Přihlášení

Náhražka sportovní haly a jediný hlas proti ní

5. 12. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (22) | Vaše názory

Kdy se přestalo hovořit o nové všesportovní hale? Potřeba postavit novou sportovní halu se začala projednávat před mnoha lety. Město tehdy vybralo místo pro novou halu, soutěží architektů vzniklo několik studií na její podobu a už už to vypadalo, že se nová hala v Písku postaví pod lesárnou a dostaneme se k ní i podchodem pod čtyřproudovou silnicí. Všechny milionové investice do projektů haly byly zmařeny v okamžiku, kdy se zastupitelé a radní rozhodli neakceptovat výsledky ankety, kterou samo město požádalo občany k vyjádření, kde postavit nový bazén.

   Občané se většinově shodli, aby bazén stál v kasárnách. Tehdejšímu vedení města se výsledek ankety nelíbil a tak i přes vyhotovené studie rozhodlo, že bazén půjde pod lesárnu a stavbu haly odsunulo do šuplete. Ona sice ještě vznikla studie, jak využít kasárna pro bazén a sportovní halu, a ještě později další, ale město s jejich realizací vlastně ani nepočítalo. Bazén měl místo pod lesárnou do roku 2019, o hale se urputně mlčelo. Tehdy současní zastupitelé rozhodli, že se prostor kasáren výborně hodí pro obě stavby, a to jak bazén, tak sportovní halu a pověřilo pracovní skupinu přípravami.

   Pracovní skupina pro kasárna navzdory tomu, že nemá žádnou rozhodovací moc, rozhodla o tak nevhodném umístění bazénu i haly, že to nemá obdoby. Ne všichni členové pracovní skupiny s tím souhlasili, zrovna tak s tímto zpracováním příprav a konečnou studií nesouhlasili všichni zastupitelé, přesto dochází k vynětí sportovní haly a bazénu z kasáren. Ač k neuvěření, tohle se tu děje.

 

Vrátím se ke stavbě haly. Víceúčelové haly s těmito parametry:

18. SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ – STAVEBNÍ PROGRAM (SCHVÁLENÉ RADOU MĚSTA PÍSEK):

1/ Architektonické řešení stavby musí respektovat platný regulační plán zóny Výstaviště – tzn. jeho závazné regulativy.

2/ Stavba víceúčelové sportovní haly :

2.1 – musí splňovat nároky na rozměry hřišť v mezinárodních parametrech – pro halové sportovní disciplíny – házená, volejbal, basketbal, futsal, gymnastika, kuželky (čtyřdráha), šerm, atd.

2.2 – musí svým provozním řešením zabezpečovat sportovní akce, trénink sportovních oddílů, sportovní aktivity pro veřejnost, stravování a administrativní činnost

2.3 – musí ve své dispozici obsahovat prostory administrativy, sportovního zázemí – šatny (sportovci, rozhodčí, personál) + sociální zázemí, restaurační provoz + sociální zázemí, zázemí správce areálu, sociální zázemí pro veřejnost

2.4 – musí splňovat tyto minimální bilance osob:

hlediště………………………………1 000 sedících osob

cvičenci ……………………………… .300 osob

trenéři + doprovodní personál ……… 50 osob

Uvádí materiály – příloha 2007

 

   Věřím, že zástupci sportovců po celá léta nějak zákulisně jednají s vedením města, nějakým způsobem. Nezaznamenala jsem nějaké větší protesty při odkládání stavby nebo změny umístění haly, nečetla jsem petici, zastupitelé snad neprojednávali žádný podnět. Zjednodušeně chci říct, že žádné burcování veřejnosti, jako bylo třeba u bazénu, beseda – něco podobného, neproběhlo. I když je potřeba haly pro sportovce dlouholetá, žádný tlak ze strany sportovců jsem nezaznamenala ve veřejném prostoru.

