Přihlášení

Nové silnice, nová radnice

21. 10. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Povolební a jiná témata je třeba upozadit, protože náš všednodenní život je i o tom, kam se ve městě naši spoluobčané dostanou autem, a kam se třeba nedostanou ani pěšky. Opravy komunikací ve městě započínají, a s tím i spojený ruch staveb, objížděk a uzavírek. A kromě těchto oznámení na úřední desce města jsem našla ještě jednu zajímavost.

   Vlastně asi dvě zajímavosti, Zeyerova ulice asi bude průjezdná, ale s omezeními, mapky s tím, jak se bude ulicí jezdit, najdete také na úřední desce.

https://www.mesto-pisek.cz/vismo/zobraz_dok.asp?hledani=1&id_org=12075&kontext=1&archiv=1&query=&id_ktg=0&strVlastnik=&ud=1&submit=Zobrazit&p1=29441

Tak jak bylo zveřejněno cituji:

úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy č. 10c v Písku, v ul. Budovatelská, v úseku od stykové křižovatky tvaru „T“ s ul. Šobrova (bytový dům č.p. 1842) po křižovatku s ul. Šobrova u železniční trati (jednosměrný výjezd ul. Budovatelská s pokračováním do ul. Šobrova), v délce uzavírky 650 bm, pro provádění stavebních a výkopových prací v souvislosti s provedením opravy asfaltobetonové vozovky – frézování vozovky, úprava obrub a armatur ve vozovce a pokládka podkladní a nové obrusné vrstvy vozovky.

Úplná uzavírka místní komunikace (obousměrné a jednosměrné) v předmětném úseku se povoluje trvale bez přerušení na období od 01.11.2021 do 19.11.2021 včetně, v rozsahu podle zhotovitelem předložené situace dopravně inženýrského opatření a harmonogramu prací.

Stanovená objížďka:

Pro úplnou uzavírku dotčeného úseku místní komunikace ulice Budovatelská nebude nařizována objížďka a doprava pro místní provoz bude vedena podle postupu stavebních prací dle možností stavby z obou konců uzavřené komunikace

 

úplnou uzavírku místní komunikace I. třídy 31a Harantova v Písku v úseku mezi křižovatkou ulic Harantova x Rokycanova a křižovatkou ulic Harantova x Mírové nám. pro realizaci stavby: „Oprava povrchu vozovky místní komunikace Harantova v Písku“, a to trvale bez přerušení na dobu nezbytně nutnou pro provedení výše uvedené stavby ve dvou na sebe navazujících etapách v období od 27.10.2021 do dokončení výše uvedené stavby, nejdéle však do 07.11.2021 včetně, vše v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením.

1. Etapa: od 27.10.2021 do 31.10.2021

2. Etapa: od 01.11.2021 do 07.11.2021

Stanovená objížďka:

Po dobu úplné uzavírky místní komunikace bude objízdná trasa vedena po souběžných místních komunikacích: Rokycanova – Žižkova tř. – silnice II/139 Kollárova a v opačném směru.

 

 

   Mezi tím jsem si přečetla objednávku, a nejsem z toho zadání ani trochu moudrá, čtěte také část objednávky:

Smlouva č. 18107959: objednávka – projektové práce a služby v rámci zakázky „Provozně – dispoziční studie nové radnice města Písku“:

Objednáváme si u Vás projektové práce a služby v rámci zakázky „Provozně – dispoziční studie nové radnice města Písku“:

Obsah zakázky:

Architektonická studie provozně-dispozičního řešení zohledňující obsah zadání zakázky.

Projednání studie v rámci inženýrské činnosti s dotčenými orgány státní správy bude zahrnovat HZS,

hygienu – KHS a NPÚ.

Termín: 31.01.2022

Celková cena prací: 395.000,-Kč (bez DPH)

Celková cena max.: 477.950,-Kč (vč. DPH)

Poptávka provedena: ANO Kontrolu ceny včetně nabídkových položek provedl a odsouhlasil: ing. Václav Filip

   Slyšela jsem, že se budou některé odbory stěhovat, nevím které a kam (z okresu do bývalé Obchodní školy?), ale že se začne přestavovat radnice, to jsem ještě neslyšela. Asi má město na příští roky peněz, že neví co s nimi.

 

Až takhle?

