Přihlášení

PaRo jde do finále

16. 11. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (14) | Vaše názory

Participativní rozpočet má mou velkou podporu. Velice dobře si pamatuji komentáře vedení města, když byl předloni podán návrh na zavedení této položky rozpočtu i v Písku, nadšené komentáře to nebyly. Podle toho se také k němu přistupovalo a tak se v prvním roce vůbec vedení města nedokázalo ve věci samo orientovat a musela se do realizace zapojit opoziční část zastupitelů. „Dohodili“ městu vzor participace v Brně, které svůj model našim zvoleným zdarma poskytlo. Rok to trvalo, než se participativní rozpočet ve městě dočkal spuštění, a trefil se do roku, který nepřeje ničemu.

Já si myslím, že i přesto má u veřejnosti úspěch, soudě podle počtu podaných projektů. Ačkoliv se první rok připravovalo spuštění tohoto podílení se na PaRo, zůstalo kolem něj mnoho „nevychytaných“ nedostatků.

   Za jeden z největších považuji nedostatečnou „osvětu“ směrem k veřejnosti. To, co se první rok neudělalo, tenhle rok částečně znemožnil stav nouze. Namísto pružného přesunu termínů zmeškaných akcí vlivem nařízených omezení na termíny nové se nestalo nic. Poslední informace Aktuality na webu PaRo má datum 21.08.2020 a to je ostuda, to je fakt ostuda.

   Mezitím totiž došlo k dalším fázím v posouzení vložených projektů, včetně hlasování veřejnosti s vyjádřením podpory jednotlivým projektům, ale na webu ticho po pěšině. Podle tiskové zprávy č. 85 ze dne 11.09.2020 mělo proběhnout, ale nakonec bylo zrušeno bez náhrady:

 … Písek se také zařazuje mezi stále více měst, která chtějí občanům umožnit rozhodování o části prostředků z obecního rozpočtu. Na participativní rozpočet uvolnil 5 milionů korun, tj. zhruba 0,6 % celkových výdajů. Zapojit se do rozhodování není složité, stačí se registrovat na portálu www.paropisek.cz a pak si nechat ověřit svou identitu na podatelnách Městského úřadu v Písku.

V sobotu 19. září budete mít šanci se nejen příjemně pobavit, ale také navštívit stánek kanceláře SMART a PARO. Najdete ho od 12.30 do 20.00 hod. v Palackého sadech a seznámíte se zde s projekty, které usilují o realizaci z prostředků participativního rozpočtu. Naleznete je také na www.paropisek.cz/projekty.html. Budete zde mít také možnost registrovat se do participativního rozpočtu, včetně ověření identity. V chytrém městě, kterým Písek bezpochyby už pár let je, totiž nechodíte na úřad, ale úřad chodí k vám. …

 

   No ano, tak to se nestalo, úřad nepřišel, úřad ani neoznámil, jestli nemá nějakou chytrou náhradu za nerealizované, a úřadu je zjevně šumafuk, jestli to nešlo nějak chytře náhradně vyřešit. Je to jedno i webu PaRo.

 

   Včera postoupilo PaRo do poslední fáze, tedy bylo ukončeno hlasování veřejnosti přidělením hlasů u finálních projektů. K tomu se tedy také nic nikde nedozvíte, a já jen doufám, že podle původních plánů nám budou nakonec představeny všechny projekty, které se v příštím roce budou realizovat.

 

   Pevně věřím, že dokončení prvního ročníku PaRo v Písku částečně odstraní pachuť z promarnění nultého ročníku. A jsem si jistá, že navzdory všem nesnázím, které PaRo v Písku provázejí, ať už oprávněně či neoprávněně, příští rok nebude na projekty našich spoluobčanů chudší a bude se těšit ještě většímu zájmu.

 

   Jestli jsem zaslechla zvěsti o tom, že vedení města příští rok nepočítá se zařazením participativního rozpočtu do rozpočtu města? Zaslechla, ale nedbám. Máme peněz spousty, jak nám naši zvolení dnes a denně někde sdělují nebo svými rozhodnutími demonstrují. Nemám obavy, že by na PaRo nezbylo, a pokud bude třeba ukázat, odkud peníze na PaRo přesunout, jistě to bude snadné, najde se dostatek položek rozpočtu města, ze kterých ten přesun bude nejen možný, ale třeba i žádoucí.

