Přihlášení

Návrhy třetího místostarosty

13. 2. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Nedávno jsem se pokusila vyjasnit si několik detailů okolo umísťování nalezených koček v našem městě. Je fakt, že jako občan nemám a nikdy mít nebudu, všechny potřebné informace. Stejně tak je fakt, že ze strany města se je ani nikdy nedozvím. A z toho, co je oficiálně zveřejněno mi vychází, že i docela jednoduchá věc se může řešit víc než krkolomně jen kvůli schválnostem třetího místostarosty.

   V pondělí bude rada města projednávat v bodě č.20) Návrh příkazní smlouvy – zajištění péče o opuštěné a nalezené kočky na území města Písek.

Ačkoliv se na březnovém zasedání zastupitelstva nejspíš bude projednávat možnost vybudování městského útulku pro nalezená a opuštěná zvířata ve statku v Purkraticích, je potřeba od 1.3. 2021 zajistit péči o tato zvířata s depozitem, protože smlouva se spolkem Písecké kočky v únoru končí.

   Potud je vše v pořádku, RM v tomto směru schválila dne 14.09.2020 zadávací dokumentaci – výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce „Depozita pro zajištění dočasné péče o kočky“ dle usnesení č. 513/20 „Rada města schvaluje zadávací dokumentaci – výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce „Depozita pro zajištění dočasné péče o kočky“. Město tím vyjádřilo svou vůli řešit svou zákonem danou povinnost tímto způsobem, resp. o jiném způsobu řešení se nejednalo.

   Proběhla dvě kola výběrových řízení, ani do jednoho se nikdo nepřihlásil. To se dalo čekat, i proto jsem navrhla zastupitelům, aby byl zřízen městský útulek pro kočky. Jenže přesto už v prosinci sděluje Městská policie občanovi, že MP Písek má dohodu s depozitem, ale nesdělí se kterým.

 

   Právě teď je na místě připomenout, proč je třeba vypisovat i na takovou „drobnost“ výběrová řízení, aby byla zachována rovnost a transparentnost vůči účastníkům řízení.   Abychom se nad čtením uzavřených smluv městem nemuseli pozastavovat nad tím, jestli takto uzavřená smlouva náhodou nevypadá jako „podezřelá“.

   A ta, co se má schválit v pondělí si o tento titul sama říká, sledujte se mnou:

Prosinec 2020, MP sděluje několika občanům na telefonický dotaz, že spolupracuje s depozitem a odmítá prozradit jeho identitu.

Třetí místostarosta se 5.1. ´21 chlubí v tisku, že jedná se třemi možnými depozitáři o spolupráci.

Odbor ŽP 12.1. ´21, před zrušením 2.kola výběrového řízení, uvádí, že má město předjednáno depozitování koček se spolkem Kočka v srdci., se kterým se prý dohodlo na budoucí spolupráci až po ukončení termínu podání nabídek (ukončeno 11.12. 2020). A zástupce velitele MP tuto spolupráci potvrzuje už 11.1. ´21 písemně, ještě předtím, než je se spolkem uzavřena jakákoliv smlouva (není uzavřena ani dnes).

   Začíná ta situace vypadat jako „podezřelá“? Proč se spolek Kočka v srdci nepřihlásil do výběrových řízení? Jaké z vypsaných podmínek nesplňuje, že nemohl podat nabídku?

 Možná je to vzdálenost depozita od Písku, podmínka města maximální vzdálenost 25 km je zde překročena a dělat si z vozu Městské policie taxík je troufalé.

 Možná je to jiná podmínka, třeba navýšení odměn za umístěnou kočku? To by zavánělo chtivostí výdělku nad řádnou péčí o zvíře.

 Možná je to neupřesnění kapacity volných míst v depozitu pro kočky, za rok je to přes sto kusů nalezenců, a depozitum s maximálním naplněním 25 kusů to nemusí splňovat, resp. může být ihned naplněno.

 Možná je to vypuštění podmínky o poskytnutí veterinární péče během pobytu v depozitu, ale to by město i spolek stavělo do ošemetné situace před zákony.

