Přihlášení

… neschvaluje dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek“, včetně zajištění podmínek pro plnění cílů daných směrnou částí plánu s preferováním energetického využívání odpadů – ZEV

19. 1. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Na besedě ZEVO nikdo z vedení města neodpověděl na dotaz, jak je možné, že se město rozhodlo budovat ZEVO, když podle usnesení zastupitelů z roku 2017 bylo rozhodnuto o tom, že ZEVO se v Písku stavět nebude. Starosta města k tomu sdělil, že o usnesení neví, protože do funkce zastupitele nastoupil o rok později a vedoucí odboru životního prostředí prý o tomto usnesení také nic neví. A to je ostuda, že o tom nevědí.

   Město tehdy schvalovalo Plán odpadového hospodářství. V návrhu plánu se zmiňovalo ZEVO a město stavbu ZEVO vyloučilo právě na základě tohoto usnesení:

U s n e s e ní č. 34/17

Zastupitelstvo města:

1. projednalo dokument „Studie Tepelné koncepce města Písek“ vypracovaný dne 25.11.2016 společností SEVEn Energy s. r. o.,

2. projednalo dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek“ vypracovaný v listopadu 2016 společností ISES, s. r. o.,

3. schvaluje dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek“, včetně zajištění podmínek pro plnění cílů daných směrnou částí plánu s preferováním dalšího materiálového využívání odpadů,

4. neschvaluje dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek“, včetně zajištění podmínek pro plnění cílů daných směrnou částí plánu s preferováním energetického využívání odpadů – ZEVO,

5. doporučuje společnosti Teplárna Písek, a. s. budoucí řešení krytí tepelných potřeb města včetně ekologizace zdroje ve variantách 1, 2;

6. v návaznosti na environmentální cíle města a naplňování evropské legislativy doporučuje Představenstvu společnosti Teplárna Písek, a. s., snížení výkonu výtopny „Samoty“ na hodnotu do 20 MW a zahájení přípravy pro investiční akci – přechod výtopny „Samoty“ na palivo zemní plyn, včetně bezodkladného podání žádosti o získání finanční podpory na tuto investici;

7. schvaluje záměr poskytnutí půjčky do max. výše 50 mil. Kč na dobu max. 60 měsíců společnosti Teplárna Písek, a. s., za účelem realizace investic vyplývajících z dokumentu „Studie Tepelné koncepce města Písek“

 

   Usnesení se vztahuje k Tepelné koncepci města a Plánu odpadového hospodářství, tedy dokumentům města, se kterými se musí každý zastupitel seznámit, protože je to vlastně jeho práce.

   Už jsem slyšela nebo četla mraky výmluv k tomu, proč zastupitelé neznají základní dokumenty města, proč se neseznamují řádně s materiály na zasedání města, proč hlasovali jak hlasovali … mraky výmluv. Jeden nemá čas, protože má práci a rodinu – ale to měl i v době, když na funkci zastupitele kandidoval. Další se nestihl připravit, nebylo mu dobře – to se stane, pak ale nemůžu přece o věci hlasovat. Druhý byl už večer na zasedání unavený, bylo moc bodů a on se pro únavu nesoustředil – ale nezabránilo mu to v hlasování. Jiný mi tvrdí, že věřil jen tomu, co bylo v materiálech uvedeno, proto tak hlasoval – a co vlastní názor, ten nemá a neumí si k věci zjistit info i jinak, než jen prostřednictvím důvodové zprávy? Sám starosta města ještě jako zastupitel loni v diskuzi na ZM řekl, že konečně začíná rozumět územnímu plánu – ovšem o územním plánu se mezitím několikrát jednalo a on se hlasování nezdržel.

Nemá cenu uvádět další výmluvy zastupitelů, proč nejsou s tím, o čem hlasují seznámeni, nebo proč hlasovali pro, i když jsou vlastně proti. Jedno je jisté, pokud se rozhodnu přijmout další závazek do života, který žiju, musím mu věnovat dostatek času pro řádné plnění závazku, protože jinak jsem jen hromadič funkcí, prospěchář nebo nezodpovědný občan, který nemá ve funkci co dělat. 

 

   Na besedě starosta města zmínil, že usnesení ZM č. 34/17 nezná a neví o tom, že město s výstavbou ZEVO nepočítá. Zvláštní je, že před rokem pro vznik ZEVO hlasoval, aniž by si zjistil, zda je předložený materiál v souladu s tím usnesením anebo přinejmenším, zda se jedná o schválenou koncepci města. Vloni nebyl jen zastupitelem, ale i předsedou OV Smrkovice a přesto se ZEVO v Písku důkladněji nezaobíral. Kdyby jo, věděl by o usnesení, které ZEVO v Písku neschvaluje. V tomto případě víc než kde jinde platí, že neznalost neomlouvá.

 

   Prý o usnesení neví ani vedoucí odboru životního prostředí. Co na to říct … Podle mě je nemožné, aby vedoucí OŽP nebyl srozuměn s tak zásadní informací související s životním prostředím. Úplně se tomu tvrzení o nevědomosti ovšem nedivím, pokud nám vedoucí odboru u obrázku se zákonem o odpadech v klidu řekne, že od roku 2030 je zakázáno skládkování odpadu, ačkoliv zákon tak nezní,  je možné, že si nevzpomene, jak si usnesení o ZEVO vyslechl přímo na zasedání ZM v roce 2017.

 

   Včera nebyl zodpovězen dotaz ohledně toho, jak je možné, že i přes platné usnesení o nerealizaci ZEVO v Písku se začalo městem ZEVO připravovat. Já bych dodala, proč se namísto utajených příprav ZEVO a jednání na Kraji neplnil přijatý plán odpadového hospodářství v bodě 3. usnesení - 3. schvaluje dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek“, včetně zajištění podmínek pro plnění cílů daných směrnou částí plánu s preferováním dalšího materiálového využívání odpadů.

   Na tomto plnění se měli podílet jak zastupitelé v minulém volebním období, tedy i současný starosta města, stejně tak vedoucí OŽP, který ve stejné funkci drahně let.

 

http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=15829

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.