Přihlášení

Mimořádné zasedání zastupitelstva

25. 4. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

To co v posledních měsících prožíváme se snažím silně filtrovat podle důležitosti obsahu. Informace obzvlášť podle významu, který by jim měl být přikládán. Všechny informace kolem pandemie a další, související, zkouším prosívat hustým sítem, to proto, abych neztrácela čas dumáním nad věcmi, které není třeba studovat. A po čtvrtku se ukazuje, že i to jsem podcenila, důležité se mění na nepodstatné. Apríl neapríl, takový obrat jsem nečekala.

 

   Jak se naše vláda vypořádá s tím, co zakázala, co nyní překotně povoluje a co to nám všem přinese v budoucnosti, nechám být. Zajímá mě spíš, co nám ve městě přináší události, které souběžně plynuly a nyní se jako informace znovu vynořují.

   Mimořádné zasedání zastupitelstva minulý týden prý obsahovalo jen pár nejdůležitějších a bezodkladných bodů k jednání, navíc někteří zastupitelé odsouhlasili i časové omezení k době projednávání jednotlivých bodů, nejspíš aby to proběhlo rychle.

   Přijatými rozpočtovými opatřeními se dostáváme v rozpočtu do mínusu. A to ještě vůbec nevíme, jak moc do mínusu nás posune dopad pandemie, to teprve přijde. Na druhou stranu se ještě v rozpočtu neškrtalo, i když si dovolím malou nadsázku – jestliže se ve stavu nouze a s vyhlídkou na prázdnou kasu města, schválí navýšení financování projektu nádrží Mlaka, na škrty jsem zvědavá.

   Projednání bodu Podpora OSVČ a drobných podnikatelů na území města Písek jsem nestihla pořádně pochopit přímo na zasedání, a bohužel ani po dvojím shlédnutí videozáznamu. Určitě to bude zčásti tím, že tomu tématu moc nerozumím, ale když se na to projednání podíváte také, dáte mi jistě za pravdu, že projednání je poněkud nepřehledné. Po návrhu usnesení jsem se ztratila totálně, hádám, že kdybych se v tu chvíli zeptala některých zastupitelů, asi by jejich odpověď na otázku – rozumíte zcela přesně probíhající debatě? – nebyla přesvědčivá. Doporučuji všem, podívejte se na video, stojí to za to, nejen těm, kterých se tento bod přímo dotýká.

   A stalo se to zase, je to už taková písecká tradice, některý zastupitel upozorňuje, že se povídá na jeho vkus dlouho a další specifikum, výzva pro právníky, aby poradili, jak z toho ven – povolání právní porady ve chvíli, kdy se něčím upravuje smlouva, usnesení nebo něco v textu ke schválení.

 

   Fascinuje mě to stále, obojí. Zastupitel J. Lejčar v bodě tři říká: „… Vás zdravím, chtěl jsem jenom velice stručně. Já když jsem dostal materiály, tak jsem měl taky několik otazníků, například prodloužení projektu Smart,.. já nevím tadyhle přesuny u škol, to co tady teď paní starostka podrobně vysvětlovala, u VaKu anebo i ten požadavek na změnu u rybníků na Mlakách, ale, proto jsem si tyhlety otázky telefonicky konzultoval a vyjasňoval na jednotlivej odborech Městského úřadu, no a právě po tom podrobnějším vysvětlení, ne vše se dá teda napsat do důvodový zprávy, jsem přesvědčený, že jsou to správný kroky a já je teda podpořím.“

   Já to vnímám jako tytyty pro ostatní, kteří k bodu diskutují, jako že si to mohli vytelefonovat a tady už jen hlasovat. O tom taky mluvím pořád, občan si má taky všechno vytelefonovat, aby mohlo zastupitelstvo probíhat bez projednávání bodu, suše, nadpis – hlasování – hotovo? Myslím, že zastupitelstvo má body projednávat, nikoliv dopředu vytelefonovat (dohodnout, domluvit), kdyby to udělali občané, jsou úředníci na nápor otázek připraveni? No, možná by to chtělo někdy vyzkoušet, že kromě 27 zastupitelů bude na úřad volat pro vysvětlení i pár občanů, jaký to bude mít u příslušných odborů ohlas…A hlavně platí zásada, čím podrobnější důvodová zpráva, tím míň otázek na zasedání, jak od zastupitelů, tak od občanů.

