Přihlášení

Nákup elektřiny pro město

12. 9. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Vloni jsme zaznamenali informaci o krachu společnosti, kterou město vysoutěžilo pro dodávky elektřiny. Situace byla vyřešena na konci loňského roku, kdy podle slov místostarostky společnost Microenergy od začátku neplnila podmínky smlouvy, navíc společnost ukončila k 13.12.2021 svoji činnost. Město tedy vypovědělo smlouvu a nakvap uzavřelo smlouvu novou, se společností E.ON Energie, která končí posledního prosince tohoto roku.

   Podle zápisu znělo usnesení rady města:

Usnesení č. 740/21

1) Rada města po projednání schvaluje odstoupení od Smlouvy na sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Písek a s ním sdružené zadavatele na období dodávky let 2022 – 2025 formou postupného nákupu se společností Microenergy s.r.o., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO 08516570 z důvodu ukončení činnosti společnosti a tím, nemožnosti plnění závazků ze smlouvy vyplývajících. Rada města pověřuje starostku města podpisem dohody o odstoupení.

2) Rada města po projednání schvaluje jako dodavatele elektrické energie pro město Písek a s ním sdružené zadavatele účastníka Jednací řízení bez uveřejnění společnost E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 26078201, z důvodu nižší nabízené ceny za el. energii na období 01.01.2022 – 31.12.2022 za cenu 37.703.752,520 Kč a pověřuje starostku města podpisem Akceptačního formuláře, Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí včetně příloh a Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN včetně příloh

 

    Během roku rada města rozhodla o dalším postupu ohledně dodavatele energií pro město podle zápisu:

K bodu 34) Nákup elektrické energie pro město Písek, organizace a společnosti města Písku

Bod byl zařazen a projednán na začátku jednání.

Uvedla Ing. Trambová, na jednání byla přítomna Ing. Hladíková a Ing. Matúšů.

Strategii nákupu krátce představila Ing. Hladíková, ve spolupráci s Ing. Matúšů ze Smart kanceláře je navržena změna nákupu energií, a to nákup na burze se zafixováním ceny na rok.

Informace doplnil Ing. Matúšů – byly osloveny 2 společnosti a na základě vyplněného dotazníku upřednostňujeme společnost PXE, nákup prostřednictvím burzy je rychlejší a jednodušší než zadávání veřejných zakázek.

Ing. Trambová – oceňuje práci Ing. Matúšů, který prověřil obě firmy, navrhuje usnesení1a – s doplněním společnosti PXE, 2a.

Usnesení č. 301/22 Rada města

1. schvaluje nákup elektřiny pro město Písek, jeho společnosti a příspěvkové organizace na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a. s. (PXE) pro období od 01.01.2023 až do odvolání, a to v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a uzavření veškerých smluv a činění veškerých úkonů potřebných k realizaci tohoto nákupu.

2. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup elektrické energie pro město Písek, organizace a společnosti města Písku a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky.

 

   V programu na zasedání RM 5.9. chybí jeden bod programu, resp. chybí celý bod 9) i s materiály.

https://www.mesto-pisek.cz/materialy-pro-jednani-rady-mesta-05-09-2022/d-46694/p1=30046

   Není to ovšem chyba při sestavování programu zasedání RM, jak vyplývá ze zápisu:

K bodu 9) Nákup elektrické energie

Bod byl stažen z programu

 

   Hmm, nejsou k dispozici materiály na zasedání, můžeme se jen dohadovat o tom, co mělo být předmětem jednání, o čem měla RM ohledně nákupu elektrické energie rozhodnout. Jisté je, že po zasedání RM následovalo oznámení Městských služeb o vypnutí osvětlení na dvou cyklostezkách města:

https://www.mesto-pisek.cz/osvetleni-na-dvou-cyklostezkach-se-kvuli-drahym-energiim-v-noci-vypne/d-46807/p1=29518

 

   Rada města podle schválených termínů zasedání již nemá řádné zasedání do termínu voleb naplánováno, může se sejít na mimořádném zasedání. Doufám, že řešení dodavatele energií pro město nebude problémem do doby, než bude ustanovena nová rada města, nikdo nedokáže odhadnout, kdy dojde k jejímu jmenování a zasedání, aby se nákup elektřiny pro město nestal daleko podstatnějším problémem, než je stavba nového bazénu.

Aby nakonec velkou část rozpočtu města nespolkla faktura za energie.


 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.