Přihlášení

Odborná porota neocenila územní studii Žižkových kasáren

8. 12. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

Jak se blíží konec roku, máme tendenci bilancovat dění, které se nás v průběhu roku dotklo. Nejen na úrovni osobního života, ale života společenského i pracovního. Zkusím také nějaké to srovnání toho, co se nás všech mohlo více či méně dotknout. Začnu u plánu města na vytvoření nové čtvrti v Žižkových kasárnách. Začátek byl žalostný. Vedení města spadl celý prostor kasáren před mnoha lety do užívání a jediné řešení, které zástupci města vymysleli, bylo rozprodání celých kasáren. Tak jasně, proč hledat cesty a peníze v rozpočtu, proč přemýšlet nad tím, jak nerozšiřovat město novou zástavbou za hranice města, když stačí prodat, a je po problému!

   Město se vzdalo přestavby kasáren na novou městskou čtvrť, nakonec město prodalo většinu kasáren developerovi, který ovšem neplnil podmínky smlouvy a město muselo soudně vymáhat zpět svá práva a majetek. A znovu se vynořil problém – máme kasárna. Tentokrát se našlo pár odvážlivců zastupitelů, kteří s nápadem neprodávat uspěli. Chvíli to vypadalo, že v kasárnách vznikne nový typ čtvrti, která tu vlastně chybí, a do kasáren měla být umístěna sportovní hala, bazén vedle ní a zbytek prostoru by se využil pro bydlení. Už už to vypadalo na realizaci některého ze zhotovených projektů, ovšem ouha, přišly volby.

  S léty prodlevy se změnilo osazenstvo vedení města a otázka prapůvodních prodejů kasáren se vypilovala, zabalila do pozlátka, aby lépe u zvolených zástupců prošla vlastně nepovšimnuta, jako takový akt konání dobra pro město. Takový je dnešní obraz kasáren. Město si v minulosti zaplatilo několik několik studií, kterými byla naplněna vůle občanů s počátkem u samotného referenda o bazénu. Proti záměru tehdejšího vedení města pod vedením starosty k přestavbě bazénu na aquapark se veřejnost vyjádřila v referendu – chtěla modernizovaný bazén na jiném místě. Veřejnost v anketě vybrala i místo pro stavbu bazénu –KASÁRNA. Slib vedení města dodrželo, kvůli veřejnosti byly zhotoveny ony studie s rozvržením prostoru pro sportovní halu, bazén a bydlení.

   Ovšem vůle veřejnosti neladila s vůlí následujícího vedení města, které si sveřepě prosazuje bazén pod lesnickou školou a kasárna na rozprodej developerům. Tady už se dá hovořit jmenovitě, kdo zdržuje stavbu bazénu, kdo stojí za tím, aby byl bazén umístěn na jiném místě, tady se dá hovořit o několika zastupitelích, kteří posunuli hranice přestavby a rozšířili území kasáren až za rychlostní silnici a odsunuli stavbu bazénu a haly mimo kasárna, tady je snadné ukázat na bývalé a současné zastupitele, kteří nesou podíl viny na tom, že nový bazén město nemá.

   Nástup nově zvolených měl za následek, že byla zadána další studie na kasárna. A původní zadání bylo doplněno o zapracování bazénu a haly do kasáren, ovšem z rozhodnutí pracovní skupiny pro bazén (která nemá žádné takové pravomoce) byly bazén a hala umístěny mimo kasárna a nakonec zcela ze studie vyškrtnuty! A pak už jen zastupitelé bazén umístili pod lesnickou školu, odsouhlasili studii v podobě stávající jako podklad pro změnu územního plánu a je hotovo, prapůvodní záměr rozprodat kasárna developerům je zpátky ve hře, dalo by se říci –na papíře.

   Před několika dny proběhlo veřejné projednání změny územního plánu u kasáren, za naprosté absence většiny zastupitelů, bohužel i veřejnosti. Přitom je velice zajímavé, jak mají budoucí kasárna vypadat, jednou se budeme ještě divit.

   Já osobně jsem nesouhlasila s návrhem studie kasáren a už vůbec se mi nelíbí prováděná změna územního plánu. Ale znáte to, jsem laik a s velice subjektivním názorem k takové změně. Jenže ona ta studie nezaujala ani nijak výrazně ve světě odborníků. Město nás sice informovalo, že Územní studie Pražská brána usiluje o titul Urbanistický projekt roku*, ale jaksi nás již neinformovalo o výsledku.

