Přihlášení

O kácení stromů v Purkraticích

22. 6. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Stane se, že si přečtu něco, čemu neporozumím a buď si to zkusím číst víckrát, nebo se musím poradit s někým jiným, jestli on třeba neporozumí textu lépe. Minulý čtvrtek objednalo město Písek vykácení stromů na hrázích rybníků v Purkraticích, v rámci stavby Obnova Purkratické rybniční soustavy. Tomu v objednávce rozumím. Nerozumím však, o jaké stromy se jedná, protože ke kácení přibližně 100 ks vzrostlých stromů a mnoha dalších dřevin na hrázích rybníků už došlo. Stromy, které dnes stojí na hrázích rybníků, se podařilo zachránit před kácením v poslední chvíli, nikoliv přičiněním města, ani odboru životního prostředí, ani nájemcem rybníků v Purkraticích.

   Projekt na obnovu rybniční soustavy v Purkraticích počítal s vykácením VŠECH stromů na hrázích, odstranění všech křovin, keřů a většiny rákosů a orobinců. Rybníky jsou nejspíš od dávných povodní zanesené bahnem, nečetla jsem žádnou studii nebo průzkum k povodním, ze kterého by se dalo zjistit, nakolik přibylo v rybnících bahna povodněmi, a kolik obsahují sedimentu nedostatečnou údržbou nebo hospodařením na rybnících. Projekt zmiňuje navýšení kapacity rybníků na stoletou povodňovou vodu nebo narovnání objemu rybníků do původních rozměrů, nevím jistě, jestli byly svým objemem vystavěny na stoletou vodu. To je jedno, oba důvody znamenají ve výsledku výrazné vybagrování rybníků jak do hloubky, tak do šířky. Nebudu konkrétní, projekt jsem četla jen během zasedání ZM, kdy bylo možné do něj nahlédnout, nepamatuji si z něj vše.

    A protože se v projektu počítalo s masívním kácením, a nenašla jsem v projektu, ani v důvodové zprávě, vyjádření organizací či společností, o kterých jsem se domnívala, že se k projektu mají vyjádřit, dotázala jsem se jich po zasedání ZM v prosinci, přímo na stanovisko k usnesení ZM, které bylo k projektu Obnova Purkratické rybniční soustavy zastupitelstvem přijato. Na tak masívní vykácení dřevin v místě, kde žijí nejen chráněné druhy ptáků, je totiž třeba udělení výjimky, kterou nájemce neměl udělenu a zastupitelé neměli zájem si při schvalování usnesení zjistit, jestli to není v rozporu se zákonem.

   A tak nájemce o vyjímku ke kácení požádal teprve tehdy, až když do jednání na „náš“ popud vstoupil Krajský úřad a Agentura ochrany přírody a krajiny. Teprve potom, co zastupitelé odsouhlasili finanční podporu nájemci rybníků a jeho projektu, teprve potom se doplňovala ta nejdůležitější stanoviska a povolení k výjimce, která zároveň upravila u jednotlivých rybníků rozsah kácení dřevin – nedovolilo se nadbytečné kácení a vyřezání rákosů a orobince, nejen kvůli ochraně zde žijícího ptactva.

 

   Když to shrnu, nájemce disponoval projektem, který navrhoval vytvoření holin na hrázích rybníků a odstranění rákosí a orobince, souhlasil s tím odbor životního prostředí, radní a zastupitelé to posvětili svými usneseními, že podle projektu dofinancují takto provedenou "obnovu rybníků". Kdo by potom nesl následky za škody, které by tím vznikly, to mi není jasné.

   Jasné však je, že kdybych na to neupozornila několik dotčených orgánů, a tím některé další a tím pádem bylo vyvoláno jednání a nájemce konečně požádal o povolení výjimky, nic by se nedělo. A protože si nájemce vše vyřizoval až poté, co mu zastupitelé „posvětili“ financování stavby (RM tomu dala zelenou už v létě), zdrželo se kácení na hrázích rybníků a započalo až v polovině března tohoto roku. Do konce března bylo skoro na 100% vykáceno vše, co bylo povoleno vykácet.

 

   A tak překvapeně a nechápavě zírám na Objednávku města, na vykácení stromů na hrázích rybníků v rámci Obnovy Purkratické rybniční soustavy, když stromy, které tam dnes stojí se kácet nesmí!

   Nebo je tohle objednávka na již provedenou práci? Jakože se v březnu jen tak seberou zaměstnanci Lesy města Písek, vyrubou hráze rybníků, zpracují pokácené dřeviny, ale město si je na tu práci objedná až za tři měsíce, až v červnu?

   A tahle objednávka, jakpak se prokáže v účetnictví města Písek anebo v účetnictví firmy Lesy MP?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

 OBJEDNAVATEL město Písek   DODAVATEL
     Lesy města Písku Flekačky 2641
 Fakturu zašlete město Písek na: Velké náměstí 114/3    
  
 OBSAH objednávky
Objednáváme u Vás pokácení dřevin na hrázích rybníků v Purkraticích v rámci stavby: "Obnova Purkratické soustavy"

Cena max.: 195 000,00 Kč bez DPH
Termín: co nejdříve

Ing. Milena Hladíková   Josef Lejčar
 vedoucí odboru    správce rozpočtu
V příloze faktury uveďte položkový rozpočet.
Pokud se jedná o ekonomickou činnost města a předmět fakturace spadá do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb., na fakturu uveďte: Daň odvede zákazník.
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem k datu uskutečnění zdanitelného plnění, hodnota odpovídající DPH bude hrazena přímo na účet příslušného správce daně v režimu podle § 109a zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

TELEFON: +420 382 330 111  FAX: +420 382 214 431 E-MAIL: e-podatelna@mupisek.cz
V Písku 17. 6. 2021
---------------------------------------------------------------------<

Odpověď na můj dotaz k objednávce z webu města:

Vážená paní Šťastná,

kácení stromů realizovaly Lesy města Písku již v březnu. Objednávka byla vystavena zpětně. K žádnému dalšímu kácení nedojde.

Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru správy majetku

 

   Vida, vida, to je mi hospodářství, napřed výkon práce, pak si ji teprve objednám (hodně vtipný je tedy termín plnění objednávky – co nejdříve!) a zaplatím. A má tohle kácení stromů vlastně platit město?

 

P.S. Kam přišlo dřevo z pokácených stromů, kdo je vlastní dneska – nájemce rybníků nebo město, a co s ním udělal a jak jej zhodnotil? Na obr. jedna z hrází před a po kácení.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.