 

                                     PSPARO = pracovní skupina, ustanovená radou města na zasedání RM 9.9.2019:

 

II. Pracovní skupina

Na podnět starostky města byla ze zástupců jednotlivých odborů MěÚ Písek vytvořena pracovní skupina pro PaRo, a to ve složení:

Mgr. Tomáš Květoň (doprava), Ing. arch. Josef Zábranský (investice a rozvoj), Ing. Milena Hladíková (správa majetku), Ing. David Schwedt (životní prostředí), Mgr. Michaela Baslerová (sociální věci), Bc. Jana Bauerová (školství akultura), Ing. Petr Fojtík (vnitřní věci, IT), Ing. Ladislav Toman (finance), Mgr. Irena Malotová (PR), Michal Jánský (PR), PhDr. Miloš Prokýšek (Smart Písek).

Koordinátorka skupiny bude Ing. arch. Petra Trambová.

Součástí skupiny budou také zastupitelé: Marek Anděl, Mgr. Ing. Jiří Hořánek a Josef Soumar.

 

    A jak se naše PaRo prezentuje směrem k okolnímu světu si lze přiblížit zde.

Tisková zpráva č. 04 ze dne 07.01.2020

Občané Písku letos rozhodnou o pěti milionech korun Chcete se dozvědět více o participativním rozpočtu v Písku? První informační schůzka se koná ve středu 29. ledna od 16 hodin v Městské knihovně Písek. Jste srdečně zváni!

Možnost aktivně se zapojit do veřejného dění, navrhnout, obhájit, prosadit a schválit veřejně prospěšné projekty na území města, budou mít od letošní roku také písečtí občané. Na tzv. participativní rozpočet, který město bude realizovat pod názvem „PARO-Počítáme s vámi“, je vyčleněno celkem pět milionů korun.

Tyto finance mohou být použity jak na investiční projekty, tak i na jiné aktivity, například kulturně společenského či sportovního rázu,“ informuje místostarostka a koordinátorka participativního rozpočtování Petra Trambová.

Projekt může být realizován jen na majetku a na katastrálním území města. Jeho předkladatel musí být občan Písku starší 18 let. Jednotlivé projekty ještě před veřejným hlasováním posoudí pracovní skupina složená z odborníků a vyhodnotí jejich proveditelnost. Realizovatelné projekty pak postoupí do finálního hlasování. To bude taktéž vyhrazeno jen dospělým občanům Písku, tedy lidem 18+ s trvalým pobytem ve městě. Každý bude mít k dispozici pět hlasů pozitivních a tři negativní, kterými může předložené návrhy podpořit či jim podporu odejmout.

Výzvu město vyhlásí na konci ledna, kdy budou rovněž spouštěny webové stránky www.paropisek.cz s veškerými potřebnými informacemi. Projekty budeme přijímat od února do května. Potom je čeká posouzení proveditelnosti a následně hlasování. Důležité bude i to, jak svůj nápad dokáží autoři obhájit a získat pro něj podporu. Nejúspěšnější projekty z první výzvy budeme realizovat v příštím roce. Maximální částka na jednu akci je milion korun bez DPH. U investičních projektů musí být v této sumě zahrnuty vedle pořizovacích nákladů i náklady na provoz po dobu tří let,“ doplňuje Petra Trambová.

 

Tisková zpráva č. 57 ze dne 12.05.2020

Participativní rozpočet má nové termíny

Rada města Písku na svém mimořádném jednání 7. května schválila úpravu termínu první Výzvy pro podávání návrhů projektů z Participativního rozpočtu města Písek pro rok 2020 včetně aktualizace harmonogramu projektu „Počítáme s vámi“.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením, která omezila volný pohyb osob a fungování městského úřadu, byla možnost předkládání návrhů na projekty prostřednictvím webových stránek www.paropisek.cz prodloužena z 15. května až do 15. srpna 2020. Podobně se posunula i příležitost vyjádřit předloženým projektům podporu, a to až do konce srpna. Ostatní termíny zůstávají v platnosti,“ informuje místostarostka Petra Trambová, koordinátorka projektu PARO Písek. Dle situace se v červnu nebo v červenci uskuteční druhé veřejné setkání s občany, které se původně mělo konat na začátku dubna.