0
0

Diskuze k článku +

22. 10. 2021 (15:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Doplním další úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy ev. č. 160c ulice Stroupežnického v Písku v úseku mezi křižovatkou ulic Stroupežnického x Jiráskovo nábřeží a křižovatkou ulic Stroupežnického x Na Houpačkách pro realizaci stavby: „Písek – oprava povrchu ul. Stroupežnického“, a to trvale bez přerušení na dobu nezbytně nutnou pro provedení výše uvedené stavby v období od 01.11.2021 do dokončení výše uvedené stavby, nejdéle však do 12.11.2021 včetně, vše v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením.

Odpovědět

30. 10. 2021 (20:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pozor, tato část města prochází opravami a bude zde horší dopravní situace. K ulicím Rokycanova, Harantova, kde opravy probíhají se od pondělí přidá –
–- úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy ev. č. 1c ulice 17. listopadu v Písku v úseku od křižovatky s ulicí Rašínova po ulici Legionářská pro realizaci stavby: „Písek – oprava povrchu ul. 17. listopadu“, a to trvale bez přerušení na dobu nezbytně nutnou pro provedení výše uvedené stavby v období od 15.11.2021 do dokončení výše uvedené stavby, nejdéle však do 20.11.2021 včetně, vše v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením.

Autem nejezdím, ale od pondělí se neprojede sídlištěm U Kapličky a večer se tam nezaparkuje, k tomu Rokycanova, Harantova a nakonec 17.listopadu … bude to tu docela zahuštěné, tak pevné nervy všem.

Odpovědět

2. 11. 2021 (08:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnešní ráno v ulici Šobrova by stálo městu natočit na videjíčko, jen tak, bez názvu, kterým by mohlo být třeba – jak ucpat ulici během několika sekund a s přesahem za kruhový objezd U Kapličky – jak napnout nervovou soustavu řidičů za možné maximum – jak projet ke škole podél odstavené techniky ze stavby stojící mimo stavbu – jak se jako pěšák dostat bez úhony z chodníku od samoobsluhy na chodník ke škole …..
Vzhledem k uzavírce ulice v sídlišti U Kapličky (oprava komunikace) a provozu před školou to musel být jedinečný zážitek pro všechny účastníky. Napřed jsem si říkala, že jestli nebude některý žák školy sražen autem, tak to bude něco jako zázrak, ale ulice se v mžiku ucpala tak, že děti chodily rychleji, než auta jela. Přesto tohle nebezpečí hrozí, hrozí i z druhé strany, ze sídliště Dr. Horákové, kde bylo také nebývale plno aut a lidí.
Policistu ani strážníka jsem v ulici nezahlédla, ale nepopírám, že někde v tom chaosu byli. Nikomu nepřeji nehodu nebo úraz, ale bude s podivem, jestli k nějakému nedojde.
A zároveň se musím upřímně divit tomu, proč se s výměnou asfaltu čekalo na školní rok, na zvýšený provoz na sídlišti, proč ve jménu peněz vystavuje vedení města občany takovým zkouškám a zbytečně, v tomto případě 100% zbytečně komplikuje provoz u školy. Vloni se touhle dobou stavěl kruháček u školy a opravovala celá ulice, ačkoliv prázdniny škol mají trvalý termín.

Odpovědět

2. 11. 2021 (22:09)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Včerejší odpolední fronta ze Sadové přes Švantlovu do Zeyerovy byla též výživná. Dnešní stav neznám, jelikož jsem po ranním pokusu odbočit ze Zeyerovy (ve které se to stále hemží stavební technikou) do Nádražní raději po zbytek dne objížděl půl města.

Odpovědět

5. 11. 2021 (11:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

Při pátku je provoz v Šobrově ulici zvýšený a řidiči už naférovku používají parkoviště v Šobrově ulici a chodník do ulice Dr. M. Horákové jako objízdnou trasu.
Každý den vidím několik aut jezdit oběma směry a protože si řidiči uvědomují, že se jízdou po chodníku a trávníku dopouští přestupky, jedou co nejrychleji! S jistotou počítají, že lidé jim uhnou.

Před chvílí nastala situace, že po chodníku šla třída mateřské školy, šly z ulice Šobrova dolů do ulice Dr. Horákové. Chvílinku před tím projelo auto z ulice Dr. Horákové na parkoviště. Děti po chodníku došly dolů a ihned za nimi jelo jiné auto z parkoviště přes trávník a po chodníku do sídliště.
To se děje několikrát denně, řidičům nevadí, že jezdí po chodníku, na kterém se pohybuje mimo jiné hodně dětí cestou ze školy a do školy.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.