 

   Zato po listopadovém zasedání ZM, kde zastupitelé schválili jakési šidítko za slibovanou halu, se do veřejného prostoru dostalo něco děkovaček od sportovců. Na tomto zasedání byla zastupitelům představena stavba haly v historické části města, stojící na místě sportovišť určených žákům základní školy Tylova, umístěná v blízkosti stávající obloukové haly v areálu TJ. Sokolu Písek:

Plánovaná novostavba sportovní haly integruje základní halový prostor s tribunami a zázemí se šatnami, kanceláří a technikou. … Rozměry hrací plochy dovolují uvažovat o využití pro florbal, futsal a házenou. Hlavní tribuna 1 určená pro velké sportovní akce, může mít kapacitu 330 míst k sezení a 60 ke stání. Protější tribuna 2, která je přístupná z hrací plochy, může mít kapacitu 168 míst. … Pod hlavní tribunou je situováno sportovní zázemí, které obsahuje 4 volné šatny, 1 šatnu pro domácí tým, 2 volné šatny pro rozhodčí, kancelář vedení klubu a šatnu trenérů, nářaďovnu a kancelář správce s vybavením pro zdravotníka. To vše vč. nutného hygienického zázemí a WC pro vozíčkáře. … Vzhledem ke stísněným podmínkám, nelze uvažovat s větším množstvím parkování pro veřejnost v blízkosti navrhované haly. Pro diváky budou sloužit stávající městská parkoviště v docházkové vzdálenosti. S volnou plochou při západní straně stávající obloukové haly lze uvažovat s úpravou pro parkování sportovců. … **

 

   Na zasedání ZM zaznělo nespočet důvodů a argumentů, proč město novou halu tolik potřebuje. Nikdo neřekl, proč tedy kvůli této potřebě přinejmenším 14 let hala už nestojí, proč se tolik let její stavba odkládá, přesouvá a zástupci města vytrvale ignoruje. Proč si písečtí sportovci nezaslouží pořádnou halu, s veškerým zázemím, ačkoliv pro její stavbu v kasárnách byl změněn územní plán a stavba se mohla uskutečnit? A nakonec se s velkou pompou jen tak z ruky zadá návrh na studii, ke stávající hale se přilepí náhražka haly a sportovci se mohou radostí utetelit.

   Takový kolorit města, produkovat náhražky namísto opravdového řešení problému. Jedenadvacáté století a k nové hale nezajede autobus se sportovci, ani u ní nezaparkuje. Sportovci se běžně dostanou k hale pěšky (budiž), příchozí budou využívat cestou do haly areál školy, což nepovažuji za vhodné. Nebo se dovezou autem, ale nezaparkují v blízkosti haly. V blízkosti haly není žádná zastávka MHD, aby nemuseli jet autem.

   Do nové haly se vejde kolem 450 diváků, podle čeho je výpočet míst dostačující netuším, třeba v obci Telnice (asi 1500 obyvatel) se do nafukovací haly vejde 200 diváků, projekt naší haly v šupleti počítal s místem pro 1000 diváků.

 

   A mohla bych pokračovat ve výčtu nevýhod, kam patří znehodnocení historické části města tou představenou kostkou. Mohla bych se nepřestat divit, jak snadno se sportovci spokojí s náhražkou všesportovní haly. Mohla bych se zamýšlet nad souhlasem zastupitelů s tímto řešením stavby nové haly, podle návrhu zadaného z ruky, nebude žádná soutěž na projekt, prý že by to dlouho trvalo!

Pochybností přibývá.

   Byla jsem proto překvapená, že se našel jeden jediný zastupitel s jiným názorem, cituji zápis:

Ing. Hladík – chápe situaci sportovců. Při rekonstrukci tělocvičny Šobrova by se mohla přesunout činnost ze sportovní haly tam. Prostor ve vnitrobloku je cenný.

 

   Ve skutečnosti místostarosta řekl: –http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20211104/index.html

