Přihlášení

Lži a dezinformace podávané zvolenými

21. 8. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

V některých pohádkách se můžeme setkat s jakýmsi knihovníkem, který spravuje Knihu hříchů, většinou bývá knihovníkem pekelník, který do knihy zaznamenává počet hříchů jednotlivých duší pobývajících v tělech lidí. Taková podobná kniha by se možná mohla spravovat i v našem městě, například pro zaznamenávání lží vyslovených našimi zvolenými. Ze současného vedení města prokazatelně lhala místostarostka, jedno její nepravdivé prohlášení proběhlo v minulosti médii uvedením skutečných faktů ze strany starosty Dobeve například. Ani starosta města se nebojí veřejně zalhat, jak jsme se mohli nedávno dočíst. Třetí místostarosta také nezůstává pozadu.

   Do pomyslné knihy by tak mohla být zaznamenána lež podaná na sítích třetím místostarostou k dotazu ohledně oprav ulice Gregorova, potažmo se vztahujících k náměstí a Žižkovo třídě.

Cituji:

Josef Soumar – místostarosta Písku Autor

(Marek Šácha) tam žádná rekonstrukce léta nebyla – revitalizaci náměstí blokují občané, čekáme na výsledek územního řízení, před divadlem jsou kočičí hlavy, s budoucí opravou se počítá, ale jízda po kočičích hlavách vs. kostkách před poštou a gymnáziem v Komenského nebo nyní Otakara Ševčíka bude vždy rozdíl –

 

   Jak vyplývá z dostupných dokumentů, dotčená veřejnost pouze využila svého práva k odvolání se proti žádosti města s návrhem na revitalizaci náměstí, které se přímo dotýká jejich majetku. To je naprosto legitimní postup, který v jiných případech využívá i město, nejedná se o žádnou blokádu, tento postup určuje správní řád. Jakým způsobem tento fakt vnímá třetí místostarosta je naprosto nepodstatné, pokud své pocity nevydává za oficiální tvrzení. V případě náměstí dotčení občané po jednáních s městem poukázali na podjatost zainteresovaných osob a úředníků města Písek, podjatost potvrdil Krajský úřad a agendu předal k jednání do Milevska, občané následně pouze podali odvolání proti rozhodnutí, které vydal Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko jako správní orgán dne 14.04.2023 Čj.: MM 19396/2023 ORR/Bo, S.Z.: SZ MM 33428/2017 ORR/Bo, na základě žádosti, kterou dne 21.08.2017 podalo Město Písek, IČO 00249998, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek, které zastupuje JUDr. Luboš Průša, třída Národní svobody 32/11, 397 01 Písek. Nejedná se o blokádu.

https://www.mesto-pisek.cz/vyzva-vyjadreni-k-odvolani-revitalizace-historickeho-centra-mesta-pisek-velke-a-alsovo-namesti/d-51987/p1=29441

   Jak je uvedeno v odkazu, i zde je prostor pro vyjádření všech dotčených stavbou. (A jestlipak není ve střetu zájmů právní zastoupení města současným zastupitelem, kdoví … )

 

   Pokud třetí místostarosta nabyl dojmu, že se jedná o blokádu, je to jeho problém, a jako takový by jej měl na veřejnosti i prezentovat, v okamžiku, kdy napíše z profilu své pozice ve vedení města, že se jedná o blokádu, tak lže.

 

   A nejen co se týče náměstí, on lže i v podané informaci k dokončení poslední etapy úpravy Žižkovo třídy, protože tvrdí:

Josef Soumar – místostarosta Písku Autor

(Dagmar Černá) je zablokována občany, kteří si její úpravu jako úsek od pošty po Rokycanovu nepřejí. Pracujeme na tom..

   Chápu, že úřední desku sleduje málokdo, ale na ní byl vždy zveřejněn celý proces jednání k této stavbě. A z těch dokumentů jasně vyplývá, že dotčená veřejnost pouze podala námitky k provedení dílčích částí stavby, vyplývá z nich mnohé pochybení ze strany města, které se řešilo nejen na krajské úrovni, ale přezkumné řízení ve věci se vedlo i na ministerské úrovni a také město zde využilo rozkladného prostředku proti rozhodnutí MMR (takže blokovalo i město?), které nebylo ve prospěch města, například. Tím chci říci, že námitky veřejnosti nebyly z většiny neoprávněné, veřejnost se svých práv domáhá pomocí daných předpisů a proto se věc řeší roky, ovšem zcela legitimně, nejedná se o blokádu. A pozor, už vůbec není pravda, že si občané nepřejí úpravu celé této části ulice, to je lež jako věž.

