Přihlášení

Lze připomínkovat "ZEVO Písek" – informace o dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí po opakovaném přepracování a doplnění

17. 5. 2024 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, oddělení České Budějovice, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „zákon“), Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá informaci o předložení opakovaně přepracované a doplněné dokumentace vlivů záměru „ZEVO Písek“ na životní prostředí.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k opakovaně přepracované dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Jihočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 8 odst. 3 zákona).
 Termín podání připomínek je do 30.5. 2024
 

Informace o přepracované dokumentaci naleznete na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2078?lang=cs

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.