Přihlášení

AKTUALIZACE – Nový plán – starý obsah

22. 9. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Aktualizuji příspěvek o zimním plánu údržby chodníků v našem městě.

Na jednání RM letos v květnu zaznělo:

< MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.05.2017

… Předkladatel materiálu dává radě města ke zvážení možnost navýšení rozsahu zimní údržby městských chodníků. Údržba těchto chodníků by nebyla součástí Plánu zimní údržby. Byla by prováděna ve volné kapacitě techniky po zajištění údržby vyplývající z Plánu zimní údržby. Nebyla by stanovena četnost, pravidelnost ani časový termín. Financování by bylo zajištěno dodatkem ke stávající Smlouvě o dílo mezi městem Písek a Městskými službami Písek s.r.o. …>

Rada města dnes projednává tento návrh na dodatečnou smlouvu ke schválenému plánu:

< Důvodová zpráva > <V zimním období probíhá z důvodu zajištění schůdnosti údržba místních komunikací i přilehlých chodníků. Tato činnost je vykonávána podle Plánu zimní údržby schváleného radou města (dále jen „ Plán“) a nepokrývá všechny chodníky ve městě. Z důvodu poskytnutí vyššího standardu pro obyvatele města v oblasti zimní údržby chodníků předkládá správce místních komunikací návrh navýšení rozsahu této služby. Jsou navrhovány úseky chodníků, které jsou přístupné technice provádějící zimní údržbu a nehrozí nebezpeční poškození jejich povrchů. I přes to zůstane část chodníků, které nebudou udržovány. Údržba nových ploch bude probíhat nad rámec Plánu, což znamená, že bude zajištěna po časových limitech daných Plánem. Na tuto údržbu se tudíž žádné časové limity nevztahují. Z toho důvodu je také volen způsob financování na základě samostatné smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu. V případě příznivých klimatických podmínek nebudou náklady účtovány. Mapový podklad, který je přílohou,je k dispozici pod odkazem http://www.ms-pisek.cz/maps/?source=chodniky&temp=1 Červenou barvou jsou značeny chodníky, které jsou zařazeny v Plánu, černou barvou jsou značeny chodníky, které jsou předmětem tohoto materiálu.>>

Sami se na mapce podívejte, o jaké navýšení se vlastně jedná. Povím vám, proč nesouhlasím s tímto návrhem, i přesto, že jsem si vlastně něco takového přála. Tento návrh je absolutně poplatný lidovému rčení: Aby se vlk nažral, a koza zůstala celá. Nový plán zimní údržby chodníků (dál už jen Plán) byl schválen letos v květnu, aktualizován byl až po 7 letech. V podstatě v něm nedošlo k zásadním změnám, jediná, která mi stojí za zmínku, je údržba všech cyklostezek, kterou nejsem s to pochopit. Tato smlouva by měla částečně zlepšit nedostatky Plánu tím, že úklidová technika dorazí navíc i do těchto ulic: Libušina, Zátavské nábřeží, Spartak, Na výstavišti, Národní Svobody, Stroupežnického, Dobrovského, Šafaříkova, Erbenova, pošta Racek, Za Pazdernou, Prokopova, Jeronýmova, Rokycanova, Logry, Václava Kršky, Budovatelská, Zeyerova > Harmony, Zeyerova, Husovo náměstí, Heritesova, Na Pakšovce, Třída Přátelství.

Z mapky vyplývá, že někde jde o úklid ulice po obou stranách, někde po jedné straně ulice, celkem půjde skoro o 11 km trasy, s roční platbou 59 606 Kč s DPH. Co mi tedy pořád vadí?

< Údržba nových ploch bude probíhat nad rámec Plánu, což znamená, že bude zajištěna po časových limitech daných Plánem. Na tuto údržbu se tudíž žádné časové limity nevztahují. >

To chápu jako chabou záruku toho, že se ulice uklidí. Napřed se pojede podle plánu, a na konci směny se vrátí technika uklidit ulice nad plán nebo taky ne. Hádám, že při silnějším sněžení se do těchto míst nedostanou pro vytíženost na Plánem určených trasách.

