Přihlášení

Peníze na zastupitelstvu

11. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Na zasedání zastupitelstva města bude projednán bod Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci sportovního zázemí TJ Sokol Písek ve výši 9 milionů korun z rozpočtu města. Jedná se plnění příslibu města schváleného vloni zastupiteli na dofinancování dotace u projektu „Rekonstrukce sportovního zázemí TJ Sokol Písek“.

   Ať už si myslím o transakci cokoliv, v současnosti se projedná schválení poskytnutí peněz a k tomu určená smlouva. Ovšem důvodová zpráva nemá veřejné přílohy, tedy není zveřejněna veřejnoprávní smlouva, která má být na zasedání projednána a schválena. Všechny přílohy jsou neveřejné:

Přílohy:

1. Žádost o finanční spoluúčast – neveřejné

2. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – neveřejné

3. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města – neveřejné

Návrh do materiálů předkládá JUDr. Ing. Michal Čapek starosta města, pročpak nechal přílohy v utajení? https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52256

 

   U bodu Navržená rozpočtová opatření zjistíme, že stejně jako vloni se do rozpočtu města vrací peníze určené na nákup sáčků na psí exkrementy. Připadá mi to až zábavné, vzhledem k tomu, jak někteří majitelé psů nepoužívají na sběr exkrementů vůbec žádné sáčky, ti zodpovědní zase sáčky, které zatěžují životní prostředí a zlatá střední cesta, tedy rozložitelné sáčky rozdávané majitelům psů městem není využita, nefunguje, opět sáčky město nekupuje. Viděla bych to na chybu v komunikaci mezi městem a majiteli psů. Peníze na sáčky se vrací opakovaně, jedná se tedy o nenapravenou opakovanou chybu ze strany města.

   Je navrženo vrácení peněz určených na rekonstrukci chodníku Rašínova, a v důvodové zprávě není vysvětlující komentář. Vysvětlení není ani vrácená peněz určených pro revitalizaci sídliště Dr. M. Horákové, kde měly posloužit na projektovou dokumentaci, pokud se nemýlím.

   Naproti tomu je do návrhu rozpočtových opatření navrženo 250 tisíc pro neexistují společnost Energetická správa Písek s.r.o. Opravdu se nepřestávám divit tomu, kam až je možné v rámci prosazování některých záměrů pro některé zájemce zajít na úrovni ohýbání legislativy! Předkladatel Josef Soumar, EFP 3. místostarosta nechává v důvodové zprávě vysvětlení:

Energetická společnost – základní kapitál (+250 000 Kč)

- Finanční prostředky pro založení společnosti Energetická správa Písek s.r.o. pro poskytování služeb v oblasti energetiky (mj. pasportizace objektů v majetku města, správa energetických zdrojů a zařízení v majetku města, projektová příprava pro výstavbu FVE, správa energetického hospodářství objektů v majetku města, činnost energetického manažera a kontrola vývoje cen energií – nákup a prodej energií (podrobnější informace viz samostatný materiál na jednání ZM dne 14.09.2023)

 

   Jako fakt? Věřím, že si koalice chce další společnost prohlasovat, věřím, že byznys znatelně prorůstá i do městské sféry, ale věřit si natolik, že 3. místostarosta požádá zastupitele o peníze z rozpočtu města pro neexistující společnost je podle mého názoru velká drzost. Napřed se patří projevit vůli k založení společnosti, teprve potom požádat o přesun financí potřebných jako vklad kapitálu.

I na projednání této pasáže bodu jsem zvědavá.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52253

 

0
0

Diskuze k článku +

15. 9. 2023 (22:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dozvěděla jsem se, že vyčlenit v rozpočtové změně peníze na neexistující společnost je prý v pořádku, prý se ty peníze nemohou použít na nic jiného.
Nakonec zastupitelé založení nové městské společnosti schválili a stejně jako u navýšení daně s argumentací úrovně Kocourkova, zaslouží si pozdější komentář.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.