Na stránkách www.paropisek.cz a na FB profilu https://www.facebook.com/PAROPisek/ najdete všechny navržené projekty. K dnešnímu dni jich je přihlášených patnáct a potřebnou podporu zatím získalo pět z nich. Chcete-li se aktivně participativního rozpočtování zúčastnit, tj. předložit svůj projekt a/nebo podpořit některý z nápadů a/nebo hlasovat, je třeba se zaregistrovat na výše uvedených webových stránkách a svou registraci potvrdit osobně na podatelně městského úřadu. Jiný způsob, jak zajistit, aby se participativního rozpočtování zúčastnili jen občané Písku, není zatím možný.

Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí

 

Tisková zpráva č. 64 ze dne 02.06.2020

Veřejné setkání k participativnímu rozpočtu bude 25. června Srdečně zveme všechny zájemce o participativní rozpočtování na druhé veřejné setkání k projektu „Počítáme s vámi“, které se uskuteční 25. 6. 2020 v Městské knihovně Písek. O programu setkání informuje místostarostka a koordinátorka projektu Petra Trambová: „Chceme pozvat autory všech dosud podaných návrhů a probrat s nimi všechny potřebné náležitosti a poradit jim, jaké údaje doplnit či je upozornit na případné chyby. Občanům, kteří o to budou mít zájem, ukážeme, jak podat projekt nebo hlasovat. Na místě pro tento účel připravíme počítače. Taktéž zde bude možná registrace s potvrzením totožnosti, což jsou nezbytné předpoklady k aktivní účasti na participativním rozpočtování. V takovém případě doporučujeme vzít si s sebou občanský průkaz. Veřejné setkání bude pro nás rovněž příležitostí k vyslechnutí si komentářů a připomínek k dosavadnímu fungování projektu Počítáme s vámi.“ Občané Písku letos rozhodují o využití pěti milionů korun z rozpočtu města. Na stránkách www.paropisek.cz se o jejich podporu nyní uchází 15 návrhů. Vzhledem k nouzovému stavu město muselo upravit harmonogram jednotlivých kroků participativního rozpočtování. Návrhy lze podávat do poloviny srpna a podporu jim je možné vyjadřovat do konce srpna. „Příslušné odbory městského úřadu do 30. září vyhodnotí proveditelnost podpořených návrhů. Proveditelné projekty pak postoupí k závěrečnému hlasování, které proběhne od 1. října do 15. listopadu. Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny v prosinci 2020 a v příštím roce se budou realizovat.

Irena Malotová, tisková mluvčí

 

Tisková zpráva č. 85 ze dne 11.09.2020

SMART a PARO budou v Palackého sadech

Písek bude 19. a 20. září slavit unikátní výročí, 777 let od písemné zmínky o založení města. Součástí programu bude i prezentace kanceláře SMART Písek a Participativního rozpočtu města Písku (PARO).

Písek ctí tradice a hrdě se hlásí k tradičním hodnotám, ale stejně tak se nebojí inovativních technologií. Jako jedno z prvních měst bylo osvětleno elektrickým proudem, začala zde fungovat první vodní elektrárna v českých zemích. Odkaz pokroku pokračuje i dnes v podobě aplikace moderních technologií do chodu města. V Písku už fungují tzv. „chytrá parkoviště“ a zpracována je řada projektů na úsporná opatření v budovách spravovaných městem.

Písek se také zařazuje mezi stále více měst, která chtějí občanům umožnit rozhodování o části prostředků z obecního rozpočtu. Na participativní rozpočet uvolnil 5 milionů korun, tj. zhruba 0,6 % celkových výdajů. Zapojit se do rozhodování není složité, stačí se registrovat na portálu www.paropisek.cz a pak si nechat ověřit svou identitu na podatelnách Městského úřadu v Písku.

V sobotu 19. září budete mít šanci se nejen příjemně pobavit, ale také navštívit stánek kanceláře SMART a PARO. Najdete ho od 12.30 do 20.00 hod. v Palackého sadech a seznámíte se zde s projekty, které usilují o realizaci z prostředků participativního rozpočtu. Naleznete je také na www.paropisek.cz/projekty.html. Budete zde mít také možnost registrovat se do participativního rozpočtu, včetně ověření identity. V chytrém městě, kterým Písek bezpochyby už pár let je, totiž nechodíte na úřad, ale úřad chodí k vám.

