Přihlášení

Nová ubytovna pro uprchlíky

9. 5. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

V pondělí se na zasedání rady města bude řešit bytový fond města v podobě Záměru podání žádosti o dotaci z výzvy MMR na rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny, projekt „Oprava ubytovacích a provozních prostor úpravny vody v Písku“. Nechci se zabývat ubytováváním uprchlíků ve městě z hlediska volné bytové kapacity města, spíš jen samotným návrhem.

- Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) vyhlásilo výzvu č. výzvy 1/2022/117D741 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „výzva“, „žádost“) z programu 117 74 Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro podprogram: 117D741 Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov. Cílem výzvy 1, je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak. –

 

   Důvodová zpráva nám popisuje vypsanou dotaci, která má posloužit momentální nastalé situaci. I když mám pochybnosti o tom, že realizace takových děl v době, kdy mají stavební firmy určený plán práce na sezonu a při cenách stavebních materiálů, s určeným ukončení realizace do 30.11.2022 bude vůbec možné pokrýt dotací poskytnutou MMR. Navíc si myslím, že stát přehazuje téma na obce. Budiž.

 

   Nevíme, jak město v tomto směru přesně postupuje, víme, že město dalo k dispozici pro uprchlíky volnou kapacitu bydlení na ubytovně, nejspíš většinu volných bytů v majetku města a prozatím volnou budovu v Sovově ulici. Neznáme výsledky dalších jednání o možnostech ubytování uprchlíků jinde ve městě, netušíme tedy, proč byl vytipován objekt prostor úpravny vody s kapacitou ubytování pro 19 osob.

   Na posledním zasedání ZM jsem se ptala, co bude dělat město s ubytovnou v Purkraticích. Prý zatím nic, další rok bude ubytovna prázdná chátrat. Je to prázdná, oficiální, zkolaudovaná ubytovna.

   Neptala jsem se na dům se dvěma popisnými čísly, který známe jako sídlo bývalé Hudební školy, nevím, kolik prostor se využívá, podle všeho je dnes z valné většiny tento velký prostor prázdný.

   Nevím ani, kolik volných prostor je ve všech budovách, které má město třeba v Karlově ulici, v bývalé knihovně (bytový dům přestavěný pro potřeby knihovny navrhoval Jiří Hořánek začít znovu používat jako bytový dům, což v diskuzi odmítla místostarostka města, prý kvůli parkovacím místům), nevím kolik je pravdy na tom, že se má stěhovat městský úřad v Budovcově ulici (lidově řečeno Okres) na náměstí a jaký je plán využití pro budovu.

   Nevím, zda je dobré připomínat, že město zbytečně prodalo velké množství vlastněných bytů, nebo některé budovy.

   Víme ale, že se jedná o žádost o dotaci pro 19 osob, tedy rozmístit je ve volných budovách ve městě by snad nebyl problém.

 

   Vraťme se k úpravně vody. Prozatímní vybudování ubytovny v tomto místě v materiálech není obšírněji posouzeno (dopravní spojení do školy, školky, zaměstnání např.). Je vybráno jedno patro v administrativní budově, to nejvyšší. Jak jsou obsazena spodní patra netuším. Provozní náklady na zbytek budovy uvedeny nejsou, přesto, pokud zde vznikne ubytovna, veškeré náklady spojené s jejím užíváním bude hradit za ubytované osoby město, po dobu pěti dalších let.

   Nevím, ale už zaznělo, že zde ubytovaní uprchlíci se začínají vracet zpět. Zrovna tak nevím, proč udržitelnost bezplatného využívání ubytovny musí být pět let. Počítá se s tím, že konflikt bude trvat tak dlouho?

   No nic, v materiálech na zasedání RM odpovědi na tyto otázky nejsou uvedeny. Doufám, že přestavbou v budově nevznikne pro město problém, jak využít budovu později. Protože po pěti letech zase přijde někdo moudrý s tím, že když už je jedno patro přestavěné na ubytování, což z budovy udělat další penzion a jestli ho město nechce, což to někomu takhle prodat.

Neodvažuji se pomýšlet, že byla budova vytipována za tímto účelem už dnes.

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

10. 5. 2022 (11:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

Po zasedání RM bývá natočeno videíčko o vybraných projednaných bodech, umístěné na FB města. Dnes k nám hovoří prostřednictvím videíčka třetí místostarosta a vybral pro nás informace o třech bodech, které považuje za zásadní. Jsou to:
- dezinformace o důchodovém domě – co je důchodový dům vysvětlil, myslí tím domov pro seniory- ten bývalý internát v Sovově ulici, po městě jde prý dezinformace, že tam zůstanou bydlet uprchlíci, ale třetí místostarosta chce dezinformaci zničit prohlášením, že 1.6. začne přestavba a už RM vybrala všechny dodavatele, včetně nábytku.
- za další zásadní informaci třetí místostarosta považuje odpovědět na časté dotazy na provoz restaurace Pí lokal, jako proč je zavřeno. Naštěstí je tedy vypsáno výběrové řízení na provozovatele a prý věří, že bude zase brzy restaurace v provozu.
- jako třetí zásadní bod vybral místostarosta rozhodnutí o umístění lavičky Fráni Šrámka u jezu, kam ji povolilo umístit Povodí Vltavy.

