejen u výkupů pozemků městem, je především Josef Soumar, věřím, že nepoleví a nakonec se také dočká – a s ním i někteří jeho kolegové – změn, které pomohou vyjasnit hospodaření s penězi a předejít možným škodám v podobě nekalých praktik.

Zastupitelé, kteří mu většinou oponují tím, že město nemusí mít pravidla a může (za výkupy pozemků např.) utrácet bez znaleckých posudků, bývají Jiří Hořánek, Michal Čapek, místostarostka Trambová či Tomáš Franců. Věřím, že se i oni časem  přikloní k větší kontrole hospodaření se svěřeným majetkem (penězi v rozpočtu města).

Těším se na dobu, kdy se pan Soumar nebude muset na jednání ZM různě doptávat, protože vše o ceně podle znaleckých posudků – či pravidel města – bude obsahovat přiložená důvodová zpráva.

 

http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20200206/index.html

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.