 

   Pro našince není úplně snadné ty výsledky vyhledat **. A tak „naše studie“ získala 79 hlasů ve veřejném hlasování. To je tak všechno, co se o ní dál dozvíme, protože odborná porota už studii ani nenavrhla na žádné z udělovaných ocenění, ani neocenila, tuhle studii už nikde v textu o výsledcích soutěže nenacházím, takže skončila někde daleko daleko za vítězem. https://www.stavbaroku.cz/contestInfo.do?Dispatch=ShowDetail&itemId=423

   Jako mohla bych se škodolibě veselit shodou u názoru na podobu kasáren, jako že já a odborná porota (veřejnost hlasující) ve studii nevidíme nic extra. Neraduji se ani trochu, naopak, poté, co byl zveřejněn návrh územního plánu pro kasárna mám ještě horší pocit, než jen při pohledu na tu studii samotnou. Neumím najít přesné vyjádření pocitu zmaru. Nad tím, jak se prosadil záměr prodávat v kasárnách, jak studie „nadržuje“ developerům, jak podivně dopadlo celé plánování nové čtvrti, jak „divně“ bude jednou vypadat a jak to skoro nikoho nezajímá (do doby, než se ho to nějak dotkne, to se potom občan ozve).

 

   No nic, asi budu muset poslat městu podnět na zlepšení informovanosti veřejnosti. Pokud totiž na webu města někdo zveřejní žádost o podporu studie hlasováním, měl by zveřejnit i výsledek hlasování. I v případě, že vlastně není čím se chlubit.

Tak je to u nás skoro se vším, že se řekne jenom něco, jen takové malé A. Totiž, k tomu, aby město řeklo i velké B nedochází téměř vůbec a já si myslím, že si zasloužíme úplné informace. O všem a u všeho.

 

Související článek – http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zhodnoceni-studie-zizkova-kasarna-z-pohledu-moderniho-urbanismu

 

*https://www.mesto-pisek.cz/uzemni-studie-prazska-brana-usiluje-o-titul-urbanisticky-projekt-roku/d-45351/p1=29518

** https://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=115&group=awarded

- https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=19320

P.S. Jak by měla kasárna vypadat podle mého- je studie na obrázku v perexu a tato studie má 4 varianty. Čtyři!!!

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

8. 12. 2022 (17:01)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Kdyby areál kasáren tehdy koupil někdo, kdo by to myslel vážně, dnes bychom se o bazénu tamtéž vůbec nebavili a možná by už pod lesnickými školami stál. Škoda.

Odpovědět

8. 12. 2022 (20:56)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jistě, to je kdyby.
Já bych přesto vsadila na jistotu. Neprodávat a začít budovat novou čtvrť, kdyby se začalo ihned po předání prostoru městu, dneska by bylo hotovo, i kdyby se stavělo po etapách.
A navíc by se náklady pohybovaly v naprosto jiných cenách, pro město rozhodně výhodnějších.

Odpovědět

9. 12. 2022 (17:34)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Mně by jenom zajímalo, jestli se v tomto volebním období někde kopne do země. Zatím to nevypadá ani na kasárny, ani na bazén. Parkovací dům u pošty v nedohlednu, kemp v areálu vodárny též nějak usnul a než se nadějeme, bude tu za dalších pár volebních období znovu na stole generální oprava kulturního domu, divadla a možná, že dojde i na ty schody před kinem.

Že se město nechlubí, že v soutěži pohořelo, mi vadí ze všeho nejmíň.

Odpovědět

9. 12. 2022 (18:56)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ono přece nejde jen o tu samotnou soutěž, kde se územní studie u odborníků nedočkala žádného ocenění, jde o to, že se podle ní má stavět v kasárnách.
Tu soutěž beru jako hodnotící ukazatel kvality, a jestliže neobstála v odborné soutěži, patrně by to mělo být určité varování, že nebude po realizaci – výstavbě podle té studie – o co stát. Jak je uvedeno v připojeném článku, má velké množství nedostatků. 
A tím považuji výsledek soutěže za významný a měl být zveřejněn, třeba by to ovlivnilo zájem o změnu územního plánu u zastupitelů.

Odpovědět

10. 12. 2022 (12:23)  –  Pavel Šebelle

0
0

Městem navržená studie kasáren je velmi špatná, řekl bych takový odstrašující případ, jak by se to dělat nemělo. Mohla by se nazvat "Jak co nejvíc znehodnotit zajímavé volné území". Není divu, že to cenu nedostalo. Do velké klidné lokality jižní části kasáren, kde by mohla být družstevní výstavba bytových a rodinných domů pro mladé rodiny s velkým parkem, zavádí největší provoz z přeložky od ČB a z Kollárovy a Dvořákovi ulice.

Odpovědět

11. 12. 2022 (15:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jistě, sama jsem zvědavá jak bude doprava novou trasou fungovat, na veřejném projednání územního plánu se okrajově hovořilo o dopravě v ulici Pražská a navazující Třídě národní svobody, a nejsem si jistá, že změny budou obyvateli – uživateli těchto ulic zrovna vítány.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.