Přihlášení

Palackého sady centrem Městské slavnosti – za jakou cenu?

31. 3. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Navazuji na článek o konání akcí v Palackého sadech. Loni město nechalo vypracovat Plán péče Palackého sady, z něhož vyplývá zpráva o poškození dřevin a trávníků v důsledku konání akcí všeho druhu v takové míře, že je třeba investovat víc jak milion k nápravě těchto škod, některé stromy je dokonce třeba ochránit mechanicky. V rámci zpracování Plánu péče je dokonce doporučeno jeden ze stromů vyhlásit jako památný strom, jedná se jilm, který je vlastně raritou mezi jilmy

O jasan v Komenského ulici jsme přišli, jilm by šel zachránit, Cituji: … Jilm č. 226 (rostoucí v trojúhelníku mezi hudebním pavilonem a Neptunovou kašnou), doporučuje zpracovatel vyhlásit jako památný strom, a to vzhledem k jeho významným rozměrům, druhu i umístění v prostoru (stromy tohoto druhu se vzhledem k rozšířené nemoci – grafióze jilmů, celorepublikově netěší dobrému stavu a nedožívají se vysokého věku, písecký jilm je tak unikátní). V okolí tohoto stromu zpracovatel doporučuje striktní zamezení pohybu osob (např. nízkým plůtkem – již projednáváno s orgánem státní památkové péče), s radiálním mulčováním (metoda AirSpade) a s následným pokrytím povrchu vrstvou organického mulče, který bude každoročně doplňován. To vše za účelem vylepšení stanovištních podmínek vyhlašovaného památného stromu a minimalizace dopadů zhutnění …

   O celé znění Plánu péče si budu muset extra požádat, nenašla jsem jej na webu města zveřejněný. Tento úryvek byl v materiálech pro RM, společně s návrhem investic do nápravy způsobených škod v Palackého sadech. Zároveň se v úryvku také uvádí, cituji:

Zpracovatel uvedeného plánu péče však upozorňuje na enormní zhutňování půdního prostoru kolem hlavní promenády, zejména pak v okolí hudebního pavilonu. Zhutněním dochází k nevratnému poškozování více jak stoletých dřevin (vlivem utužení nedochází k výměně půdního vzduchu a není zajištěno vsakování dešťových srážek, což způsobuje postupné odumírání kořenů významných stromů). Při slavnostech a kulturních akcích proto doporučuje stavět stánky pouze na zpevněných plochách (včetně prostoru pro postávání trhovců), aby nedocházelo k fatálnímu poškozování významných městských stromů…

 

   Všichni radní města četli tento úryvek, a přesto je nechává v naprostém klidu slova jako – dochází k nevratnému poškozování více jak stoletých dřevin (vlivem utužení nedochází k výměně půdního vzduchu a není zajištěno vsakování dešťových srážek, což způsobuje postupné odumírání kořenů významných stromů) – a příští pondělí hodlají projednat materiál, aby se Městské slavnosti nekonaly na Velkém náměstí, ale v Palackého sadech.

 

   Poté, co radní vzali Plán péče na vědomí, by si jeden řekl, že se budou snažit akce v Palackého sadech omezit na minimum, aby se práce zahradníků na záchranu poškozených částí sadů neminula účinkem, o vynaložených financích nad rámec rozpočtu nemluvě. A podívejme, opak je pravdou.

   Namísto, aby se sadům ulevilo, naloží se jim ještě víc! Na náměstí se Městské slavnosti konat nebudou, zábava se přesune vedle * Palackého sady – koncerty prezentace místních spolků a kroužků, * zahrada kulturního domu – koncerty, taneční a divadelní představení pro mladé * Havlíčkovo náměstí – historický program * vnitroblok DFŠ – besedy, divadlo a malé koncerty * Divadlo Pod čárou – koncerty * Na Výstavišti – atrakce pro celou rodinu

   Ačkoliv to vypadá, že se v sadech bude konat jen pár akcí, všichni víme, že se stanou součástí cesty do za programem do divadla, na Havlíčkovo náměstí se projde průchodem, a cestou z Výstaviště se půjde také přes sady. Stanou se základnou slavností přeplněnou lidmi.