.. . Nejsem k tomu kompetentní, nejsem architekt ani projektant, nicméně, pokud se dívám na mapu města a podívám se na „sklad brambor“ a vedle něj na „Lidl kostku“, tak mě trochu jímá hrůza a ježí se mi vlasy na hlavě. Nicméně, zcela chápu situaci sportovců, naprosto chápu situaci všech, kdo sportují v halách, protože nemají kde sportovat, je to dlouhodobá situace. Já jsem trošku spoléhal na to, že při rekonstrukci sportovní haly nebo tělocvičny Šobrovy školy, která by měla v nejbližší době dostat zcela novou podobu, měla by tam vzniknout ještě 40x20 metrů … bude využitelný třeba po tu dobu, nežli se zbourá „sklad brambor“ a postaví se nějaká důstojná hala .. tak měl jsem ten dojem, že by to mělo probíhat touto formou. Aby se to území, který tam je, využilo nějakým důstojným způsobem. Velmi souzním v tomto s Tomášem Franců, ale jak říkám, naprosto chápu situaci sportovců ve městě … … že by potřebovali mít spoustu prostor, ne jednu halu, možná opravdu dvě, klidně ještě jednu navíc, aby ty halový sporty měly kde trénovat. Je to pro mě teď obrovský dilema, opravdu obrovský, jakým způsobem se mám rozhodnout pro to, pro co hlasovat, protože samozřejmě takový ten pragmatismus, který tady slyším od samýho začátku, jasně říká: postavme halu, postavme halu jakoukoliv, která bude odpovídat parametrům potřebným pro tyhlety a tyhlety soutěže, která pojme tolik a tolik lidí atakdál. Nějakej hlas toho, co bohužel sklízíme po 40 letech předchozího budování mi trošičku hází určitou brzdu, kdy bohužel různý stavby zaplevelily města ve svejch vnitřních cenných prostorách. Byť se nám může zdát dneska tento prostor jako ošklivej, ale to neznamená, že není cennej. Já v tomhle tom úplně souhlasím s architektama, děkuju.

 

   Tento jediný příspěvek zastupitele v diskuzi vystihl z poloviny moje vnímání stavby sportovní haly ve městě. Moje představa všesportovní haly je v dimenzích odsouhlasených v roce 2007-viz výše- a zároveň stavba haly stojící vedle bazénu v kasárnách a nakonec úprava prostoru za divadlem tak, aby nenarušoval, či ještě lépe, doplňoval historickou část města. Tento jediný příspěvek místostarosty podle mého vystihl postoj nestranně a spravedlivě uvažujícího zastupitele o městu jako celku, o jeho budoucí podobě a respektu k tomu, co ve městě máme a mít budeme. A místostarosta završil tento svůj postoj, názor, nazvěme to jak kdo chceme, tím, že jako zastupitel města hlasoval proti návrhu stavby sportovní haly v centru města. Jako jediný si v tomto hlasování k návrhu zasloužil můj respekt jako zastupitel města hlasující pro zájmy a potřeby města.

   Místostarosta v tomto případě totiž na rozdíl od ostatních zastupitelů nepodlehl potřebě flikovat dlouholetý dluh města vůči sportovní hale tím, že odsouhlasí její nedokonalou náhražku, která s sebou nese nejednu zátěž s provozem haly do všech dalších let, dokud bude náhražka fungovat.

Připomenu ještě několik dalších důvodů, proč by neměla hala stát v centru města:

Vyjádření komise pro urbanismus: Po projednání komise tento záměr nedoporučuje z důvodů:

- nedostatek dopravní obslužnosti s nemožností ji v budoucnu vylepšit

- kolizní příjezd

- zatěžování vnitřních městských komunikací (příjezd + parkování uživatelů a návštěvníků haly)

- vznik duální funkční situace – sportovní hala kasárna/sportovní hala areál ZŠ Tylova

- zvolené místo neumožňuje zbudování representačního objektu sportovní haly

- uvažovaný rozsah investice na reprezentativní sportovní halu v rozsahu 120 mil. Kč bez DPH je s ohledem na stávající vývoj cen ve stavebnictví značně podhodnocen

 

   Tentokrát se stanovisko komise zcela shoduje s mým názorem. Ovšem naše zastupitele, vyjma místostarosty, to vůbec netrápí, spokojeni sami se sebou, jak mazaně vyřešili problém s halou, na nějaké další přemýšlení nemají náladu, oni zvednou ruku i pro to, aby se nesoutěžil výběr studie a projektanta ke stavbě, je jim jedno, kdo to namaluje. Až jsem se divila, že si zase na konci projednání tohoto bodu pochvalně nezatleskali!

