Přihlášení

Miliony z rozpočtu pro kemp u vodárny

3. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Příští týden projedná rada města zadání veřejné zakázky na kemp u vodárny. Na tento rok bylo do rozpočtu města počítáno s částkou 400 tisíc korun. Nepátrala jsem po tom, proč zrovna tahle částka, ani v rozpočtu města není nijak rozvedeno, co se za ty peníze zrealizuje. Ovšem podle toho co čtu v materiálech, za tyhle peníze se nezrealizuje nic, protože kemp se má z rozpočtu města realizovat přinejmenším za 19 600 000 Kč navýšením schodku rozpočtu na tento rok. Domnívám se, že pro navýšení schodku rozpočtu města o bezmála 20 milionů zvedne ruku 14 zastupitelů, protože podle koaliční smlouvy musí podpořit budování kempu. Protože kemp město potřebuje ze všeho nejvíc, tam je třeba investovat miliony!!!

Cituji:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která je zároveň limitem nabídkové ceny, činí 53 185 604,10 Kč bez DPH,tj. 64 354 580,96 mil. Kč vč. DPH  finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč vč. DPH je součástí rozpočtu města na rok 2023 (kap. 740, org. 2266); předpokládané finanční náklady akce činí 64,35 mil. Kč vč. DPH. Zadávací řízení bude zahájeno v případě schválení rozpočtové změny zastupitelstvem města (předpoklad na jednání ZM 23. 3. 2023, navýšení položky o 19,6 mil. Kč vč. DPH na rok 2023)

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z prostředků dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, z programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, typ RENOVACE, č. j. MPO 117794/2022. Město Písek obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši max. 30 313 107 Kč. Skutečná výše dotace bude ovlivněna výší způsobilých výdajů (plánované způsobilé výdaje projektu jsou 33 681 230 Kč a jejich skutečná výše bude záviset zejména na výsledku zadávacího řízení) ….

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v konverzi areálu bývalé vodárny na kemp a jeho hygienické zázemí. Konkrétně budou revitalizovány venkovní prostory areálu, budou upraveny zelené plochy pro možnost umístění stanů, zhotoveny chodníky a venkovní schodiště a provedou se zemní práce pro areálové rozvody sítí. Dále bude vybudováno dopravní řešení v areálu a zhotovení parkovacích míst, která budou upravena pro stání obytných vozů a karavanů. Předmětem zakázky je i rekonstrukce hlavní budovy bývalé vodárny a zařízení zázemí budoucího kempu, kuchyňky a technických prostor pro technologii větrání a vytápění, instalace výtahu. Součástí rekonstruovaného areálu bude i recepce se zázemím (sklad, hygiena) a herna s herním zázemím.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49330

 

   Když už město nechává dělat studie na kdeco, nebylo by od věci nechat zpracovat studii na turisty. Jestli všechny ty investice města do různých podivuhodností a zařízení sloužících přednostně (nebo výlučně) pro turisty jsou návratné v tom, co nám turisté do města přináší. Já se domnívám, že nikoliv, třeba se pletu, ale nějaká ta srovnávací studie by se hodila. A

   A na kemp by se měla udělat studie ještě předtím, než se vykácí stromy u řeky, než se začne stavět, protože na investice pro hrstku jedinců už město platí vlastním, tak proč ještě milionové investice do hrstky turistů.

   Opravdu nemáme ve městě místa, na které by se přímo tahle dotace nedala žádat? Opravdu ze všeho nejvíc potřebujeme kemp u vodárny? Vizualizace zveřejněná v jiném médiu: https://www.earch.cz/architektura/clanek/pisek-hleda-vyuziti-pro-opustene-objekty-mesto-uz-drive-zrekonstruovalo-byvalou-sladovnu-nebo-zakladni-skolu

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.