Přihlášení

Nosné téma prach

16. 8. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Kvůli znečištěnému ovzduší podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu každým rokem umírá v Česku až pět tisíc osob. Prostředky, jak napomoci k čistšímu ovzduší jsou různé, mezi základní patří filtrování znečišťovatelů, snížení počtu těch, co prach víří a instalace lapačů prachu. Mezi základní lapače patří ve městě zeleň. Tráva, keře, stromy.

Ministerstvo životního prostředí čelí další žalobě za znečištění ovzduší, již po několikáté v krátké době. Jde především o nastavení limitů prašnosti v ovzduší. Netřeba připomínat, že dýchání prachu a ostatních škodlivých částic ve vzduchu nám škodí. Podle informací víme, že účinná opatření na zlepšení ovzduší měla Česká republika přijmout již v roce 2005 v návaznosti na vstup do EU. Nějak to nevyšlo, ale to neznamená, že by se tím problém vyřešil. Proto obyvatelé Ostravy, Prahy, Brna a Ústeckého kraje podali na MŽP žaloby, ve kterých se domáhají zrušení nekvalitních programů a jejich nahrazení lepšími. Ovzduší v metropoli znečištěné jemnými prachovými částicemi připraví každý rok o život předčasně přes 500 lidí, kteří zemřou zejména na choroby srdce a cév. Podle prováděných měření na tom Písek není taky zrovna nejlépe, určitě ne tak dobře, abychom nad tím, co tu dýcháme mohli mávnout rukou. Hrubé částice prachu se zachycují v nose, menší se dostanou do plic a ultrajemné skrz plicní sklípky do krve, která je roznáší po celém těle. Nejvíce takovýchto částic produkují automobily, zejména diesely bez filtru pevných částic.

Z toho nám vyplývá, že automobilová doprava úzce souvisí se znečištěním ovzduší, to mi budete určitě věřit. Spíš si nebudete chtít připustit, že k nápravě lze přispět i parkováním aut a změnou provedení parkovišť.

Cituji ze Strategického plánu města: „Výjimku v tomto směru tvoří přízemní ozon (O3), neboť jsou v Písku dlouhodobě překračovány jeho limity ochrany zdraví . Hlavním zdrojem tohoto znečištění je intenzivní automobilová doprava. Dle sčítání dopravy mají na tomto negativním jevu hlavní podíl osobní automobily, které ve velké míře jezdí i do centra města, a kde tak dochází důsledku zástavby ke koncentraci přízemního ozonu. Dlouhodobé vystavení nadměrné koncentraci přízemního ozonu může způsobovat zánětlivá onemocnění plic, narušit jejich vývoj či omezit i jejich funkčnost. Snížení intenzity dopravy v zastavěných územích tak může přispět ke zlepšení kvality ovzduší a života v Písku. Některé nástroje snížení intenzity dopravy byly představeny v kapitole Doprava a jejich implementace spolu s dalšími kroky jako je výsadba zeleně u nejvytíženějších úseků by měla patřit mezi zájmové oblasti města…. Řešení nedostatku parkovacích míst v oblastech Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 vícepodlažní bytové zástavby (sídliště) lze hledat v budování parkovacích domů.“

Naše město má k dispozici Strategický plán, je to malý rádce. Za mě jsou to dobré rady, takže můj zájem o každý strom, kus trávníku, nebo keř není jen kvůli tomu, že je to živý organismus, ale i proto, že patří do našeho života jako pomocníci. Mé tvrdošíjné trvání na stavbě parkovacích domů, jakéhokoliv typu, není jen nadšení pro to, že je to moderní, ale i proto, že je to pomocník. Nemusím tu popisovat, jak by to na sídlišti vypadalo, kdybychom tu parkdomy měli. A není to jen můj názor, ale i názor odborníků, jsou ve strategickém plánu města uvedeny jako řešení! Jenže pak se objeví územní studie pro parkování na Jihu, a bác, zase postaru, asfalt místo trávy a stromů, v místě, kam si auto občan nechce dávat, občan chce parkovat nejlépe pod okny bytu, a ještě stavba za hodně peněz. Pozor, s tím nepřišel žádný důchodce, co se drží přežitků, s tím přišel náš modernizaci razící zastupitel. Jednou stranou z jeho návrhů prýští ty nejmodernější vymoženosti, třeba lyžařský svah dostane jen to NEJ, a na druhou stranu podpoří plán parkoviště jak za Přemysla. Mým zájmem je, aby se taková zastaralá a navíc škodící akce vůbec nerealizovala. Zastaralá v technice provedení, a škodící, no protože když budu mít okolo domu místo trávníku asfalt a místo stromů auta, tak mi to přinese prach a oteplení okolí. Tím, že auta jezdí po sídlišti sem a tam, pod okna a před dveře domů, dostává se nám prach a smog až do bytů, takže snížení hustoty dopravy by přišlo vhod. To nemluvím o tom, že v době masívní propagace aut na elektrický pohon pro sídliště a bytovou zástavbu vůbec, vyvstává problém, jak si auto přes noc nabít. V rodinném domě se na to snadno uzpůsobím, ale v paneláku? Budou mít byty z oken prodlužovačky k autům? To ne, zřídí se na místě posledního trávníku nabíjecí stanice, a někdo pohlídá, aby kolem ní neparkovala auta na benzín… Řešení nabízí parkovací dům, tam může být vše. Kromě aut na LPG, ale těch nebude tolik, aby přeplnila ulice.