 

   Zastupitel T. Franců u osmého bodu prohlásil:Dobré odpoledne všem, těší mě, že ta diskuze, že je košatá, že je pilovaná do detailu, bylo tady zodpovězeno mnoho otázek, bylo to namístě, nicméně, že ty částky, které Rada před patnácti dny třicátého .. nebo víc, to už sedmnácti dny, 30. března, projednala a schválila, postoupila do zastupitelstva, uteklo hodně času, měli bychom si pospíšit, aby skutečně se od příštího týdne, jak tady zaznělo, mohly prostředky, na tuto podporu, nastartovat a vydávat. Jenom pro ilustraci matematika: 10 milionů děleno 10 tisíci je tisíc zaměstnanců… OSVČ … pro ilustraci. A 10 milionů děleno 100 tisíci je 100 firem, které zaměstnávají 10 zaměstnanců. Jenom pro ilustraci, abychom si udělali představu, já osobně se domnívám, že ty peníze byly odhadnuty dostatečně. Děkuji.“

   Krása nesmírná, rada to odsouhlasila, posvěceno, schvalte to, není čas… takový mám z toho dojem já. Proč sem přepisuji oba diskuzní příspěvky? Ani jeden z těchto příspěvků do diskuze zápis ze ZM nezaznamenal, jako by zastupitelé J. Lejčar a T. Franců nehovořili.

 

   Právní pomoc v přímém procesu jednání ZM, hlavně u smluv mě nepřestává fascinovat. Pokud se totiž projednává něco odbornějšího, povolají se k vysvětlení vedoucí jednotlivých odborů, pod které věc patří a ti přítomným vysvětlí, jak se věci mají. Jinak je to při projednávání smluv, které se mají schválit.

   Někdo ty smlouvy přece napsal a zkontroloval, aby se město špatně sepsanou smlouvou nepoškodilo. Ale když se má na jednání ZM ve smlouvě něco upravit, nebo se nějaká pasáž nedá vysvětlit, nepovolá starostka na pomoc ty právníky, kteří tu smlouvu psali nebo kontrolovali, ale obrací se na právníky zastupitele! A ti, kupodivu, podávají své právní názory a společně to „na koleni“ přímo na jednání dozáplatují a jde se hlasovat! Můj názor je, že pokud se vyskytne závada ve smlouvě, nebo by požadovanou změnou mohlo dojít k jinému výkladu, zavolala bych si k vysvětlení tvůrce té smlouvy přímo na zasedání ZM. Nebo bych ten bod stáhla z jednání, a vrátila jej po patřičné úpravě.

 

   K celému mimořádnému zasedání zastupitelstva se vyjádřím postupem času. Ani mimořádná celostátní situace nezměnila téměř nic na průběhu zasedání, ve smyslu – nedebatujte, v předloženém materiálu se nevrtejte, schvalujte. No nic, já jen, jestli s takovou politikou souhlasí všichni voliči, jestli jim takoví zastupitelé stačí… uvedu na příkladu. Za rok a půl po volbách jsme od některých zastupitelů na zasedání slyšeli jen pár slov, a ne vždy hovořili o svém názoru na věc. Dobrá, jejich názory nemusí být nutně vysloveny, mohli bychom si říct, že za ně hovoří jejich hlasování. Opravdu vypovídá jejich hlasování o jejich názorech k projednávaným bodům? Je možné, že se tito tiší zastupitelé aktivně setkávají se svými voliči, kde jim svoje názorové postoje k jednotlivým bodům jednání ZM vysvětlují, nebo že se k jednání ZM vyjadřují na sociálních sítích. Všichni nemáme čas vysledovat všech 27 zastupitelů jednotlivě, mě osobně postačí vyjádření názoru na zasedání ZM. Koneckonců, obcházení zásady veřejnosti zasedání není v pořádku ani z pohledu zákona.