No, s těmi videíčky je to většinou tak, jak se říkalo na zasedání ZM, když se tento způsob prezentace vedení města odsouhlasil. Jsou tím, čím vedení města chce, aby byly, tentokrát jsou dva příspěvky o drbech (honosně nazvaný jako dezinformace) a jeden o zbytném výdaji města, ale kulturním.

Místostarosta sám praví, že vybral zásadní body ze včerejšího zasedání, takže rozhodnutí o nové ubytovně, o zadání staveb oprav komunikací a budov, o nové komunikaci u školky, o rozhodnutí, jak město nakoupí elektřinu, o Petici občanů, nepovažuje za zásadní.
Anebo nepovažuje občany za natolik kompetentní, aby pro ně vybral informace o těchto bodech ze zasedání a pro občany stačí jen informace o drbech? Kdoví …

P.S. Drbům se nevyhýbám, prostě jsou součást života člověka, ale nepovýšila bych je na zásadní téma obsažená ve videu s informací o zasedání RM.

Odpovědět

10. 5. 2022 (23:32)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Je to v docházkové vzdálenosti do areálu Jitexu, kde by se pracovní příležitost mohla naskytnout celkem snadno. Pěšky přes lávku je to do školky u Václava kousek. Do jiných škol/centra města sice trochu dál, ale to je problém celého Hradiště… Zato si mohou hned za barákem zalyžovat.

Jestli bych se něčeho bál, tak souběhu s plánovaným kempem.

Odpovědět

11. 5. 2022 (11:51)  –  Michaela Šťastná

0
0

Spádově nepatří vodárna ke školce U Václava, ale na Hradiště a kde je psáno, že budou všichni pracovat v Jitexu?
Máte nějaké konkrétní informace o budoucích obyvatelích ubytovny, že znáte jejich pracovní zařazení nebo jen tak od stolu řešíte problematiku chrlením písmenek do komentáře?

Kemp, no mají být dva kempy, jeden pro auta- karavany, a druhý pro vodáky … ani nevím, jestli na té jediné studii k vodárně kempy zasahují až sem …

Odpovědět

11. 5. 2022 (14:50)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Můžou za prací dojíždět třeba do Prahy, mně je to jedno. Jen jsem uvedl, že v areálu Jitexu možnosti jsou. Jsou tam desítky firem.

Dva samostatné kempy jsou pro mně novinka. Myslel jsem, že půjde o jeden areál s jedním provozovatelem. Ale to je jedno. Zajisté se shodneme na tom, že takový rekreant vyžaduje bezpečné a klidné místo. V případě ubytovny pro uprchlíky asi takové zůstane, avšak jestli se časem změní v běžnou dělnickou ubytovnu, je to s otazníkem.

Odpovědět

11. 5. 2022 (19:12)  –  Michaela Šťastná

0
0

No když napíšete s přesností, kdo kam – děti tam, dospělí tam – vyzní to tak, že máte info a proto můžete mít v problematice tak jasno a hned to vyřešit v komentáři.

Kemp, no o tom, kdo jej bude provozovat jsem nikde nečetla. Je takový projekt – to samo, to chce město – a město se konkrétně nevyjádřilo, jestli vodárnu (kemp) pronajme a komu, jen si nárokuje peníze z rozpočtu.
Kemp, podle studie je rozdělen na dvě části. a to právě pro vodáky a hlavně pro karavany.
http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-a-jeji-vyuziti
http://www.piseckysvet.cz/docs/02_20-05-13_ura.pdf

Inu, když z obyčejné chatky na Živci vznikl penzion, kdoví, co vznikne z ubytovny pro uprchlíky.

Odpovědět

11. 5. 2022 (19:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ani video, ani tisková zpráva ze strany města neposkytují informaci, zda ubytovna ve vodárně vznikne, tak se musíme spolehnout na objednávku města, která napovídá, že nová ubytovna bude.
****
Objednáváme si u Vás stavební projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy pobytové části objektu
administrativní budovy – areál staré úpravny vody“.
celková cena prací: 70 000,-Kč (bez DPH)
Celková cena max.: 84 700,-Kč (vč. DPH)
termín: 31.05.2022
Poptávka provedena: NE
****

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.