Přihlášení

Za tohle může komise kulturní

29. 3. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Jednou byl pod můj příspěvek napsán komentář o tom, že není možné, abych tyto příspěvky psala sama, že na to musí být víc lidí, vzhledem k různorodosti témat příspěvků. Jakože jeden člověk nestíhá „pobrat“ tolik záležitostí týkajících se chodu města. Komentář mi přišel zvláštní, proč by jeden člověk neměl mít přehled o dění ve městě ve všech směrech, když naši zastupitelé ten přehled musí mít také. Zastupitelé rozhodují o většině záležitostí města. Hlasují o věcech týkajících se financí města, o hmotném majetku města, provozním chodu města v současnosti i budoucnu, o nových stavbách, o zeleni, prodejích, nákupech, nájmech, o rybnících a dokonce o tom, které ulice ve městě budou uklizeny od sněhu. Bez toho, aby daným tématům zastupitelé rozuměli, by o nich nemohli přece rozhodovat. Ovšem o dalším ničení již poničených Palackého sadech prý za zastupitele a radu města rozhodla Kulturní komise města.

   Všechny komise města jsou poradními orgány rady města. Rada města rozhodne o vzniku nebo počtu komisí i o zaměření komisí s tím, že komise se vyjadřují k jednotlivým záležitostem města projednávaných radou města. Teoreticky by se mělo brát stanovisko komisí jako návod, jak tu kterou věc chápat z odborného hlediska a jak o ní rozhodnout. Na druhou stranu, členové komisí nemusí být odborníky na dané téma, takže jejich stanovisko může být zcela laické.

   Zpočátku jsem si myslela, že je chybou, když člen komise nemá ponětí o jejím zaměření. Po letech sledování samosprávy si to nemyslím. I komise složená doslova z lidí z oboru dovede vyplodit závěr, který je v rozporu se správou města. Komise nemá povinnost svá usnesení nebo doporučení posuzovat podle politiky města, podle platných dokumentů města, podle oficiálních plánů města, komise prostě jen doporučuje. Nezřídka se komise vyjadřují i k materiálům pro zastupitele, nebo zastupitelé sami chtějí znát stanovisko komise.

 

   Malý příklad, třeba u Komise majetkoprávní ze dne 20.11.2019, kdy komise doporučuje prodej pozemku č. 587/1 k. ú. Písek žadateli bez toho, jak bude vyřešeno dopravní napojení. Zjednodušeně komise doporučila prodej pozemku pro továrnu veprostřed polí. Dopravní napojení se začíná řešit za peníze města teprve po letech- výkupem pozemků pro vybudování dopravy, která nebyla nikdy k prodávanému pozemku možná. Komise tedy doporučila prodej pozemku bez toho, že k pozemku neexistoval přístup a městu vzniknou další výdaje s budováním komunikace (a vedením vysokého napětí u sousedních doporučených pozemků k prodeji).

   Po komisích totiž nikdo řešení souvislostí či jiné detaily nevyžaduje. Komise tak nemusí zohlednit, zda jsou jejich doporučení v souladu s územním plánem, vyhláškou města, zda nedojde k masivnímu kácení, nemusí řešit budoucí zatížení území hlukem, prašností nebo jiným znečištěním ovzduší, prostě komise nemusí řešit nic jiného, než je jim předloženo. Majetkoprávní schvaluje prodeje a nákupy, architektonická dokonce zadává studie – třeba využitelnosti u vodárny, dopravní doporučila zprůjezdnit komunikaci před vchod do ZŠ Jana Husa, a samostatnou kategorií je komise životního prostředí, které jsou materiály předkládány sporadicky, vloni dokonce za celý rok komise nerozhodovala vůbec o ničem. Ačkoliv témat řešených kolem životního prostředí bylo během roku dost.

 

   A tak se klidně stane, že Komise kulturní a cestovního ruchu doporučí konání akcí v Palackého sadech i přesto, že už vloni musel odbor ŽP nechat vypracovat Plán péče Palackého sady- což je volně přeloženo doklad o poškození Palackého sadů akcemi konajících se s povolením města. A město je prý povoluje, protože jim to doporučila komise kulturní! Jenže komisi kulturní přeci nezajímá stav Palackého sadů z pohledu ochrany zeleně, od toho je tu komise životního prostředí, ale ta tohle vůbec neprojednávala! Že se v tom nejde vyznat? Souhlasím.

Zamotalo se nám to, ale vařím z vody, která byla zveřejněna na webu města

Dotaz     Eva 14.3.2022 11:14:20    Dotazy občanů > Palackého sady (č. 2230542)

Mám také připomínku k pořádání akcí v Palackého sadech. Tisková mluvčí 28.2.2022 napsala, že město např. pivní slavnosti nepořádá a proto je nemůže zakázat. Ale to, co může udělat je, že pro jejich pořádání nepronajme svůj majetek t.j. Palackého sady. Ty jsou opravddu zdevastované, trávník žádný a zbytek slouží jako záchodky pro volně pobíhající psy. Sliby pořadatelů jsou plané a nedodržované. Park by měl sloužit k odpočinku obyvatel.

Odpověď     Petra Měšťanová, DiS. 24.3.2022 14:25:39      Palackého sady (č. 2230754)

Dobrý den,

Palackého sady jsou prostorem, jenž mnoho let slouží i k pořádání akcí. Podněty, které se týkaly omezení akcí v této lokalitě, se již v minulosti zabývala i kulturní komise. Ta doporučila radě města, aby Palackého sady sloužily k pořádání akcí i nadále a aby se mj. realizovala taková opatření, která budou mít vliv na zachování zeleně. Město se snaží působit na pořadatele akcí tak, aby v co největší míře zajistili, že veřejná prostranství nebudou ničena. Ve většině případů se to daří. Těžko ale lze ovlivnit např. chování jednotlivců na akcích i mimo ně.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

   Hmm, nabízí se několik vysvětlení k odpovědi na dotaz.

