Přihlášení

Nezbyly nám peníze pro školku

23. 2. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Pořád se něco děje. Někdy jde o události, které se dají vyložit hned několika způsoby najednou. Jednu takovou zajímavost jsem zaznamenala nedávno a ačkoliv jsem k ní dostala vysvětlení, přesto jsem se nezbavila dojmu, že mi to vysvětlení úplně nestačí. Jde o nový charitativní dar společnosti LIDL směřovaný dětem z Písku.

   Dlouhodobě sleduji, jak město této společnosti vychází vstříc v jejích záměrech. Když přeskočím dobu vzdálenější, vrátím se k době před posledními volbami.

Společnost LIDL se rozhodla změnit svou prodejnu, resp. ji modernizovat. Vzhledem k tomu, kde byla umístěna ta původní to na zvětšení prostoru nevypadalo, vedení společnosti pomýšlelo na přemístění prodejny jinam. Proč to nedopadlo nevím, ani mě to nezajímá. A tak společnost jednala s městem. A tady kápla na ochotu až nadstandardní.

   Společně našli řešení v neřešitelné situaci. Okolní pozemky kolem prodejny patřily městu, v územním plánu se jednalo o NEZASTAVITELNÉ plochy, buď zeleně, nebo ochranného pásma, nebo komunikace. Řešení se našlo v tom, že město přislíbilo pozemky společnosti odprodat a nádavkem ještě „nedělat potíže“ při změně územního plánu, kdy se z jednoznačně nezastavitelných ploch stanou plochy, kde lze podmínečně stavbu umístit.

   A co za to? Peníze. Do kasy města. Nakonec se peněz ze společnosti podařilo výměnou dostat víc, protože společnost LIDL nekompromisně zamítla veřejné parkování aut u prodejny, tedy město si řeklo o peněz víc a kde si lidi zaparkují, je jim jedno. (No lidi si zaparkují na sídlišti Jih, tím uberou místa těm, co tam parkují, protože tam bydlí, ale i to bylo městu jedno, a tady nešlo jen o radu města, ale i tehdejší zastupitelstvo, které to schválilo.)

Pro jistotu se smlouvou o smlouvě budoucí město zavázalo k prodeji pozemků, tak, aby se společnost mohla po změně územního plánu a po získání potřebných povolení domáhat prodeje i po volbách, kdy by vůle města mohla být odlišná.

   A vůle zastupitelů po volbách odlišná byla, přinejmenším v tom, že když došlo k projednání bodu prodeje pozemků, nepřijali žádné usnesení, což vypovídalo o situaci, že nerozhodnutých k prodeji bylo dost zastupitelů. Ve druhé půli jednání, po pravidelné přestávce uvedla starostka, že by se o bodě mělo na návrh některých zastupitelů jednat znovu, a dala hlasovat o výjimce z jednacího řádu, což zastupitelé zamítli.

   Na příští jednání ZM se schválení smlouvy o prodeji pozemků společnosti LIDL a převzetí několika milionů k tomu, vrací na stůl zastupitelům, tentokráte s řádným upozorněním, že ta smlouva budoucí je snad neprůstřelná a jestli to zastupitelé neschválí, město bude tratit miliony, co bude muset LIDLu vracet a navíc hradit soudní výlohy…. A stali jsme se svědky metody, kterou já osobně stále nechápu- starostkou jsou vyzváni zastupitelé a titulem JUDr., aby se jako právníci k věci vyjádřili! A oni to dělají, nejen v tomto případě, pokaždé, když jsou k tomu vyzváni. Proti odbornému posouzení asi není námitek, ale vyjádřit by se měli ti, co takovou smlouvu připravili, aby obhájili, proč je ta smlouva pro město nevýhodná a nemůže z ní vycouvat. Co je mi do toho, jaký právní názor na to má třetí místostarosta, který zastupitele vystrašil svým názorem, nebo zastupitel M. Čapek se svým právním názorem, který také prohlásil, že u soudu město neuspěje, chci vědět, proč město takovou smlouvu uzavírá a chci to slyšet od těch, co tu smlouvu sepsali!   Nakonec vystrašili i zastupitele J. Lejčara, který byl vždy proti prodeji i v minulém volebním období, že hlasoval pro prodej a společnost LIDL odkoupila pozemky města.

