Přihlášení

Na dnešním jednání RM

12. 4. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

10. 10. 2017 PTÁ SE: Šťastná M. OTÁZKA: Dobrý den, od tohoto školního roku bylo zrušeno ubytování studentů škol v Sovově ulici. Majetkoprávní výbor se už zabýval otázkou, co s budovou dál? Jaké jsou záměry města s touto budovou? Stane se z ní ubytovna? Děkuji za odpověď.

ODPOVÍDÁ: Kulič Zdeněk

ODPOVĚĎ:  Dobrý den

na Váš dotaz musím odpovědět, že majetková komise se tímto problémem ještě nezabývala.

Doporučuji se obrátit na někoho z rady města. Kulič Zdenek

 

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.04.2018

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ: Záměr vzájemného darování nemovitostí – Jihočeský kraj

NÁVRH USNESENÍ

Rada města

a) doporučuje

b) doporučuje s připomínkami

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr vzájemného darování nemovitostí v k.ú. Písek v ulici Sovova čp. 1556 – st. 2406 o výměře 1251 m2 + zahrady – p.č. 1550/3 o výměře 2370 m2 , které jsou v současné době ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice za pozemek pod stavbou Gymnázia Písek v k.ú. Písek st.300/2 o výměře 1869 m2 , objekt, kde sídlí DDM (čp. 2394 Švantlova) – p.č. st 370/1 o výměře 413 m2 (pozemek + stavba), pozemek parc.č.2641/1 o výměře 6415 m2 , pozemek parc.č. č. 2640 o výměře 3187 m2 oba v k.ú. Písek, pozemek p.č. 56/2 o výměře 437 m2 , pozemek – část p.č. st. 379 o výměře 498 m2 a 2 budovy bez č.p. ve vlastnictví města na pozemcích ve vlastnictví ÚZSVM p.č. 4602, 4603 vše k.ú. Písek (tyto nemovitosti jsou v současné době ve vlastnictví Města Písek bez cenového vyrovnání)

Důvodová zpráva:

V tomto materiálu je předložen záměr směny nemovitostí v k.ú. Písek v ulici Sovova čp. 1556 – p.č. st. 2406 o výměře 1251 m2 + zahrady – p.č. 1550/3 o výměře 2370 m2 , které jsou v současné době ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice za pozemek pod stavbou Gymnázia Písek v k.ú. Písek st.300/2 o výměře 1869 m2 , objekt, kde sídlí DDM (čp. 2394 Švantlova) – p.č. st. 370/1 o výměře 413 m2 (pozemek + stavba), pozemek parc.č.2641/1 o výměře 6415 m2 , pozemek parc.č. č. 2640 o výměře 3187 m2 oba v k.ú. Písek, pozemek p.č. 56/2 o výměře 437 m2 , pozemek – část p.č. st. 379 o celkové výměře 498 m2 a 2 budovy bez č.p. ve vlastnictví Města Písek na pozemcích ve vlastnictví ÚZSVM p.č. 4602, 4603 vše k.ú. Písek tyto nemovitosti jsou v současné době ve vlastnictví Města Písek.

Ke směně by došlo bez cenového vyrovnání. Ceny v přehledu níže jsou cenami účetními.

Vzhledem k tomu, že ve městě Písek a okolí je stálý nedostatek pobytových zařízení pro

seniory, je záměrem, který byl diskutován se zástupci Jihočeského kraje, objekt v Sovově ulici

rekonstruovat na pobytové zařízení pro seniory.

 

Jistě by se v tisku našla i nějaká zmínka z doby, kdy byl DM vyklizen a přestěhován na Budějovickou ulici, i něco málo o tom, k čemu se budova použije, ale nepřidám sem zatím nic víc.

Je tu prostor pro vaše myšlenky.

.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.