 

0
0

Diskuze k článku +

29. 4. 2020 (20:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jedna perlička ze zasedání: po dlouhé době byla v průběhu projednávání nahlášena podjatost zastupiteli!
Ze zápisu dubnového ZM: "JUDr. Veselý hlásí podjatost k tomuto bodu i k dalšímu bodu 9 – – Ing. Hladík a MUDr. Přibáň hlásí podjatost."
Pochvala by byla na místě jen pro zastupitele M. Přibáně (známkou 1-), místostarostové si neodpustili průvodní slovo (ironické? známka 4), zbytečně. U třetího místostarosty jsem si nebyla podle videozáznamu jistá textem, vysvětlil mi to Zápis ze ZM, přesto jsem si jistá, že uvádí, že hlásí podjatost – " aby nebyl popotahován" . Jako že je to legrace?

No, doteď nebyl za nenahlášení podjatosti popotahován žádný zastupitel, ani u evidentních případů podjatosti a je věčná škoda. Nejen kvůli tomu, že je to povinnost zastupitele, že za její obcházení dostane pokutu, protože je to přestupek a příště si rozmyslí si z toho dělat legraci, ale hlavně proto, že je nám všem potom jasné, u kterých bodů mohou mít zastupitelé osobní zájem či prospěch z jejich schválení. A to je především u mlhou zahalených bodů jednání velice potřebná informace.

Pro třetího místostarostu doplňuji z jednacího řádu města: " Pokud u některého člena ZM skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování bodu programu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něho samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (to se netýká členství v orgánech společností zřízených městem či majoritně městem vlastněných), sdělí tuto skutečnost předsedajícímu před zahájením projednávání příslušné záležitosti."
Tak nevím, hlásí se podjatost v bodě 8 pro bod 9?

Zákon o obcích – § 83 (2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na
projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.
A pro ještě větší důraz na to, že zastupitelé jsou také občané, a platí pro ně navíc i zákony, a bylo by fajn, kdyby zrovna zastupitelé na dodržování zákonů také dbali.

Odpověď právní poradny: Musí zastupitel při projednávání dotací oznámit svůj možný střet zájmů?

< Ano. Neoznámením střetu zájmů může dojít ke spáchání přestupku ve smyslu zákona o střetu zájmů. Povinnost oznámit možný střet zájmů platí i pro řadové členy organizací, o jejichž dotacích se hlasuje.
Skutečnost, že je zastupitel v možném střetu zájmů, obecně není sama o sobě překážkou pro jeho účast na hlasování o předmětné záležitosti. Nicméně zákon o střetu zájmů (1) a podpůrně také zákon o obcích (2) stanoví preventivní nástroj, kterým je povinnost zastupitele před hlasováním svůj možný střet zájmů oznámit.

Taková povinnost se týká například situace, kdy je zastupitel členem spolku, o jehož dotaci je rozhodováno. Stejné závěry se tedy dají vztáhnout i na jiné organizace. To, že jsou zastupitelé jen řadovými členy, podle našeho názoru neznamená, že by byli zbaveni povinnosti toto oznámení učinit. Pro zastupitele plynou určité výhody už z pouhého členství v dané organizaci. Právě vůle členů organizace utváří vůli samotné organizace a rozhoduje o jejich činnostech a krocích. Čím více členů organizace jsou zároveň zastupiteli, tím více roste intenzita případnéhostřetu zájmů.

Z těchto důvodů se domníváme, že neoznámením střetu zájmů může dojít ke spáchání přestupku (3) ve smyslu zákona o střetu zájmů. V úvahu tak připadá podání podnětu k prověření spáchání přestupku, a to na obecní úřad, příp. k policii.
(1) § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
(2) § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(3) § 23 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.