< Jsou navrhovány úseky chodníků, které jsou přístupné technice provádějící zimní údržbu a nehrozí nebezpeční poškození jejich povrchů. > Vůbec nikdo z obyvatel města nemůže za to, jaký povrch má chodník, ať už v ulici kde bydlí, nebo v místě, kudy chodí, a už vůbec nemůže za to, jakou technikou, kterou vlastní provozovatel služby, se bude sníh odklízet. Jestli nevyhovují povrchy chodníků, proč se nevymění? Protože v rozpočtu města má přednost hovořící zastávka s nabíjecí lavičkou? Výměna povrchu chodníků se po léta odkládá, co hledat jiná řešení. Město si umí dohodnout výměnu čehokoliv za cokoliv, s kde kým, v jiných případech až přeochotně, proč podobnou směnu nenavrhne obyvatelům ulic s „vadným“ povrchem? Určitě jde třeba o Habeš, jako příklad by mohlo sloužit: vy si uklidíte sníh, my nebudeme chtít poplatek za místo na popelnici. Spousta jiných možností se nabízí, jiná města v našem kraji poskytují i posypový materiál a nářadí do podobně vybraných dohodnutých lokalit.

Za další mi vadí tato formulace: < Z důvodu poskytnutí vyššího standardu pro obyvatele města v oblasti zimní údržby chodníků předkládá správce místních komunikací návrh navýšení rozsahu této služby.> Vyšší standard – s označením A+, jako u pračky. Zastávka autobusu, co na mě mluví nebo nabíjecí lavička, to je vyšší standard, navýšení schodku rozpočtu o 300 tisíc pro Smart city, sněhová děla v naší nadmořské výšce, jakbysmet, ale uklizené ulice města jsou snad běžnou úrovní života v tomto století. Zároveň se nabízí, co je tedy považováno za standard pro život obyvatel. Tady se vymýšlí, jak motoristé nechají auto Na Výstavišti, kam je pošle telefon ve spolupráci s cedulí, dál pojedou na kole, ale aby v zimě mohli jít raději pěšky, než autem, na to se kašle. Přitom právě v zimě leckdo nejede autem, protože je situace na silnicích mizerná, a raději jde pěšky. Děti a senioři, to nejsou obyvatelé města, kvůli kterým by mohly být chodníky schůdné? Ne všechny děti jezdí do školy a ze školy autem s rodiči, ne všichni senioři jezdí autem, nebo v zimě autem. Vůbec nepřipomínám inverzní ráz počasí, v zimě tak běžný, ani snahu o město bez aut. A jestli stojí provoz údržby po rozšíření o 11 km jen o 60 tisíc navíc za celou zimu, tak to prostě nechápu, je problém s investicí peněz do obyvatel? Rozhazují se tu miliony za chytré studie, za duplicitní studie (eCulture), na dodatky smluv u staveb, na akce a projekty Smart a na tomhle se škudlí!

Já to vidím jinak a určitě nejsem sama. Navrhované ulice, ty nad Plán, by se od letošního listopadu měly zařadit do plánu automaticky, a s nimi všechny chodníky, které slouží zároveň jako silnice a jsou jedinou přístupovou cestou k domům. Nad Plán ať jsou navrženy zbylé ulice, kde se technika za posledních 7 let neukázala. Údržba chodníků má, na rozdíl od jiných, městem hojně podporovaných akcí, oporu v zákoně, a určitě patří mezi základní potřeby spokojeného života ve městě. Starejme se, prosím, o řádné zabezpečení těch základů, standardu, i když to nejsou témata pro zvýšení popularity nebo volebních preferencí.

Původní text příspěvku:  <<  Ráda bych dnes napsala o něčem hezkém, milém. Nejde to, zas to bude kritika, ale věřte, raději bych byla za ty milé události. Vrátím se s přirovnáním k rodině, co by k městu. Hospodaření s rozpočtem je to téma. Rodina má nějaký příjem, který musí rozumně rozdělit na všechny potřeby rodiny. Tak to máme nutné výdaje, nenadálé výdaje a investice do obnovy. Něco na jídlo, na nájem, na benzín, na kino, prostě aby nikomu nic nescházelo. Co zbyde, to se ušetří, pak se dá třeba koupit nové kolo. Já bych to tak měla. Spokojenost a pospolitost rodiny spočívá i ve správném rodinném rozpočtu, kterým se hradí rodinné potřeby. Platí to i pro spokojený život ve městě, a městský rozpočet. Rozbor jedné části těch nutných výdajů, kterými se zajišťuje chod města, je už schválen Radou města, a je to: Zimní údržba chodníků ve městě.
Na zimní údržbu je nějaký rozpočet, k němu patří plán uklízených ulic ve městě, z něj se vychází ve výpočtech.  Náš platný plán byl z roku 2009, a letos byl schválen nový. Zákon ukládá majiteli chodníků je udržovat schůdné, majitel je město. U nás se to řeší šalamounsky, velká část města se v zimě neuklízí, menší část tak trochu. Letos nám zima připomněla, že navzdory oteplování klimatu, budou častější extrémy, jak ve srážkách, tak v teplotách. Možná mi matematika nejde, odhaduji, že víc jak polovina města multikáru s radlicí neuvidí, ani po schválení nového plánu zimní údržby.

