Přihlášení

Lyžování na svahu – ROZHODNUTÍ

25. 7. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Tak tu máme zápis z jednání RM, připojím tedy svůj komentář k projednání tohoto bodu, ať máme začátek i konec.

< … K bodu 12) "Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce lyžařského svahu Písek – Hradiště“

Na jednání byl přítomen Ing. Filip.

Pan Anděl – navrhuje akci nerealizovat, vyčkat, až bude příznivější doba pro zadání zakázky.

JUDr. Knot – obává se, že v horizontu 3let nebude situace lepší, navrhuje potvrdit vítěze výběrového řízení a do zastupitelstva předložit navýšení příslušné položky v rozpočtu.

Ing. Sládek – o jakou částku bude třeba navýšit rozpočet?

Ing. Filip – cca o 3 mil. Kč.

Ing. Franců – svah má svoji historii, bude sloužit pro veřejnost, je to další bonus pro město, navrhuje schválit.

JUDr. Průša – dotazuje se, zda je dořešena správa areálu, a co se z původního projektu vypustilo?

Ing. Filip – správce zatím není určen, ale s odborem jednal zájemce o provozování areálu, můžeme vyhlásit VŘ na provozovatele. Z původního projektu byla vypuštěna opěrná zeď, zpevněné plochy, zmenšilo se nástupní místo, došlo k úpravě vleku – počítá se se zaměřením na děti. Možnost prodloužení svahu bude zachována, ale předpokládané náklady by činily cca 10 mil. Kč.

JUDr. Průša – domnívá se, že měřítkem investice by mělo být,pro kolik lidí slouží. V tomto případě se mu zdá investice neadekvátní. Všeobecně se mu nelíbí rozmělňování investic.

MUDr. Tyll – dotazuje se, zda nebude problém s VŘ v případě neschválení navýšení rozpočtu, a na termín dokončení?

Ing. Filip – není problém VŘ zrušit v případě nenavýšení částky v rozpočtu, realizace se předpokládá do konce roku.

Pan Anděl – veřejnost je přesvědčena, že v minulosti svah měl svůj smysl, ale v současné době vzhledem k dostupnosti lyžování na Šumavě již ztratil význam. Návratnost je nulová, technologie je stará, nedochází k žádnému vylepšení, nesouhlasí s realizací.

JUDr. Knot – svah byl ve špatném stavu, ale realizací úpravny došlo k jeho zničení. Tímto jej pouze uvádíme do původního stavu.

Pan Anděl – do původního stavu měl být svah uveden v rámci stavby úpravny vody.

JUDr. Knot navrhuje nyní schválit vítěze VŘ, rozhodující bude, zda zastupitelstvo schválí navýšení rozpočtu.

Usnesení č. 395/18

Rada města schvaluje účastníka Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO 00014915 za celkovou cenu 14.398.903,14Kč bez DPH, jehož nabídka byla podána jako jediná k veřejné zakázce „Rekonstrukce lyžařského svahu Písek – Hradiště“ a pověřuje starostku města Písek podpisem smlouvy o dílo po navýšení příslušné položky v rozpočtu města v rámci rozpočtové změny…>

 

   Panečku, tohle čtení nepovažuji za promarněný čas. A zase, zápis je okleštěn, škoda přeškoda, že u toho člověk nemůže být v reálu. Budiž, takže v usnesení máme podmínku, to znamená, že o tom, jestli se rekonstrukce rozjede, za tuhle cenu, s touhle firmou, za tyhle peníze, budou rozhodovat zastupitelé města v rámci schvalování rozpočtového opatření. A tady to rozhodování už můžeme sledovat naživo.

  Debata mi přišla vůbec zajímavá. Zaujala mě obava, že v horizontu 3let se ceny za zhotovení díla asi nezlepší. A co ty předchozí řeči o tom, jak si město umí vysoutěžit dobré ceny, jak se tím spoří miliony? Já nechci přivolávat další ekonomickou krizi, ale pokud si vzpomínám, všem se vedlo dobře a ze dne na den nastala prudká změna. Tady se po tři roky nezlevní a nezlevní.

   Vůbec nejlepší mi přijde tahle argumentace: "...JUDr. Knot – svah byl ve špatném stavu, ale realizací úpravny došlo k jeho zničení. Tímto jej pouze uvádíme do původního stavu…"

To je i na mě silná káva, takový argument snad může hrdě aspirovat na nějakou cenu, nebo soutěže, já nevím, nenacházím přesně slova, jak takovou PERLU popsat. A navíc tak absurdní výrok umocňuje jeho autor. Tady budu jen spekulovat, buď autor už nevěděl kudy kam, aby prosadil schválení zhotovitele díla, za tuhle cenu nebo to myslel vážně, a řekl takovou… podivnost.  Ať tak, či tak,  je to k neuvěření.

  A plný počet bodů za logickou odpověď pro:"… Pan Anděl – do původního stavu měl být svah uveden v rámci stavby úpravny vody…." No samozřejmě! Na to není třeba tolik milionů z rozpočtu, uvést místo staveniště do původního stavu je přece běžná součást smluv o dílo. Jablka, hrušky, miliony, hlavně že se prosadí slibovaný záměr, a tím není uvést svah do původního stavu přece. Zase škoda, že v zápisu není, jestli se přítomní divili, smáli, styděli….. Já bych se potom, co jsem si to dvakrát přečetla, a přesvědčila se, že se to stalo, smála, ale nešlo mi to. Poznávat lidi tímhle způsobem, tím, co se o nich prostřednictvím jejich výroků a činů dozvíme, to mi brání se té argumentaci smát. Za to divit se už dlouho nepřestávám.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.