 Možná je to prostě jen obejití všech těch podmínek z výběrového řízení, které spolek prostě nesplňuje, nebo splňovat nebude a tak nemohl podat nabídku řádně, nikdo jsme jeho nabídku neviděli.

 

   Ono to vypadá jako hra na pravidla, aby se dosáhlo předem dojednané dohody. Kdyby tomu tak bylo, tak se všechno mohlo dohodnout se spolkem už v předstihu na podzim a potom už proběhla jen ta paráda s výběrovým řízením, aby se dodržel postup podle zákonů. Výběrka se protáhnou, jejich zrušení se protáhnou, třeba v prosinci se mohlo zrušit to druhé a rovnou zadat třetí –s úpravou podmínek, ale to se nestalo, v klídku se ruší až v lednu, ani teď se upravené výběrko do třetice nevyhlásí. Pomalu se začne připravovat smlouva se spolkem, v klidu, a nechá se radním projednat na poslední chvíli v únoru, jako že už jiná možnost není a tohle je jediné řešení situace.

   A do té hry by zapadalo i to, že MP už v prosinci zveřejnila, že spolupracuje se spolkem, ale tajila jeho identitu, a v lednu ji dřív než město zveřejnila – spolek s depozitem v Týně nad Vltavou.

 

   Třetí místostarosta (má v dikci ŽP) sám zveřejňuje svoje názory a postoje k výkladu zákona ukládajícího obcím péči o toulavá zvířata. Zveřejňuje články, vyjadřuje se v diskuzích, svolá i pracovní schůzku se starosty okolních měst. Navrhuje změnu částky na krmný den za zvíře, ale pak ji svévolně sníží současnému depozitáři …

   Víme proto přímo od něj, že není nakloněn zřízení útulku, bagatelizuje situaci kolem nalezených zvířat ve městě, zveřejnil spoustu informací, abychom si mohli myslet, že by zrovna tuhle položku životního prostředí nejraději do konce volebního období s místními neřešil. A tak namísto toho, aby se pokusil narovnat vztahy s místním spolkem Písecké kočky (proti práci spolku nebyla vznešena žádná připomínka, město je s péčí o kočky spolkem Písecké kočky spokojeno), předloží radním návrh na depozitování koček kdekoliv jinde v dosahu 25 km. Přidělává tak starosti (práci, výdaje) radním, městu, jen proto, že není ochoten k jednání vedoucím k dohodě.

   Tím naloží strážníkům MP ještě další povinnost – eskort koček po okrese. Od července máme nového strážníka pověřeného vedením MP Písek a teď už není překvapením, že do července vykonával tu samou funkci – v Týně nad Vltavou.

   Ve světle všech těchto informací to velice zjednodušeně vypadá tak, že třetí místostarosta využije pro svůj návrh (plán, nápad …) Městskou policii jako nástroj. Vypadá to tak, že strážník pověřený vedením MP Písek, velitel, využil svých dlouholetých vazeb v Týně nad Vltavou a dohodl se s tamním depozitem na spolupráci pro potřeby města Písek a MP Písek bude tedy tím prostředkem. Dohromady to vypadá, jako by se pánové spolu v létě dohodli na scénáři, který má být v pondělí projednán, schválen a realizován.

 

   Vidíte to, co dokáže v mysli jednoho člověka vyvolat fakt, že se má schválit příkazní smlouva se spolkem, který se nezúčastnil výběrového řízení? Už vidíte, proč se mají dělat výběrová řízení?

 

   No přece proto, aby to nevypadalo tak, že by mohl vzniknout dojem, že smlouva je taková „malá domů“. Nejde jen o zvířata (po první kočce ztracené cestou do Týna se dá využít kontrolní systém k takovým věcem určený), jde o peníze, městské peníze, o organizaci sloužící městu, o prosazování zájmu jednoho zvoleného s využitím městských prostředků. O peněžní plnění v jiné relaci, než se usnesla v září RM, určené ve smlouvě se spolkem, o peníze navíc čerpané na cesty za hranice města kdoví kam do depozita, jde i o strážníky, jejich náplni pracovní doby jezdit a jejich čas. (A také je možné, že budou zrovna potřeba tady ve městě, zatímco pojedou kdoví kam.)  A jde také o využití moci či mocí, k plnění svých nápadů, plánů, truců, prostě všeho možného.

