Přihlášení

Mají zastupitelé ctít usnesení předchůdců?

12. 6. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Materiály na jednání zastupitelstva města a zápis z jednání zastupitelstva města, jsou svým obsahem odlišné pro pomyslné před a po, přesto mají něco podivně společného. V poslední době jak v materiálech na jednání, tak v zápisu z jednání zastupitelstva města, nejsou obsaženy všechny důležité či potřebné informace.

  Zatímco u materiálů na jednání ZM si mohou zastupitelé vyžádat doplňující materiály, o kterých se domnívají, že u projednávané věci chybí, občan si musí vystačit s tím, co je veřejnosti původně předloženo. Potom si třeba v materiálech přečte, že město hodlá vykoupit pozemky na Jihu, za účelem výstavby komunikace. Když se nedostaví osobně na zasedání ZM, nedozví se, že nejde o výstavbu komunikace, ale o stavbu parkoviště. Takových příkladů je z poslední doby víc než dost, a nejedná se o banality, nad kterými by se mohlo mávnout rukou.

  Stejně je tomu i u zápisu z jednání. Předně, je to dokument, ne cár papíru. V rámci zkrácení podoby zapsaného jednání se tak stane, že především diskuze jsou zaznamenány jinak, než ve skutečnosti proběhly, klidně jsou vynechány příspěvky některých zastupitelů. Pohled do diskuze pak dostává nádech komedie, zkrácením se stane z několika vět věta jediná, která téměř vždy nedává smysl. Pokud jste nebyli jednání přítomni, mnohdy ze zápisu těžko poznáte, o čem se hovořilo, dokonce pak někteří zastupitelé zkrácením vyřčeného textu působí jako koktové, neschopní zplodit jednoduchou větu, která by dávala smysl. Nemluvě o tom, že se většinou vytratí i původní obsah řečeného, a místo souhlasného stanoviska řečníka zápis poskytne protichůdný blábol. Ale zápisy jsou ověřovány určenými zastupiteli, mohou být připomínkovány, tak to prznění dokumentu vadí asi jen mě, a občas někomu, kdo mi pak píše, co že se to tam vlastně dělo.

   Naproti tomu všemu na posledních zasedáních ZM několikrát zřetelně zaznělo, že současní zastupitelé mají na sebe převzít zodpovědnost za rozhodnutí a usnesení zastupitelů minulých. Dokonce, že už ze samotné podstaty toho, že jsou nyní "zastupitelstvo města", to prý automaticky vyplývá.

   A tak se argumentovalo, mimo jiné, u schválení konečného znění kupní smlouvy u pozemků pro LIDL. Zaznělo, že je jedno, jestli minule hlasoval Franta nebo Mařena. Ti současní, Karel nebo Michal mají povinnost odsouhlasit tuhle smlouvu, aby město nezískalo punc nevěrohodného partnera. Pod tou tíhou odpovědnosti i zapřísáhlý odpůrce tohoto prodeje po dvou letech odmítání došel – ovšem po zralé úvaze – k tomu, že bude PRO. Chtěla jsem si po tomhle prohlášení zacpat uši, aby mě neohlušil frenetický potlesk k takovému zralému rozhodnutí. Neozval se, zrovna tak se neozval ani smích u řečníků před ním a po něm. A já mám poznatek, že jako voliči děláme chybu, že si zastupitele volíme nové, jiné, když mají mít stejné názory, být stejní jako ti minulí.

  A tak ti "zapřísáhlí", co měli v předešlých hlasováních (letech) pevný postoj, své zásady, je nyní jediným zmáčknutím tlačítka zahodili. Co si o nich pomyslí jejich voliči…

   Až na dva, kteří mají můj respekt, pan Brož byl stále proti, pan Horák se zdržel hlasování. Pro změnu zase nikdo nesmekl klobouk k jejich pevnému (názorovému) postoji. Osobně si myslím, že je hloupost, požadovat po zastupitelích, aby se dobrovolně vzdali svého názoru na věc, svého přesvědčení a tupě hlasovali jen proto, že to už před nimi někdo jiný udělal. A není jisto, že to bylo správné rozhodnutí.