   No, tak se stalo. A máme tu druhé dějství, prodejna je na pozemcích postavena a slavnostně se otevírá. Na Facebooku – oficiální stránce města se objevila zpráva, které jsem neporozuměla a tak jsem se zeptala:

Šťastná Michaela (Neregistrovaný) 14.2.2020 20:52:59 Dotazy občanů > Komerční reklama na stránkách města (č. 2211446)

Dobrý den,

na oficiálních FB stránkách města byl zveřejněn tento příspěvek:

"Protože se na město obracíte s otázkou, kdy že to bude ten Lidl už konečně otevřený… Tak tedy po osmi měsících se otvírá v pondělí 17. února. Dáváme sem tuto informaci hlavně proto, že ten den můžete přispět na dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč podpoříte padesátikorunou 12. MŠ v Písku."

Můj první dotaz se týká pravidel pro zveřejňování reklamy na oficiálních (nejen) FB stránkách města Písek pro komerční zařízení. Jsou tyto reklamy někým (ZM, RM) schválené, jak jsou definované co do rozsahu a obsahu, jsou nějak placené- kde najdu příslušný ceník, kdo určuje, která reklama na oficiální FB stránku města patří z důvodu podpory nějakého projektu?

Druhý dotaz se týká poslední věty v příspěvku – nikde jinde se o potřebě podpory školky nedozvíme, o jakou konkrétní podporu se tedy jedná, kdy město odsouhlasilo tento projekt podpory školky tímto způsobem, na jaký účet jsou peníze poukázány, na jaký účel budou peníze použity, kdo a kdy odsouhlasí jejich použití?

S pozdravem M. Šťastná

 

Odpověď – Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 20.2.2020 15:31:05 Komerční reklama na stránkách města (č. 2211658)

Vážená paní Šťastná,

žádná taková pravidla nejsou zapotřebí, neboť inzerci komerčním subjektům nezveřejňujeme. To se může stát jedině za předpokladu, že jde o charitativní projekt takového subjektu a město je jednou ze zainteresovaných stran. Sem patří i podpora městem zřizovaných organizací jako v uvedeném případu. Jedná se o vybavení 12. MŠ nábytkem a dalšími pomůckami (plánuje se nákup skříněk, stolečků, boxů, židliček, regálů na ložní prádlo, molitanových podložek atd.) pro tři třídy, celkem 78 dětí. Finanční částka bude poskytnuta formou daru přímo ZŠ Tomáše Šobra (přesný název Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070). Jak velká částka bude darována a zároveň kolik tříd se podaří vybavit, závisí na společnosti Lidl, která zašle škole návrh darovací smlouvy. Protože se bude jednat o finanční dar účelově určený, bude darovací smlouva předložena ke schválení radě města na nejbližším jednání po zaslání návrhu darovací smlouvy a zpracování materiálu k jednání RM.

Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí

 

   Hned upřesním, proč tomu nerozumím ani po odpovědi. Příjem veškerých darů schvaluje RM, to já chápu, ale jak společnost LIDL napadlo, že tahle školka potřebuje charitu a musí na ní vybírat peníze v jejich prodejně?

   Nedávno se schvaloval rozpočet města a odbor školství si nevšiml, že tahle školka potřebuje tak razantní obměnu vybavení? Copak na děti městu nezbyly peníze? Pak ovšem nechápu položky třeba v kapitole 740, z těch ušetřit na školku šlo!

   V prosinci se obhájci navrhovaného rozpočtu rozhořčovali nad vyjádřením členů finančního výboru, i nad vyjádřeními, která zazněla přímo na jednání ZM, prostě nade všemi a vším, co mělo rozpočet upravit, nebo vrátit k přepracování. Zase se na ZM hrozilo, tentokrát tím, že by se město ocitlo v rozpočtovém provizoriu a jak by se tím ochromil chod města. A jak to dopadlo? Ten rozpočet byl schválen. A nikdo z jeho zastánců neřekl ani zastupitelům, ani veřejnosti, že jsme na tom vlastně tak mizerně, že společnost LIDL musí charitativně vybírat peníze na vybavení naší školky!

 

   Ale, když nad tím tak přemýšlím, kousek dál je na stránkách města zpráva, že město loni hospodařilo s přebytkem 64 milionů korun. Peníze vlastně máme, tak proč na naší školku musí vybírat LIDL?

   Je to tedy reklama pro prodejnu, aby do LIDLu ten den otevření šlo co nejvíc lidí a utrácelo se aspoň za tři sta, aby se vybralo na školku? A proč jsme se o tom my, veřejnost, nedozvěděli dříve, ve Zpravodaji, na webu, v médiích, aby se počet nakupujících zvýšil a vybralo se co nejvíc peněz? Proč se to tutlalo do poslední chvíle?