Momentálně nám kromě aut práší i stavby. Dojděte se podívat na právě zateplovaný dům na Jihu,(č. p. 2007 ?), všude kolem se po zemi se válí binec, sem tam i sklo z oken, stavební materiál, trubky…Auta stavebníků parkují mezi lavičkami, na trávníku pod stromy, starý dub už přišel o větve, protože je snažší mu je olámat, než je podepřít, aby mohla pod ním jezdit auta. A přes lešení na domě žádná síť. Soused to hlásil na Městské policii, já to tam hlásila, a nic. Ještě jsem kolem zateplovaného domu takovou spoušť neviděla.

Teplárna mění potrubí, E.ON mění sítě, tak kopou. To se nedá nic dělat, to chápeme. U Kapličky se podkopal E.ON pod silnicí, tak tu díru překryli deskou, aby mohla projíždět auta. Položili ji jen tak na silnici, ničím nepodložili, tím pádem každé auto, co projelo, tou deskou mlátilo o silnici. Byl to zvuk podobný projetí vlaku po spoji koleje. Ve dne, v noci, randál. To muselo být pro lidi osvěžující, když na spaní místo oveček mohli počítat autíčka. A hlína z výkopu se zásadně nepřikrývá, vítr z ní tvoří prach, a ten všichni dýcháme. Dýcháme ho i na Jihu, kde jsou po celém sídlišti výkopy asi od dubna. Na Jihu se zadařilo zasypat hlínou z výkopu i malé, vloni vysazené stromy, všichni ti dělníci na to den co den koukají, a nic, jsou to jen stromy. Trávníky jsou rozježděné od strojů, sem tam odřený kmen od těch rour, co se mění, sem tam padne nějaká ta větev, stříška ze stojanu na plakáty je už měsíce opřená o kmen stromu, zatížená dlažbou, aby tam vydržela, ale výměnou bude v zimě teplo. Teda doufám. Vůbec se nekoukejte do těch výkopů, co všechno se tam zahrnuje se zemí, nebo se podívejte. Za sto let se budou archeologové divit.

Při opravě domů se používá přes lešení taková síť, na výkopy se asi nic dávat nemusí. Je možné, že přijde reakce v tom smyslu, že si doteď nikdo nestěžoval. Argument, který je mocnou zbraní – na ohňostroje nemáme stížnosti, na oslavu nemáme stížnosti, na nepořádek v Purkraticích si nikdo nestěžoval… Kde není žalobce, není soudce. Jo jo, a kde si někdo postěžuje, dostane takovouto odpověď:                            

Dušek (Neregistrovaný) – e-mail 24.7.2017 10:16:06

Dotazy občanů Dotaz – výměna plynového potrubí (č. 2177053) Dobrý den, v ulici Raisova v Písku, ve které je již přes měsíc prováděna výměna plynové potrubí a ulice je z velké části rozkopána a omezena tak v dopravě je ukázkou toho, jak to management spol. provádějící výměnu nezvládl a jak se to dělat nemá (resp. těm to možná nevadí), absolutně větší nezohlednění zájmu občanů bydlící v dotčené ulici nese město Písek, které se v povolovacím řízení nepozastavilo nad tak dlouhým termínem výměny potrubí, neb již druhým týdnem si zaměstnanci provádějící výměnu vybírají letní dovolenou. Naplánovat harmonogram prací bez dovolených není přece nic složitého i v letním období, kdyby si město tuto podmínku vymínilo (podmínka zcela ospravedlnitelná). Když se prováděla výměna potrubí na jaře na velkém náměstí, to frčelo i bez dovolených. Děkuji a jsem s pozdravem. Dušek

Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) – e-mail 26.7.2017 12:26:55 ≈ (Včerejší)

Dotaz – výměna plynového potrubí (č. 2177278)

Dobrý den, v tomto případě, v Raisově ulici, byla povolena uzavírka úseků místní komunikace střídavě v období od 12. 6. 2017 do 18. 8. 2017 včetně, a to v rozsahu předložených situací dopravně inženýrského opatření a harmonogramu prací. Dá se předpokládat, že stavba bude dokončena do 4. 8. 2017. Lenka Gareisová, tisková mluvčí, Městské služby Písek s.r.o.