 

   No nic, sportovci si za ta léta nedokázali u zastupitelstev prosadit stavbu sportovní haly ani pod lesárnou, ani v kasárnách (a nevěřte tomu, že tam stavět nešlo, šlo, dokonce byl již změněn i územní plán, aby hala mohla stát!). Zastupitelé se za ta léta nedokázali sjednotit v tom, že výstavba haly pro sportovce má přednost před lyžařským svahem, lávkou u Václava a dalších zbytných projektů, přeci jen 14 let je dlouhá doba na to, aby se stavba prosadila a nenašlo se přesto uvědomělé zastupitelstvo. Ti současní zastupitelé – krom jednoho jediného – stavbu víceúčelové haly důstojné města naší velikosti zazdí tím, že vymyslí náhražku vedle haly Sokola a jsou za to se sebou dokonce spokojení a sportovci jim za tu bídu ještě děkují.

   Nemám vazbu na žádný halový sport, nevodím děti do kroužků, nezajímám se o to, zda je kde hrát zápasy nebo trénovat. Dovedu však chápat, že stavba haly do historické části města nepatří přinejmenším ze jmenovaných důvodů nahoře a domnívám se, že pokud město disponuje důstojným a vhodným prostorem kasáren pro výstavbu všesportovní haly, je povinností zastupitelů učinit maximum pro stavbu haly zde na nejideálnějším místě ve městě, s přesahem do budoucí podoby města.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=38362
 

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

5. 12. 2021 (22:11)  –  Ondřej Medek

0
0

Jedním pádným argumentem pro výstavbu nového bazénu je špatná dopravní obslužnost bazénu starého. Ale Písku div se, u sportovní haly to nevadí. Klidně se šoupne k Tylovce, kde je dopravní situace špatná už teď. Viz výtky architektů
- nedostatek dopravní obslužnosti s nemožností ji v budoucnu vylepšit
- kolizní příjezd
- zatěžování vnitřních městských komunikací (příjezd + parkování uživatelů a návštěvníků haly)

Asi nám nezbude nic jiného než udělat parkoviště z Palackého sadů. Nakonec to vyjde i levnějc, než parkovací dům u pošty.

Odpovědět

8. 12. 2021 (10:34)  –  Pavel Šebelle

0
0

Nevím jestli by se tam vešel nájezd, ale když loni dělali nově asfalt na parkovišti před sportovní halou, mohli udělat jednopodzemní a 2 nadzemní garáže a parkovací místa by tam byla. Ono stávající místo na sportovní halu je ideální, blízko centra. Jen to parkovaná, ale mohli vedle divadla v proluce nad stávajícím parkovištěm možná postavit parkovací dům pro halu a možná i město.

Odpovědět

8. 12. 2021 (11:07)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na zápasy přijíždí sportovci autobusy. (??)
A pořád je ulice vedena jako historická část města, a doufám, že jí i zůstane.

Odpovědět

8. 12. 2021 (13:45)  –  Pavel Šebelle

0
0

na florbal a basket jezdí dnes skoro všichni auty i sportovci, doby, kdy se jezdilo autobusy jsou dávno pryč, týmy mají polovičku dětí než dříve. A autobus může zajet i do centra snad, to není nikde zakázané

Odpovědět

8. 12. 2021 (14:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jak myslíte, jestli jste poslouchal zastupitele, autobusy na ZM řešili.
Já nenapsala, že je zakázán vjezd busům.

Psala jsem o busech , protože píšete –---Nevím jestli by se tam vešel nájezd, ale když loni dělali nově asfalt na parkovišti před sportovní halou, mohli udělat jednopodzemní a 2 nadzemní garáže a parkovací místa by tam byla. Ono stávající místo na sportovní halu je ideální, blízko centra. Jen to parkovaná, ale mohli vedle divadla v proluce nad stávajícím parkovištěm možná postavit parkovací dům pro halu a možná i město. –---

Tam by se busem potom asi zajet nedalo, což?