   Na druhou stranu tím vzniká pikantní situace na další roky. Ještě nějakou dobu se noví zastupitelé budou setkávat s usneseními svých předchůdců. A tady se těším na plamenné proslovy těch mravokárců, (dokonce celé majetkoprávní komise), jak se s tím svým zaříkadlem popasují.

   Hned na nastávajícím ZM se přesvědčíme, nakolik svá slova splní. Na jednání se vrací hned dvě věci z minulosti.

1) Sovova ulice, pobytové centrum, nadšení z objektu s dobrým rozpočtem 80 milionů, a výhoda blízkosti u nemocnice a krásná zahrada… tak zahrada se radikálně smrskne:

< … V průběhu přípravy studie projektové dokumentace byl stavební program nad rámec nákladů na rekonstrukci objektu rozšířeno náklady na stavební práce vně vlastního objektu (vybudování zahrady, terénní úpravy, parkoviště, zpevněné plochy a nové přípojky inženýrských sítí). Tyto náklady nebyly obsaženy v kubíkové ceně v dříve předloženém materiálu (80 mil.Kč bez DPH), protože odbor investic a rozvoje v předloženém materiálu v loňském roce nepředpokládal přístavbu kuchyně pro tisíc jídel, poměrně nákladné venkovní úpravy, ani vybavení interiérů ve výši 15 mil. Kč bez DPH. Například tato cena byla odboru zdůvodněna skutečností, aby vybavení pokojů nebylo uniformní…>

Prozatím navýšení o 54 milionů, bez DPH, no to je víc jak o polovinu…

2) Věc, sice se jinak jmenuje, ale je to totéž, cyklistické stezky v Píseckých horách. Minulí zastupitelé rozhodli o umístění singltreku do Oldřichova, existují studie, pracuje se na studiích, má zde vzniknout mnohem víc rekreace. Přesto se vrací návrh umístění do Píseckých hor. To bude vnitřních bojů, jak se tím popasovat, jak hlasovat, podle rozhodnutí předchůdců, nebo svého pohledu na komerci a byznys… O veřejný zájem se nejedná.

   Už samotný materiál k bodu je velice rafinovaný, slovní spojení "vybudování přírodě blízké, jednosměrné stezky" je unikátní při představě, že se jedná o umístění v lese, kam kolo od přírody asi těžko patří. Nahoru se pojede autem, na přírodě blízké parkoviště, nebo se sportovně pojede na kole už z domova?

   Pan Bc. Roman Kalabus vypracoval v 06/2018 projektovou dokumentaci, kterou platilo město(?) a to do Píseckých hor. Je až s podivem, že v květnu zadalo město vypracování studie do Píseckých hor i přes: <Usnesení č. 133/17 (dne 25. 5. 2017)

2. ukládá Radě města Písku zahájit přípravné práce na studii využitelnosti bývalého vojenského prostoru Oldřichov, a to bez dalšího záměru pořizování studie proveditelnosti v Píseckých horách.>

   A co je ještě zvláštnější, že tahle studie byla vypracována pro Písecké hory, ale pan Kalabus v ní uvádí, že bude umístěna … <Řešení ochrany proti hluku – Záměr nevyžaduje realizaci opatření na ochranu proti hluku. Jedná se o stavbu nevyvozující nadměrný hluk. Stavba je umístěna v odlehlé části města Moravská Třebová.> <… Předpokládané zahájení výstavby – Předpokládané zahájení realizace je 05/2019….><…Řešení ochrany stavby proti vniknutí nepovolaných osob – Charakter záměru nevyžaduje řešení ochrany stavby proti vniknutí nepovolaných osob. Záměr singletrailových tratí bude podléhat provoznímu řádu…><… Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení patření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků. Realizací záměru nedojde ke zhoršení životního prostředí, úpravou se zlepší estetický vzhled prostředí města…>

   Hele, všechny ty úryvky z projektové dokumentace vzbuzují dojem, že vůbec nevznikla pro území Píseckých hor, ale pro město Moravská Třebová, a pro Písek se jen změnil nadpis, to nevoní…  Až zase bude někdo předhazovat u něčeho vyhozené peníze, tak tohle jsou ony. Jak si může někdo vůbec dovolit zadat takovou studii vypracovat, navzdory rozhodnutí ZM, za peníze města, to je věc další.