 

   Podobně by se dalo hovořit o informacích podávaných vedením města k zablokování stavby parkovacího domu u pošty, což jsou zrovna tak dezinformace. Minulý týden bylo parkoviště uzavřeno z důvodu provádění geologického průzkumu, ale ten je prováděn po mnoha letech od rozhodnutí stavět zde parkovací dům, a po námitkách veřejnosti k nestabilnímu podloží. Navíc, pohledem do rozpočtu města let minulých zjistíme, že parkovací dům nedostával potřebné finanční krytí, takže to zastupitelé blokovali jeho stavbu? Asi tak.

 

   Inu, každý politik podle svého gusta, a lhát je tak snadné! Je fakt, že se za taková prohlášení v diskuzích politik zodpovídá v podstatě jen sám sobě, i v diskuzi byla lež třetího místostarosty tazatelkou bezvýhradně přijata. To ovšem neznamená, že je to v pořádku, už proto jsem zmínila onu Knihu hříchů, kam by mohly být dezinformace a lži našich zvolených zaznamenávány a před volbami zveřejněny, pro lepší přehled voličům o poctivosti kandidátů. Prozatím některé lživé výroky zveřejním pro informaci veřejnosti tímto způsobem.

 

https://www.facebook.com/groups/jsemzpisku/

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

23. 8. 2023 (13:25)  –  Josef Soumar

0
0

Paní Šťastná a její Facebookové úlovky a další osobní domněnky.

Samozřejmě, že lidé ve stavebním řízení využívají svých práv a legislativy, to je jasné. Pokud by se nedrželi platné legislativy, správní orgány by jejich námitky neprojednávaly. Pokud však ve spisu konkrétní lidé napadají sebemenší hlouposti, jako může být například výše obrubníku, nesouvisející s jejich původními požadavky, to vše jen za účelem, aby tyto stavby oddalovali, pak se zcela jistě jedná o blokaci, prodlužování těchto staveb jednotlivci.
Tak jsou postavené dnešní zákony, legislativa a je zde vůle s tímto pracovat – setkáváme se u všech staveb s účastníky řízení, ti mnohdy odmítají nejen ze svých požadavků, ale i stylu vedení řízení dle výše popsaného ustoupit, několik potvrdilo, že takto budou blokovat stavby do své smrti, ostatně několik dědických řízení u zablokovaných staveb v historii již proběhlo.

Inu, každý občan podle svého gusta, někdo rozhazuje odpadky, někdo si kopne do koše, někdo bez nahlížení do spisu píše domněnky a označuje jiné za lživé výroky. To je společnost, společenství, ve kterém žijeme. Musíme s tím pracovat, zároveň tento fakt musíme přijmout.

Odpovědět

23. 8. 2023 (21:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

A který uvedený výrok nebyl lež?

Odpovědět

23. 8. 2023 (22:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Žižkova třída – doplnila jsem k textu fotky Usnesení MMR z června 2019, jako doplnění k:
" Pokud však ve spisu konkrétní lidé napadají sebemenší hlouposti, jako může být například výše obrubníku, nesouvisející s jejich původními požadavky, to vše jen za účelem, aby tyto stavby oddalovali, pak se zcela jistě jedná o blokaci"

Přečtěte si, co odpověděl KÚ na námitky osob dotčených stavbou. Kdyby mě někdo doporučil, abych si pořídila závěsy, abych neviděla na dopravu například a s dovětkem, že to musím snášet, asi bych se taky pustila do hlubší studie projektu …
Tím chci říct, že pokud mi žadatel – město – vymyslí před mým domovem trvalou zátěž snižující užívání nemovitosti a místo dohody se chová arogantně a s oporou Kraje mi doporučuje hlouposti, těžko bych se sama nezačala také zabývat hloupostmi.

A podobně vznikly i tahanice na náměstí (arogance ze strany města vůči veřejnosti), vždyť se vše dá zjistit i bez nahlížení do spisu.

Odpovědět

26. 8. 2023 (23:55)  –  Luděk Blaha

0
0

Třeba JUDr. Knot by se tak jistě nezachoval. Nakonec je dobře, že mu Mgr. Drnec to zastupitelství nezištně postoupil.
Teď mě mrzí, že jsem se před minulými volbami do poslanecké sněmovny až tak moc domáhal, aby JUDr. Knot nefiguroval na druhém místě společné kandidátky Piráti-STAN. Býval by mohl jako poslanec už téměř dva roky pracovat pro blaho nás všech.
Oceňuji, že mi to nikdy nechtěl i s úroky vrátit například prostřednictvím mého bývaleho zaměstnavatele Mgr. Drnce.

Odpovědět

27. 8. 2023 (17:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Aha, ale on byl myslím místostarostou v době, kdy byla III. etapa v plánu, podle infa z webu města – projektového zásobníku.
Asi rozhodoval?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.