   No že to vypadá „podezřele“, i když je to jen taková hra s fantazií? Neznamená, že když něco nějak vypadá, že to tak opravdu je, to víme všichni. :-)

Na druhou stranu se říká: “Když něco vypadá jako kachna, chová se jako kachna, tak je to kachna.“


 

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

16. 2. 2021 (13:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tisková zpráva č. 13 ze dne 16.02.2021
Péči o opuštěné kočky pro město zajistí spolek Kočka v srdci

Péči o nalezené a toulavé kočky pro město Písek od března zajistí spolek Kočka v srdci se sídlem v Hosíně. Město vyhlásilo dvě výběrová řízení na zajištění péče o tato zvířata, ale nikdo se do nich nepřihlásil. Proto byl osloven spolek Kočka v srdci, který je ochotný péči o kočky zajišťovat. Rada města na svém jednání 15. února příkazní smlouvu se spolkem schválila.

Město má ze zákona povinnost postarat se o opuštěná a nalezená zvířata. Psi se vozí do útulku ve Strakonicích, péči o kočky na základě smlouvy zajišťuje spolek Písecké kočky.

„Smluvní podmínky včetně cenových ujednání jsou podobné jako v případě smlouvy se spolkem Písecké kočky kromě paušálních náhrad, které již platit nebudeme,“ řekl místostarosta Ondřej Veselý. Cena za krmný den pro jednu kočku byla stanovena na 50 korun, to je stejně jako v současnosti. Zájmem města je, aby kočky nezůstávaly v depozitu dlouho, ale aby se co nejdříve dostaly k novým majitelům. Proto je ve smlouvě zahrnuta motivační složka, která spolku přiznává příplatek za umístění kočky do adopce do jednoho měsíce od jejího převzetí.
Petra Měšťanová, tisková mluvčí

Odpovědět

16. 2. 2021 (14:05)  –  Michaela Šťastná

0
0

Od 1.3. je třeba zajistit péči o zvířata a chápu, že je třeba konat.
Přijetím této smlouvy rada města potvrzuje dvě záležitosti naráz, tu uloženou zákonem a tu doplňující naše "klima".

Radní schválením této smlouvy potvrdili v tomto případě svou neschopnost dokázat jednat se smluvním partnerem, k jednání od loňského února nedošlo.

Radní tím potvrdili, že zde nedokážou plnit podmínky z příkazní smlouvy, že neumí najít shodu se smluvním partnerem, ani v tak jednoduché záležitosti.

Radní tímto usnesením způsobí nadužívání strážníků MP, které pověří transportem zvířat do 30 km vzdáleného města, tedy mimo katastr města, připočtěme k tomu navýšení nákladů na dopravu pro MP, a nelze pominout absenci strážníků v činnosti konané přímo ve městě během cest mezi Pískem a Týnem.

Radní v tomto případě možná se smlouvou nesouhlasili všichni, ale protože už několik měsíců nezveřejňují jmenné hlasování u projednaných bodů(což je v rozporu se zákonem), nemám, koho bych ze svého komentáře vyňala, tedy všeobecně, radní v tomto případě selhali, vedení města v tomto případě neprojevilo ani kreativitu, ani inovaci v řešení zákonem uložené povinnosti.

A o empatii k živému k živému tvoru, který se bude účastnit této anabáze, ani nemá cenu psát.

P.S. "Ten ji ale k 28. únoru tohoto roku vypověděl, město proto muselo hledat nový subjekt, který pro něj péči o nalezené a opuštěné kočky zajistí."
Tahle věta není pravdivá, radní nemuseli nikoho hledat, měli celý rok na to, aby zajistili péči o kočky sami, a mohli začít budovat útulek v Purkraticích, takže od 1.3. 2021 se mohl otevřít útulek tam.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.