Informace o participativním rozpočtu: www.paropisek,cz

Informace o kanceláři SMART: smart.pisek.eu Kontaktní osoba pro informace: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D., tel. 777 695 976, e-mail milos.prokysek@mupisek.cz

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

0
0

Diskuze k článku +

17. 11. 2020 (14:16)  –  Pavel Šebelle

0
0

Není nad čím jásat. PaRo v píseckém podání byl podvod na občanech, protože občané nakonec rozhodnout o plno projektech nemohli, protože vedení města nechalo z 23 projektů, které postoupili v druhém kole jen projektů 10. Zbyli vesměs jen projekty kamarádů a obdivovatelů paní Trambové. Projekt na podzemní kontejnery úplně změnili a upravili na horní úložiště odpadů, takže i autor dal tomuto projektu palec dolů, protože takto to nechtěl.
Druhé kolo byl úplně o ničem, postoupili projekty za 4,77 mil Kč a rozdělovalo se 5 mil, tedy všechny se budou realizovat, krom těch odpadů, které dostali více záporných hlasů. Tomu odpovídala účast v hlasování, totální propadák účastnilo se asi 60-80 osob z 23 300 obyvatel.

(Registrováno do PaRo bylo asi 300 lidí, z toho jen 180 mohlo hlasovat, protože jen ti pochopili a měli nervy na to chodit na podatelnu MěÚ s občankou jako ve středověku.)

Vyčerpá se z 5 mil jenom část. 1,311 mil Kč zůstalo a propadlo politikům.

Vítězem je současné vedení města, udělali to tak, aby to totálně zabili, nejprve udělali složitou registraci, pak většinu projektů neoprávněně vyřadili a teď mohou říct, není o to zájem, už to dělat nebudeme. Příští rok asi nebude nic a taky nebude kdo by se toho účastnil. Dalo nám to všem dost práce a město pak projekty i když splnili veškeré podmínky vyřadilo, tak o čem to je? O ničem. V PaRo mají rozhodovat jen občané, ne politici a úředníci, ti mají zbylých 940 mil v rozpočtu.

Paní Trambová a vedení města tím jak PaRo zmanipulovali plivli do tváře občanům, opozici i demokracii v Píslu.

Odpovědět

17. 11. 2020 (20:06)  –  Michaela Šťastná

0
0

"Vítězem je současné vedení města" s tím souhlasím a doplním, že nejen PaRo odráží praktiky vedení města od posledních voleb.

Všechno, co se nepodaří protlačit silou 14 hlasů se převede do fáze zpracování pomocí pracovních skupin, všechny pracovní skupiny řídí místostarostka. Nějakou dobu vyvíjí pracovní skupina nějakou činnost, ale s jediným cílem-udělat to tak, jak to prve neprošlo přes zastupitele.

. PaRo je dotčeno takhle asi nejmíň ze všech, nejmarkantnější je to u kasáren, ve spojení s bazénem, to je čistá parodie.

Ten příběh všichni známe, dopředu připravená studie kasáren se prosadila několika fintami (výběr zpracovatele studie a smlouva předložená "na stůl" zastupitelům, nevyřízení připomínek členů pracovní skupiny, nedodržení a ignorování usnesení zastupitelů včetně ukončení práce pracovní skupiny), dopředu se bazén do kasáren nevešel a vzápětí se vrací pod lesárnu, a kasárna zůstanou zdrojem byznysu jak se před volbami plánovalo.

Odpovědět

17. 11. 2020 (15:36)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Obdivuji všechny, kteří nějaký nápad přihlásili. Ale způsob vyřazení některých před finálním hlasováním považuji za sprostý a jsem zpětně rád, že jsem nemrhal elánem a nic nenavrhoval.

Odpovědět

17. 11. 2020 (20:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Určitě je to i odrazem toho, jak byl PaRo nedostatečně prezentován navenek.
Občan, který se neorientuje v tom, na jakých principech město funguje a jak on má podle těch principů upravit svůj projekt, se snažil zbytečně a zrovna tak bude mít problém pochopit, jestli byl jeho projekt vyřazen právem nebo ne.

