Přihlášení

Městský útulek pro nalezené kočky

13. 1. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

V únoru zastupitelstvo města nezasedá. Bylo by tak vhodné, aby už na tomto zasedání zastupitelé alespoň prodiskutovali možnost zřízení městského útulku pro kočky. Aby to projednali ještě před ukončením spolupráce v péči o kočky se spolkem Písecké kočky, aby to projednali v době, kdy mají k dispozici jedinečné prostory pro zřízení útulku v majetku města, aby to projednali dříve, než se celá situace dostane do slepé uličky, ze které povede jediná cesta.

   Všichni jsme zaznamenali dosavadní historii plnění zákonem dané povinnosti města a posledním projevem řešení této povinnosti se rozhodnutím RM ze září, tedy rozhodnutím na vypsání výběrového řízení na Depozita pro zajištění dočasné péče o kočky, město rozhodlo, že nalezené kočky budou umísťovány do privátních depozit.

 

   Bylo tedy vypsáno výběrové řízení, do kterého se nepřihlásil žádný uchazeč, bylo vypsáno druhé výběrové řízení, do kterého se také nikdo nepřihlásil. Situace se začíná vyhrocovat, spolek Písecké kočky spolupráci s městem ukončil výpovědí smlouvy a ta končí 28.2. 2021. Jiné depozitum smlouvu s městem dnes nemá, není tedy naplněna vůle RM a hrozí situace, kdy město nebude schopno plnit zákonem danou povinnost.

   Zvenku se to jeví tak, že rozhodnutí RM o vypsání výběrového řízení na Depozita pro zajištění dočasné péče o kočky, nebylo správným krokem při řešení této povinnosti.

   Dobrá, město zkusilo svou povinnost smluvně zajistit v privátní zóně, nepovedlo se, co bude dál? Od 1.3. se tedy bude muset město o každou z nalezených koček postarat tak, jak to dosud dělal spolek Písecké kočky. Aby se mohl postarat řádně, je nejrozumnější použít stejné řešení jako u péče o toulavé a opuštěné psy. Tedy umístit je do městského útulku pro zvířata.

 

   A právě ve chvíli, kdy město nemá smlouvu s nikým, kdo by jeho zákonem danou povinnost za něj smluvně vykonával, právě ve chvíli, kdy má město k dispozici volné prostory, které si samo vytipovalo jako vhodné pro účel útulku pro kočky, v tuto chvíli je třeba se rozhodnout a vyřešit situaci natrvalo.

 

   V Purkraticích je volný statek, kde může být zřízen útulek pro kočky. Odbor správy majetku jej v minulosti ve spolupráci s městem nabídl jako vhodný prostor spolku Písecké kočky. Podle mě je úplně jedno, jestli na statku bude o kočky pečovat spolek nebo město, je to snad nejideálnější místo pro útulek.

   K rozhodnutí vybudovat městský útulek i pro kočky se v této době rozhodují další a další města. Zřízení městského útulku pro kočky totiž po zvážení všech pro a proti pro obce a města vychází jako nejrozumnější řešení.

 

Navrhuji zřízení městského útulku pro kočky v nemovitosti Purkratice č. 1 a o projednání tohoto návrhu požádám i zastupitele města.


 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

14. 1. 2021 (22:14)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnes jsem před zasedáním zaslala zastupitelům tento mail:
Podnět pro zastupitele.
Dobrý den,

ráda bych vás požádala o projednání podnětu na téma zřízení městského útulku pro nalezená a toulavá zvířata v zájmovém chovu – kočky, ve městě Písku, v rámci zasedání zastupitelstva města, nejlépe v bodě 19) Různé, interpelace, pokud se ovšem nerozhodnete pro navržení projednání v samostatném bodě programu zasedání.

V jaké situaci se město ohledně péče o nalezené kočky nachází je vám všem jistě dobře známo, s jakým výsledkem dopadlo navržené řešení rady města (výběrová řízení na depozitní zařízení) je také známo, domnívám se, že situace vyžaduje širší posouzení, tedy všech zastupitelů města.
Z toho důvodu navrhuji řešení v podobě zřízení městského útulku, v nemovitosti v majetku města Purkratice č.1, v tomto roce. Osobně považuji toto řešení jako nejvhodnější, vám jej proto navrhuji k projednání.
Zasedání zastupitelstva budu přítomna a mohu zodpovědět případné dotazy k tomuto podnětu.
S pozdravem M.Šťastná

Při zahájení zasedání J. Hořánek v reakci na mail sdělil, že u podnětů platí k vyřízení lhůty, a nemusí se vyřizovat ihned. A že k projednání by bylo třeba podkladů.
Takže v bodě Interpelace o potřebě zřízení městského útulku hovořil jen M. Brož. Bez další odezvy.

Tak fajn, dneska se zastupitelé neodhodlali k tomu načnout diskuzi o zřízení městského útulku, počkám si tedy na vyřízení podnětu.
Jen jestli má tolik času na vyřešení situace i město …

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.