Přihlášení

Milevsko otevřelo útulek pro kočky, Písek útulek ani po 7 měsících neotevírá

16. 10. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Naprosto náhodou se dozvídám, že město Milevsko otevřelo městský útulek pro kočky. Jasně, z toho kroku mám radost, každé město, které se k této, zákonem ne zcela jasně definované, povinnosti postaví čelem a zvolí cestu vlastního útulku, si zaslouží pochvalu. Doufejme, že se tak dostane řádné péče pro vyhozené, ztracené a opuštěné kočky a otevře jim to cestu k nalezení vhodných nových domovů, které si zaslouží.

   Přesto si neodpustím poznámku. Jsem si totiž jistá, že i v Milevsku mohli zřídit útulek pro kočky daleko dříve. Před rokem totiž situace vypadala jinak.

 

Tisková zpráva č. 08 ze dne 16.01.2020 Zástupci tří měst řešili společně péči o toulavé kočky

 

Vedení města Písek se dnes dopoledne sešlo na pracovní schůzce se starosty Strakonic a Milevska. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci odboru životního prostředí MěÚ Písek a MěÚ Strakonice a Městské policie Písek.

Tématem schůzky, kterou svolalo město Písek, byl společný postup v péči o toulavé kočky,“ informuje písecký místostarosta Ondřej Veselý. „Shodli jsme se na tom, že pro kočky jako teritoriální zvířata je přirozeným prostředím volný prostor. Naopak nucený odchyt s následným držením na uzavřeném místě je proti jejich přirozenosti a může být pro ně velmi stresující.“

Přítomní zástupci měst se shodli na podobném postupu při péči o toulavé kočky v Písku, Milevsku i Strakonicích. Podrobnosti k tomu přidává vedoucí životního prostředí MěÚ Písek Miloslav Šatra: „Odchycená toulavá kočka bude veterinárně kastrována a po následné rekonvalescenci vypuštěna zpět do místa odchytu, které je jejím přirozeným prostředím. S nemocnými či jinak vážně zdravotně hendikepovanými kočkami bude nakládáno humánně a podle rozhodnutí veterinárního lékaře. Odchycená koťata se umístí do depozita, které bude vybráno formou soutěže na základě podmínek připravených odborem životního prostředí MěÚ Písek. Koťata z depozita budou nabízena k urychlené adopci.“

Zástupci všech tří měst se shodli, že není zákonnou povinnosti obcí a měst zřizovat útulky pro kočky. Tento postup, tedy zřízení a provozování takového útulku, by považovali za neekonomický a pro životní cyklus koček nevhodný.

 

Jen chci říct, že kdyby se zástupci měst nescházeli za účelem utvrdit se, jak se vyhnout budování útulku pro kočky, ale rovnou se dohodli na spolupráci s budováním útulků, neplýtvali by časem a pomohli zvířatům dříve.

Takže v Milevsku na https://www.milevsko-mesto.cz/utulek-pro-kocky-mesta-milevska

 

   U nás v Písku také vznikl útulek pro kočky, velice záhadně, ale evidovaný je od března. Od 1.9. 2021 by jej mělo město využívat, protože spolek Kočka v srdci, který smluvně péči o kočky zabezpečoval smlouvu ukončil k poslednímu srpnu, jenže útulek je stále zavřený.

   Za měsíc září bylo městem oznámeno 7 nálezů koček. Ani jedna se do píseckého útulku pro kočky nedostala. Jako občan mám velice omezené možnosti, jak zjistit, co se s nalezenými kočkami ve skutečnosti stalo, v útulku nejsou, tak kde tedy jsou. Jednou z možností je se zeptat dle ust. § 14, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. čl. 15, odst. 2.

Ovšem odpověď na dotaz může vypadat takto:

- V měsíci září došlo k nálezu několika koček ve městě. Na příslušných stránkách města, resp. útulku pro kočky není dosud ani jediné zvíře nabízeno k adopci. Z jakého důvodu nejsou zvířata nabízena k adopci, (a dotaz se týká všech jednotlivých zvířat zvlášť)?

Nalezené kočky v měsíci září byly obcí (městem) na základě smlouvy předány do úschovy (svěřeny do péče přebírajícího) a jejich nález byl obcí (městem) zveřejněn (vyhlášen). Jedna nalezená kočka byla předána majiteli.

 

- Kolik zvířat-koček je umístěno od 1.9.2021 do 23.9. 2021 v Depozitu města Písek v Purkraticích?

V období od 01.09.2021 – 23.09.2021 nebylo umístěno do zařízení města Písek v Purkraticích žádné zvíře (kočka).