Odpovědět

18. 11. 2020 (10:50)  –  Pavel Šebelle

0
0

O tom, že druhé kolo bylo o ničem po zmanipulovaném vyřazení většiny projektů a lidi přestali PaRo v Písku věřit, svědčí to, kolik hlasů získal vítězný projekt. Z 23 300 obyvatel Písku nad 18 let pro něj hlasovalo jen 58 občanů. Tj. 0,25%. Podobný počet lidí se účastnil finálního hlasování cca 0,25-0,3% ze všech občanů Písku. Paní Trambová může být zcela spokojena, totálně lidi znechutila a PaRo zdiskreditovala.
Jak napsal pan Douša, po sprostém vyřezení většiny projektů, pravdu měli ti co nevěřili tomu, že by současné vedení radnice nechalo lidi o něčem rozhodovat a radši tam žádné projekty ani nedávali, aby nemrhali svým časem a energií.
Já jsem tomu projektu zpočátku také moc nevěřil, ale nechal jsem se přemluvit od lidí ze sídliště M. Horákové a udělal pro ně se synem 4 projekty. Pro dvouřadou alej před Olympií jsem měl ještě před PaRo 72 podpisů. Tedy mnohem víc hlasů než získal vítězný projekt v PaRo a přesto, že mám v ruce vyjádření odboru ŽP, že projekt všechny podmínky splnil, paní Trambová ho vyřadila.

Odpovědět

18. 11. 2020 (16:03)  –  Pavel Šebelle

0
0

Kopíruji sem vyjádření odboru ŽP, které dokazuje, že projekt Dvouřadé aleje před Olympií, který podpořilo v petici 72 občanů, všechny podmínky PaRo splnil. Vydán pod Čj: MUPI/2020/Paro/2

Vyjádření odboru životního prostředí k návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu města Písek

Název projektu: Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), příslušný podle níže uvedených zákonů a podle platného organizačního řádu k zajištění jednotlivých agend na úseku životního prostředí (1), ve smyslu posouzení proveditelnosti projektu v samostatné působnosti obce (2), sděluje následující stanovisko:

- Projekt řeší urbánní předprostor před budovou restaurace Olympie, v této fázi zatím bez urbanistické návaznosti na další veřejné plochy sídliště Dr. Horákové a jejich zpracování jako celku. Dvouřadá alej z velkých stromů, která je nosným prvkem celého projektu, může mít v budoucnu skutečně význam jako izolační prvek v záchytu nežádoucích efektů z ulice Harantova, jak je předkladatelem prezentováno. Nutno však dodat, že tento izolační efekt se u stromů dostaví za poměrně dlouhou dobu. Lze tedy doporučit, aby vysazované stromy byly vysazeny v co největších dimenzích již při realizaci (v rozpočtu jsou navrženy alejové stromy 16-18 cm). Větší stromy lze doporučit i s ohledem na fakt, že projekt počítá se zasakováním dešťové vody, tedy byla by zde pravidelná dotace stromů vodou

- Z hlediska rychlejšího nástupu izolační funkce u nově vysazených stromů by také bylo možno tuto dobu, než se dostaví „izolační“ efekt, zkrátit doplněním podsadbou keřů vhodného druhového složení

- Rozpočet 1 mil. Kč je diskutabilní, nicméně při posouzení projektu jako celku, tedy při zohlednění možných navazujících etap jako je dobudování komunikace, parkoviště apod. již přímo z rozpočtu města, je projekt proveditelný. Projekt tak jak je navržen, řeší totiž rozpočtové náklady pouze na vysázení stromů a vytvoření mlatové komunikace

- Otázkou zůstává, zda projekt bude zapadat do celkové koncepce budoucích úprav veřejných ploch sídliště Dr. Horákové. Toto však nespadá do rozhodovací kompetence odboru životního prostředí

Závěr:
Projekt formálně splňuje Pravidla participativního rozpočtu města Písek, při dodržení navrženého (omezeného) rozsahu úprav, tj. pouze vysázení stromů a vytvoření mlatové komunikace, je projekt proveditelný. Jelikož odbor životního prostředí nemá v kompetenci hodnotit, zda je projekt v souladu s urbanistickými záměry města, tedy zda bude zapadat do celkové koncepce budoucích úprav veřejných ploch sídliště Dr. Horákové, nechává odbor konečné stanovisko, pro nutnost posouzení širších souvislostí, na pracovní skupině PaRo.


Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí

1) Posouzení souladu projektu s platnými právními předpisy ve smyslu přenesené působnosti obce s rozšířenou působností – podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, všechny ve znění pozdějších předpisů
2) Posouzení souladu projektu se záměry města Písku a posouzení proveditelnosti projektu ve smyslu samostatné působnosti obce

Odpovědět

18. 11. 2020 (16:39)  –  Ondřej Medek

0
0

Já jsem moc nechápal, k čemu vlastně celé PaRo je. Po emailové komunikaci s J. Soumarem a studiu materiálů odjinud jsem se dověděl, že PaRo se nesmí chápat jako jakási "férová" soutěž mimo zastupitelské politické rozhodování. Ale PaRo je pouze nástroj na zlepšení komunikace města se svými občany. Město získává zpětnou vazbu, co občany trápí a co by rádi vylepšili. Avšak vedení města stále nese plnou politickou zodpovědnost za realizované (i nerealizované projekty), a to z důvodů:

