Přihlášení

Nepotřebný majetek a rovnou prodej

18. 6. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Na zasedání ZM je v bodě číslo 19 k vyřazení z potřebného majetku města nejen statek v Purkraticích, vyřazen má být jeden bývalý vojenský areál, v současnosti pronajatý smlouvou na 15 let firmě BaK, který také spadá pod Purkratice. Firma má zájem o jeho odkoupení, a to se má projednat v bodě číslo 10, tedy napřed by se prodával areál jako potřebný majetek, potom by se z něj teprve vyřazoval, no škatulata hejbejte se.

   Víc, než kdy jindy, je v dalším textu nutné oprostit se od znalosti místních poměrů a materiál v bodě 10 brát neutrálně, jako u nekonkrétního smluvního vztahu, pro vytvoření úsudku je to zde nutnost.

   Materiály v bodě 10) jsou ukázkovým příkladem toho, jak neposkytnout velmi důležité a velmi podstatné informace pro rozhodování zastupitelů. Pokud je bod 19) zamotaný a nepřehledný, tento materiál je zapeklitý právě ochuzením o podstatné informace.

   Tak třeba smlouva není uveřejněna se všemi dodatky. A nejen to, chybí tu tak 80% informací o plnění nájemní smlouvy nájemcem, chybí tu 100% záznamů o kontrole těchto plnění ze strany města, chybí tu přesná mapa pronajatých pozemků pro porovnání s výměrou pozemků určených k prodeji s těmi nyní prodávanými, chybí toho fakt hodně. A nejsou to jen nepotřebná lejstra.

   Zastupitelé si tak nemohou ověřit, zda je opravdu všechno v pořádku a způsobilé k přijetí navrženého usnesení k prodeji majetku, a ani v tomto případě významově důležitý člen majetkoprávní komise si to nemyslí, podle strohého zápisu:

z6) Záměr prodeje nemovitostí –Písek, Purkratice –bývalý vojenský areál

JUDr. Průša vyslovil názor, že se má věc důkladně prověřit a to z hlediska řádného zveřejnění záměru, prostudovat původní smlouvu, zda má město opravdu povinnost nemovitosti společnosti BaK prodat za tuto cenu, zda byla splněna zaměstnanost a veškeré povinnosti, ke kterým se BaK ve smlouvě zavázal. Paní místostarostka sdělila, že bylo prověřeno na Ministerstvu vnitra. Paní vedoucí uvedla, že záměr prodeje bude zveřejněn ještě jednou.

Majetkoprávní komise doporučuje prodej za cenu 1mil. Kč. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

   Jak říkám, zastupitelé by se měli přinejmenším zajímat o vše, co je uvedeno v zápisu komise majetkoprávní, uvedl to tehdejší starosta města a dlouholetý zastupitel, asi jeho návrh nebude jen takové plácání do větru. Odpověď místostarostky je udivující, ale není určitě zapsána doslovně, přesto si myslím, že napřed si mají smlouvu zkontrolovat zastupitelé, protože to oni nasazují svoje krky, až nějaká kontrola v jejich usnesení prokáže jejich pochybení, to oni se zodpovídají za hospodaření města. Za nevhodné vyhodnocení a následky tím způsobené se nebude zodpovídat ministerstvo, ale naši zastupitelé.

   Zastávám stejný názor jako JUDr. Průša, v tomto případě má on rozhodně ten nejfundovanější náhled na to, zda město má povinnost areál prodat vůbec a za tuhle cenu, a dokonce i já už dnes vím o povinnosti, která splněna vůbec nebyla. A pokud proběhne kontrola veškerých povinností, ke kterým se firma zavázala, objeví se další nedostatky, které jsou už dnes zřejmé.

   O nějaké prověřování faktů však předkladatel návrhu evidentně nestojí, a zastupitelé by v tomto případě neměli být tolik důvěřiví. Co víc, zastupitelé by v tomto případě měli zbystřit a pohlídat si, pro co zvedají ruku. Zkušenosti z minulosti by měli napovědět, že by to nebylo poprvé, kdy se zastupitelům tvrdí nepravdy, zatajují informace, překrucují fakta a zastupitelé by se měli pro takové případy už dávno spoléhat hlavně na vlastní shromáždění informací. Tady to platí dvojnásob.


 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.