Přihlášení

Námitka města ke stavbě jediného ZEVO v kraji

23. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Tento týden zasedala mimořádně rada města dvakrát, jednou v pondělí, podruhé ve čtvrtek. Materiály na tato zasedání nebyly zveřejněny před zasedáními. K pondělnímu zasedání byly zveřejněny ve čtvrtek zároveň s přijatými usneseními.

   Projednáno bylo v pondělí několik bodů, zajímavý mi připadá bod Uplatnění námitky města Písku k návrhu aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Naši radní se rozhodli pro podání námitky:

Usnesení č. 179/23

Rada města po projednání uplatňuje námitku k návrhu aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, v jejímž rámci je navrhováno vymezení plochy pro termické využití odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie v lokalitě Vráto v Českých Budějovicích

 

   Text samotné námitky je v příloze materiálu, překvapivě.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49750

   Dá se předpokládat, že se namítá cosi ve smyslu nesouhlasu návrhu ZÚR se stavbou (provozem) jediného ZEVO pro celé Jižní Čechy (ZEVO Vráto), protože … proč vlastně? Odpověď je v odůvodnění námitky, já jsem se čtením opravdu pobavila. Ale to je dáno tím mým záporným postojem k ZEVO, že?

   Momentálně se totiž město podporující stavbu ZEVO v Písku ocitlo na opačné straně, někdo jiný prosazuje to, co město nechce. Líbí se mi, že si zvolení aspoň okrajově prožijí to, co občan Písku zažívá dost často.

   Za naprosto neuvěřitelnou argumentaci pokládám tuto část námitky o možném svážení odpadu na uvažované překladiště Vydlaby:

Tedy v ZÚR je počítáno s dalšími činnostmi, které budou úzce souviset s provozem ZEVO České Budějovice. Ale přesto nejsou v návrhu aktualizace č. 11 ZÚR vůbec řešeny. Přitom je patrné, že dovoz odpadů na překladiště, provozování překladišť, odvoz odpadu z překladišť do ZEVO České Budějovice, jsou ucelenou činností a v ZÚR by také tak měli být řešeny. Důvodně se obáváme, že svážení odpadu na místa překladišť v jednotlivých městech a poté do centrálního místa v Českých Budějovicích bude mít výrazně negativní dopady do stávající dopravy a na životní prostředí.

Dopravní infrastruktura v Písku, respektive v místní části Smrkovice, není v současné době dimenzována na takové navýšení nákladní dopravy. A její převedení skrze stávající zástavbu ve Smrkovicích je zcela nepřijatelné. …

   Zábavné na tom je, že v dokumentu EIA pro ZEVO Písek se o dopravě přes Smrkovice píše zcela jinak! A životní prostředí se podle dokumentu prý rozhodně dopravou odpadu do ZEVO Písek z většiny okresu a Vodňan významně nezhorší, tak je popsána situace pro ZEVO Písek a hele, doprava z okresu bez Vodňan pro ZEVO Vráto by měla na životní prostředí dopad! A stejně tak navýšení dopravy – pro „naše“ ZEVO je infrastruktura v pohodě, pro Vráto – nepřijatelné.

   Doporučuji si námitku přečíst celou, a je jedno, jestli jste pro spalovnu v Písku nebo ne, je to zajímavé čtení samo o sobě.

   Nesledovala jsem nijak pečlivě, s jakou frekvencí se město zapojuje do připomínkování podobných dokumentů, taková statistika by však byla jistě velice atraktivní. Já čtu něco podobného poprvé.


 

 

0
0

Diskuze k článku +

12. 4. 2023 (11:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stanislav-cerny-odpadove-hospodarstvi-po-jiho-cesku?utm_campaign=abtest217_krokovy_redesign_feedu_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.