Odpovědět

8. 12. 2021 (16:42)  –  Pavel Šebelle

0
0

myslel jsem nájezd do podzemních garáží, autobus může zastavit v ulici před a zase odjet po vyložení věcí. Ale já osobně autobus u haly dlouho neviděl

Odpovědět

5. 12. 2021 (23:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Příkladů nespočet s podobnou argumentací skýtají materiály pro RM i ZM. Co je pro jedno usnesení argumentem proti, pro druhé je argumentem pro a stane se tak třeba na jednom zasedání u několika projednávaných bodů, např. nedávno se zastupitel ptal, zda se město zúčastní aukce na prodej pozemku- místostarostka pravila že ne, že by se musel určit strop, že město nemůže jen tak přihazovat bez schválení. A o dvě zastupitelstva dál se schválí bod, že starostka se zúčastní jiné aukce a smí přihazovat bez omezení nějakým stropem.
Děje se to u prodejů, u pronájmů, a bohužel se to děje čím dál víc, chápu že je třeba posuzovat individuálně, ale u nás se ohýbají pravidla a tvoří precedentní rozhodnutí jak v továrně u pásu.

Sem prostě nová hala nepatří.

Odpovědět

6. 12. 2021 (21:16)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

V okamžiku, kdy sportovci ani s podporou svých sportovních svazů stavbu haly neufinancují, nezbývá jim než čekat, než jim někdo nějakou halu postaví. I kdyby stála na náměstí, budou za ní rádi.

Odpovědět

6. 12. 2021 (22:18)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ale no tak, nestavte tu záležitost do světla beznaděje.
Pokud se sportovci před mnoha lety s vedením města shodli na tom, že pro potřeby sportovců (pro sporty v hale, pro pořádání zápasů vyšší úrovně atd.) má být vystavěna víceúčelová sportovní hala daných parametrů, proč se nyní spokojit s náhražkou zamýšleného?
Projekt všesportovní haly město vlastní, místo pro ni máme k dispozici, tak proč nedokončit to co bylo započato? Proč se mají sportovci spokojit s něčím, co není všesportovní hala? Řeší snad tahle kostka "problém" sportů v hale ze 100%?

Jako byste se v hospodě domluvil s číšníkem, že k obědu potřebujete guláš a šest knedlíků, abyste vydržel do večeře, on by vám ho slíbil, v kuchyni jej měli, ale místo toho by donesl čistý vývar v poloviční porci! Pěkně byste poděkoval a za dvě hodiny hlady padal, protože vaše potřeba nasycení by nebyla naplněna.

Odpovědět

8. 12. 2021 (09:35)  –  Pavel Šebelle

0
0

Nejlepší místo pro sportovní halu by byl asi vedle zimáku na výstavišti. Dole 2 podlaží garáží a nahoře hala, možná by se tam někam vešel i nový bazén a nebo ten starý opravit a měli bychom pěkné sportovní centrum – kde by byl zimák, sportovní hala a bazén v jednom nebo blízko sebe.

Odpovědět

8. 12. 2021 (11:14)  –  Michaela Šťastná

0
0

Při stavbě parkoviště Na Výstavišti se stavba prodražila a byl nedodržen termín dostavby jen proto, že je zde nestabilní podloží. Na většině lokality, i stavba parkoviště byla drahá a problémová.
Podobně je na tom prostor pod lesárnou, kde je to s podložím podobné.
To není můj výmysl, ale fakta.

Založení takových staveb (na pilotech) by stavby zbytečně prodražilo, když o kousek dál máme území (kasárna), které stavbu umožní bez potíží. Pro obě stavby v kasárnách se počítalo i s přívodem tepla, pokud chcete hledat další plusy a zápory.

Odpovědět

8. 12. 2021 (13:43)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Štastná to jsou takový politický povídačky naší kačky, proč něco jako nejde.

Možná parkoviště postavili na říčním bahně, ale kdybyste udělala podzemní garáže na úrovni minus 3 m, tak byste už měla úplně jiné podloží. A není ani pravdou, že stavba na pilotách je nějak výrazně dražší a způsobů zakládání je více.

Když vedle řeky stojí těžký zimák s velkými tribunami, tak by jistě hned vedle zimáku mohla stát lehká sportovní hala. Jen chtít.

Pod lesárnou jde o svah, který může být nestabilní.

Odpovědět

8. 12. 2021 (14:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jako že píšu politický povídačky? Přeháníte.

