Přihlášení

Na zasedání zastupitelstva je i změna regulačního plánu Smrkovice

30. 1. 2024 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Zastupitelé budou na svém zasedání rozhodovat o návrhu prodeje pozemku v kasárnách, ano, rada se zabývá pronájmy, zastupitelstvo prodeji. Prodávat by se mohlo i ve Smrkovicích, odkud přišel návrh na rozšíření stávajících zahrádek. Smrkovic se také bude týkat projednání změny Regulačního plánu, která je vyvolána developerem a z mého pohledu zbytečně, regulační plán výstavbě nebránil. Je ovšem potřeba si přečíst důvody, proč se ke změně přistupuje, co vlastně změna obnáší, abychom pochopili, proč bylo o změnu požádáno.

   Zastupitelům je nejspíš z větší části jedno, jak to bude ve Smrkovicích jednou vypadat, proto se ani u návrhu změny RP nijak nezdržovali zkoumáním podrobností. Podle zápisu se jen 5 zastupitelů k návrhu vyjadřovalo, ostatním bylo vše jasné. Ani návrh na odložení materiálu neprošel, prý se na tom dá pracovat i při zahájení změny. A výsledek se bude projednávat nyní.

   I přes jasně prokázanou lež o hloubce zatrubnění vodního toku nedojde k jeho otevření a to na základě argumentace, za kterou by se dalo i stydět. On totiž developer potřebuje přeložit ty trubky jinam kvůli parcelám, dělat nové koryto pro otevřený potok by vyšlo draze a potok má ochranné pásmo co by užralo z těch parcel …. Nemá cenu se rozepisovat do detailů, je potřeba si celý materiál přečíst a to si myslím udělal málokterý zastupitel loni v březnu, když návrh poslali do procesu změny. Já jsem pro navržená usnesení ve znění:

b) nesouhlasí s předloženým návrhem změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice II a v souladu s § 69 odst. 3 stavebního zákona vrací návrh pořizovateli k úpravě a k novému projednání. Pokyny pro úpravu návrhu jsou následující: ….

c) zamítá návrh změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice II

 

   A opravdu zajímavým bude bod o účast města Písku v elektronické dražbě. Dražit se bude pošta na Jihu. Další dražba nemovitosti. U výkupu dopravního hřiště bylo známo aspoň víc detailů, kdežto tady čteme, cituji:

Česká pošta, s.p. (dále jen ČP) zaslala na město Písek informaci o prodeji pozemku formou elektronické aukce (viz příloha č. 1). Jedná se o pozemek v k. ú. Písek parc. č. st. 5713 o výměře 240 m2, jehož součástí je stavba Budějovické Předměstí čp. 2250, Truhlářská ul., Písek (objekt občanské vybavenosti – bývalá pošta).

V současné době bohužel není znám ani termín aukce ani minimální cena, za kterou budou nemovitosti nabízeny.

Dle sdělení ČP budou nemovitosti nejprve nabízeny organizačním složkám státu nebo jiným státním organizacím a teprve poté, když vedení a dozorčí rada ČP schválí záměr prodeje, tak bude možné prodej realizovat

  Kdepak komedie, realita! Zastupitelé mají pověřit starostu města určením kupní ceny i bez toho, že neznají ani cenu stanovenou znaleckým posudkem! A majetkový výbor je také pro výkup i bez udání ceny za nemovitost. Nějak takhle došlo vzniku pořekadlo – Nekupuj zajíce v pytli!

   Podmínky dražby jsou neznámé, neví se kdy, neví se za kolik, ale všichni jsou pro nákup. Zastupitelé se mají chovat jako řádní hospodáři, tak to jsem zvědavá na argumentaci.

 

0
0

Diskuze k článku +

2. 2. 2024 (18:22)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zastupitelé rozhodli požadovaný pozemek v kasárnách neprodat, ale navrhnout směnu pozemků, tak jak bylo rozhodnuto v minulosti.

Ve Smrkovicích se pozemky u zahrádek prodávat nebudou.

Zastupitelé rozhodli o pokračování ve změně RP ve Smrkovicích.

Odpovědět

2. 2. 2024 (18:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zastupitelé se rozhodli účast v elektronické dražbě bývalé budovy pošty na sídlišti Jih ponechat bez usnesení, tzn. že se k navrženému usnesení nenašel dostatečný počet hlasů PRO.

Zazněl argument, že by se budovala dala upravit na ordinaci pro nové zubaře. K tomu zaznělo, že by tam nový zubař asi ordinaci nechtěl.
No jednak si myslím, že záměr koupit tuhle budovu měl úplně směr, než zmíněné využití a dál si myslím, že pokud město poskytne výhodně zubaři prostor ordinace třeba na samotě u lesa, neměl by s tím problém a jistě plnou čekárnu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.