- Jsou to městští radní, kdo nastavuje pravidla pro PaRo.
- PaRo se obvykle zúčastňuje menší část obyvatel. Nelze ignorovat požadavky občanů, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí PaRo zúčastnit. Např. nelze říci starému člověku, co by chtěl před bytovkou lavičku, aby si dal projekt do PaRo.
- PaRo se většinou účastní občané, kteří chtějí nějaký projekt podpořit, ale už ne ti, kterým by nějaký projekt vadil. Nelze schválit projekt, který bude mít např. 100 hlasů, ale většině obyvatel, která se do PaRo nezapojila, bude vadit.
- Navíc i špatně připravené PaRo projekty, které mají ale dobrý nápad, může město rozvinout a realizovat mimo PaRo.

Z toho je vidět, PaRo nelze z politiky vyloučit a jako k takovému je k němu třeba přistupovat od vedení města, tak i od občanů. Město může a mělo by do PaRo pustit jen ty projekty, které jsou pro samotnou politickou reprezentaci (a tedy občany, kteří ji zvolili) přípustné, protože za ně nesou zodpovědnost. Stejně jako nese zodpovědnost za realizaci i odmítnutí požadavků občanů mimo PaRo.

Odpovědět

19. 11. 2020 (10:17)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Medek nemáte pravdu. Smysl PaRo je ten, že o části rozpočtu rozhodují sami občané. V Písku se dalo na PaRo 5 milionů z 950 mil Kč. Tedy 0,5% pro občany, o zbylých 99,5% mohou rozhodují politici. Politici mohou nastavit podmínky a pokud projekt podmínky splní a získá dostatečnou podporu musí politici projekt zrealizovat. V PaRo rozhodně nemají politici projekty kádrovat. Protože pak to nemá smysl, což je vidět v Písku, kdy zájem o parodii na PaRo, kterou tu předvedla paní Trambová a vedení města je 0,3% občanů.

Navíc politická reprezentace v Písku moc občanů nezastupuje, má velmi malou legitimitu, koalice dostala dohromady max 50% hlasů při 40% účasti, tedy tato reprezentace zastupuje menšinu občanů jen 20%. Ty co jsou ve vedení města volilo 1300-2000 voličů, ti lidé zastupují 5,6-8,6% občanů a dělají si tu co chtějí. Demokracie je o tom, že rozhodují občané o tom jaký budou mít chodník, jaké náměstí atd., ne parta co získala 5-9% podporu ve volbách s minimální účastí.

Nevím o jaké zodpovědnosti politiků mluvíte, to je velmi komické, lidi chtějí alej, parkoviště, jezírko a politici to odmítnou, protože se svými kamarády tam chtějí dělat něco jiného. To je o nějaké zodpovědnosti, v čem je jako ta zodpovědnost spočívá? :-)

Vy si opravdu myslíte, že lidé budou připravovat pracně projekty, aby pak politická reprezentace s minimální politickou legitimitou je skoro všechny vyřadila ? Nebudou, nebudou se účastnit se takových "pseudoPaRo" a pak to pozbývá celé smysl.

A jestli politici chtěli některé projekty vyřadit, tak měli jednoznačně zdůvodnit, které podmínky projekt nesplnil a ne napsat nesmyslnou omáčku.proto, aby se realizovali projekty občanů

Odpovědět

19. 11. 2020 (10:57)  –  Redakce PS

0
0

Voleb se v našem státě naštěstí zatím ještě může zúčastnit každý svéprávný občan. To, že tak velká část voličů nedělá, je jejich problém a rozhodnutí – ale nemá to za důsledek nižší legitimitu těch zvolených. A pak to jde stejným způsobem – ti zvolení se nějakým způsobem dohodnou – nebo nedohodnou, ale odhlasují – jak bude fungovat koalice/opozice… Jak jinak, lépe, byste asi chtěl zastupitele vybírat? Zatím asi nikdo nic "demokratičtějšího" než zastupitelskou demokracii nevymyslel…