Možná si líp čtu dodatky ke smlouvám. Výrazně dražší nebo dražší, jakmile jsou to náklady navíc po založení stavby, nebo dokonce nad vysoutěženou cenu, je to prostě dražší.

A zbytek – – neměňte co jste napsal – hala s garážema, na to jsem reagovala …

Odpovědět

8. 12. 2021 (17:20)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

U kasáren obecně vidím problém, že se tam ještě pětiletku vůbec nekopne do země a až se kopne, narazí se na ekologickou zátěž. Ale jinak je to bezesporu ideální lokalita pro všechno, na co si člověk vzpomene.

Odpovědět

8. 12. 2021 (17:21)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ne vy, ale to jak to prezentují politici to jsou povídačky.
Jako např. u autobusáku, podzemní garáže by prý pod Lidlem postavit nešly, ale Lidl na nohách tam postavit šel. Tohle můžou říkat jen lidem co tomu nerozumí a po pravdě oni tomu nerozumí ani ti politici.

Odpovědět

11. 4. 2022 (12:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já chápu poznámky o tom, že halu potřebují sportovci, a co se mi na tom místě za divadlem nelíbí, že i škola na tom vydělá.
Jde o to, že stavba má být umístěna v historickém centru města, kam nepatří, navíc je zatížena nedostatečným zázemím k dopravě.

Škola přijde o část venkovního sportoviště, jak vydělá na užívání haly?

Historické centrum nemá být zatíženo nevhodnými reklamními prvky (můj souhlas) umístěnými na fasádách nebo před domy, ale s klidem mezi historické budovy pleskneme neladící stavbu haly, což ty poutače v nevkusnosti naprosto převýší!

Proč mají sportovci hrající zde nějakou soutěž parkovat v cizím městě někde po městě a k hale se plahočit pěšky, když na jiném místě by je jejich bus zavezl před halu a nazdar? Támhle u zimáku se mělo kácet a asfaltovat zeleň jen proto, že místní rodiče nechtěli popojít pár metrů z parkoviště, kde na zimák i vidí, a u haly nevadí, že soutěžící zastaví busem na Výstavišti a na halu ani neuvidí a povlečou celé družstvo přes půl města na zápas (stejně tak od kulturáku přece).

Tak hlavně že bude hala a bude se čím chlubit. Další položka z kategorie – Aby se vlk nažral a koza zůstala celá – další výdaj na nedokonalé řešení problému.
Z webu města:

Petr (Neregistrovaný) 10.3.2022 19:56:32
Dotazy občanů > sportovní hala (č. 2230506)

Dobrý den, jakým způsobem bude navýšena jak dopravní obslužnost, tak parkovací místa v souvislosti s novou sportovní halou.
| Téma
Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 15.3.2022 09:52:49
sportovní hala (č. 2230568)

Dobrý den,

v souvislosti s plánovanou výstavbou nové sportovní haly v areálu TJ Sokol a ZŠ J. K. Tyla bude v rámci realizace akce vybudováno 15 nových parkovacích míst v bezprostřední blízkosti nového objektu.
Vzhledem ke ztíženým prostorovým poměrům není možná další výstavba parkovacích stání. Objekt plánované sportovní haly se nachází v dochozí vzdálenosti parkoviště P2 (kulturní dům), odstavné plochy "pošta", obojí v samostatné kapacitě, jednotlivě přes 100 parkovacích míst.
V dochozí vzdálenosti je též parkoviště P1 na Výstavišti. Vzhledem k umístění stávajících parkovacích ploch není bezpodmínečně nutné mít u nové sportovní haly další parkovací plochu s velkou parkovací kapacitou.

Ing. Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje

Odpovědět

12. 4. 2022 (22:55)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

O jakých historických budovách, mezi které se hala pleskne, je řeč? Základní škola je relativně nová, totéž již stojící haly v lokalitě. Ta nová hala bude až za nimi a prolukou u divadla bude vidět jen minimálně…

Jestli se Vám ta hala nelíbí ve vnitrobloku, navrhuji vykácet celé Palackého sady, postavit jí tam včetně parkoviště (na tom, že nikdo nebude chodit až z Výstaviště, se vzácně shodneme) a třeba i parkovacího domu, a pak se můžeme začít bavit o tom, že hyzdí historické centrum.