K textu tohoto plánu je připojena mapka, obojí najdete na stránkách Městských služeb. Na mapce hledám, kde se bude uklízet. Neradujte se předčasně, když svou ulici najdete namalovanou! Může se stát, že je to ulice, která se uklízí jen po jedné straně chodníku, a nemusí to být ta vaše strana, kde žijete. V zástavbě rodinných domů by bylo možné vysvětlení, že tam nebydlí tolik lidí. Srovnání nějaké klidnější ulice, co do počtu obyvatel, a sídliště, to mohou být – ulice versus dva paneláky. Tři sídliště v Písku nemají uklizeny všechny ulice, aspoň z jedné strany. Na Jihu žije přibližně 3 tisíce lidí. Kolik jich vyjde v zimě na uklizený chodník? A kolik na půlce uklizené ulice, třeba na Převorce?

Rozhodně vám stojí za to, si mapku prohlédnout, zvětšit si ji, abyste viděli celá území města, kam se technika nepodívá. Pár příkladů: Amerika – ani jedna ulice, Logry – krom pár metrů, celé, sídliště Dr. M. Horákové – krom pár metrů, celé, Habeš – ani ulice, Rokycanova – ani metr, Roháčova – ani metr, chodník před školou J. Husa u parku – ani metr, chodník ke školce Zeyerova – ani metr, chodník ke školce T. G. Masaryka – ani metr, od Kollárovi ulice až na Jiráskovo nábřeží – ani metr v několika ulicích, Za Pazdernou směrem na Kollárovu ulici nikde ani metr, chodník se zastávkami autobusů v Sedláčkově ulici, ani metr…

Pozor, až napadne půl metru sněhu, a naši senioři, nebo mamky s miminky, probrodí pěšinu někam k silnici, mohou se vypravit na cyklostezky, všechny budou udržované po celou zimu! Proč má cyklostezka přednost například před chodníkem k OSSZ? Jak to, že má cyklostezka přednost před obytnou částí města? Pročpak jsou některé ulice z úklidu vyloučeny? Neptám se jen já, uvedu otázky a hlavně odpovědi z webu města:

   Dotazy občanů > Žižkova Třída (č. 2167671) Karel (Neregistrovaný) - e-mail   8.1.2017 17:08:07

Dobrý den, mohl by mi někdo logicky vysvětlit, proč už 2 roky se v Žižkově Třídě uklízí od sněhu jen jeden chodník a protější ne! To na té jedné straně bydlí starostka nebo co? Může mi někdo vysvětlit jaký je nastaven v našem městě systém? Děkuji za odpověď. Karel

   Bc. Kristýna Barchini (Diskuzní fórum) - e-mail   10.1.2017 10:26:06Žižkova Třída (č. 2167807)

Vážený pane, údržba chodníků probíhá dle Plánu zimní údržby. Konkrétně v Žižkově ulici se provádí zimní údržba na chodníku po jedné straně komunikace. Takto je to stanoveno. V některých ulicích probíhá údržba na obou stranách komunikace, jinde po jedné straně a někde po žádné straně. Údržba chodníků je prováděna na základě frekvence široké veřejnosti v závislosti na propojení strateg. bodů a institucí ve městě. S pozdravemLenka Gareisová – tisková mluvčí, Městské služby Písek s.r.o.

   Dotazy občanů > Úklid sněhu (č. 2167527) Michaela Pašková (Neregistrovaný) - e-mail   5.1.2017 10:59:21

Dobrý den, plánujete v budoucnu zařadit chodníky na Anerice (J. Malého, Máchova, O. Jeremiáše atd.) mezi ty v zimě udržované?
Pokud ne, prosím o uvedení důvodu. Děkuji M. Pašková   

   Bc. Kristýna Barchini (Diskuzní fórum) - e-mail   19.1.2017 11:02:36 Úklid sněhu (č. 2168539)

Vážená paní, děkujeme Vám za podnět. Protože se obdobných podnětů z různých částí města sešlo za poslední týdny více, všechny tyto podněty jakož i dosavadní zkušenosti s fungováním stávajícího systému zimní údržby po skončení této zimní sezóny město pečlivě vyhodnotí a rozhodne, zda stávající plán zimní údržby ponechá v současné podobě nebo zda ho změní či doplní.   S pozdravem  Bc. Kristýna Barchini – tisková mluvčí