Vida, dva měsíce žádná láce, což teprve na sídlišti. Protože Teplárna vymění potrubí všude ve městě, musí si vždy požádat, stejně jako všichni ostatní, o povolení něco kopat. I když, cituji:

K bodu 47) Žádost o výjimku pro vstup do chodníku a komunikací pro Teplárnu Písek, a. s.

Na jednání byl přítomen Ing. Filip, p. Hrádek a ředitelka Teplárny Mgr. Žáková.

Starostka – vzhledem k velkému rozsahu a zásahu do opravených komunikací je třeba řádně projednat.

Ing. Filip – pojali jsme žádost komplexně, aby se rada nemusela vyjadřovat ke každé změně, odbor by pak řešil jednotlivé konkrétní akce před jejich realizací. Teplárna bude žádat o dotace, zatím nevíme, jak budou práce postupovat.

Starostka – proč nedodržujeme moratorium?

Ing. Filip – některé lhůty jsou zbytečně dlouhé, přiklání se k inovaci již zastaralé vyhlášky.

Ing. Sládek – dotazuje se, co je Teplárna schopna garantovat, jaký rozsah oprav a jak to bude s uvedením do původního stavu?

Mgr. Žáková – počítají s uvedením do původního stavu, v současné době připravují projektovou dokumentaci, kde bude toto řešeno, dojde ke zdokumentování původního stavu a stavu po akci.

Pan Hrádek – je třeba říci,v jakém horizontu budou práce pokračovat, za 5 let může nastat jiná situace.

Ing. Sládek – investiční plán Teplárny je stavěn na 15 let.

Pan Hrádek – nesmíme opomíjet fakt, že sestavujeme plán oprav komunikací každoročně a nyní schválíme horizont 15let.

Ing. Filip – převod Teplárny na horkovod je 3letý plán a pokud bude dotace, musí jej Teplárna realizovat. Nechceme radu zatěžovat rozhodováním o každé ulici samostatně.

Mgr. Žáková – žádáme v předstihu, budeme se snažit o osvětu a občanům vše řádně vysvětlit a objasnit důvody oprav komunikací.

Ing. Franců – chápe žádost, ale Teplárna by měla v součinnosti s městem vše řádně koordinovat a vysvětlit veřejnosti.

Ing. Hořánek –dotazuje se, co se stane,pokud materiál odložíme? Chybí stanoviska ostatních síťařů, ti by měli být připraveni se případně připojit k akci v termínu její realizace. Navrhuje odložit a uložit odboru správy majetku ve spolupráci s MSP dopracovat kompatibilnost s ostatními požadavky síťařů a doplnit jejich stanoviska.

Ing. Filip – měníme parovod za horkovod, ne ke všemu se mohou ostatní síťaři připojit, pak by to byla kompletní rekonstrukce ulic a náklady by vzrostly mnohem víc.

Mgr. Žáková – nebylo zatím projednáno se síťaři, čekali jsme na vyjádření rady města, do konce června bude schůzka se síťaři a vše vysvětlíme. Kompletní rekonstrukce bychom neuhradili z dotace. Odložení materiálu nebude mít zásadní vliv na dotaci, budeme pokračovat v přípravných pracích, dořešeno musí být v říjnu. Předsednictvo Teplárny materiál jednohlasně odsouhlasilo.

JUDr. Průša – co s tím můžeme dělat, pokud chceme mít moderní technologie. Řádně ošetříme kontrolu a uvedení do původního stavu, k tomu je třeba zodpovědně zadat zakázku. S parovodem nelze umisťovat jiné sítě, jsou ochranná pásma. Důležité je řádně udělat osvětu.

Starostka – problém je, že koncepce Teplárny byla schválena až nyní.

Ing. Sládek – navrhuje materiál neodkládat, schválit dle návrhu.