Odpovědět

13. 4. 2022 (00:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Někdy mi přijde, že píšete hlavně takové komentáře, ve kterých záměrně překroutíte skutečnosti, jen tak, pro zábavu, aby se něco dělo.
Historické centrum mnou uvedené není totéž, co historické budovy. Já o voze, vy o koze.
Existuje stále platná Obecně závazná vyhláška o chráněném území historického centra města Písek.

Nikdy, v žádném případě, tedy opakuji nikdy, jsem nestála o to, aby nová všesportovní hala stála vedle té stávající, ani v její blízkosti. Vždy jsem psala o tom, že nová hala má své důstojné místo v kasárnách (nejen samotná hala) a to právě kvůli zázemí, které zahrnuje i parkoviště pro busy hostujících.

Proč tedy vymýšlíte a navrhujete nesmysly v rádoby řešení v Palackého sadech, mi není ani za mák jasné. Buď jste puzen nějakou lidovou tvořivostí nebo se snažíte mě zatáhnout do nikam nevedoucí diskuze, a nebo to děláte z důvodů, které ani nechci znát.
Na každý pád, já nejsem ten, kdo chce přistavět halu do centra města.
A vy nejste ten, s kým bych se chtěla bavit o pohledu či hyzdění historického území města, pro vaše nevědomí o historickém území města.

Sportovci města čekají na řešení stavby všesportovní haly víc jak deset let, a najednou se musí přistavět nějaká neodpovídající náhražka pod heslem Teď nebo nikdy! Jako opravdu je tak činěno pro sportovce?

Odpovědět

16. 4. 2022 (20:00)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jestli vyhláška o chráněném území historického centra města zahrnuje i vnitroblok u Tylovky, patrně je zralá na celkovou revizi. Z mého pohledu tam ta hala nic hyzdit nebude, resp. ne více, než stávající haly. Jiná věc by byla, kdyby je někdo nechal zbourat.

Odpovědět

16. 4. 2022 (20:06)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

A jak to myslím s Palackého sady? Kdyby se podél Tylovo ulice jejich plocha o cca 10 metrů zúžila, mohla by auta parkovat z obou stran příčně.

Odpovědět

17. 4. 2022 (13:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Váš postoj vyjádřený v diskuzi opět využiji jako příklad toho, jak "ploše" lze o hodnotách (a majetku města) smýšlet.


Pokud se pokusím přílepkem nové haly na hřiště školy odstranit SLIBOVANÝ dlouholetý záměr výstavby všesportovní haly (přirovnala bych to k řešení v rovině – potřebujete židli? tak dostanete dvě štokrdlata daleko od sebe) pak jsem věc nevyřešila. A navíc se ten nápad stává sněhovou koulí, která na sebe nabaluje další a další problémy.

Jaké? Umístím náhražku všesportovní haly na nevhodné místo, kam nezajede bus se soutěžícími sportovci, nemá dokonce ani parkoviště a navíc má stát na místě, požívajícím jakousi ochranu danou vyhláškou.

A pak už stačí lidová tvořivost "plochého myšlení", která mě podpoří tím, že začne pro místo zbytečně vymýšlet řešení a já řeknu – měním nebo ruším vyhlášku, lidi to chtěli – zabírám kus Palackého sadů a udělám z něj parkoviště, lidi to chtěli – ale zarytě budu mlčet o tom, že lidi to chtěli jen kvůli mému hloupému nápadu umístit halu tam, kam nepatří a že lidi začali řešit situaci zprostředka, ne od začátku.
Začátkem je umístění náhražky všesportovní haly na nevhodné místo. Řešením nemá být přizpůsobení stávajícího okolí pro novostavbu, ale stavba na takovém místě, které pro ni bude vhodné se vším všudy.


Poznámku o tom, že jste ochoten zničit kus Palackého sadů na parkoviště si uložím, i když to asi jen tak nezapomenu.

Odpovědět

19. 4. 2022 (10:47)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nejen Palackého sady, ale víceméně všechny písecké parky bych takto o kousek odkrojil. Na Mírovém náměstí bych dopravní tepnu, která park dělí na dva kusy, zrušil.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.