Odpovědět

20. 11. 2020 (10:38)  –  Pavel Šebelle

0
0

Milá redakce,

1) Politik v demokracii je jen správce. Město není jeho, ani peníze v rozpočtu nejsou jeho, jsou občanů a tak si nemůže dělat co chce zcela bez ohledu na občany jak je v ČR a Písku zvykem. I kdyby ho volilo 60% všech občanů, je zodpovědný občanům po celé volební období. Pokud pošlu paní starostce petici nebo žádost podepsanou 72 občany, má občanům vyjít vstříc. Skutečnost je taková, že místní politici nereagují vůbec a nebo napíšou "Nic s tím dělat nebudeme" nebo řeknou my (5 lidí z vedení města) si tam chceme udělat něco jiného bez ohledu na občany.
Politický systém, kde občan nemá vliv ani na chodník nebo lavičku před svým domem, tak jak to funguje v Písku nelze nazvat demokracií a vládou lidu. O věcech ve městě, o chodníku před svým domem, zda tam bude a jak bud evypdat má rozhodovat občan, ne úředníci a politici. Ti jsou od toho, aby přání občanů zařídili a zrealizovali.

2) Základní princip demokracie je ten, že musí být oddělena moc výkonná, zákonodárná, soudní. To znamená, že vláda musí být oddělana od parlamentu a zastupitelstvo od rady a vedení města. Skutečnost v ČR je taková, že zastupitel je zároveň radní a ještě třeba starosta. To samé poslanec je současně premiér. To odporuje demokratickým principům a zastupitelská česká pseudodemokracie není tedy skutečnou demokracií, podle toho to tady vypadá.

3) samozřejmě, že legitimita se odvíjí od toho kolik lidí mne volí. Jestli starosta dostane 15 000 hlasů z 23 000 tak má větší legitimitu než když ho zvolí jen 2000 občanů.

4) Jestli je účast u voleb méně než 50%, tak to podle mého názoru už je s legitimitou na štíru (vždyť ani schůze SVJ není legitimní pokud se jí účastní méně než 50% lidí.) Lidé nechodí k volbám proto, že nemají důvěru v systém.

5) demokracií je více varianta a typů, ta česká zastupitelská moc demokratická není a nefunguje. V ve starém řecku se sešli občané na náměstí a řekli, že se má udělat vodovod a že ho zaplatí bohatí. V ČR politici vymyslí nějaký svůj pomníček, nepotřebný pro lidi, nebo nějaký tunel a řeknou zaplatí to jen chudí.

6) osobně bych nazval politický systém v ČR diktaturou úředníků a politických stran, které ovládají absolutně všechno, ve volbách s malou legitimitou urvou moc a dělají si jen co oni chtějí a neberou žádné ohledy na občany. V Písku vládnou lidé z pidi stran KDU, TOP09, ČSSD, které balancují na hranici volitelnosti a mají zde absolutní moc a zcela se vysmívají občanům jak ukázalo i PaRo.

Odpovědět

22. 11. 2020 (13:02)  –  Pavel Šebelle

0
0

Všechny projekty v PaRo myslím byli zajímavé. Do druhého kola postoupili projekty za cca 13,6 mil Kč. Město, kdyby chtělo, mohlo realizovat všechny podle pořadí třeba do 10 mil Kč.

K vyřazování projektů: po formální stránce byly po právu vyřazeny jen projekty Sdílna, Beachvolejbal, Vlna Dáša. Sdílna neměla daný prostor, kde by se měla realizovat, podobně Beachvolejbal, ale třeba komunitní zahradě letos město mimo soutěž udělalo plot za 137 000 Kč. Kdyby Sdílně a Beachvolejbalu dalo nějakou místnost v bývalé vodárně a za 137 000 Kč jim ji upravilo a vybílilo, mohli se tyto dobré projekty realizovat. Vlna Dáša byla vyřazena prý proto, že nebyla na majetku města, ale na majetku Povodí. Jenže stejně na majetku města nebyla část projektu Krajinou Jana Cimbury, kdy poslední úsek cesty byl na majetku obce Putim. Z formálního hlediska tedy měl být tento projekt vyřazen.

