Přihlášení

Lávka i úpravna vody se prodraží

6. 9. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Dnešní jednání rady města se bude zabývat i pro nás, občany, zajímavými body jednání. Já jsem zvědavá na rozhodnutí u navýšení ceny stavby lávky o 330 278,60 Kč a tím se cena lávky bez DPH prozatím vyšplhá na 40 110 276,60 Kč. Zároveň se prodlužuje i doba termínu dokončení stavby z 15. září 2018 na 25.září 2018.

   V důvodové zprávě stojí :<… Největší a nejzásadnější změny jsou z důvodu zásahu do jezu v místě rybího přechodu..> , a já jsem si chvíli lámala hlavu, jestli to neznamená, že teprve při stavbě lávky se zjistilo, že jeden z pilířů zasahuje do jezu – rybího přechodu. Vyznívá to tak a upřímně, nedivila bych se, podobná zdůvodnění čteme co chvíli ( např. narazili na potrubí, které nebylo v dokumentaci zakresleno – na Jihu u parkoviště).

   A podobně vypadá i úryvek z důvodové zprávy o Dodatku č. 1 u revitalizace na Jihu: < … Aktuální stav: K dnešnímu dni došlo k řadě nepředvídaných změn vzniklých v průběhu stavby (především sítě Teplárny Písek a.s. a ČEVAK a.s.), které mají vliv na změnu ceny díla a dobu realizace. Společně s technickým dozorem, projektantem a zhotovitelem hledáme možné úspory pro kompenzaci vícenákladů, aby pokud možno nedošlo vůbec k navýšení ceny díla a snížení zpoždění na stavbě formou zavedení mimořádných pracovních směn o sobotách. Podrobné vyčíslení více a méně prací bude předloženo k projednání radě města Písku v rámci dodatku č.2 ihned po dokončení 1. etapy stavebních prací…>

Popsány ty nepředvídané změny nejsou, a tak záleží na naší fantazii. Potěšující není, že bude následovat i Dodatek č. 2, hlavně aby se taky cena nenavyšovala, jako u dalšího bodu jednání.

   Tím je cena u stavby Úpravna vody, kde bude navíc potřeba připlatit 3.334.100,73 Kč bez DPH. Ajaj, to je docela dost…

   Dalším bodem projednávání je úprava chaty Živec, vyloučením uchazeče ROBRO s.r.o. se s cenou za zhotovení díla dostáváme k dalším dvěma uchazečům, kteří nabízejí 14 909 401,31 Kč bez DPH nebo 16 666 000 Kč bez DPH za dílo. Úplně jsem při schvalování zadání veřejné zakázky na tuhle stavbu na Živci přehlédla, že podlimitní zakázka bude i za 15 a více milionů.

   Na každý pád, nějak se nám i dobře vysoutěžené zakázky prodražují stejně jako ty, co se už schválily rovnou dražší, než se původně spočítalo.

   Bod č.7 na jednání RM: „Záměr podání žádosti o dotaci na projekt s názvem Koncepce bydlení města Písku.“ Velice si přeji přiznání dotace, vzhledem k minulému jednání ZM má člověk dojem, že se byty rozprodávají hlava nehlava, a taková nějaká koncepce by konečně nebyla od věci.

   Zklamání mi přineslo čtení v materiálech k bodu 18 – Taxík Maxík, kdy Přepravní podmínky služby Taxík Maxík v Písku jsou samá překvapení. Cena 30 Kč, fajn, ale objednat den předem, musím být starší 70 let, nebo držitelem průkazů ZTP a ZTP/P, nahlásím při objednání mraky údajů a po tom všem nahlašování, když mě neodvezou na místo včas, nemám nárok na vrácení peněz za přepravu. A protože se počítá, že dopravovat se bude hlavně k lékaři… Ovšem, pokud je občan po operaci kolene, potřebuje vozit na kontroly a je mu teprve 69 let, Maxíkem se nesveze.

   Nejlepší na konec, i když ne na jednání RM, pod číslem 9 bude projednán výsledek výběru zpracovatele návrhu urbánního řešení areálu bývalých „Žižkových kasáren“ se začleněním areálu víceúčelové sportovní haly a zhodnocení doručených nabídek z developerské soutěže, a jestli má být dnešní usnesení postoupeno příslušnému odboru ke zpracování a poté předloženo k jednání ZM v prosinci. Přílohy jsou neveřejné, nic moc se nedozvíme. Návrhy účastníků soutěže jsou neveřejné, vůbec si je neprohlédneme. Přiznám se, že mi to vadí. Vadí mi také, že ještě pořádně neusedl prach po zboření kasáren, už se musela vypsat soutěž, už se málem vyvlastňoval dům u kruhové křižovatky, a teď se honem honem bude schvalovat návrh na to, co by se mělo v kasárnách stavět.

   Proč? Kam ten spěch, město má snad peněz nazbyt, na realizaci další výstavby? Je to pro město nezbytně nutné už dnes rozhodovat o tom, jak ten prostor bude jednou vypadat? Dusí se snad město nedostatkem místa pro stavby, (ale protože jsem neviděla návrhy, tak ani nevím o jaké stavby jde)? Před nedávnem ani městu to místo nepatřilo, a teď se tolik spěchá. Protože jsou návrhy neveřejné, nevím, jestli je tam místo na bazén, u kterého hrozí, že tam skončí, nevím jestli jsou tam hřiště nebo obchody, nevím jaké domy a k jakému účelu jsou navrženy, zda se ve všech návrzích počítá s původním napojením dopravy na přeložku, nebo se všichni drží vracením dopravy do města a napojením se přes kruhovou křižovatku, nevím nic. Vlastně jen vím, že se na vybrání návrhu velmi spěchá. Aby to nedopadlo jako s územním plánem, nebo snad ještě hůř.

   Nezbývá mi než věřit, že pokud tento bod dnes RM města projedná s usnesením, že vybrala návrh, budoucí zastupitelé města přepečlivě promyslí, jestli je to správný návrh a jestli je třeba začít s jeho realizací.


 


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.