   Rada města rozhodne, zda se letos bude na Městské slavnosti vybírat vstupné, v návrhu je vstupné nevybírat. V zásadě jsem pro neplacení vstupného. Ovšem v okamžiku, kdy nebude slavnostem sloužit Velké náměstí jako „základna“, nebude se platit vstup na akci, nebudeme omezováni žádnými nařízeními vlády, je tu velmi vysoký předpoklad toho, že účast veřejnosti na všech akcích ve městě bude vysoká. A přesto budou akce pořádány v Palackého sadech.

   V materiálech ke schválení na pondělním zasedání RM se uvádí:

Odůvodnění zrušení zavedeného vstupného

S ohledem na po covidovou situaci v kultuře a nárůst cen nelze nyní jasně predikovat příjmy z uvažovaného prodeje vstupenek, které by spolu s příspěvkem města pokryly všechny náklady spojené s městskou slavností. Z tohoto důvodu chceme jít cestou skromnějšího programu bez využití Velkého náměstí. Odpadají tak náklady na oplocení tohoto prostoru, realizaci podia, zastřešení a většího personálního zajištění. Slavnost bude probíhat v Palackého sadech, na Havlíčkově náměstí, v zahradě kulturního domu v dalších prostorech (například Divadlo Pod čárou nebo vnitroblok DFŠ). Na základě zkušenosti z roku 2021, ohlasů veřejnosti a doporučení kulturní komise se jeví tato komornější varianta slavností jako vhodnější. Zároveň se tímto výrazně ušetří náklady na rozpočet CKMP.

 

   Zkratka CKMP znamená Centrum kultury města Písek, které je pořadatelem této kulturní akce, letos navrhlo snížit nájemné provozovateli – nájemci restaurace v kulturním domě za období 1. 1. – 31. 8. 2022 na 6 000 Kč měsíčně namísto smluvních 30 tisíc Kč měsíčně. A po ztrátě 192 tisíc Kč na nájemném CKMP nyní navrhuje úspory města na svůj provoz tím, že se Městské slavnosti nebudou konat na Velkém náměstí. Aha.

   Ředitel CKMP a třetí místostarosta, kteří materiál na zasedání RM předkládají, se opírají o stanovisko komise kulturní, která doporučuje komornější variantu Městské slavnosti s neadekvátním zatížením Palackého sadů. V materiálech nenajdeme položku, která by vyčíslila náklady na zvýšenou ochranu dřevin a trávníku v době konání akce, nenajdeme ani zmínku o tom, že k nějaké vyšší ochraně vůbec dojde, nenavrhla tuto položku ani komise kulturní, ani nikdo další z předkladatelů materiálu.

   Co je však víc než jisté, že peníze ušetřené na nevyužití Velkého náměstí na akci rozhodně nepokryjí úhradu škod způsobených v Palackého sadech na zeleni. Z pokladny města se neušetří ani koruna, co se neinvestuje na náměstí, investuje se do náhrady škod v Palackého sadech a ještě to bude málo.

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

31. 3. 2022 (20:51)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Není skutečným důvodem spíše to, že na Velkém náměstí se očekává stavební ruch? Kdyby ne letos kvůli současným výkopům, tak třeba za rok kvůli celkové rekonstrukci.

Odpovědět

1. 4. 2022 (11:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ach, chcete snad říct, že se do materiálů k uvedenému bodu neuvádí SKUTEČNÉ důvody?
Že by navrhovatelé v materiálu, který je dokumentem města, spolu s komisí kulturní zatajovali před veřejností skutečné důvody? Jakože je veřejnost našimi vládnoucími balamucena?

Stavební ruch se neočekává, ten tam probíhá.

Co bude příští rok se neví, rozpočet jede v letos se schodkem, tedy do mínusu, rozdělaných akcí náročných na finance je spousta a na podzim jsou volby, takže to co je v plánu na příští rok se teprve dozvíme po volbách.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.