U sn e se n í č. 398/17

Rada města schvaluje výjimku z „Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 o provádění výkopových prací na pozemních komunikacích města Písku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 (vyhláška o výkopových pracích)“ pro společnost Teplárna Písek, a. s. pro vstup do chodníků a komunikací v rámci splnění cílů Tepelné koncepce města Písek realizace v letech 2018 až 2020 pro ulice: Zeyerova, Nádražní, Hradišťská, Gregorova, Budovcova, Chelčického, Komenského, Prokopova, Jeronýmova a okolí hlavní Pošty, Komenského, 17. listopadu (úsek mezi ulicí Harantovou a Komenského), Roháčova.

 Jsem naprosto klidná, po přečtení Zápisu z jednání je mi vše jasné, ochranná moratoria mají dlouhé lhůty, změnit vyhlášku o lhůtách, a vlastně k porušování nedojde. Žádat o povolení na každou ulici, to by radu města mohlo obtěžovat, tak se vezme zgruntu všechno naráz. Připojit k výkopům i síťaře, tak těch se nikdo neptal, a zvedly by se náklady (ať si to rozkopou znova, až budou potřebovat). Koncepce Teplárny je na 15 let, tady to drobet drhne v datech, ale co, schvaluje se až pro roky 2018 – 2020, kdoví, kdo to vlastně potom bude mít na stole.

0
0

Diskuze k článku +

17. 8. 2017 (20:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

Musím se omluvit všem těm, co si chtěli udělat vycházku k zateplovanému domu, prohlédnout si binec. Zřejmě shodou okolností se na den, kdy jsem příspěvek uveřejnila prováděla u domu i kontrola, a velký binec se změnil na binec. K vidění už není taková buňka postavená na muří noze, to bylo dost kuriozní, jestli k umístění neměli povolení, zrovna dnes jí odvezli, auta parkující i na trávě a pod stromy našla místa na parkovišti, takže jsou tu jen obaly a ty desky, co nevím co je to za materiál, jak z toho ty drobečky létají všude kolem. Je to škoda, no snad má někdo fotečku, jak to zákoutí bylo vyzdobené. Píšu to včas, aby mi někdo ze čtenářů nevyčetl, že se prošel zbytečně.

Odpovědět

19. 8. 2017 (17:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ani téma čistoty ovzduší nelze vynechat z privátní hry o hledání rozdílů, tak se podělím, hledejte se mnou:

<3. listopadu 2016 přijala RM Usnesení č. 632/16 –schvaluje uchazeče Centrum dopravního výzkumu, v. v.i., Líšeňská33a, 636 00, IČO 44994575 za celkovou cenu !!950.000 Kč bez DPH!!, jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky „Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku“
Celková cena bez DPH činí 950 000,-Kč
Zákonné DPH činí 199 500,-Kč
Celková cena včetně DPH činí 1 149 500,-Kč

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.04.2017
uzavření smlouvy o dílo se společností Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IČO: 44994575, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, za celkovou cenu !! 1149 500,-Kč bez DPH !! na zpracování Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku Odbor investic a rozvoje V Písku dne:27.03.2017>
Kdo nenašel napoprvé, musí číst znovu :-)

Odpovědět

5. 10. 2017 (20:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

Několik dětí si hrálo venku asi na válku, a protože jsem je míjela u skluzavky na Jihu, vyrozuměla jsem, že to není ono, jak už nemají ty zákopy.. Ovšem, když se člověk zastaví a rozhlédne se po trase, kde se měnilo potrubí, tak ten dojem, že prošla bojem, vzbuzuje. Olámané stromy, kterým někdo pro jistotu uřezal větve, aby nebyly škody tolik patrné ( u čertvých řezů na dubu či lípě je poznáme snadno), zasypaný kmen stromku u fontány, pneumatika na kopečku hlíny, zničená spodní patra stromků(nových, zasypaných a potom odhrabaných), stavební materiál, zničená tráva, polámané křoví … Chodníky napůl rozebrané,nebo rozestupující se, napůl rozdrcené dlaždice, bez obrubníků, do toho sem tam otevřená jáma, u které dnes vítr posrážel zábrany… A je říjen, jestli to vrátí do pořádku, než přijde zima… Před lety jsem jela pro kamarádku do SRN, v pátek, v neděli jsem ji vezla zpět. Už v odpoledne ze silnice zmizeli dělníci, co opravovali ráno silnici, cestou zpět jsem pomalu nenašla místo, kde byla kvůli nim objížďka. A když jí dělali před domem chodník, trvalo to jen tři dny, se vším všudy. Já chápu, že všechno nejde hned, ale když stavbu opouští, měl by tam nastat stav stejný, jaký byl, když tam přišli. Si myslím, tedy.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.