- Proč není v odpovědi stanovisko komise ŽP nebo samotného odboru ŽP?

- Rada města nejspíš hodila horký brambor na komisi ve stylu- já nic, to komise kulturní rozhodla, že park se bude využívat – aniž by přiznala, že za rozhodnutí nese odpovědnost rada města.

- Rada města nemá zájem řešit hledání místa pro pořádání akcí kvůli poškozování parku, město přece podle Plánu péče Palackého sady začne platit parkové úpravy v řádu milionu na záchranu poničeného parku s tím, že jej dovolí poničit ještě víc a tok peněz na záchranu zeleně se stane nekonečným, dokud v parku nepadne poslední strom.

- Rada města si dělá z veřejnosti legraci

- Komise kulturní zčistajasna získala kompetence jednak zhodnotit  zdravotní stav zeleně v Palackého sadech, pro pořádání akcí postačí taková opatření, která budou mít vliv na zachování zeleně, jiná kriteria nejsou řešena, ale také k čemu mají sady sloužit (změna definice i pro územní plánování?) a doporučení komise vzala rada města jako závazné.

Nebo je to celé úplně jinak, ale proč to někomu vykládat.

 

   Členové komisí nemusí být k výkonu své funkce nijak kompetentní, je fakt, že sehnat minimálně osm lidí různých odborností ochotných tuhle práci pro město vykonávat není zas tak snadné. Pokud už se té role ovšem někdo ujme, měl by ji vykonávat zodpovědně.

   Na příkladu Palackého sadů by se měla nejspíš komise kulturní odkázat na stanovisko komise ŽP, nebo jednat společně o tomto bodě. Nebo se usnést, že komisi kulturní nepřísluší rozhodovat o místě konání podobných akcí v Palackého sadech, to přísluší městu. To je totiž můj názor, že ke konkrétnímu místu konání akcí komise kulturní nemá vydávat doporučení. Daleko víc by se měla vyjadřovat k tomu, zda se vůbec u různých pořádaných akcí ještě vůbec jedná o kulturu.

   Jenže pak by se tazatel také třeba dozvěděl, že Palackého sady mají ve správě za město Městské služby Písek, od nich má park v nájmu Centrum kultury a to dál pronajímá park k akcím, které nepořádá město. Za stav zeleně jsou ale zodpovědny MS Písek, kdo se v tom má vyznat! Řešením jsou peníze, za ty pořídíme Plán péče, jeho plnění vyjde na něco přes milion na dva roky a pak se uvidí, co se ještě poničilo nebo co se nepodařilo ochránit. Co na tom, že kvalitní trávník nevznikne během chvíle jako třeba vozovka, že zničený strom rostl desítky let a desítky let potrvá, než vyroste jeho náhrada. Co na tom, že to vyjde město draho a hlavně všichni přihlížíme ničení zeleně a ničení práce zahradníků. Akce prostě nepřesuneme, komise kultury to doporučila.  

   Momentálně máme jasno v tom, že co se týče Palackého sadů, obracejte se na členy Komise kulturní a cestovního ruchu, nechoďte s tím na radnici.

 

   A za rozhodnutí zastupitelů také nemusí nést všechny důsledky město, jak ukazuje další dotaz:

Dotaz: Foit Petr 10.2.2022 12:27:54 Dotazy občanů > Hlučnost – Stavba Portyč – Remarovna

 

Prosím o zásah města tj. životního prostředí na měření přípustné hlučnosti na stavbě v bývalé Remarovně. Za poslední týden není možné existovat v domě vzdáleného cca 200m.

Děkuji. Foit

 

Odpověď: Petra Měšťanová, DiS. 11.2.2022 10:15:38 Hlučnost – Stavba Portyč – Remarovna

Vážený pane Foite,

hluk jako zdravotní riziko řeší Krajská hygienická stanice, nikoliv odbor životního prostředí. Ohledně měření hluku se tedy, prosím, obraťte na Krajskou hygienickou stanici(https://www.khscb.cz/). Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

   A je to. O zrušení regulačního plánu rozhodli zastupitelé města, stejně jako o zastavění bývalé Remarovny, a tím jejich povinnosti končí. Zbytek je na občanovi, město mu už nepomůže, neupozorní hygienickou stanici ke kontrole hladiny hluku při stavbě, nepošle samo od sebe kontrolu z jakéhokoliv odboru na místo stavby, nikoho nezajímá, jak rozhodnutí města ovlivní životní prostředí občanů města žijících vedle stavby. Zastupitelé se tím zabývat nemusí. Já si přesto myslím, že by měli, už jen proto, že vše souvisí se vším. V tomto případě se mohl kdokoliv z vedení města na hygienickou stanici s požadavkem obrátit sám.

   Podobné odpovědi k řešení situací občana města, které způsobilo samo město, respektive občany zvolení zástupci, svými rozhodnutími, vyvolávají dojem, že zvolení zástupci nenesou žádnou odpovědnost za svá rozhodnutí. A pokud ta rozhodnutí někomu působí potíže, ať si je laskavě řeší sám, nebo s někým jiným, jen ne s těmi, co o tom rozhodli, tohle mi z té odpovědi vyplývá.

Taky řešení, jak spravovat město.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.