   Po tom úvodu o přírodě blízkém sportování v lese, je materiál úplně zahuštěn tolika mě těžko pochopitelnými informacemi, že nejsem s to se v nich zorientovat.

< Studie trasování, v Píseckých horách, vznikla na základě iniciativy píseckých cyklistických spolků a je zaměřena na konkrétním umístění přírodě blízké, jednosměrné, stezky pro terénní cyklistiku(příloha č. 4). Vlastní studie potom popisuje umístění, způsob výstavby a detaily jednotlivých úseků trasy (příloha č. 5) >

   Takže nějaká iniciativa tedy jménem města tu studii nechala vypracovat, a město to zaplatilo, i když už se usneslo, že sem singltrek ne?

< Realizátorem, provozovatelem a správcem jednosměrných stezek pro terénní cyklistiku by měl být spolek(organizace), který vytvoří zástupci cyklistických oddílů, ve spolupráci se zástupci Lesů města Písek, s.r.o., města Písku a popř. dalších subjektů.>

  Inu, to ani pochopit nechci, na pozemcích města, bez pronájmu pozemků, za peníze města, vznik spolku …(Vztah k rozpočtu: Na rok 2019 nejsou v rozpočtu žádné finanční prostředky na vybudování přírodě blízké, jednosměrné, stezky pro terénní cyklistiku v Píseckých horách.), to mi nestojí za to nad tím dumat, to si poslechnu, co to vlastně znamená.

  Za zmínku stojí vyjádření k projektu jednatele Lesy města Písek, to je tedy unikátní, naproti tomu je vyjádření odboru životního prostředí mimořádně podrobné.

   Bez ohledu na to, co si o kolech v lese myslím já, je tu to přikázání mravokárců, které nám to jednání zpestří. Dodám jen, že napřed by mělo město investovat do veřejných potřeb, teprve potom do zábavy několika jedinců. A co se sportu týče, až bude město rovným dílem přispívat na všechny sporty, pak nastane doba na předložení takových projektů.

0
0

Diskuze k článku +

12. 6. 2019 (17:48)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Zřejmě se odhlasuje změna a je to. Mohlo dojít ke změně poměrů nebo se zjistí, že to je pro město horší.

Odpovědět

13. 6. 2019 (22:59)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnešní zasedání (viděno mou optikou), od chvíle, kdy jsem dorazila, bylo zábavné. Nepřestávám žasnout nad názorovým spektrem, nad vyjádřenými argumenty, v rozpětí od naprosto otřepaných populistických frází, až po originální kousky.
Pobytové centrum Sovova ulice, řešila se především kuchyně, že budou zcela překopané vnitřky a nové schodiště vedoucí mimo budovu, to nikdo nepoptával. Argument, že se jídlo teď musí rozvážet ze škol do výdejen se ani přes upozornění, že ze Sovovy se taky bude muset vozit, nikdo nerozpitval. Nechat kuchyni jen pro Sovovu, to taky ne, radši rovnou vystavět velekuchyni. Na ní zbyde, na lůžka by to šlo totiž platit z dotací….o Honzíčku nepadlo ani slovo, i když jednání nějaká byla. No nic, u současné knihovny kuchyně byla….na zimáku kuchyně už je….a město má jiné volné budovy….proč nezničit zahradu u pobytového centra.
Přírodě blízká stezka, to byla hodinka plná zábavy. Detaily na jindy, prozatím je bod odložen, ale překvapilo mě, že už dnes padla vyjádření, že to co se bude dělat v lese v Oldřichově, to není singltrek, ten adrenalin to tam mít nemůže, tím pádem jen Písecké hory pro singltrerk, Oldřichov ne. Jenže oboje by mělo být na pozemcích města a za peníze města. A o předešlých usneseních se prostě ani nemluvilo, tak nevím.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.