 

   A tak stejně zázračně jako v Písku vznikl útulek pro kočky, se daří městu stejně zázračně ihned zajistit nalezenečkům nový domov, a to ze 100% !!!

   Tohle by si zasloužilo medializaci! Obrovské titulky u všech zpráv, protože v tomhle je naše město určitě jedním z prvních, je je rozhodně úplně první, které takového úspěchu docílilo! Zatímco kočky nalezené v Písku až do srpna a podle smlouvy umístěné v depozitu Kočka v srdci z většiny ještě nemají domov a jsou v depozitu, těchto 6 koček se podařilo bez reklamy, bez avíz v tisku, bez doprošování, umístit ihned po jejich nálezu do nových domovů!!! N e u v ě ř i t e l n é !

   A trend zřejmě pokračuje i v říjnu, ani nalezenci v tomto měsíci nejsou v útulku města, takže zázrak jede na plné obrátky, nebo kde jinde by asi nalezené kočky byly? Město s jiným depozitem smlouvu na péči o nalezená zvířata neuzavřelo, takže zůstávají v péči města, v útulku ty kočky nejsou, jdou tedy přímo k někomu do rodin! Jak říkám, zázrak.

 

   Jasně, já si neodpustím být podezíravá a nechci přijmout zázrak tak snadno. Pokusím se zjistit, kde doopravdy kočky jsou, nepotřebuji znát jména nových pečovatelů, chci ale vědět, že kočky žijí a že ti, co si je od města tak rychle převzali do péče budou opravdu jejich majiteli.

Proč to chci vědět, proč nedůvěřuji tomuto zázraku? Třeba proto, že hned 2.9. 2021 ztratila Městská policie nalezenou kočku a aniž by o tom kohokoliv zpravila. (kočka na titulním obrázku v době nálezu)  Bývá totiž zvykem, že když se mi ztratí (zaběhne, zatoulá …) zvíře, snažím se o tom informovat okolí, aby mi ztracené zvíře pomohlo najít. Ne tak Městská policie. Nikde tuto ztrátu nezveřejnila, ačkoliv za nalezenou kočku nesla odpovědnost zrovna tak, jako za každý jiný nález, kdyby se nepřihlásil majitel kočky o její vyzvednutí, případ by se utajil. V tom okamžiku pomalu každého napadne, jestli se to stalo poprvé, nebo je těch ztracených zvířat více, a s tím třeba mě napadne, jestli jsou ta oficiálně oznámená nalezená zvířata opravdu umístěna v nových domovech …. nebo nejsou? Uvidíme.

 

P.S.

Když se slušně zeptáte, ale vlastně nedostanete odpověď…  Takhle polovičatě (snad třetinovatě v tomto případě?) odpovídá kdekdo, od politiků přes úředníky i strážníci.

Taková odpověď tazatele neuklidní, ba naopak.

 

- Dne 2.9.2021 odevzdal nálezce MP Písek dospělou tříbarevnou kočku, nalezenou v Písku. Podle sdělení MP Písek byla kočka v přepravce na služebně MP Písek, z přepravky unikla a následně unikla také ze služebny otevřeným oknem.

Dotazuji se, z jakých důvodů byla umístěna kočka v přepravce na služebně MP Písek s okny do ulice Komenského, dotazuji se, (proč nebyla ihned po nálezu převezena na vyšetření k veterináři, a z vyšetření u veterináře nebyla převezena do městského depozita pro kočky v Purkraticích, které disponuje kotci ke karanténě) proč nebyla dodržena pravidla zacházení se zvířetem po jeho odchytu, s odkazem jejich obsahu na příslušný certifikovaný Kurz na odchyt zvířat.

Dále se dotazuji na další postup MP Písek po úniku kočky oknem (jak zaznamenaly kamery její pohyb ulicí Komenského, zda bylo v možnostech MP Písek ihned po úniku kočky zahájit její odchyt v ulici Komenského, kolik strážníků uniklou kočku hledalo a kde) resp. jakým předepsaným způsobem má MP postupovat při ztrátě nálezu předaného strážníkům MP Písek a zda byl tento postup dodržen.

 

Uvedená kočka byla převezena na služebnu MP Písek, kde byla provedena kontrola, zda je čipována a byl učiněn pokus o tel. kontaktování veterinárního lékaře, neboť v tu dobu, bylo již po ordinačních hodinách. Pohyb uniklé kočky nebyl MKMS zaznamenán. Uniklou kočku se snažila nalézt resp. odchytit 1 hlídka MP Písek z přímého výkonu služby, a to v nejbližším okolí služebny. Postup při ztrátě nálezu není žádným interním předpisem stanoven; uvedená skutečnost je vždy zaznamenána v sepsaném úředním záznamu.

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.