Přihlášení

Konec diskuze občane

11. 3. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Čas letí vysokou rychlostí, únor, ač letos bouřlivý, je fuč a je tu předzvěst jara, březen. Mrazivý začátek vystřídá pomalé oteplení, ale počasí nemá tak dramatický průběh, jako jednání zastupitelstva města v Mezinárodní den žen, letos budou nejspíš jednání peprná.

Možná, že ne zcela logicky, ovšem účelově, bych se dnes zdržela až u samého konce tohoto březnového jednání ZM. Vždy na konci jednání je pravidlem udělit slovo veřejnosti, k projevení jejího názoru, či jejích připomínek. Tak se stalo i nyní. Neobvyklý byl však konec celé diskuze, tady přišlo překvapení.

Zcela řádně se k diskuzi přihlásili občané, jako druhý Josef Soumar, který komentoval již odsouhlasené navýšení schodku rozpočtu na 365 milionů korun. Na jeho slova reagoval místostarosta Knot a mezi oběma se vyvinul dialog.

Starostka města právě v důsledku vývoje diskuze mezi oběma muži rázně do jejich dialogu vstoupila, oznámila jim, že má právo přidělit diskutujícím slovo, to že jim odebírá, přidělila slovo M. Brožovi a poté, i když se o slovo hlásil J. Soumar, nedovolila v diskuzi pokračovat a jednání zastupitelstva ukončila:

Já odebírám oboum dvoum slovo, jak panu doktoru Knotovi, tak Vám pane Soumare…. Tak dost, dávám slovo panu Brožovi, pane Soumare, já Vám nedávám slovo, buďte tak laskav a respektujte to… ( M. Brož zde upozorní místostarostu, že se proti rozpočtu ohradil před dvěma lety)… prosím vás pěkně vážení zastupitelé, dost, končím jednání zastupitelstva města a tyto přestřelky si nechte pánové na někdy jindy…. „

Dobrá, starostka je tou osobou, která řídí celé jednání ZM, je v její kompetenci i řídit a usměrňovat diskuzi, nebo ukončit celé jednání. Tady by to mohlo být v pořádku, nebýt toho, že se J. Soumar stále hlásil o slovo do diskuze. Jestlipak to není v rozporu s Jednacím řádem, kde je uvedeno:

Čl. 12 Ukončení zasedání ZM

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl – li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl – li počet přítomných členů zastupitelstva pod polovinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly – li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá starostka znovu do 15 dnů.

 

V tomto případě se domnívám, že ačkoliv s úmyslem zabránit hádce mezi diskutéry, bylo jednání zastupitelstva města ukončeno předčasně a ke vzniklé situaci snad i nedemokraticky, v rozporu s jednacím řádem města. Cítím tu křivdu, kdy je J. Soumar místostarostou osočen a nedostalo se mu k tomu vyjádřit. Pomalu to vypadá, že ten, kdo vznese kritiku na zastupitele, bude umlčen a nedostane slovo k diskuzi. Nebo je to jen můj dojem a na ostatní – vás – to tak nepůsobí?

Ještě něco bych v této souvislosti připomenula. Jednací řád města se vytvoří, schválí a vlastně se nemusí vůbec dodržovat. Tam, kde se zdá, že jsou nastavena pravidla, kterými se mají zastupitelé řídit, se jasně ukazuje, že když volení nechtějí, nejsou vázáni ničím, co by je snad mohlo omezovat v jejich konání. Starostka se odvolá na jednací řád tím, že ona řídí diskuzi a přiděluje do ní slovo účastníkům a vzápětí jej poruší, když ukončí diskuzi, ačkoliv se do ní hlásí občan.

Příklad podobný: PTÁ SE: Šťastná M. 22. 1. 2018 OTÁZKA:

Dobrý den, ZM schválilo na prosincovém jednání Rozpočet na r. 2018 Usnesením č. 260 a č. 261. Jednací řád Zastupitelstva města Písku však v Čl. 9 Hlasování uvádí:

7. Je – li k některému bodu přijato usnesení, je považováno pro probíhající zasedání za konečné, stává se bodem usnesení ZM a již o něm nemůže být znovu na tomto jednání hlasováno.

Domnívám se, že zde byl porušen Jednací řád Zastupitelstva města Písku. Mohu dostat vysvětlení, proč jsou citovaná usnesení ZM platná? Děkuji Šťastná M.

ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 24. 1. 2018 ODPOVĚĎ:

Vážená paní Šťastná, podle metodiky Odboru dozoru, kontroly a veřejné správy Ministerstva vnitra je jednací řád zastupitelstva pouhým vnitřním předpisem, kterým si kolektivní orgán stanovuje procesní postupy pro organizaci svého jednání. Jeho případné nedodržení není stiženo sankcí neplatnosti. Podstatné je, aby pro přijetí usnesení hlasoval předepsaný počet členů zastupitelstva města, což se stalo. Proto jsou uvedená usnesení zastupitelstva města platná. Eva Vanžurová

Vše zaznamenáno na Audio záznam z jednání zastupitelstva.

 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.