Přihlášení

… my, my nebozí zastupitelé …

8. 6. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Zasedání zastupitelstva města jsou někdy zajímavá třeba tím, jak se v rozmezí několika minut nebo hodin, dokáží naši zvolení rozhodovat v podobné si věci, diametrálně odlišně a nebojí se vyslovit odůvodnění. V květnu zastupitelé projednávali v bodě 6) Schválení zadávací dokumentace – vyhrazení práva zastupitelstva města. Samozřejmě, že se jednalo o zadávací dokumentaci ke stavbě nového bazénu.

   Zadávací dokumentaci schvaluje rada města, ale zákon nevylučuje, aby si převzali zastupitelé tuto kompetenci. Není potřeba připomínat anabázi bazénu a v odkazu najdete celé znění tohoto návrhu. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=44851

   Myslím, že tento návrh má své opodstatnění, protože zodpovědnost za veškeré dění kolem bazénu nese celé zastupitelstvo, a to i za rozhodnutí rady města. Dneska se hovoří o investici města do stavby za půl miliardy korun, proč by se i na schvalovacím procesu nemohli podílet všichni zastupitelé.

Čekala jsem k tomuto bodu bohatší diskuzi, nečekala jsem „urážení“ zastupitelů.

   Rozjezd diskuze byl mírný, napřed zazněla obava, aby zastupitelé nechtěli na zasedáních sami tu dokumentaci tvořit, a u jednotlivých nastavení parametrů dokumentace nechtěli zastupitelé sami určovat detaily a aby se schválením tohoto bodu zastupitelé nezačali těšit, že si při projednání dokumentu budou moci zařádit.

   Následoval dotaz, jak chtějí zastupitelé dokumentaci kontrolovat, když dokumentace všech svazků na stole má metr dvacet na délku! Legrační, představa, že funkce radního postačuje na posouzení dokumentů v délce metr dvacet, kdežto funkce obyčejného zastupitele na tuhle délku dokumentů nemá, byla v tu chvíli úsměvná. Ale začalo přituhovat a zazněla jedna z nejlepší vět z této diskuze, slovy místostarostky města: „… Kdo bude případně hradit tu sumu o kterou se opět, o to zdržení, navýší ta cena bazénu? … „ Aha, najednou je sháňka po pachateli navýšených výdajů, a doteď to jsou jako oprávněné výdaje? A navíc, dotaz ze strany zadavatelky několika šuplíkových studií za statisíce?

   Po povodních zastupitelé města rozhodli o tom, že se bazén neopraví, ale stvořili přestavbu na akvapark. Následovala nevůle lidí s projektem vedení města, ta přešla ve vypsání referenda, které zhatilo plány akvaparku pod hradbami. Referendum zavázalo vedení města ke stavbě bazénu jinde, na místě, které vytipuje město. Na základě městem vypsané ankety lidé rozhodovali o umístění bazénu a z nabídky města vybrali kasárna! Na kasárna byly zhotoveny studie s bazénem a tehdy plánovanou sportovní halou a co udělalo vedení města? Na vůli lidí se vykašlalo a zvolilo místo pro bazén pod lesárnou. A ptal se tehdy někdo, kdo tohle všechno zaplatí? Ptal se někdo po penězích, když bylo poprvé zrušeno výběrové řízení na místo pod lesárnou? Město sice za tu dobu prošlo výměnou zastupitelů, ale u bazénu se nám kupodivu točí stále stejná jména, takže případné plátce těch nákladů by bylo možné i jmenovat! Kdyby byla vedením města vůle občanů respektována, bazén už stojí. Jenže vedení města se rozhodlo pro vlastní variantu (kašleme na lidi, co si nás volí), za kterou stojí vždy pouze těsná většina a tím se děje to, že pro těsnou většinu hlasují i ti, co nejsou názorově stabilní. Kvůli těmto "nestabilním" radním a zastupitelům se "vyhazují" peníze z rozpočtu města.

   Starostka uvedla, že to zaplatí město. Na dotaz zastupitele Martina Brože, kolik peněz leží za studie v šuplíkách zaznělo, že snad takové studie nejsou a tak uvedl konkrétní zmařenou studii haly pod lesárnou a jestli to někdo platil, odpověď nezazněla. Navíc, celý tento dotaz pana Brože není uveden v zápisu z jednání zasedání, že se to stalo, najdete jedině na videozáznamu. http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20220526/index.html

   Diskuze jede dál, zazní zde od zastupitele JUDr. Ing. M. Čapka cituji: „… si nedovedu představit, co jako my, my nebozí zastupitelé, s tímhlectím souborem jako máme dělat? … co jako máme dělat …. jak říká paní místostarostka, je to krajně nestandardní, já jsem se pokoušel dohledat, jestli někde schvaluje zastupitelstvo zadávací dokumentaci a omlouvám se, nedohledal jsem to …. „

   Tak jistě, na konci volebního období nebozí zastupitelé odhalují zákeřnosti jejich funkcí v tom, že by snad měli studovat nějaké materiály k věcem, o kterých hlasují a rozhodují! A nebozí zastupitelé spoléhají na to, že za ně tuhle práci udělají radní a s tím souborem si poradí?