   Hm, anebo se zástupci města sešli se zástupci společnosti LIDL a stejně jako při předchozích jednáních šlo o nějakou dohodu…něco za něco…. já tobě, ty mě… už předtím se spolu přece město a společnost dohodli na tom, že město prodá pozemky a podepíše smlouvu o smlouvě budoucí, a dostane za to od společnosti peníze…. Tak jak to bylo tentokrát, kdo si sjednal se společností LIDL schůzku, jménem vedení města, na které řekl – potřebujeme vyměnit zařízení školky, vyberte nám na to peníze formou charity, uděláme tomu otevření prodejny trošku PR na stránkách města… Anebo to bylo opačně, přišel někdo ze společnosti za někým z města a nabídl dar městu – za co… za přesvědčení zastupitelů k přijetí usnesení o smlouvě na prodej pozemků….nebo za to PR na stránkách města… nebo je v tom nyní něco úplně jiného?

 

   Vidíte sami, že jedna zpráva dokáže vyvolat tolik otázek, a i když se zeptáte, jasnou odpověď na to nedostanete (za to nemůže mluvčí města), a naopak, otázky přibudou!

Tak třeba se teď nějaké odpovědi od těch, co to celé vymysleli, dočkám v komentáři pod příspěvkem.

0
0

Diskuze k článku +

24. 2. 2020 (17:13)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Stejně tak, jak dříve Lidl financoval výstavbu Rákosníčkových hřišť, nyní se při (znovu)otevírání prodejen zaměřuje na podporu některé z místních MŠ.

Odpovědět

24. 2. 2020 (18:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hovoříte jménem prodejny LIDL?
Vnímám rozdíl při poskytnutí daru příspěvkové organizaci, nebo školce zřízené městem.

Odpovědět

24. 2. 2020 (21:37)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Chválabohu nehovořím. Jen se snažím zmírnit Váš údiv kolem daru školce. Děje se tak po celé republice. Stejně jako se před 20 či kolika lety kvůli výstavbě prodejen tohoto řetězce zabíraly plochy poblíž autobusových nádraží či načerno kácelo.

To byly věci, které mi vadily a vadí, ale odmítat dar školce? Ten by mi vadil od nějakého politického subjektu, mezi které, doufejme, zmiňovaný řetězec nepatří.

Odpovědět

24. 2. 2020 (23:43)  –  Michaela Šťastná

0
0

V něčem je tedy jasno, o novém programu sbírka na školku jsem četla v prosinci, ale byla to příspěvková organizace, která dar přijala. Já se divím daru pro městem zřízenou organizaci, kterou město dotuje.

Vy jste to asi celé nahoře nečetl. Někdo z města určil konkrétní školku zřízenou městem, vyjmul ji z rozpočtu města- alespoň nějakou část- a dohodl se s komerčním prodejcem na CHARITATIVNÍ sbírce určenou školce.
Pod pojmem charita si představuji dar potřebnému, který nemá jinou možnost jak fungovat.
LIDL nabídne školce dar a RM rozhodne o tom, jestli jej přijme. Co když ho RM nepřijme (třeba z důvodu obav z možné korupce, nebo podezření na pletichy, nebo sjednání výhody, nebo zneužití pravomoci…. nebo tak něco), tak jak tu školku zařadit zpět do rozpočtu města? Rozpočtovou změnou, ale co jsme to tedy za hospodáře, že spoléháme na dary nějakého řetězce, na charitu, jinak nebudou ve školce stoly, nebo co?
"…. Jak velká částka bude darována a zároveň kolik tříd se podaří vybavit, závisí na společnosti Lidl,…. "
A co nedá LIDL, to my dětem nekoupíme? Loni nám zbylo přes šedesát milionů, potřebujeme charitu?
A proč se uchylujeme k tomu, brát peníze od řetězce, o kterém víme, jak se při vstupu na trh zapsal v našich městech? Pořád vám to nevadí? Mě to připadá stejné, ne-li horší než peníze politického subjektu.

Ale víte co, s tématem jsem si dala práci, a šetřím si energii na odpovědi politiků, kteří s námi prý budou komunikovat, slíbil to třetí místostarosta. Takže OK, vy to vidíte, jak to vidíte, koneckonců je to váš problém, přesvědčovat vás víc nebudu.

Odpovědět

24. 2. 2020 (22:15)  –  Jaroslav Toman

0
0

LIDL by se měl omluvit a slíbit, že už to víckrát neudělá.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.