   Dotazy občanů > Chodníky v zimě (č. 2167343)  Šťastná M. (Neregistrovaný) - e-mail   1.1.2017 23:31:27

Dobrý den, ráda bych zjistila, jaký postup mám zvolit pro bezpečný odchod( příchod) do bydliště v okamžiku, kdy je chodník pokryt sněhem. Městské služby jsem kontaktovala, jejich odpověď se týkala pouze oznámení, že tato komunikace není v Plánu zimní údržby schváleným zastupitelstvem města. V případě, že je nasněženo na chodníku, je ztížen jak průchod pro pěší, tak sjízdnost např. pro záchranáře, hasiče…., chodník totiž slouží jako jediná přístupová cesta k domu všem. A protože jsem postoupila již operaci kolene, chci předejít dalšímu zranění způsobenému např. na neudržovaném chodníku (jinde se mohu sněhu vyhnout, u vstupu do domu to jde těžko). Nejmenovaný úředník mi radil, abych přivolala Městskou policii, že zjedná nápravu. Je to správné řešení? S pozdravem Šťastná 

Bc. Kristýna Barchini (Diskuzní fórum) - e-mail   5.1.2017 12:49:37 Chodníky v zimě (č. 2167530)

Vážená paní Štastná,k odpovědi na Váš dotaz je třeba se podívat trochu do historie. Když tzv. Kuberova chodníková novela zákona č. 13/1997 Sb. zbavila vlastníky nemovitostí přiléhajících k chodníkům odpovědnosti za stav jejich schůdnosti a de facto přenesla povinnosti jejich úklidu na vlastníky, což jsou většinou města a obce, měly samosprávy v podstatě dvě možnosti řešení: buď pořídit více techniky a lidí a uklízet sníh po celém městě, nebo určit jenom část místních a účelových komunikací k úklidu a ostatní „nechat ladem“. Ve městě Písku, stejně jako ve většině měst v Jihočeském kraji, byla zvolena druhá možnost. Je proto vypracován tzv. plán zimní údržby, v němž jsou stanoveny ty úseky, které mají větší dopravní význam a jsou správcem (Městskými službami Písek) ve stanoveném pořadí a harmonogramu udržovány. Pokud tedy chodník u Vašeho domu není do tohoto plánu zařazen, nezbývá občanům nic jiného, než sníh odklidit svépomocí, nebo si pořídit vhodnou obuv a pohybovat se se zvýšenou opatrností. To ale není nic nového, tento stav platí v našem městě od roku 2009, pouze se stává aktuální při napadnutí většího množství sněhu. Městská policie nemá v této oblasti žádnou působnost. Mgr. Ing. Jiří Hořánek – místostarosta >>

Tak to vidíte sami, bude plán nový, jiný, pečlivě se vyhodnotí, ukliďte si sami, když se vám to nelíbí, nejsou lidi, ani peníze zrovna na tohle, strategické body a frekvence na nich. Schází tu návrh „ odstěhujte se, když se vám to nelíbí“.

Velikým překvapením je potom nový plán Zimní údržby. Nemám k dispozici mapku minulou, ale asi přibyly jen ty cyklostezky.  V  minulém plánu zapsány nebyly, ony některé totiž ještě ani neexistovaly, ale letos uklízeny byly. Opravdu je úklid sněhu z chodníků položka rozpočtu, na které se musí tolik šetřit? Je s tím tolik administrativy, když se peníze za zimu nespotřebují, a někam se musí vykázat, nebo je úklid sněhu pro zastupitele jen banální, okrajová záležitost? Zákon není dostatečný argument? Místostarosta uvádí, že města mají dvě možnosti, jak se o úklid postarat. Já si myslím, že je jen jedna, a tou se Písek neřídí. Výklad zákona malinko nahrává tomu, aby se zákon obcházel. A město prostě zákony obcházet chce. Bylo by nadlouho zjišťovat, do jaké míry je to návod pro občany, jak mají ctít zákony oni. Zimní plán údržby a rozpočet na něj považuji za základní výdaj na chod města, ale jsem asi sama. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, jak je možné, že se podle NOVÉHO plánu Zimní údržby s platností od 1. 11. 2017, bude nadále uklízet nadchod u školky na Jihu! Ten už 3 roky neexistuje, je fuč, ale v zimě se po něm budou prohánět multikáry Městských služeb! Podle plánu! V souvislosti s tím, kde všude se ve městě uklízet sníh nebude, je to vizitka, s jakou pečlivostí byl nový plán vypracován. Z webu Městských služeb:

Okruh č.3: Morový sloup – přechody, Alšovo nám., Budovcova ul. – MHD 2x + přechody, Heritesova ul. – podchod pod tratí ČD, Nádražní ul. – MHD 2x u Šipky, nadchod + schody MŠ Jih, sídliště Jih – podchod pod tratí ČD, Nádražní ul. – MHD, u nádraží ČD – MHD, Komenského ul. – trojúhelník. u pošty + přechody, Žižkova ul.- MHD 2x, Dr. M. Horákové – MHD, 17. listopadu – přechod přes kolejiště, Rokycanova – přechod přes kolejiště, J. Malého – schodiště 2x

Hm, tak tohle se moc nepovedlo. Ach jo, jestli je to o penězích, proč se šetří na spokojenosti občanů a v docela podstatné věci? Vyvolává to otázky, jak je možné, že na projekty, kterých je letos v plánu hodně, se peníze našly, a na lidi nezbylo? Zastupitelům nezáleží na tom, jak se dostane senior v zimě na nákup? Jak dojdou lidé do práce, děti do školy, mrňata do školky? Je jim jedno, že když se někdo na chodníku zraní, může mít trvalé následky? Co je komu platné, že na něj promluví autobusová zastávka, když se k ní nedostane? Starost o ty slabší nekončí u hřiště pro seniory, nebo jídelny, kde si vyzvednou oběd – no potřebují tam i dojít. A pro tříleté dítě je chůze po neuklizeném chodníku taky těžká. Ne všichni jezdí do práce autem, přece si ti pěší nekoupí vhodnou obuv a nevezmou do ruky lopatu, aby se do práce proházeli. Zastupitelům nezáleží na tom, jaký je všední život ve městě?

Máme tu rodinu, o které by se dříve řeklo „ navrch huj, vespod fuj“, to se říkávalo o těch, co se chlubili pozlátkem, a jejich děti chodily hladem. Rodiče se drží módních trendů, ve všem jsou in a moderní, mají přehled, styky, žijí společensky, a chlubí se tím. Zato doma se nepere, nežehlí, nevaří, neuklízí, rodina jde stranou, na to není čas, nájem taky počká, nebylo by na hadříky…

Nechceme být jako tamta rodina. Letos se radním daří dotáhnout do konce jednu akci za druhou. Až se bude dělat souhrn toho, co se letos povedlo ve městě, bude to dlouhý soupis.  Můžeme se pochlubit spoustou dokončených velkých projektů, vodotryskem, Smart parkovištěm, nabíjecí lavičkou, výstavou trofejí zvěře, umístěním v celostátních soutěžích, a kdoví čím ještě. Nepochlubíme se tím, že se nám tu žije spokojeně. Výjimku u spokojených občanů tvoří ti, co nad tím mávnou rukou, co jim nevadí sem tam nějaké to porušení zákonů, obejití nařízení, nebo vyhlášky. Doufám, že je jich menšina, ale jsou tu. Budeme mít hodně pozlátka, ale plné ulice sněhu, někde nebudou zastávky autobusu, jinde chybí stromy, někde chybí přechod pro chodce, leckde se po chodníku už nedá chodit, je toho dost. Výčet toho, co nás trápí, pomalu vzrůstá. Jak je to s tím pořekadlem – řetěz je silný tak, jako jeho nejslabší článek. Na tohle by se spíš hodilo něco o dobrých základech, na kterých se dá stavět dál, a výš. Tohle by se mělo psát v letácích pro turisty, jak je postaráno o lidi, jak se jim tu bydlí, jakou tu mají pohodu, že občanská vybavenost leží i v maličkostech, jako je uklizený sníh. Určitě i vy znáte nějakou obec, kde se neplatí za odpad, i v létě mají zelenou trávu, kde se neplatí za psa, kde nezapadnou sněhem, protože obec čte zákon tak, jak byl napsán a chtějí si doma pěkně žít. Lidé jsou tam asi spokojenější, radní určitě také.

Jestli se vám zdá, že se zbytečně starám o zimu, když ještě nezačalo léto, berte to jako varování před tím, co vás v zimě čeká. Je možné, že sníh v zimě nebude, je také možné, že ho bude víc než letos. Pomohlo by, kdyby byl nový plán ještě upraven, než ten sníh dorazí. Pomohlo by, kdyby se zrovinka sem investovalo o něco více, než doteď. I za tu cenu, že se zrovna o tomhle nedozvědí na Tchaj-wanu.

Jestli se ještě koukáte na mapku s nákresem úklidu chodníků, podívejte se na sídliště Dukla. Tohle sídliště bude mít uklizeno 98% ulic.

 

 

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.