   K tomuto příspěvku připojila starostka města technický dotaz na navrhovatele k vypořádávání připomínek do řízení, zda se k vypořádání dotazů bude scházet zastupitelstvo.

   Navrhovatel odvětil v tom smyslu, že když proces ohledně zadávací dokumentace zvládnou radní města, proč by jej nezvládli i zastupitelé. Po této odpovědi následovali nepodstatné příspěvky diskuze, až na ten poslední.

   Diskuzi otevíral a uzavíral Jiří Hořánek, zde uvedu důležitou pasáž: „ … Já si myslím, že kolega Soumar má pravdu. Jestliže to schvaluje dneska devět komunálních politiků v radě nebo to má schválit dvacet sedm komunálních politiků v zastupitelstvu, tak to že zastupitelstvo je veřejné, kdežto rada je neveřejná, nikoli tajná, jediný rozdíl a jinak při vší úctě ke všem členům vedení města, jejich odbornost je plus mínus stejná jako odbornost ostatních zastupitelů … takže já, z hlediska odbornosti v tom nemám problém, jestli to je devět nebo dvacet sedm a umíme to udělat i tak, že těch dvacet sedm zastupitelů budou mít materiál, který prostě nebude na webových stránkách města veřejně k dispozici všem případným škarohlídům, kteří by chtěli narušit soutěž. To znamená poznámka ještě, jestli jsme schválili, že 23. září bude referendum o zrušení starého referenda, tak jsme ale, i pokud jsem tady nebyl, domnívám neschválili, že by se stopla příprava bazénu pod lesnickou školou, takže to poběží dál, nebude tu dokumentaci schvalovat nové zastupitelstvo, ale třeba ještě my tady příště, pokud tenhle návrh pana Soumara získá 14 hlasů a běží příprava bazénu …. ….“

   Přesně tak, pravda shrnuta do několika slov. Rada města je složena ze zastupitelů města (zvolených občany), na základě politických dohod, jiná kritéria (titul, víc titulů a odbornost, politická protřelost nebo panenskost, jasnozřivost apod.) u volby nejsou. Zastupitelé jsou podle používaných titulů více či méně vzdělaní lidé v nějakých oborech, dá se předpokládat, že narazí na témata, kterým nehoví a budou si je muset před hlasováním prostudovat (ačkoliv je veřejným tajemstvím, že za někoho rozhoduje politická vůle, pak materiál není třeba studovat a postačí si pamatovat, které tlačítko u hlasování zmáčknout) a naplní tím předpoklad, že funkce zastupitele nevyžaduje tituly, nýbrž rozum.

„Lepší“ vzdělání zároveň neskýtá záruku rozumu, pozn. autorky.

   Zároveň zastupitel s funkcí v radě města, nezískává tou funkcí nadřazenost od dalšího lidu povýšením do jakéhosi polobožstva, z té funkce pro něj plyne víc práce, pokud zde neplatí to předchozí pravidlo ze závorky v odstavci výše. Je tak naprosto logické, že tomu, čemu dokáže porozumět radní, zaručeně zvládne porozumět i zastupitel.

   Pro někoho možná překvapení, že je s funkcí zastupitele spojena i práce, například nastudování nějakého materiálu pro vlastní úsudek, když už o té věci rozhoduji. Je fakt, že takhle odpovědně funkci zastupitele vykonávat nemusí (a určitě se tak po celou dobu děje i v našem městě), a potom je namístě povolávat zastupitele k odpovědnosti za jejich rozhodnutí, třeba tím, že za některá budou muset doslova platit. Sice jsou města či obce, která Písek předběhla a Písek by tak nebyl první, kdo by požadoval po zastupitelích úhrady škod napáchaných jejich rozhodnutími, ale myslím, že začít by se s tím u nás mělo. Třeba hned.

 

   Na závěr je třeba zveřejnit výsledek hlasování k tomuto bodu. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Našlo se 12 zastupitelů, v tu chvíli ochotných převzít na sebe navrženou odpovědnost, 11 zastupitelů si netrouflo se vůbec rozhodnout, zda jsou schopni tuto odpovědnost převzít, 3 zastupitelé byli proti převzetí odpovědnosti spojené se zadáním dokumentace k bazénu či možná proti odejmutí tohoto „privilegia“  členům rady města.

No jo no, co na to říct, 12 z 26 zastupitelů není zrovna dobré skóre, navíc u práce, kterou v jiné podobě čtyři roky vykonávají a možná se tento výsledek i hodí později, při čtení volebních lístků …

 

Příště srovnání s jiným projednaným bodem.

 

0
0

Diskuze k článku +

15. 6. 2022 (00:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vzhledem k veletoči, který nastal po sdělení MěÚ v minulém týdnu, tedy že pod peticí k referendu není dostatečných 10% podpisů oprávněných osob, což by znamenalo nejspíš nevypsání referenda k bazénu, by se měl tento materiál vrátit na zasedání ZM, protože nabývá na vážnosti.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.