Minizoo na Hradišti vyřadili prý pro nesoulad s územním plánem, ale stejně je v rozporu s územním plánem komunitní zahrada, protože podle úředníků odboru územního plánování je v souladu s ÚP pouze kdyby byla veřejným prostorem, veřejnou zelení. Vzhledem k tomu, že si jí lidi kolem ní zamkli a stále na noc zamykají, nelze jí nazvat veřejným prostorem. Veřejné prostory a veřejná zeleň se nezamykají. A tak jsem přesvědčen, že kdyby Krajinu Jana Cimbury a Komunitní zahradu podali jiní lidé, tak by byly vyřazeny a po pravdě zcela po právu, protože nesplnili podmínky PaRo, na rozdíl od mnoha dalších projektů, které podmínky PaRo bezezbytku splnili. Drtivá většina projektů v PaRo byla vyřazena jen proto, že vedení města, konkrétně paní Trambová, chce v našem městě dělat jiné věci než písečtí občané, a některé byli vyřazeny i proto, že je podali občané kritizující současné vedení města.

Smysl PaRo je ten, že občané si sami rozhodnou o části rozpočtu města, a že se město bude upravovat dle jejich představ a požadavků. Bohužel, to se v Písku za současného vedení radnice dělat nikdy nebude. Ti lidé nemají žádný zájem, aby občané do něčeho mluvili, natož aby v hlasování o něčem rozhodovali. Ukázalo to PaRo i situace kolem plaveckého bazénu.

Odpovědět

22. 11. 2020 (20:04)  –  Ondřej Medek

0
0

Občané si sami v PaRo o části rozpočtu nerozhodují, ale zapojují se do rozhodování. Viz např. https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/participativni-rozpocet-mesta/35476-co-je-to-participativni-rozpocet.html

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat. … Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí.

Tedy je to hodně o komunikaci, diskusi a společném plánování města a občanů. Nelze vymyslet dokonalá pravidla, a pak jen rutinně realizovat projekty, která pravidly projdou. Život je příliš složitej, aby se dal svázat do pravidel. Např. město musí zohlednit i zájmy obyvatel, kteří se PaRo neúčastní, atd. Samozřejmě, že je třeba, aby byl proces rozhodování co nejsrozumitelnější, takže rámcová pravidla jsou v pořádku. Ale všechno jimi podchytit nelze – a tam musí nastoupit ten (konstruktivní) dialog.

Odpovědět

23. 11. 2020 (10:13)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Medek dialog s občany o podobě města má vést radnice neustále, na to se nemusí dělat PaRo.

Neříkáte to správně – PaRo je opravdu část rozpočtu o kterém mají rozhodnout jen sami občané – viz citace: "Participativní rozpočet je inovativní způsob hospodaření s veřejnými financemi. Radnice vyhradí část peněz pro projekty, které budou iniciovat sami občané. Místní totiž nejlépe vědí co je v jejich okolí potřeba zlepšit. Obyvatelé města tak dostanou příležitost navrhnout, jak peníze využít a hlasováním rozhodnou, který projekt město zrealizuje". https://cs.wikipedia.org/wiki/Participace

Vy máte pocit, že tu radnice vedla při PaRo skutečný dialog s občany co chtějí, aby jim to udělala?

Vy máte pocit, že tu radnice vede dialog s občany o náměstí, bazénu, kasárnách? Vždyť jen propagují svoje názory a dělají přesvědčovací kampaně, top není dialog.

Já jsem si byl o mých a synových projektech, za kterými bylo dlouhodobé projednávání s občany a několik petic občanů popovídat s paní Trambovou. O ona mi řekla věci v tomto smyslu: Nic z toho neuděláme, my chceme sami revitalizovat sídliště M. Horákové s architekty podle našich představ. Pokud budete psát kritické články na vedení radnice do místního tisku, tak s vámi komunikovat nebudeme. To je dialog? To je arogance moci.

Odpovědět

30. 11. 2020 (10:02)  –  Viktor Hnyk

0
0

Dobrý den, shodou okolností jsem se včera dostal na Hradiště ke komunitní zahradě, která dostane z PaRo cca 600.000,- Kč.
Jedná se o plácek cca 1.000 m2, již oplocený, je na něm už pár vyvýšených záhonů, několik nových zasázených stromů, ohniště a zahradní domek. Nevím na co dalšího bude použita již zmíněná finanční částka. Jestli toto někdo na městě schválil, tak to považuji za neuvěřitelné rozhazování veřejných peněz. To dle mého nemohl schválit nikdo, kdo na tom není nějak zainteresovaný. V době, kdy v Písku chybí opravit chodníky, které jsou v havarijním stavu, chybí lavičky, odpadkové koše, atd. tak zastupitelé schválí toto. A ještě v místě, které bude nejspíš někdy v budoucnu zastavěno a které tedy nemá pro tuto činnost budoucnost. Schválili by to radní, kdyby to měli platit ze svého?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.